รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แอฟริกาใต้

TE227 : ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11 วัน 8 วัน (ET)


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Avani Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Hotel Windhoek
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mowana Safari Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Protea by Marriott Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sossusvlei Lodge
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Swakopmud Hotel & Entertainment
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Victoria Fall Hotel
TE227 : ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11 วัน 8 วัน (ET)
ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา | วินด์ฮุก | 4WD ทะเลทรายนามิบ | สวาคัมมุนด์ | วาลวิสเบย์ | ล่องเรือสู่เกาะแมวน้ำ | หุบเขาพระจันทร์ | โจฮันเนสเบิร์ก | ลิฟวิ่งสโตน | น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย | บอสวานา | โชเบ้ | ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี | Game Drive  | ซิมบับเว | ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก | น้ำตกวิคตอเรีย | “ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย – พิเศษกิจกรรม Walk with Lion”  

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE227-00220-30 มิ.ย. 67Ethiopian Airlines (ET)239,900จองด่วน
TE227-00312-22 ก.ค. 67Ethiopian Airlines (ET)239,900จองด่วน
TE227-00412-21 ต.ค. 67Ethiopian Airlines (ET)229,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร 
22.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็กอิน T ประตูทางเข้าที่ 9-10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2อาดิสบาบา – วินด์ฮุก (นามิเบีย)
01.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน ET629 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.40 ชม.) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน (เครื่องบิน Boeing 787 – Dreamliner)
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินวินด์ฮุก ประเทศนามิเบีย โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ET835 (ใช้เวลาบิน 5.45 ชม.) 
13.20 น.

เดินทางถึงสนามบิน วินด์ฮุก ประเทศนามิเบีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมทำวีซ่า on arrival

นำท่านเที่ยวชม เมืองวินด์ฮุก ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในแบบสมัยใหม่ อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอย่างได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นเจ้าอาณานิคมดินแดนแถบนี้ และเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการศึกษาของประเทศนามิเบีย 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ประจำเมือง (Windhoek Church) และ ผ่านชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักHilton Hotel Windhoek **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3นามิบ น็อคลัฟท์ – ซอสซุสไฟล์ – ทะเลทรายนามิบ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (Namib Naukluft National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เป็นเขตทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งมีอายุถึง 55 ล้านปี และชื่อของประเทศนามิเบีย ก็มาจากชื่อของทะเลทรายแห่งนี้ คำว่า Namib แปลว่า พื้นที่โล่งกว้าง และอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเกมส์ปาร์ค (Game Park) ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีขนาดพื้นที่เกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลทรายนามิบยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริกาที่นักท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุดอีกด้วย ทะเลทรายนามิบกันดารและแห้งแล้ง มีเพียงต้นอาคาเซียเท่านั้นที่เป็นร่มเงาให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ได้บังแดด ผ่านภูเขารูปร่าง แปลกตารูปทรงต่างๆ และระหว่างทางอาจมีสัตว์ให้เห็นบ้าง เช่น กวางสายพันธุ์ต่างๆ และม้าลาย นำท่านไปชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ แคนยอนเซสเรียม (Sesriem) ท่านจะได้ชมหน้าผาอันงดงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น จากแรงลม พายุทรายและ ธรรมชาติของแม่น้ำเซาชับ (Tsauchab River) มานานกว่า 15 ล้านปีกลายเป็นหน้าผาที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร และลึกถึง 30 เมตร

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันภายในลอดจ์
​บ่าย

นำท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ (Sossusvlei) นำท่านชมทะเลทรายที่สวยงามบริเวณ ซอสซุสไฟล์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดยอดของทะเลทรายนามิบให้ท่านได้ไต่เขาทรายที่สูงที่สุดในโลก Big Daddy หรือเลือกเนินทรายที่เล็กลงหน่อยที่รู้จักในนาม Big Mama เนินทรายในบริเวณนี้ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่งเนินทราย (Sand Dune) ต่างๆเหล่านี้กำเนิดจากการพัดของกระแสลมจาก หลายทิศทางทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบนี้ว่า Parabolic Dunes หรือ Multi Cycle Dunes จากซอสซุสไฟล์

นำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อผ่านทะเลทรายไป สู่ศูนย์กลางของซอสซุสไฟล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเรื่องซอสซุสไฟล์ ถือว่าเป็นเนินทรายที่งดงามที่สุด สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตร ตั้งอยู่ในหลักกิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยาน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักSossusvlei Lodge **** หรือเทียบเท่า
​วันที่ 4สวาคอปมุนด์ - ล่องเรือชมแมวน้ำ - หุบเขาพระจันทร์
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองสวาคอปมุนด์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแอฟริกา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค และทะเลทราย

นำท่านเดินทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติคสู่อ่าววัลฟิส (Walvis Bay) เพื่อล่องเรือชมแมวน้ำ เรือจะนำเราออกจากชายฝั่งให้ท่านได้ชมวิวทะเลทรายที่มองจากมุมในทะเล พร้อมนกพีลิแกนตัวใหญ่บินโฉบไปมาบนเรือเพื่อขออาหารกินกับนักท่องเที่ยวเพราะเจ้าหน้าที่จะให้อาหารเป็นประจำ นกพีลิแกนจึงคุ้นเคยกับคนและใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวบนเรือ ทำให้สามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นตื่นตาตื่นใจกับแมวน้ำนับพันตัวบนเกาะและชายหาดยาวหลายร้อยกิโลเมตร มองระยะไกลเหมือนก้อนหินขนาดเล็กแต่พอเรือเข้าใกล้มันคือแมวน้ำนับพันตัวอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด ก่อนเรือจะออกมาอีกด้านให้ท่านได้แวะชมฟาร์มหอยนางรมระหว่างเดินทางกลับ  บริการอาหาร รวมถึงของว่าง ให้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับแมวน้ำที่ว่ายน้ำริมขอบเรือหรือกระโดดขึ้นมาบนเรือเพื่อขออาหารและให้ท่านได้ตื่นเต้นในการถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ บนเรือ
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่หุบเขาพระจันทร์(ใช้เวลาเดินทางประมาร 45 นาที) นำท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์ (Moon valley) หรือที่หลายคนเรียกว่า ที่ราบสูงเวลวิทเชีย เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้พันปี Welwitschia อยู่จำนวนมากในบริเวณที่ราบเวลวิทเชียนี้ท่านจะได้ชมระบบนิเวศน์ทะเลทรายอันแปลกประหลาดของเหล่าพืชทะเลทรายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสามารถดำรงชีพอยู่ได้ แต่ในความเป็นจริงพืชเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้อย่างสบายทั้งนี้เกิดจากการที่มีกระแสน้ำเย็น “เบนกูเอล่า” ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติคแถบประเทศนามิเบีย ซึ่งได้พัดกระแสลมไปปะทะกับลมร้อนจากทะเลทรายทำให้เกิดการกลั่นตัวของละอองน้ำกลายเป็นหมอกในตอนเช้าซึ่งมากเพียงพอกับพืชและสัตว์หลายชนิดที่จะดำรงชีวิตในทะเลทรายแห่งนี้ ท่านจะเห็นพุ่มไม้ขนาดเล็กซึ่งมีสีดำและเทา เหมือนถูกแดดเผาจนตาย ที่เรียกว่า Grey & Black Lichen แต่เมื่อเราหยดน้ำลงไปไม่กี่หยด เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพืชเหล่านี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลทรายแห่งนามิเบียตามอัธยาศัย 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักSwakopmud Hotel & Entertainment **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ต้นเวลวิทเชีย - โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้)
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมและถ่ายรูปกับต้นไม้พันปี “ต้นเวลวิทเชีย” ซึ่งเป็นต้นไม้ทะเลทราบที่มีอายุยาวนานนับพันปี และเป็นพืชที่ขึ้นเฉพาะในแถบตอนเหนือของประเทศนามิเบียเท่านั้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

​10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
13.30 นออกเดินทางจาก สนามบินวาลวิสเบย์ สู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน 4Z 142 (ใช้เวลาบิน 2.10 ชม.)
15.40 น.

เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเที่ยวชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng) อันเป็นเขตที่มั่งคั่งและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดของแอฟริกาใต้ เป็นเขตเมืองใหญ่ติดอันดับ 40 ของโลกและเป็นหนึ่งในสองเมืองระดับโลกของแอฟริกาที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้โจฮันเนสเบิร์กยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่บนดินแดนที่ไม่ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ

นำท่านผ่านชม ย่านฮิลโบลว์ ซึ่งเป็นที่ตั้งขอหอโทรคมนาคมซี่งสูงเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ลตัน เซ็นเตอร์(Carlton Center), ผ่านชมศาลสูงแห่งแอฟริกาใต้ และ ศูนย์บัญชาการ Anglo American จากนั้นนำท่านผ่านชม Constitution Hill ซึ่งอดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษในแอฟริกาใต้ นำท่านผ่านชมสะพานเนลสัน สะพานแขวนที่มีทัศนียภาพสวยงาม 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พักProtea by Marriott Hotel**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้) - น้ำตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

11.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน สู่ประเทศแซมเบีย โดยเที่ยวบิน 4Z 482 (ใช้เวลาบิน 1.45 ชม.)
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย เพื่อชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด (ทางบริษัท มีบริการเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน) ร่ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสาหรับกล้องต่างๆ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักAvani Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) โดยทางเรือข้ามแม่น้ำโชเบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ สัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในลอดจ์
บ่าย

นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทำ Game Drive ทางน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ นำท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้ประหลาด เบาบับ พันธุ์อัฟริกาที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักMowana Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8โชเบ (บอสวานา) – Game Drive – ซิมบับเว - ล่องเรือ Sun Downer Cruise
เช้าตรู่

นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานโชเบในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ

10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซิมบับเว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี (Sun Downer Cruise)  ชมความงดงามของแม่น้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาด แม้ว่าจะดูสีคล้ำ และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดทั้ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ ที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวด้วย มีทั้งโขลงช้าง ยีราฟ ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรือด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักVictoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 9Walk with Lion –น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสสิงโต และ การเดินกับสิงโตแบบใกล้ชิด (Walk with Lion) ซึ่งท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดินเล่นกับสิงโตได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

นำท่านสู่น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (Victoria Falls) หรือในชื่อท้องถิ่นว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; แปลว่า ควันที่ส่งเสียงร้องคำราม) ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบับเว เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อน้ำตกนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย น้ำตกวิกตอเรียเกิดจากแม่น้ำซัมเบซีซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น้ำตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สูงประมาณ 60-100 เมตร น้ำตกวิกตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่ น้ำตกปีศาจ น้ำตกหลัก น้ำตกสายรุ้ง และน้ำตกตะวันออก ไอน้ำจากน้ำตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง 20 กิโลเมตร น้ำตกวิกตอเรียได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันน้ำตกวิกตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบเต็มอิ่ม 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง (Helicopter tour 15 mins) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแผงน้ำตกวิคตอเรีย ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย และยังมีเวลาให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบใกล้ชิด

ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักVictoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 10วิคตอเรียฟอลล์ - อาดิสบาบา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิคตอเรียฟอลล์ เพื่อเช็คอิน อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย

13.05 น.ออกเดินทางจากสนามบินวิคตอเรียฟอลล์ สู่สนามบินอาดิสบาบา โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET 823 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชม.)
21.40 น.เดินทางถึงสนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย 
23.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ ET618 (ใช้เวลาบิน 8 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันที่ 11กรุงเทพมหานคร
13.15 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 30 มิถุนายน 2567 239,900 บาท
 TE227-002: ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11 วัน 8 วัน (ET)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 22 กรกฎาคม 2567 239,900 บาท
 TE227-003: ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11 วัน 8 วัน (ET)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 21 ตุลาคม 2567 229,900 บาท
 TE227-004: ทัวร์แอฟริกาใต้ เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11 วัน 8 วัน (ET)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน ET/ 4F (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่าวีซ่าทุกประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน 
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ICAO 
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารยื่นวีซ่า หลักฐานการทําวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย
1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า (กรุณา สแกนสีเท่านั้น)
2. รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีขาว) รูปปัจจุบันขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรุณา สแกนสีเท่านั้น)
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ 
**กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ และต้องแปลภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล รวมถึงต้องแปลสูติบัตรเกิดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ สามารถขอประทับตราแปลเอกสารได้ที่ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ***

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้นโดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199 
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167 
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484 

*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy