รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แม่ฮ่องสอน

TE902 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน


พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
โรงแรมซิลวาน่า ปาย
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน
TE902 : ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน 

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพ - อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
19.30 น.คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สองอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - สะพานประวัติศาสตร์ - Hillside Coffee House - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ปาย - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
05.00 น.ทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า(1)

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอดทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม
08.30 น.มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟร้านใหม่มาแรง ...Hillside Coffee House โดยเฉพาะเรื่องรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่ม รับรองว่าคอกาแฟไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม 

พาไป นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู จากนั้นพาไปชม ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน  บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า
12.30 น.บริการอาหารกลางวัน(2) ณ. ครัวสายน้ำปาย  

นำท่านไปเยือนร้านกาแฟร้านดัง ... Coffee In Love ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 

จากนั้น Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.พาไปชม น้ำพุร้อนท่าปาย จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
ค่ำบริการอาหารเย็น(3) ณ. ร้านปายลานนา จากนั้นนำท่านไปท่องราตรี ณ ถนนคนเดินปาย ชิม โรตีหลากรส ช็อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรมซิลวาน่า  ปาย **** หรือเทียบเท่า
วันที่สามตลาดเมืองปายยามเช้า - จุดชมวิวปางมะผ้า - แม่ฮ่องสอน - วัดจองกลาง - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน
06.00 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กับกาแฟถ้วยโปรด ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว ว๊าวววววว
07.00 น.บริการอาหารเช้า(4) ณ ตลาดเมืองปายยามเช้า  หลังอาหารอิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกันอย่างสนุกสนาน
08.30 น.Check out อำลาเมืองปาย ออกเดินทางสู่ตัวเมือง แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า 

เมื่อเดินทางถึงแม่ฮ่องสอน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่งดงามและภาพเขียนพุทธชาดกบนกระจก ที่ วัดจองกลาง 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านใบเฟิร์น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
บ่ายเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางไปยัง สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนทุ่งนาสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวอันสวยงาม

นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน พาท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอก จากมุมสูง และเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก กันตามอัธยาศัย
18.00 น.บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านใบหยกชาเล่ย์ หลังอาหาร อิสระในการช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน และ และเที่ยวชมความงามของ หนองจองคำ ในยามค่ำคืน

จากนั้น Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ที่พักโรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน  **** หรือเทียบเท่าระดับ
วันที่สี่ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - พระตำหนักปางตอง 2 - ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) - กรุงเทพฯ
04.30 น.Check out ออกจากรีสอร์ทแต่เช้ามืด เพื่อมุ่งหน้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนาม ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
08.30 น.ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย บริการอาหารเช้า(7) แบบยูนาน

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
10.30 น.พาไปชมความน่ารักของลูกแกะตัวน้อยๆสีขาวปุกปุย และสวนดอกไม้เมืองหนาวใน พระตำหนักปางตอง 2 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.ขุนยวม ตามทางหลวงหมายเลข 108
13.00 น.บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านน้องแอน หลังอาหาร 

เดินทางไปยัง ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ได้ชื่อว่า เป็นถ้าน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย
18.30 น.บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านน้องแบงค์ 

จากนั้นออกเดินทางกลับ ถึง กรุงเทพฯ (ไม่เกินตี 3) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ 
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น (ปาย 1 คืน / แม่ฮ่องสอน 1 คืน)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระมัดจำงวดแรก จำนวน 2,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการยืนยัน
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการเดินทาง
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy