รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์เดนมาร์ก

TE274 : ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก [ล่าแสงเหนือ] 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Fosshotel Hotel Reykjavik
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Fosshotel Stykkisholmur
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Laki
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Park Inn By Redisson
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Scandic Victoria Hotel
TE274 : ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก [ล่าแสงเหนือ] 10 วัน 7 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงเทพฯ - เดนมาร์ก - เคฟลาวิก - เรคยาวิก
01.20 น.เดินทางออกจาก กรุงเทพมหานคร ด้วย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก 
07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) 

นำท่านเยี่ยมชมความงดงามของ เมืองโคเปนเฮเกน เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน และพระราชวังอมาเลนบอร์ก โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
12.55 น.ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น เพื่อเดินทางไป ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205 
15.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดย สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI205 

เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองเรคยาวิก เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์

โดยเริ่มที่เข้าชม โบสถ์ประจำเมือง “ฮัลล์กริมสเคิร์กยา” (Hallgrimskirkja) ถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความสูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมเพลสชั่นนิสต์ ลักษณะโบสถ์มีความแปลกตา และ บ้านฮอฟดิเฮ้าส์ (Hofdi Haus) บ้านเล็กกะทัดรัดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของไอซ์แลนด์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
ที่พัก Fosshotel Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3น้ำตกสโกการ์ฟอส - ขับรถสโนว์โมบิล - เคล้าส์เตอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางเยี่ยมชม น้ำตกสโกการ์ฟอส (Skogarfoss) ที่มีความสูงถึง 62 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ อิสระถ่ายภาพความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวาดูแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ไมล์เดลโจกุล (Mýrdalsjökull) เพื่อทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นที่สุดของไอซ์แลนด์กับการ ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยหากมาเที่ยวไอซ์แลนด์ โดยเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดให้พร้อมกับการผจญภัย (มีชุดและอุปกรณ์ให้) และจากนั้นเราจะนั่งรถขึ้นไปบนภูเขา เพื่อขับสโนว์โมบิลกันบนธารน้ำแข็ง ซึ่งถือว่ามีไม่กี่ที่บนโลก ทั้งสนุก ตื่นเต้น พร้อมเก็บภาพความประทับใจของกิจกรรม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
ที่พัก Hotel Laki หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4โจกุลซาลอน - ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปยังทะเลสาบน้ำแข็ง “โจกุลซาลอน” (Jökulsárlón) โดยถือเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ โดยเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งวัตนาโจกุล ถือเป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

ชม ทะเลสาบโจกุลซาลอน และ บริเวณหาดทรายเพชร โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี้ มักจะมีก้อนน้ำแข็งลอยมาเกยตื้นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพและเยี่ยมชมความแปลกของก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ (Iceberg) ที่หลุดและลอยอยู่ในทะเลสาบอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ชมถ้ำคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ 
(ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชม) 

**ทั้งนี้การเข้าไปชมถ้ำจะเปิดในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น **

หากถ้ำน้ำแข็งไม่สามารถเข้าชมได้ทางเราขอนำเสนอ กิจกรรม Walk on Glacier เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด กับบรรยากาศความสวยงามของธารน้ำแข็ง โดยเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดให้พร้อมกับการผจญภัย (มีอุปกรณ์ให้) พร้อมสนุก ตื่นเต้น เก็บภาพความประทับใจของกิจกรรมนี้อย่างไม่รู้ลืม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
ที่พัก Hotel Laki หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5วิค - ชายหาดสีดำ - เซลยาแลนฟอส - บูลลากูน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยัง หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านที่อยู่ติดริมทะเล

นำท่านชม ชายหาดสีดำ เอกลักษณ์ของเมืองวิค เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีปรากฎการณ์แท่งหินประหลาดที่โผล่มาเหนือพื้นดินที่เกิดจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพลันของลาวากลายเป็นแท่งหินบะซอลต์

จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองเซลฟอส โดยระหว่างทางนั้นจะผ่านน้ำตก 2 แห่ง คือ น้ำตกสโกกาฟอส และเซลยาแลนฟอส ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีความแปลกตาที่สุด แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง เซลยาแลนฟอส (Seljalansfoss) ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีความแปลกตาที่สุด ท่านจะได้พบต้นหญ้าและมอสสีเขียวที่ขึ้นโอบล้อมน้ำตก อีกทั้งยังมีดอกไม้หลากหลายสีสัน ทั้งสีเหลือง และสีม่วง ท่านยังสามารถเดินไปบริเวณด้านหลังน้ำตกได้อีกด้วย

เดินทางต่อไปยัง รีสอร์ทบลูลากูน เพื่อทำกิจกรรมแช่น้ำแร่ โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงหากมาที่ ไอซ์แลนด์ เพราะเป็นที่ที่คนทั่วโลกต่างอยากเดินทางมาแช่น้ำแร่ที่นี่ ซึ่งน้ำแร่ที่นี่มีลักษณะพิเศษที่มีที่เดียวในโลก ทั้งสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำ (มีผ้าเช็ดตัวเตรียมให้) เป็นอันจบกิจกรรมการเดินทางได้อย่างสุดแสนประทับใจ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
ที่พัก Fosshotel Hotel Reykjavik หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6วงแหวนทองคำ (Thingvellir , Geyser , Gullfoss)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า “วงแหวนทองคำ” (Golden Circle) (132 ก.ม.) เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมี 3 สถานที่ท่องเที่ยวประกอบกัน โดยเริ่มต้นที่ อุทยานแห่งชาติซิงเกวนลี (Thingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยสถานที่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่พื้นแผ่นดิน ถือว่าเป็นจุดที่ท่านสามารถชมแผ่นเปลือกโลกที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างชัดเจน 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ (Geyser) น้ำพุร้อนที่มีพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ มักจะระเบิดขึ้นมาทุก 5 – 10 นาที มีความสูงถึง 20 เมตร บริเวณใกล้เคียงจะมีน้ำตกกูลล์ฟอส (Gullfoss)

ชม ความงดงามของน้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีเหลืองทองอร่าม และ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
ที่พัก Fosshotel Stykkisholmur หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เคิร์กจูเฟล - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ คาบสมุทร “สไนเฟลเนส” (Snæfellsnes peninsula) โดยระหว่างทางท่านจะพบกับธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีภูเขา แม่น้ำ ทะเล ตัดสลับไปมาอยู่ระหว่างสองข้างทาง ซึ่งคณะจะเดินทางไปชมและถ่ายภาพกับวิวภูเขาที่สวยงามที่สุดของไอซ์แลนด์ โดยเรียกภูเขานี้ว่า “เคิร์กจูเฟล” (Kirkjufell) โดยเรียกว่าเป็นวิวยอดนิยมหรือวิวเงินล้านเลยก็ว่าได้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) (132 ก.ม.) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์

นำชม บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ มีอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำไหลเร็วที่สุดในยุโรป 

จากนั้นนำท่านชม ความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากลำธารมีความยาวกว่า 900 เมตร ซึ่งพาดอยู่บนทุ่งลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟใต้พิภพ
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**
ที่พัก Hotel Park Inn By Redisson, Keflavik หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เคฟลาวิก - นอร์เวย์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก เพื่อเดินทางไปยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
07.50 น.ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก เพื่อเดินทางไปยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI318 
11.20 น.เดินทางถึง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองออสโล (ไม่มีอาหารกลางวัน เนื่องจากเวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาที่มีการบิน)

นำคณะเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ ที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก, เป็นบ้านของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และเป็นหนึ่งในเมืองส่วนใหญ่ที่สำคัญทางวัฒนธรรมในยุโรป

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โจฮันเกท” โดยถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ชื่อเสียง และทีสินค้าแบรนด์แนมต่าง ๆ มากมาย เช่น Gucci, Loui Vuitton, Hermes, H&M, ZARA เป็นต้น  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Scandic Victoria Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9ออสโล - กรุงเทพมหานคร
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมความงดงามของเมืองออสโล ผ่านชม ปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพประจำทุกปีอีกด้วย

เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง
 
14.25 น.ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
06.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ สโนว์โมบิล, ถ้ำน้ำแข็ง / เดินธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล, บลูลากูน
  โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน  (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด
 • กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์ (สถานกงสุลเดนมาร์ก) (เชงเก้น) **พักในประเทศไอซ์แลนด์ 7 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.)
 • High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
  ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก   ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ของเดนมาร์ก )  ตึกเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนำไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. พื้นหลังสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ จำนวน 2 ใบ (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ที่นี่เข้มงวดมากในเรื่องรูปถ่ายกำหนดความยาวของใบหน้าวัดจากศีรษะถึงปลายคางต้องอยู่ในช่วงความยาว 3 – 3.6 เซนติเมตรเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)                                                  
     ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy