รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อเมริกา

TE055 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก แคนาดา พักห้องเห็นวิวน้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (CX)


Cathay Pacific (CX)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE055 : ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก แคนาดา พักห้องเห็นวิวน้ำตกไนแองการ่า 10 วัน 7 คืน (CX)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มหานครนิวยอร์ค - ไทม์สแควร์
08.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M/N สายการบิน Cathay Pacific Airways  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น. ถึงสนามบินฮ่องกง  รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
16.15 น.

ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX 840

**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

20.25 น. ถึงสนามบินเจ เอฟ เค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางไกล
ที่พักCrowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2นิวยอร์ค -  วอลล์สตรีท - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - The Vessel - ไทม์สแควร์ 
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (Outside)

นำท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความศิวิไลซ์ นำท่านชมย่านสำคัญ ๆ ของเมือง อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (Wall Street) รู้จักกันดีในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของโลก และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ย่านวอลล์สตรีทจะมีรูปปั้นกระทิง (bull) เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงเศรษฐกิจดี เข้าสู่ Battery Park ท่าเรือท่องเที่ยวที่จะนำท่านไปชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาไว้เป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพ เรือจอดให้ท่านได้ขึ้นบนเกาะ     ลิเบอร์ตี้ เพื่อถ่ายภาพกับเทพีเสรีภาพหลากหลายมุมสวย 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปบันทึกภาพสวยของ The Vessel ที่โด่งดังในโลกโซเชียล ก่อนจะกลับมาชมสถานที่สำคัญในอดีต Ground Zero , ย่านบรอดเวย์, เมดิสันสแควร์ ฟิฟท์อเวนิว, เซ็นทรัลพาร์ค สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1873 มีขนาดอยู่ที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และยังเคยเป็นสถานที่ใช้ประกอบในฉากถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCrowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3นิวยอร์ค -  พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน - ดัมโบ - สะพานบรูคลิน – ตึกเอ็มไพร์สเตท
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (Outside)
09.00 น. นำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิตัน หรือ the Met ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1870 เป็นเจ้าของงานศิลปะถาวรกว่าสองล้านชิ้นที่แบ่งเป็นสิบเก้าแผนก “the Met” เป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศิลปะถาวรตั้งแต่ศิลปะยุคคลาสสิก และศิลปะอียิปต์โบราณ, จิตรกรรมและประติมากรรมของจิตรกรชั้นครูจากเกือบทุกประเทศในยุโรปตะวันตก และงานสะสมศิลปะอเมริกันและศิลปะสมัยใหม่ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ก็ยังเป็นเจ้าของงานศิลปะจากแอฟริกา, เอเชีย, ศิลปะจากหมู่เกาะแปซิฟิค, ศิลปะไบเซนไทน์ และศิลปะอิสลาม ของสมัยโรมันไปจนถึงสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะขึ้นชมวิวทิวทัศน์บนตึกเอ็มไพร์สเตท หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบันได้มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์สเตทยังคงรักษาตำแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ค แบบ 360 องศา นำท่านไปบันทึกภาพสวยของสะพานบรูคลิน ย่านดัมโบ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCrowne Plaza Times Square **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4นิวยอร์ค – ฟิลลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดี.ซี.
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (Outside)
09.00 น. อำลามหานครนิวยอร์ค เดินทางสู่เมืองฟิลลาเดลเฟีย (Philadelphia) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มีการเขียนและลงนามรัฐธรรมนูญของประเทศ เพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชมสถานที่ ๆ จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดคือ Independence Visitor Center ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของระฆัง เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี แวะชมบ้านของ Betsy Ross จุดเริ่มต้นของธงชาติผืนแรกที่นำมาใช้อย่างเป็นทางการ จอร์จ วอชิงตัน ได้ขอให้รอสส์ซึ่งเป็นช่างเย็บชาวเมืองฟิลลาเดลเฟีย ตัดเย็บธงชาติให้โดยธงผืนนี้มีกลุ่มดาว 13 ดวงเรียงกันเป็นวงกลม อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื้นซึ่งมีลวดลายเป็นแถบสีแดงสลับขาว

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCrowne Plaza Crystal City-Washington, D.C., หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5ไวท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - ลินคอร์น - จอร์จทาวน์ - สมิธโซเนียน
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเที่ยวชมกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเริ่มจากศูนย์กลางในการบริหารประเทศอันได้แก่ U.S. Capitol หรือรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ห้องแรกที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคือ ห้องโถงกลมอันโอ่อ่า มีภาพเขียนขนาดใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาเรียงรายอยู่รอบห้อง และที่สำคัญคือ คำประกาศอิสรภาพ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ตั้งแสดงอยู่ด้วย ผ่านย่าน The Mall เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของสถาบันสมิธโซเนียน กลุ่มอาคารเรียงรายสองฝั่ง ถัดไปคืออนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument)  เป็นแท่งเสาหินอ่อนสูง 555 ฟุต ซึ่งจะเห็นได้แต่ไกล แลนด์มาร์กที่ได้รับการบันทึกภาพมากที่สุดของดีซี ผ่าน Vietnam Veterans Memorial อนุสาวรีย์สงครามเวียดนาม ตั้งตรงข้ามกับ Korean War Memorial อนุสาวรีย์สงครามเกาหลี และอนุสาวรีย์ลินคอล์น (Lincoln Memorial) จุดชมวิวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด เป็นฉากหลังที่สวยงามที่สุดจนเกินคำบรรยาย  ภายในอาคารมีอนุสาวรีย์ของประธานาธิบดีลินคอล์น กำแพงด้านซ้ายได้จารึกสุนทรพจน์ของลินคอล์นที่กล่าว ณ Gettysburg  อันเป็นอมตะพจน์ที่ได้รับการยกย่องว่าจับในอเมริกันยิ่งนัก แล้วนำคณะไปถ่ายรูปด้านหน้าของทำเนียบขาว หรือ ไวท์เฮ้าส์ที่โด่งดัง เป็นทำเนียบของประธานาธิบดีของอเมริกา ความยิ่งใหญ่ที่ถูกกล่าวขวัญถึง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก ถูกผู้สร้างภาพยนตร์นำมาให้ได้ชมกันใน Olympus has Fallen เดอะเพนตากอน (The Pentagon) ตัวอาคารรูปห้าเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ทางการทหาร เป็นอาคารสำนักงานที่มีพนักงานมากที่สุดในโลก และเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่สถาบันสมิธโซเนียน เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และจากผู้บริจาคต่าง ๆ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural History) ภายในถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่พื้นที่จัดแสดงมีเพียงแค่ 2 ชั้น ชั้นที่ 1 บอกเล่าเรื่องราวของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์มีอายุกว่า 220 ล้านปี แบ่งเป็นโซนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) สัตว์ในยุคน้ำแข็ง (Ice Age) ฟอสซิล (Fossil) ต้นกำเนิดของมนุษย์ (Human Origins) และภายในห้องโถงมหาสมุทร (Ocean Hall) คุณจะมีโอกาสได้เห็นปลาวาฬ ปลา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลน่าสนใจอีกมากมาย และนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานที่จัดแสดงอยู่ในโถงใหญ่มโหฬารเท่านั้น ที่ชั้น 2 มีนิทรรศการ “เขียนไว้ในกระดูก” (Written in Bones) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบสวนด้วยนิติวิทยาศาสตร์จากโครงกระดูกมนุษย์ ห้องอัญมณีหายากและงานปั้นที่แปลกตา จัดแสดงอยู่รอบๆ เพชรขนาด 45 กะรัตที่โด่งดังระดับโลกอย่างเพชร โฮปไดมอนด์ (The Hope Diamond) เรียนรู้เกี่ยวกับหินและแร่ แล้วตื่นตาไปกับสัตว์น่าเกรงขามที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในทะเลยุคโบราณ และค้นพบสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริง สัมผัสกับชีวิตในยุคโบราณผ่านการจำลองวิธีชีวิตของคนโบราณอย่างถูกต้องและเหมือนจริง เดินผ่านโลกของมด และชีวิตของผีเสื้อ ไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์นี้มีชิ้นงานจัดแสดงอยู่ถึง 126 ล้านชิ้น เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสมิทธิ์โซเนียน ซึ่งเป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีผู้เข้าชมกว่า 5 ล้านคนต่อปี แล้วพาท่านผ่านไปชมย่านจอร์จทาวน์  ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดของดี.ซี. โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน และวิคทอเรียน บ้านที่สร้างจากหินและสวนสวยทำให้ดูร่มรื่น

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCrowne Plaza Crystal City-Washington, D.C., หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6วอชิงตัน ดี.ซี. – บินสู่บัฟฟาโล - น้ำตกไนแองการา (ฝั่งอเมริกา & แคนาดา)
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองบัฟฟาโล่ ถึงสนามบินเมืองบัฟฟาโล่ รถรอรับคณะแล้วไปชมน้ำตกไนแองการา ฝั่งอเมริกา & แคนาดา

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะชมน้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุด ประกอบ ด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และ น้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island น้ำตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน้ำที่ตกลงมาเป็นน้ำตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา ให้ท่านได้บันทึกภาพทุกมุมมองอย่างไม่รู้เบื่อ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักพักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการา)
วันที่ 7ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า – Skylon Tower - ไนแองการา ออน เดอะ เลค
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดล่องเรือ Hornblower ให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของม่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด กับประสบการณ์อันแสนประทับใจ
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ำตกไนแองการ่า

เที่ยวชมหมู่บ้านไนแองการา ออน เดอะ เลค หมู่บ้านที่สวยงาม น่ารัก และร่มรื่น เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เรียงรายไปด้วยร้านอาหารอันทันสมัย ร้านขายเครื่องดื่ม ไอศกรีม และร้านขายของที่ระลึก และเมืองนี้ยังเป็นจุดที่แม่น้ำไนแองการ่าไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโออีกด้วย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักพักโรงแรม Sheraton on the Fall Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการา)
วันที่ 8Outlet at Niagara - CN Tower - สนามบิน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะช้อปปิ้งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70%
12.00 น. เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย เที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ ขึ้นชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย "ซีเอ็น" (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก พร้อมสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ฮ่องกง
01.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific บินสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***
วันที่ 10ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705
10.00 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-JFK // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่  01 มกราคม 2566
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง วอชิงตัน ดี.ซี. - บัฟฟาโล่ 
ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
10-15 ท่านใช้รถเล็กขนาด 20-25 ที่นั่ง
15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ที่นั่ง  
21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นั่ง
ค่าตั๋วเรือ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, ค่าตั๋วขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท, ค่าเรือ Hornblower น้ำตกไนแองการา, Skylon Tower
ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน
***พักนิวยอร์ค ย่าน Time Square***
***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 2 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก***
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 3$ US$ & CAD / ท่าน / วัน
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถาม)
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
อัตรานี้ไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
o ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกา
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผ่านตัวแทน VFS)
o ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
o หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ามสู่ฝั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกัน
การจองทัวร์
  • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์
กรณีคืนเงินมัดจำ หากมีค่าใช้จ่ายที่ทัวร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเต็มจำนวน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 มกราคม 2566 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศแคนาดา  ใช้เวลายื่นประมาณ 69 วันทำการ ทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ VFS แคนาดาทุกท่าน
ที่อยู่สำนักงาน : ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา : อาคาร เดอะ เทรนดี้ เลขที่ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ,กรุงเทพ ฯ 10110
พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
วัคซีนพาสปอร์ต หรือ International Certificate (หมอพร้อม) AstraZeneca/Moderna-Pfizer including for children aged 5 to 11 years/Sinopharm/Sinovac
ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
จดหมายรับรองสถานการเงินจากธนาคารนั้นๆ (ตัวจริงภาษาอังกฤษ) ที่ให้สำเนาการเงิน ณ ปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy