หน้าแรก Arrow Blogs

มหาวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่ออกแบบได้แค่ครั้งเดียว

  • มหาวิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่ออกแบบได้แค่ครั้งเดียว
    มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นสถานปัตยกรรมหนึ่งเดียวในประเทศรัสเซีย ที่มีความสวยงามไม่เหมือนสถาปัตยกรรมใดๆบนโลก เพราะมหาวิหารเซนต์บาซิลนั้นผู้ออกแบบสามารถออกแบบสถานปัตยกรรมแบบนี้ได้แค่ครั้งเดียว
มหาวิหารเซนต์บาซิล เป็นอาสนวิหารที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างโดยซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย
เพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกลที่กรีธาทัพมาเมืองคาซาน เมื่อปี ค.ศ. 1552
ผลจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555
.
มหาวิหารเซนต์บาซิลมีรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง
ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ
ทำให้รูปทรงของมหาวิหารเซนต์บาซิล มีลักษณะคล้ายกับเปลวเทียน
.
 
มหาวิหารนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ
และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า
ซาร์อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ
ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก
จึงทำให้มหาวิหารเซนต์บาซิลเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวในโลกที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
และไม่มีสถาปัตยกรรมใดเทียบเคียงความงดงามของมหาวิหารเซนต์บาซิลนี้ได้อีก

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy