รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์แคนาดา

TE324 : ทัวร์แคนาดา ไฮไลท์ทัวร์ (9 วัน 7 คืน)


KOREAN AIR ( KE )
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
DOUBLE TREE BY HILTON DOWNTOWN TORONTO
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Grand Pacific Hotel Victoria
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MARRIOTT NIAGARA FALLSVIEW HOTEL AND SPA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Post Hotel Lake Louise
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Royal Canadian Lodge Banff
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sheraton Gateway Toronto Airport Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SUTTON PALACE HOTEL VANCOUVER

แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-คาลการี-ร็อกกี้เม้าท์เท่น-บานฟ์-เลคหลุยส์-โบว์เลค-เพโตว์เลค

โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์-Snow Coach-ยอดเขาซัลเฟอร์-โตรอนโต

ไนแองการ่า – Skylon Tower - ช้อปปิ้งจุใจที่ Out Let Mall  


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE324-00207-15 ก.ค. 67KOREAN AIR ( KE )215,000จองด่วน
TE324-00305-13 ต.ค. 67KOREAN AIR ( KE )205,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – อินชอน/กรุงโซล – แวนคูเวอร์ 
07.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์ M  สายการบิน Korean Air (เข้าประตู 6) พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และสัมภาระ
09.50 น.ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบินที่ KE 660  สู่สนามบิน อินชอน กรุงโซล-เกาหลีใต้ 
17.35 น.(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) เดินทางถึงสนามบินอินชอน-กรุงโซล   พักผ่อนอริยบถ-เปลี่ยนเครื่อง 
18.50 น.ออกเดินทางต่อสู่เมือง แวนคูเวอร์ โดย Korean Air  เที่ยวบินที่ KE 071 (เวลาท้องถิ่นฝั่งแปซิคฟิค-ช้ากว่าไทย 14 ชม.)    
>>>>>>>> บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล มหาสมุทรแปซิฟิค ถึงปลายทางวันเดียวกัน <<<<<<<<<< 
12.40 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ VANCAUVER เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา-ฝั่งตะวันตก รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองเขตริชมอนต์ 
14.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านชมเมือง แวนคูเวอร์ VANCOUVER ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิคและเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์  ของเมืองที่ผสมผสานบรรยากาศของเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัวและงดงาม จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ “น่าอยู่ ที่สุดในโลก”  เข้าสู่ สวนสาธารณะ  Stanley Park   ถ่ายรูปคู่กับ  เสาอินเดียนแดง (TOTEMPOLE)  ชมอ่าวอิงลิช พาท่านชมย่านอ่าวท่าเรือแสนสวย ย่าน WTC

16.30 น.

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก

เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนปรับเวลาจาการเดินทาง หรือ ท่านสามารถเดินเล่นในย่านกลางเมือง ย่านถนนร็อบสัน ย่านธุรกิจร้านค้า และสามารถเลือกหาร้านอาหารไทย ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมเป็นมื้อค่ำได้ตามอัธยาศัยในมื้อนี้-เพราะส่วนใหญ่จะพักผ่อนยาวถึงเช้า  

ที่พักSUTTON PLACE HOTEL VANCOUVER  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
วันที่ 2แวนคูเวอร์ ซิตี้ทัวร์ - สะพานแขวนคาปิลาโน - เกาะแวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ผ่านไปชมย่าน ไชน่าทาวน์ ที่อดีตเคยเป็นไชน่าทาวน์ใหญ่ 1 ใน 3 ของทวีปอเมริกาเหนือ ชม  ย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์  ซึ่งบุกเบิกโดย GASS JACK DEIGHTON ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเหล้าเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากจนกลายเป็นที่ชุมนุม ชมนาฬิกาไอน้ำ เรือนแรกของโลก 
ข้ามสะพาน Lion Bridge สู่อีกฝั่งชานเมืองด้านทิศเหนือ เพื่อไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน  สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามหุบเหวลึก ชม คาปิลาโนแคนยอน ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ  เลือกซื้อของที่ระลึก   

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN)  

นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจีย อันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์” เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลแปซิฟิค  (เนื้อที่ประมาณ 32,000 ตร.กม. หรือ เท่ากับประมาณพื้นที่ของ จ.เชียงราย+เชียงใหม่) มีเมืองหลักคือเมือง วิคตอเรีย (Victoria)  ที่มีฐานะเป็น เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบีย ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกรวมเป็นชื่อ “เกาะวิคตอเรีย” ซึ่งไม่ถูกต้อง (เกาะวิคตอเรีย อยู่ทางตอนเหนือของประเทศในเขตมหาสมุทรอาร์คติค) ใช้เวลานั่งเรือ 1.30 ชม. เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยงามสะอาดตา  เที่ยวชม ตัวเมืองวิคตอเรีย ชมตึกรัฐสภาเก่าแก่ซึ่ง ตั้งอยู่  ใจกลางเมือง   พาชมเมืองวิคตอเรียแสนสวยริมอ่าว  รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ หน้าตึก อาคารรัฐสภา ที่สง่างาม เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในย่านอ่าวหน้าเมืองแสนสวยที่ตั้งของโรงแรมเก่าแก่ The Empress ชมสวนพฤกษาศาตร์ “เบคอนฮิลล์” และย่านไชน่าทาวน์  ให้คณะได้เดินเล่นในย่านดาวน์ทาวน์กลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก  

เย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
ืั้พักที่Grand Pacific Hotel Victoria  หรือเทียบเท่า  4 ดาว
วันที่ 3 บุตชาร์ด การ์เด้นท์ - วิคตอเรีย - คาลการี - บานฟ์ 
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม   ชมอ่าวแสนสวย

เดินทางไปชม สวนบุตชาร์ด  (Buchart Garden) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์   ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก หรือบันทึกภาพที่สวยงามภายใน สวนบูตชาร์ด  ตามอัธยาศัย (ช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงใบไม้ร่วงและเปลี่ยนสี งดงามไปอีกรูปแบบ)   

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

แล้วเข้าสู่สนามบินวิคตอเรีย  (สนามบินบนเกาะ-ไม่ต้องนั่งเรือกลับแวนคูเวอร์)

14.50 น.โดยสายการบิน West Jet เที่ยวบิน  WS 196 ออกเดินทางสู่เมือง คาลการี (1.20 ชม./เครื่องดื่มฟรี/อาหารซื้อ)   
17.13 น.

(เวลาท้องถิ่น-เร็วกว่าฝั่งแวนคูเวอร์ 1 ชั่วโมง) ถึงเมือง คาลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน  เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้   จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ , อุทยานแห่งชาติบานฟ์ที่ปกคลุมไปด้วย    หิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ และเมืองคัลการีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการ   จัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้ายังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมาย คือ การขุดน้ำมันดิบ 

ออกจากสนามบินเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมงเข้าสู่เขต “ร็อคกี้เม้าท์เท่น” เมืองบานฟ์   

20.00 น.

เดินทางถึงเมืองบานฟ์  (Banff)  เมืองศุนย์กลางการท่องเที่ยวหลักในเส้นทางนี้

บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารชาบูเกาหลี      

​ที่พักRoyal Canadian Lodge Banff  หรือ  Elk + Avenue Hotel
วันที่ 4 บานฟ์ – Bow Lake – Payto Lake – Columbia Icefield – Snow Coach – เลคส์หลุยส์  
08.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางเลาะเทือกเขา “ร๊อกกี้ เม้าท์เท่น” ที่ทอดตัวยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร จากทางเหนือของ BC ไปจนถึง  ในฝั่งอเมริกา  เข้าสู่  อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์  เข้าสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) ท่ามกลางทัศนียภาพของเทือกเขาน้ำแข็งสลับซับซ้อน อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดียนร๊อกกี้ทางเขตตอนเหนือ แวะถ่ายรูปทะเลสาบน้อยใหญ่ที่แสนงดงามราวกับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะทำให้ท่าน “หลับไม่ลง”  เช่น Bow Lake, Peyto Lake ซึ่งจะแวะชมถ่ายรูปกับหลากหลายทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่ง ที่งดงามจับใจ                            

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารพื้นเมืองแบบบุฟเฟ่ ณ The Crossing Resort  

แล้วเดินทางต่ออีกประมาณ 40 นาที  เข้าสู่ “โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์”  เข้าสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง 

14.30 น.

นำท่านขึ้นรถสโนว์โค้ช Snow Coach ลุยทุ่งน้ำแข็ง Columbia Ice Field เพื่อชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด และ ตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมลงถ่ายรูปที่ลานน้ำแข็ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชคันเดิม 

(ในกรณีที่อากาศปิดหรือทัศนวิสัยไม่ดี Snow Coach ไม่สามารถออกเดินทางได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย  ทางสถานีจะมีรายการทดแทนคือ พาท่านสู่ Sky Walk Tour ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล)

16.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เลคหลุยส์ Lake Louise  
18.00 น.

เข้าสู่ที่พักในเขตหมู่บ้านเลคหลุยส์  Post Hotel Lake Louise หรือ Lake Louise Inn  ในสไตล์คันทรีรีสอร์ทที่บรรยากาศแสนดี

บริการอาหารค่ำพื้นเมือง ณ ภัตตาคารของโรงแรม                

ที่พัก Post Hotel Lake Louise หรือ Lake Louise Inn  ในสไตล์คันทรีรีสอร์ทที่บรรยากาศแสนดี        
วันที่ 5 Lake Louise  - บานฟ์  - ยอดเขาซัลเฟอร์ - คาลการี  - โตรอนโต    
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เข้าชม ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) ยามเช้า ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตล้อมรอบด้วยสวนสน และ  เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟ เมื่อปี 882 โดยการนำของนาย Tom Willson ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย    ชมความสวยงาม ตระการตาของทะเลสาบสีฟ้าครามใต้เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้

มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณริมทะเลสาบเลคหลุยส์อย่างจุใจยามเช้าที่แสนสวยงามยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลาง  สาบหมอกเย็นลอยตัวเหนือผืนน้ำ 

กลับสู่ บ๊านฟ์ BANFF เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  ชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของ น้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็น   ฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร     

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง   บานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม บางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ    

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

เดินทางกลับสู่สนามบินคาลการี  เตรียมตัวบินต่อสู่...โตรอนโต  

18.30 น.โดยสายการบิน West Jet  เที่ยวบิน  WS 676  ออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (3.40 ชม./เครื่องดื่มฟรี/อาหารซื้อ)   
00.13 น.เดินทางถึงสนามบินพาร์สัน-โตรอนโต (Toronto)  **เวลาเร็วกว่าคาลการี 2 ชั่วโมง** รับกระเป๋าแล้วเช็คอินเข้าที่พักอาคารติดสนามบิน
ที่พัก Sheraton Gateway Toronto Airport Hotel  
วันที่ 6โตรอนโต - น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือชมน้ำตก – Skylon Tower - ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นเดินทางเลาะเลียบ ทะเลสาบออนทาริโอ ในเขตที่เรียกว่า The Golden Circle สู่เมืองไนแองการ่า เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน 

10.30 น.นำท่าน ล่องเรือ Niagara City Cruises  หรือชื่อเดิม  Maid of the Mist - Hornblower เพื่อชมความงามของ   น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด  (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่นฝนตกหนัก คลื่นลมแรง จะนำท่านลงสู่   “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังใต้น้ำตกเป็นการทดแทน)    
12.00 น.

นำคณะขึ้นสู่หอคอย Skylon Tower  เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของโค้งน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา ทั้งฝั่งแคนนาดาและอเมริกา

รับประทานอาหารกลางวัน ข้างบนห้องอาหารของหอคอย Skylon Tower    

นำท่านเดินสู่ จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามอย่างใกล้ชิด พร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำแสนแกลลอนต่อวินาที ที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้าง ความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม ให้ท่านได้ชื่นชมน้ำตกมหัศจรรย์

15.00 น.

นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งเปิดใหม่OUTLET COLLECTION @ NIANGARA   พบกับร้านค้าแบรนด์ยอดนิยมชั้นนำลดราคากระหน่ำมากกว่า 200 ร้านค้า โดยเฉพาะ COACH, SAMSONITE  (สำหรับท่านที่มีกระเป๋าเดินทางใหญ่โหลดมาใบเดียว ท่านสามารถซื้อกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพิ่มได้-ลดราคาแล้วถูกมาก เพื่อใส่สินค้าที่ช้อปปิ้ง สำหรับโควตาโหลดกระเป๋าไฟล์ทขากลับ ที่มีอีก 1 ใบฟรี 23 กก.) 

(อาหารค่ำมื้อนี้-เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยในศูนย์อาหารในเอ้าท์เลท เพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง) 

19.30 น.

เข้าสู่ที่พัก

เชิญท่านท่องราตรีบนถนนคนเดินที่มีสีสัน แหล่งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผับ คาสิโน ร้านขายของที่ระลึก กันตาม  อัธยาศัย ด้วยระยะทางเดินสบายจากโรงแรม  

ที่พักMARRIOTT NIAGARA FALLSVIEW HOTEL AND SPA   (Fall View ทุกห้อง)
วันที่ 7 หมู่บ้าน Niagara on The Lake - โตรอนโต – CN TOWER 
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

แล้วเดินทางสู่ หมู่บ้าน Niagara on the Lake เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามคลาสสิค บ้านเดี่ยวสไตล์ผู้ดีเก่าที่หรูหรา มีสวนสวยรอบบ้าน แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ชม ความสวยงามของ ทะเลสาบ ออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ  (The Great Lake)  

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

เดินทางสู่นครโตรอนโต (Toronto)  เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศ ศูนย์กลางเศรษกิจ การพาณิชย์และคมนาคม ที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมจากหลายเชื่อชาติที่เข้ามาอยู่ที่เมืองนี้  บรรยากาศเมืองตึกสูงเสียดฟ้า ริมทะเลสาบออนแทริโอ ระบบขนส่งมวลชนชั้นยอด จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมือง   

นำชมที่ทำการรัฐบาล อาคารรัฐสภา และย่านสำคัญในตัวเมือง เช็คอินกับป้ายเมืองหน้า City Hall  

นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร และ เคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างงดงามรอบทิศทาง                                  

เย็น

นำท่านแวะสำรวจและช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Eaton ห้างใต้ดินใหญ่ที่สุดในโตรอนโต  

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่DOUBLE TREE  BY HILTON DOWNTOWN TORONTO  หรือเทียบเท่า
วันที่ 8โตรอนโต้  อินชอน/เกาหลีใต้ 
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.เดินทางสู่สนามบินโตรอนโต-พาร์สัน (อาคาร 3) 
12.40 น.โดย  Korean Air  เที่ยวบินที่  KE 074  ออกเดินทางสู่กรุงโซล 
>>>>>>>> บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล มหาสมุทรแปซิฟิค ถึงปลายทางวันใหม่ <<<<<<<<<< 
วันที่ 9 อินชอน  สุวรรณภูมิ  
15.20 น.ถึงสนามบิน อินชอน/กรุงโซล  พักผ่อนอริยบท-เปลี่ยนเครื่อง
18.05 น.ออกเดินทางต่อ กลับสู่กรุงเทพฯ โดย โคเรียนแอร์  เที่ยวบิน KE 651
21.45 น.กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 07 - 15 กรกฎาคม 2567 215,000 บาท
 TE324-002: ทัวร์แคนาดา ไฮไลท์ทัวร์ (9 วัน 7 คืน)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 05 - 13 ตุลาคม 2567 205,000 บาท
 TE324-003: ทัวร์แคนาดา ไฮไลท์ทัวร์ (9 วัน 7 คืน)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าทัวร์นี้รวม (กรุณาอ่านอย่างละเอียด)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด Korean Air  (รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 กก. x  2 ใบ)    
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด West Jet เส้นทาง (แวนคูเวอร์-คาลการี) รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 กก. 1 ใบ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด West Jet เส้นทาง (คาลการี-โตรอนโต)  รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 กก. 1 ใบ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันสายการบิน  ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ 10 มกราคม 2567 หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่มจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มจากท่านตามความเป็นจริง  
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในแคนาดาไม่อนุญาตให้คนขับรถเกินกว่า12 ชม./ วัน และต้องพักทุกๆ 3 ชม. เพื่อสวัสดิภาพของผู้โดยสาร
 • โรงแรมที่พักตามระบุ (4 ดาว / ห้องละ 2-3 ท่าน *แคนาดาไม่มีเตียงเสริม ใช้เตียง Queen size 5 ฟุต 2 เตียงพักได้ถึง 4 คน*)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมทั้ง ค่าขึ้นหอคอย CN Tower, Skylon Tower    
 • ค่าล่องเรือ 1000 Island, ค่าล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า  
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการทุกมื้อ  (ยกเว้นช่วงเวลาบิน-และในเอ้าท์เลทวันสุดท้าย)  
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า/แปลเอกสาร/จองคิวออนไลน์ ครบทั้งกระบวนการ  (ทางสถานทูตไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
 • ค่าบริการนำทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์/มัคคุเทศก์ ผู้มีประสบการณ์คอยให้ความรู้และดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคณะตลอดการเดินทาง  (บริษัทไม่มีนโยบายการเรียกเก็บทิปไกด์-ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการของท่านเท่านั้น)
 • ค่ามาตรฐานทิป พนักงานขับรถในแคนดาทุกเมือง และ ค่ามาตรฐานทิปภัตตาคารทุกแห่ง    
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. รับส่งไปยังห้องพักในทุกโรงแรม(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยท่านละ  500,000.- บาท เสียชีวิต  2,000,000.- บาท 
  เงื่อนไขประกันนี้ไม่คุ้มครอง  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง,อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท, การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ระบุไว้
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, อินเตอร์เน็ทแพคเกจ , ค่าซักรีด , ค่าทีวีช่องพิเศษ ฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร/โรงแรม นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักโหลดเกิน 23 กก. / ค่าสัมภาระที่โหลดเกิน 1 ชิ้น สำหรับสายการบินภายในประเทศแคนาดา
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  (เฉพาะกรณีให้ออกใบกำกับภาษีค่าทัวร์)
 • ค่า Up Grade หรือ เปลี่ยนแปลงที่นั่งบนเครื่องบิน (ในกรณีมีค่าใช้จ่าย)    
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ  อันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี  เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯ 
ขั้นตอนการจองทัวร์
 • กรุณาจองทัวร์โดยแจ้งจำนวนผู้เดินทางในคณะของท่าน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกคน เพื่อส่งจองคิววีซ่า-สำรองตั๋วเครื่องบินพร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์มการจองทัวร์
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ  70,000.- บาท   
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน  มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกการจองทัวร์  (Cancellation Charge)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์
 • ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือ ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ เท่านั้น 
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม อันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล หรือ ยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 21 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้ (หากท่านต้องการ) หรือ คืนเงินมัดจำให้กับท่าน100 % ทันที
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
  • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 100% หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
  • ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการผกผันของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
  • ในกรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงิน เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
  เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเมืองท่องเที่ยวสำคัญ 

  VANCOUVER พฤษภา-มิถุนา 6-16 องศาเซลเซียส กรกฎา-สิงหา-กันยา 12-23 องศาเซลเซียส   ตุลาคม 5-12 องศาเซลเซียส

  BANFF/LAKE  LOUISE พฤษภา-มิถุนา3-17 องศาเซลเซียส  กรกฎา-สิงหา-กันยา 8-20 องศาเซลเซียส   ตุลาคม (-1) - 9 องศาเซลเซียส

  TORONTO/NIAGARA พฤษภา-มิถุนา10-22 องศาเซลเซียส  กรกฎา-สิงหา-กันยา 16-26 องศาเซลเซียส   ตุลาคม 5-15 องศาเซลเซียส


  ค้นหา
  คำค้น
  ช่วงเวลา
  รายการทัวร์
  ค้นหา


   

  Add line Triple Enjoy