หน้าแรก Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 1 รายการ ]
  • ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ | ชมหมู่บ้านสายรุ้ง | ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู | ชมโรงงานพายสับปะรด | นั่งรถไฟสายผิงซีชมบรรยากาศ | ปล่อยโคมลอยเมืองสือเฟิน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชม ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLETS
    เริ่มต้น 23,999.-TE138 : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (TG)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy