รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อเมริกา

TE259 : ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน (KE)


KOREAN AIR ( KE )
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Grand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Waikiki Beach
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Waikoloa Village
TE259 : ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน (KE)

าวาย แกรนด์ทัวร์

โฮโนลูลู - Big island - ชมลาวา ณ อุทยานภูเขาไฟ 

ไม่รวมวีซ่าอเมริกา แต่รวมทิปต่าง ๆ แล้ว พร้อมเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE259-00120-29 ก.ย. 67KOREAN AIR ( KE )199,900จองด่วน
TE259-00211-20 ต.ค. 67KOREAN AIR ( KE )199,900จองด่วน
TE259-00315-24 พ.ย. 67KOREAN AIR ( KE )199,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โฮโนลูลู
06.30 น.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินโคเรียน แอร์ 
09.40 น.ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) เที่ยวบิน KE660 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.40 ชม.) สายการบิน บริการอาหารเช้า และ อาหารเย็น บนเครื่องบิน
17.20 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่อง
20.35 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู (HNL) เที่ยวบิน KE53 สายการบินมีบริการอาหารเย็น และอาหารเช้า บนเครื่องบิน (บินประมาณ 7.55 ชั่วโมง)

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*****

09.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะฮาวาย เป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในแปซิฟิกกลาง และเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชายหาดที่สวยงาม ภูเขาไฟที่ยังคงปะทุ โฮโนลูลู (Honolulu) เป็นเมืองหลวงรัฐฮาวายและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา แม้ว่า โฮโนลูลู จะหมายถึงเมืองที่ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะ แต่โดยทั่วไปแล้วชื่อนี้มักเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงเกาะโอวาฮูทั้งเกาะ โฮโนลูลูมีความหมายในภาษาฮาวายว่า "อ่าวแห่งความสงบ" หรือ "สถานที่แห่งความสงบ" ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของภาครัฐ, การขนส่ง, การค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐฮาวาย เมืองโฮโนลูลูทอดยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะโอวาฮู (Oahu) เกาะใหญ่อันดับสามของฮาวาย การสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2000 พบว่าเมืองนี้มีประชากรอาศัยอยู่ 371,657 คน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางชมเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) คือท่าเรือที่ใช้สำหรับให้เรือขนาดใหญ่หลบลมพายุต่างๆ ตั้งอยู่บนเกาะโอวาฮู รัฐฮาวาย ทางตะวันตกของโฮโนลูลู ส่วนมากของพื้นที่บริเวณท่าเรือจะล้อมรอบไปด้วยฐานทัพเรือน้ำลึกของสหรัฐอเมริกา และเป็นสำนักงานใหญ่ของกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา ที่นี้เป็นที่รู้จักในเหตุการณ์โจมตีที่ท่าเรือเพิร์ลโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกา ) ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโอวาฮู โดยมีพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานให้เที่ยวมากมาย

นำท่านเดินทางชมอนุสรณ์ USS Arizona (The USS Arizona Memorial) ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เป็นที่พำนักของลูกเรือ 1,102 คนจากทั้งหมด 1,177 นายที่เสียชีวิตบนเรือ USS Arizona ระหว่างการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และเป็นอนุสรณ์เหตุการณ์ในวันนั้น การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ทำให้สหรัฐฯ มีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1962 มีผู้เยี่ยมชมมากกว่าสองล้านคนต่อปี[1] สามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น โดยจะคร่อมตัวเรือที่จมอยู่ของเรือรบโดยไม่ต้องสัมผัสใดๆ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการโจมตี เรือรับส่งไปและกลับจากอนุสรณ์สถาน และบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปมีอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานยูเอสเอส แอริโซนา ซึ่งเปิดในปี 1980 และดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ ซากเรือรบที่จมอยู่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เป็นหนึ่งในหลาย ๆ แห่งในฮาวายที่เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพิร์ลฮาร์เบอร์ 

นำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์การบินเพิร์ลฮาร์เบอร์ (The Pearl Harbor Aviation Museum) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในฮาวาย โดยมีประวัติศาสตร์อันโด่งดังที่ผู้คนมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะฟอร์ดและมีทิวทัศน์อันตระการตาของมหาสมุทรแปซิฟิก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากกว่า 50 ลำ และสิ่งของทางการบินมากมายที่เก็บไว้ในโรงเก็บเครื่องบิน 2 แห่งที่รอดชีวิตจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Waikiki Beach **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 2โฮโนลูลู - โชว์พื้นเมือง 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บิชอป (Bishop Museum) (ระยะทาง 11 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาวายซึ่งอุทิศให้กับการศึกษาและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของฮาวายและมหาสมุทรแปซิฟิก เริ่มแรกออกแบบมาเพื่อเป็นที่จัดเก็บคอลเล็กชันโบราณวัตถุของชาวฮาวายและมรดกสืบทอดของราชวงศ์ของเจ้าหญิงเบอร์นิซ เปาอาฮี บิชอป ผู้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 1 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถาบันประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมชั้นนำในมหาสมุทรแปซิฟิก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สุดของโออาฮู จัดแสดงโบราณวัตถุ เอกสาร และภาพถ่ายเกี่ยวกับฮาวายและวัฒนธรรมโพลินีเชียนอื่นๆ นับล้านชิ้น

นำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์และสวนเรือดำน้ำยูเอสเอส โบว์ฟิน (USS Bowfin Submarine Museum & Park) พิพิธภัณฑ์และสวนเรือดำน้ำ USS Bowfin เป็นเรือดำน้ำเก่าแก่จากกลางศตวรรษที่ 20 ที่ถูกปลดประจำการและแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์อันน่าทึ่ง ไม่เพียงแต่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Bowfin เท่านั้น แต่คุณยังจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังเรือดำน้ำของสหรัฐฯ ทั้งหมดอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าชม สวนสัตว์โฮโนลูลู (Honolulu Zoo) (ระยะทาง 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) สวนสัตว์โฮโนลูลูเป็นสวนสัตว์ขนาด 42 เอเคอร์ ในอุทยาน Queen Kapiʻolani ในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งโดยทุนสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์และสร้างขึ้นบนพื้นที่ 300 เอเคอร์ อุทยาน Royal Queen Kapiʻolani สวนสัตว์โฮโนลูลูมีสัตว์มากกว่า 1,230 ตัวในถิ่นที่อยู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีผู้คนมาเยี่ยมชมสวนสัตว์มากกว่า 601,510 คนต่อปี สวนสัตว์แห่งนี้บริหารงานโดยเมืองและเทศมณฑลโฮโนลูลูผ่านกรมบริการวิสาหกิจ หน่วยงานสนับสนุนคือสมาคมสวนสัตว์โฮโนลูลู

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมโพลีนีเชียน (Polynesian Cultural Center) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแห่งรัฐฮาวาย ประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชียน ฮูลา ฮูล่า ระบำชาวเกาะแบบชาวโพลีนิเชี่ยน อันเป็นอีกหนึ่งมนต์ตราเสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมือง French Polynesia
ที่พักHilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 3โฮโนลูลู – ไร่โดล – พระราชวังอิโอลานี  - หาดไวกิกิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมไร่โดล (Dole Plantation) (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1950 โดยเป็นแผงขายผลไม้ในโออาฮูตอนกลาง เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในชื่อ "ประสบการณ์สับปะรด" ของฮาวายในปี 1989 ปัจจุบัน Dole Plantation เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของโออาฮู และต้อนรับผู้มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี Dole Plantation มีกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับทั้งครอบครัว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมแหล่งเก็บสับปะรดอันโด่งดังและรถไฟ Pineapple Express แบบเปิดโล่ง ลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์ให้ความรู้เพื่อเรียนรู้ว่าผลไม้ของฮาวายเติบโตอย่างไร ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และแนวทางปฏิบัติทางการเกษตร หลังจากนั้นเดินเล่นในสวนเขาวงกตสวนสับปะรดขนาดยักษ์ที่เรียงรายไปด้วยผลไม้กว่า 14,000 ผล เช่นเดียวกับร้านค้าในชนบทของเราที่จำหน่ายของขวัญ Dole Plantation หลากหลายรายการ อาหารยอดนิยมในท้องถิ่น อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง Dole Soft Serve ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านสามารถซื้อสับปะรดและลองชิมสับปะรด Dole Whip ต้นตำรับ ซัลซ่าสับปะรดและแยม 

นำท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับพระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace) (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโฮโนลูลู เป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่พักอย่างเป็นทางการในช่วงการปกครองของพระมหากษัตริย์ฮาวาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติและทะเบียนสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ สองผู้ปกครองของพระราชวังอิโอลานิ คือ พระราชา Kalākaua และพระราชินี Liliuokalani แห่งฮาวาย ซึ่งถูกล้มล้างจากอำนาจในค.ศ. 1893 และอาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารสำหรับรัฐบาลเฉพาะกาลของสาธารณรัฐฮาวาย จนกระทั่ง ค.ศ. 1969 อาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชนเมื่อ ค.ศ. 1978

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางชมหาดไวกิกิ (Waikiki Beach) ชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่เมืองโฮโนลูลู ซึ่งเต็มไปด้วยรีสอร์ทขนาดใหญ่ระดับห้าดาว ท่านสามารถเดินเล่นชายหาด นอนอาบแดดชิลๆ และยังเป็นพื้นที่เล่นเซิร์ฟชื่อดังอีกด้วย

นำท่านเดินทางชมรูปปั้นดยุค เปาอา กาฮานาโมกุ (Duke Paoa Kahanamoku) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนหาด Kuhio ใน Waikiki ตำนานของ Duke เริ่มต้นเมื่อเขาทำลายสถิติโลกในการแข่งขันฟรีสไตล์ 100 หลาระหว่างการแข่งขันครั้งแรก ยุคผู้ยิ่งใหญ่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันฟรีสไตล์ 100 เมตร และเหรียญเงินในการวิ่งผลัดในปี 1912 นอกจากนี้ เขายังคว้าสองเหรียญทองในปี 1920 และเหรียญเงินเมื่ออายุ 34 ปีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1924 Duke ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกลุ่ม Waikiki Beach Boys ซึ่งเป็นนักเดินน้ำที่หาเลี้ยงชีพโดยสอนนักท่องเที่ยวให้เล่นเซิร์ฟ และพายเรือแคนูที่หาดWaikiki เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการเล่นเซิร์ฟสมัยใหม่ โดยได้นำมันมาสู่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ International Market Place มีร้านค้าและบริการมากกว่า 90 แห่งบนพื้นที่กว่า 345,000 ตารางฟุต สำหรับการช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิง ห่างจากใจกลางเมืองโฮโนลูลูไปทางใต้เพียง 15 นาที ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เปิดในปี 1956 โดยนำเสนอทุกอย่างตั้งแต่ร้านบูติกไปจนถึงบริการสุดหรู  มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม ศูนย์การค้าแบบเปิดโล่งนี้มี 3 ชั้น ให้ความรู้สึกของห้างสรรพสินค้าในร่มแต่กลับให้ความรู้สึกสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์รอบตัว ห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมความบันเทิงเป็นประจำและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของหมู่เกาะฮาวาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Hilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่ 4แทนทาลัสพาร์ค – อุทยานแห่งรัฐปู้อูลากะ – สวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์ - ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชาเคียว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมแทนทาลัสพาร์ค (Tantalus Park) เป็นโอเอซิสเขียวชอุ่มที่ตั้งอยู่นอกโฮโนลูลู ด้วยเส้นทางเดินป่ายาวกว่า 16 กม. ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องการออกกำลังกายและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองและพื้นที่โดยรอบ สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวแทนทาลัสยอดนิยม ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองและไดมอนด์เฮด เพียงเดินไปตามถนนจาก Tantalus Park ก็จะได้พบกับอุทยานแห่งรัฐ Puu Ualakaa อุทยานแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องเส้นทางขับรถชมวิวและเส้นทางเดินป่า ซึ่งคดเคี้ยวผ่านป่าเขียวชอุ่ม และมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเมืองและมหาสมุทรแปซิฟิก อุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ธรรมชาติฮาวาย ซึ่งมีโปรแกรมการศึกษาและการเดินป่าแบบมีไกด์สำหรับผู้มาเยือนทุกวัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางชม สวนพฤกษศาสตร์ฟอสเตอร์ (Foster Botanical Garden) มีพื้นที่ 13.5 เอเคอร์ เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาธารณะ 5 แห่งบนเกาะโออาฮู ตั้งอยู่ใกล้ไชน่าทาวน์ตรงสี่แยกของ Nu'uanu Avenue และ Vineyard Boulevard Foster อยู่ในเขตเมืองที่มีห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และสถานที่ทางศาสนาสำหรับศาสนาพุทธ ชินโต และเมธอดิสต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในฮาวาย และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ผู้มาเยือนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอันสดชื่นจากความวุ่นวายในเมือง จัดแสดงพันธุ์ไม้เขตร้อนที่โตเต็มที่และน่าประทับใจ ต้นไม้อันงดงามบางต้นในสวนขนาด 14 เอเคอร์นี้ ปลูกในช่วงทศวรรษ 1850 โดย Dr. William Hillebrand พวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นของมรดกที่กลายมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์โฮโนลูลู

นำท่านชม ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชาเคียว (Izumo Taishakyo  Mission of Hawaii) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ แกรนด์ชินโตแห่งเมืองอิซุโมะ ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามมากว่า 100 ปีหลังจากก่อตั้งในปี 1906 โดยบาทหลวงคัตสึโยชิ มิยาโอะ สถาปัตยกรรมอันงดงามของศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้าอิซุมะไทชะของญี่ปุ่นสุดคลาสสิก ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์การสักการะของลัทธิชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโฮโนลูลู เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี โดยงานหลักคือฮัตสึโมเดะวันปีใหม่ประจำปี นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานรำลึกและสันติภาพฮิโรชิมะประจำปีเพื่อรำลึกถึงเหตุระเบิดที่ฮิโรชิมะ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Waikiki Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)
วันที่ 5โฮโนลูลู – โคนา (Big Island) – ฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ – เขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย - ฮิโล
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07.30 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู  (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
09.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคนา (KOA) โดยสายการบินฮาวายเอียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HA198 (ใช้เวลาบินประมาณ 47 นาที) 
10.22 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโคนา (KOA) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ (Big Island Abalone) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยง "เอโซะ" หอยเป๋าฮื้อพรีเมี่ยมของญี่ปุ่น เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยคุณภาพเยี่ยมอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของหอยเป๋าฮื้อ วิธีการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าฮื้อ และยังสามารถสัมผัสได้ถึงหอยเป๋าฮื้อหรือสัตว์ทะเลอื่นๆ

นำท่านเดินทางเข้าชมเขตอนุรักษ์ชีวภาพและสวนเขตร้อนฮาวาย (Hawaii Tropical Bioreserve and Garden) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) เป็นสวนพฤกษศาสตร์และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติขนาด 17 เอเคอร์ ตั้งอยู่บนเส้นทางชมทิวทัศน์ยาว 6.4 กม. สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาที่สวยงามซึ่งเปิดออกสู่อ่าว Onomea และมีลำธาร น้ำตก และทางเดินริมทะเลเลียบมหาสมุทรสร้างขึ้นโดย Dan J. Lutkenhouse ปัจจุบัน สวนแห่งนี้ประกอบด้วยพันธุ์พืชมากกว่า 2,000 สายพันธุ์ จาก 125 วงศ์และ 750 สกุล พร้อมด้วยต้นปาล์ม (เกือบ 200 สายพันธุ์) เฮลิโคเนีย (มากกว่า 80 สายพันธุ์) และโบรมีเลียด (มากกว่า 80 สายพันธุ์) ต้นมะม่วงและต้นมะพร้าวบางต้นในสวนมีอายุมากกว่า 100 ปี สวนแห่งนี้ผสมผสานน้ำและพืชพรรณเข้าด้วยกัน: น้ำตกสามชั้น (น้ำตกโอโนเมีย) ให้ทัศนียภาพผืนน้ำหนึ่งในหลายจุด ซึ่งรวมถึงโบลเดอร์ครีกและท่อลาวาบนอ่าวโอโนเมีย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักGrand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 6ฮิโล – ตลาดฮิโล – น้ำตกสายรุ้ง – หาดทรายสีดำพูนาลู – อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมตลาดเกษตรกรฮิโล (Hilo Farmer’s Market) (ระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) เป็นตลาดเกษตรกรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในฮาวาย หากท่านโชคดีพอที่จะอยู่ในเมืองวันพุธหรือวันเสาร์ ซึ่งเป็น"วันตลาด" ที่ผู้ขายมากกว่า 200 รายมารวมตัวกันเพื่อขายผลิตภัณฑ์สดใหม่ในท้องถิ่น ผักและผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้และดอกไม้และพืชเมืองร้อนอื่นๆ อาหารงานฝีมือ งานฝีมือและเครื่องประดับทำมือ งานศิลปะ และสินค้าของขวัญ คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนต่างก็ชื่นชอบสินค้านานาชนิดที่มีจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึงได้ในตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งนี้ มีผักและผลไม้ที่ปลูกในฮาวายอยู่เสมอ และผู้ขายหลายรายเสนอผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง อาหารเขตร้อนที่คัดสรรในท้องถิ่น ได้แก่ ลิลิคอย (เสาวรส) มะละกอ มะม่วง สับปะรดขาว เงาะ กล้วยแอปเปิ้ล ถั่วแมคคาเดเมีย กาแฟที่ปลูกในท้องถิ่น เผือก และอะโวคาโด คุณยังสามารถดื่มน้ำจากมะพร้าวสดได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางชมน้ำตกสายรุ้ง (Rainbow Falls) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเมืองฮิโล รัฐฮาวาย มีความสูง 80 ฟุต และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 100 ฟุต น้ำตกนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งรัฐฮาวาย ที่น้ำตก Rainbow แห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Waiānuenue หรือ "น้ำสายรุ้ง" มีแม่น้ำ Wailuku ไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง ช่องเขาถูกปกคลุมไปด้วยป่าฝนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มและหนาแน่น และสระน้ำสีฟ้าครามล้อมรอบด้วยขิงป่าที่สวยงามแม้จะไม่ใช่พื้นเมืองก็ตาม Monstera ราชินีไม้ใบ ก็มีอยู่มากมายเช่นกัน เข้าถึงน้ำตกได้โดยผ่านทางอุทยานแห่งรัฐแม่น้ำ Wailuku และมองเห็นได้ดีที่สุดจากจุดชมวิวของอุทยาน น้ำตกไหลผ่านถ้ำลาวาธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นฐานในตำนานของ Hina ซึ่งเป็นเทพธิดาชาวฮาวายโบราณ น้ำตกสายรุ้งได้ชื่อมาจากการที่ในช่วงเช้าที่มีแดดสดใสประมาณ 10.00 น. จะเห็นสายรุ้งท่ามกลางหมอกที่ถูกพัดขึ้นมาจากน้ำตก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางชมหาดทรายสีดำพูนาลู (Punalu’u Black Sand Beach) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) หาดพูนาลู หรือ หาดแบล็กแซนด์ เป็นชายหาดระหว่างปาฮาลาและนาอาเลฮูบนเกาะใหญ่ของรัฐฮาวาย ชายหาดมีทรายสีดำที่ทำจากหินบะซอลต์และเกิดจากลาวาที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งจะระเบิดเมื่อถึงมหาสมุทรและเย็นตัวลง การระเบิดของภูเขาไฟนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย Punalu'u มักพบเห็นนกเหยี่ยวและเต่าตนุที่ใกล้สูญพันธุ์ นอนอาบแดดอยู่บนทรายสีดำ

นำท่านเดินทางเข้าชมอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย (Hawaii Volcanoes National Park) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาบนเกาะฮาวาย อุทยานแห่งนี้ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ 2 ลูก ได้แก่ Kīlauea หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลก และ Mauna Loa ภูเขาไฟรูปโล่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุทยานแห่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่เกาะฮาวาย และการเข้าถึงการศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ สำหรับผู้มาเยือน อุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ภูเขาไฟอันน่าทึ่ง พืชและสัตว์หายาก และทิวทัศน์วัฒนธรรมฮาวายดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับภูมิประเทศเหล่านี้ เดิมอุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2459 ในชื่ออุทยานแห่งชาติฮาวาย ซึ่งต่อมาถูกแบ่งออกเป็นอุทยานแห่งนี้และอุทยานแห่งชาติฮาเลอากาลา เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติที่โดดเด่น อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงถูกกำหนดให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2523 และเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2530

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักGrand Naniloa Hotel Hilo - a DoubleTree by Hilton **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 7ฮิโล – ฟาร์มโกโก้เมานาเคีย – หุบเขาไวปิโอ – อุทยานสกัดหินปัวโก - ฟาร์มกาแฟ Kona - อนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมฟาร์มโกโก้เมานาเคีย (Mauna Kea Cacao) เป็นฟาร์มโกโก้ที่สวยงามถึง 1,800 ต้นของเรา และดูว่าฮาวายปลูกโกโก้อย่างไร เก็บเกี่ยวฝักโกโก้ของคุณเอง แกะเปลือกออก และลิ้มรสเมล็ดโกโก้สด เรียนรู้เกี่ยวกับการหมักโกโก้และการเอาเมล็ดโกโก้ไปตากแดด คุณจะเห็นอุปกรณ์ทำช็อกโกแลตแบบ DIY และชิมช็อกโกแลตฮาวายที่ได้รับรางวัลจากผู้ผลิตถั่วถึงบาร์สี่ราย คุณอาจเห็น 'Io (เหยี่ยวฮาวาย) บินอยู่เหนือฟาร์ม หรือกิ้งก่าของ Jackson ในสวนผลไม้

นำท่านเดินทางชมหุบเขาไวปิโอ (Waipio Valley) (ระยะทาง 69 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หุบเขาไวปีโอเป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตฮามากัวของเกาะใหญ่แห่งฮาวาย "ไวปีโอ" แปลว่า "น้ำโค้ง" ในภาษาฮาวาย หุบเขาไวปีโออันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับในวัยเด็กของกษัตริย์คาเมฮาเมฮาที่ 1 และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับชีวิตทางการเมืองและศาสนาในฮาวาย "หุบเขากษัตริย์" ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฮาวายเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีความงามแบบเขตร้อนอันน่าทึ่งอีกด้วย หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์นี้มีความกว้างประมาณ 1 ไมล์และลึกกว่า 5 ไมล์ และล้อมรอบด้วยหน้าผาที่มีความสูงถึง 2,000 ฟุต Waipi`o Valley เคยเป็นบ้านของชาวฮาวายพื้นเมืองหลายพันคน ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ตามน้ำตก ทุ่งเผือก และแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาไม่ถึง 100 คน ท่านสามารถชมหุบเขาได้จากจุดชมวิวชายฝั่ง Waipiʻo Valley ที่ส่วนท้ายของทางเดินมรดกฮามากัว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเข้าชมอุทยานสกัดหินปัวโก (Puako  Petroglyph Park) (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ท่านสามารถพบภาพสกัดหินจำนวนมากประมาณ 1,200 ภาพในส่วนสาธารณะของเขตอนุรักษ์ Puako Petroglyph พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดจัดแสดงผลงานออกแบบมากกว่า 3,000 ชิ้น รวมถึงฝีพาย ใบเรือ นักเดินขบวน นักเต้น และกลุ่มครอบครัว ตลอดจนสัญลักษณ์สุนัข ไก่ เต่า และเทพ เขตอนุรักษ์ศิลปะสกัดหิน Puako เป็นหนึ่งในสองทุ่งสกัดหินทางตอนเหนือของ Kailua-Kona ในเขต South Kohala ท่านจะพบกับทุ่ง Waikoloa Petroglyph ได้ในบริเวณใกล้เคียง และทุ่ง Petroglyph Pu’u Loa ภายในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย

นำท่านเข้าชมฟาร์มกาแฟ Kona สวรรค์แห่งฮาวาย (Heavenly Hawaiian Kona Coffee Farm) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาประมาณ 55 นาที) เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกาแฟที่ได้รับคะแนนสูงสุดในภูมิภาคปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โคนา ฮาวาย กาแฟโคน่า 100% ที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์สดใหม่จากฟาร์ม และบริการนักท่องเที่ยว ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากฟาร์มถึงถ้วย Heavenly Hawaiian Kona Coffee ดึงดูดแขกหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าร่วมทัวร์ เวิร์คช็อป และการชิมอาหารที่ได้รับคะแนนสูงสุด  

นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์กัปตันเจมส์ คุก (Captain James Cook Monument) อนุสาวรีย์กัปตันคุกในอ่าว Kealakekua รัฐฮาวาย สร้างขึ้นในปี 1874 โดยเพื่อนร่วมชาติของ Cook เป็นเสาโอเบลิสก์สูง 27 ฟุตที่ตั้งตระหง่านในบริเวณที่คุกถูกสังหารในปี พ.ศ. 2322 คำจารึกบนอนุสาวรีย์ว่า กัปตันเจมส์ คุก ร.น. F.R.S. เสียชีวิต ณ จุดนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2322 อายุ 50 ปี อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยเพื่อนร่วมชาติของเขาเมื่อ พ.ศ. 2417 อนุสาวรีย์กัปตันคุกเป็นทั้งเครื่องเตือนใจถึงชีวิตและมรดกของนักสำรวจผู้โด่งดังคนนี้ คุกเป็นนักเดินเรือรุ่นบุกเบิกที่เปิดเส้นทางการค้าใหม่และสำรวจดินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จัก นอกจากนี้เขายังมีผลกระทบสำคัญต่อหมู่เกาะฮาวายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ อนุสาวรีย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบรรณาการให้กับความสำเร็จของคุก เช่นเดียวกับเครื่องเตือนใจถึงประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของการติดต่อระหว่างนักสำรวจชาวตะวันตกและชนเผ่าพื้นเมือง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Waikoloa Village **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เดอะวานิลลาฟาร์ม - โฮโนลูลู
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชมเดอะวานิลลา (The Vanillerie) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ฟาร์มวานิลลาขนาดเล็กแห่งนี้ห่างจากสนามบินนานาชาติ Kona บนเกาะใหญ่เพียงห้านาที ฟาร์มที่ครอบครัวเป็นเจ้าของ มีทัวร์ที่ให้ความรู้และสนุกสนาน ชมกระบวนการอันเข้มข้นที่จำเป็น เพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมที่เข้มข้นของเครื่องเทศที่มีราคาแพงเป็นอันดับสองของโลก โดยเริ่มจากกล้วยไม้วานิลลาที่ต้องผสมเกสรด้วยมือ จากนั้นจึงกลายเป็นถั่วสีเขียวที่เติบโตเป็นเวลา 9 เดือนจึงพร้อมเก็บเกี่ยว เยี่ยมชมฟาร์มวานิลลาเล็กๆ แห่งนี้ และเรียนรู้ว่าถั่วเขียวเหล่านี้กลายเป็นถั่วสีน้ำตาลคลาสสิกที่เราทุกคนรู้จักและชื่นชอบได้อย่างไร ชม ดม และสัมผัสกล้วยไม้วานิลลาในระยะต่างๆ ของดอกตูม ดอกไม้ และถั่วในห้องใต้ร่มเงา สูดกลิ่นอันน่าหลงใหล ในขณะที่คุณเที่ยวชม humidor ซึ่งเมล็ดวานิลลาจะค่อยๆ แห้ง และสุดท้ายท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับไอศกรีมวานิลลาโฮมเมดรสเลิศ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกในสถานที่ให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งเต็มไปด้วยขนมวานิลลาและของที่ระลึกนานาชนิด 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
12.00 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโคนา 
14.55 น.ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู (HNL) โดยสายการบินฮาวายเอียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HA307 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
15.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Hilton Waikiki Beach **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 9โฮโนลูลู - อินชอน
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
08.00 น.นำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติโฮโนลูลู
11.45 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน เที่ยวบิน KE54(ใช้เวลาบินประมาณ 11.05 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารเย็น บนเครื่องบิน

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*****

วันที่ 10กรุงเทพมหานคร
17.50 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่อง
19.05 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน KE653 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.05 ชม.) สายการบินมีบริการ อาหารเย็น บนเครื่องบิน 
23.20 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 29 กันยายน 2567 199,900 บาท
 TE259-001: ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน (KE)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 ตุลาคม 2567 199,900 บาท
 TE259-002: ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน (KE)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 24 พฤศจิกายน 2567 199,900 บาท
 TE259-003: ทัวร์อเมริกา ฮาวาย แกรนด์ทัวร์ 10 วัน 8 คืน (KE)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินโคเรียน แอร์ไลน์ส / ฮาวายเอี้ยน แอร์ไลน์ส
 • น้ำหนักกระเป๋าเที่ยวบินภายในได้ 20 กก. เท่านั้น (KE/Hawaiian Airlines)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
  สำหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกค้าสามารถดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทำการสมัครได้ทาง เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัทดำเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพิ่มท่านละ 9,000 บาท (ในกรณีนี้ทางบริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทำการสัมภาษณ์อีกที)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 •  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 •  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy