หน้าแรก Arrow Blogs

ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทาง ไปเที่ยวเยอรมัน เชค ออสเตรีย

  • ศึกษาข้อมูลก่อนออกเดินทาง ไปเที่ยวเยอรมัน เชค ออสเตรีย
    ชุดประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปพร้อมกัน คือ ประเทศเยอรมัน, เชค, และ ออสเตรีย เป็นประเทศในกลุ่มยุโรป ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทำให้เกิดบริการทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่สนใจเดินทางไปด้วยกัน ซึ่งก่อนออกเดินทางไปประเทศเหล่านั้น ก็ควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานกันก่อน เพื่อ เป็นความรู้ก่อนออกไปเยือนประเทศนั้นๆ และจะได้เข้าใจถึงความเป็นมา ประเพณี วิถีชีวิตของชาวยุโรปมากขึ้นอีกด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ประเทศเยอรมนี หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองหลวง Berlin ภูมิอากาศ ความชื้นต่ำ อากาศสบายแม้ในฤดูร้อน ฤดูหนาวมืดหลังบ่าย 4 โมง ทางด้านการเมือง ระบบสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วย 16 รัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ด้านเศรษฐกิจ หลังรวมเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกเข้าด้วยกันแล้ว ด้วยนโยบายรัฐ ทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ ด้านศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาคริสต์นิการโปรเตสแตนท์ 36% และคาทอลิก 35% เชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นชาติเยอรมัน และมีพวกที่อพยพจากยุโรปตะวันออกมาเพิ่มด้วย โดยภาษาที่ใช้ จะเป็นภาษาเยอรมัน และภาษาถิ่นเป็นหลัก
สาธารณรัฐเช็ก เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย ฮังการีมาก่อน และแยกตัวออกมาเป็นเชโกสโลวาเกียในช่วงส่งครามโลกครั้งที่ 1 แต่พอสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด ก็กลายเป็นบริวารของโซเวียต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งการล่มสลายลงของอดีตสหภายโซเวียต เชโกสโลวาเกียจึงเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติ อย่างไรก็ตามประชาชนชาวสโลวาเกียได้ออกเสียงให้แยกประเทศ และสภาสมาพันธรัฐก็มีมัติให้แยกประเทศเชโกสโลวาเกียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1993 เป็นสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัค จากกันด้วยดีโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ
ประเทศออสเตรีย มีเวียนนาเป็นเมืองหลวง ตามทำเลที่ตั้งอยู่ในยุโรปกลาง ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็ก ทิศตะวันออกติดกับสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้ติดกับสโลวีเนียและอิตาลี ทิศตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ด้วยพื้นที่ 83700 ตารางกิโลเมตร ในอดีตนั้นเคยถูกเยอรมนีครอบครอง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวเยอรมัน ใช้ภาษาเยอรมนีเป็นภาษาราชการ ร้อยละ 74 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เช่นเดียวกับประชาชนในแถบบาวาเรียของเยอรมนี อีกร้อยละ 5 นับถือโปรเตสแตนท์ ที่เหลือนับถือนิการย่อยอื่นๆ รวมทั้งศาสนาอิสลามอีกเล็กน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ข่องออสเตรียเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาแอลป์ จนได้รับฉายาว่าเป็น ดินแดนแห่งขุนเขา ภูมิทัศน์ตามชนบทจึงเป็นธรรมชาติที่งดงามอุดมไปด้วยทิวเขาป่าดงพงไพร ทะเลสาบสายน้ำและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตามเชิงเขา
จะเห็นได้ว่าประเทศที่อยู่ติดกันก็จะมีความคล้ายกันในบางจุด และบางส่วนของประเทศ แต่ความสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ ดังนั้นคุณต้องไปชมด้วยตัวเอง กับ ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย เท่านั้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy