รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แม่ฮ่องสอน

TE903 : ทัวร์ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (WE)


Thai Smile (WE)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE903 : ทัวร์ทุ่งบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน (WE)

ทัวร์ทุ่งบัวตอง เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน

ทริปทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ปาย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
05:00 น.จุดนัดพบ : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมบริการ Snack Box
07:20 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 (07.20-08.35)
08.35 น.เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

เดินทางไป สวนสนบ่อแก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง กันตามอัธยาศัย
เย็นรับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเดินทางไป ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน เที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคำ ในยามค่ำคืน
ที่พักGreen Mountain Resort *** หรือเทียบเท่า
วันที่สองปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
05.00 น.เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ... ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.เดินทางไป บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (3) แบบยูนาน

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
09.30 น.เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวประมาณ 600 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้ก้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา

จากนั้นนำท่านไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน

หลังจากนั้นแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า

เข้าที่พัก Baanchokdee Pai Resort หรือเทียบเท่า
15.30 น.เดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า
เย็นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านไป ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

จากนั้นเชิญท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ … ZZzzz
วันที่สามจุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่นไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ
05.30 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว 

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check out ออกจากที่พัก
08.30 น.นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง 

นำท่านเดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า
11.00 น.เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
14.00 น.นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งมีความโดดเด่นเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุเป็นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูน ภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร
17.00 น.นำท่าน ซื้อของฝากจากเชียงใหม่ หลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร
19.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
21.15 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE121 (21.15-22.35)
22.35 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ // เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ + 1 Snack Box
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระมัดจำงวดแรก จำนวน 5,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการยืนยัน
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการเดินทาง
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy