รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อเมริกา

TE336 : โปรแกรมทัวร์อเมริกา แกรนด์ทัวร์ 15 วัน 12 คืน


EVA Air (BR)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Atlanta
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Austin
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Chicago
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Houston Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Palacio del Rio
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
New Orleans Marriott
TE336 : โปรแกรมทัวร์อเมริกา แกรนด์ทัวร์ 15 วัน 12 คืน

อเมริกา แกรนด์ทัวร์


บินเข้าฮิวสตัน - บินออกจากชิคาโก โดยสายการบิน EVA Airways 
พร้อมเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน
(ไม่รวมวีซ่าอเมริกา แต่รวมทิปต่างๆแล้ว)
ฮิวสตัน - เทกซัส - แซนแอนโทนิโอ - ออสติน - นิวออร์ลีนส์ แอตแลนตา - ชิคาโก - ช้อปปิ้งเอาท์เลต


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE336-00114-28 ก.ย. 67EVA Air (BR)299,900จองด่วน
TE336-00211-25 ต.ค. 67EVA Air (BR)299,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ไทเป - จอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัล
09.30 น.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการอีวีเอแอร์
12.20 น.ออกเดินทางสู่สนามบินไต้หวันเถาหยวน (TPE) โดยเที่ยวบิน BR212 (บินประมาณ 3.50 ชม.) สายการบินมี บริการอาหารเช้า บนเครื่องบิน
17.10 น.เดินทางถึงสนามบินไต้หวันเถาหยวน (TPE) แวะเปลี่ยนเครื่อง
22.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัล (IAH) โดยเที่ยวบิน BR52 (ใช้บินประมาณ 13.40 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน

******** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********
22.40 น.

เดินทางถึงสนามบินจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัล (IAH) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พักHilton Houston Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1)
วันที่ 2ฮิวสตัน –พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติฮิวสตัน - ศูนย์อวกาศฮิวสตัน – Tanger Outlets Houstan
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิวสตัน ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของสหรัฐ เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเท็กซัส และมากเป็นอันดับที่ 4 ของสหรัฐ และเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 6 ของทวีปอเมริกาเหนือ

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติฮิวสตัน (The Houston Museum of Natural Science) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ตั้งอยู่ที่ชายแดนด้านเหนือของสวนสาธารณะเฮอร์มันน์ ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1909 โดยพิพิธภัณฑ์และสมาคมวิทยาศาสตร์ฮูสตัน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการจัดเตรียมสถาบันฟรีสำหรับชาวฮูสตัน โดยเน้นด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่มีห้องโถงและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสี่ชั้น ท้องฟ้าจำลอง Burke Baker ศูนย์ผีเสื้อ Cockrell และโรงละคร Wortham Giant Screen (เดิมชื่อโรงละคร Wortham IMAX) ในปี 2022 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับผู้เข้าชม 1,520,000 คน ทำให้เป็นอันดับที่ 7 ในรายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับสามของสหรัฐอเมริกา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเข้าชมศูนย์อวกาศฮิวสตัน (Space Center Houston) (ระยะทาง 43 กม. ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของศูนย์อวกาศนาซาจอห์นสันในฮูสตัน ได้รับการกำหนดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือสมิธโซเนียนในปี 2014 องค์กรนี้เป็นเจ้าของโดย NASA และดำเนินการภายใต้สัญญาโดยมูลนิธิ Manned Spaceflight Education Foundation ที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นองค์กร 501 ศูนย์อวกาศจอห์นสันเป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมภารกิจและการฝึกนักบินอวกาศ ศูนย์นี้เปิดในปี 1992 แทนที่ศูนย์นักท่องเที่ยวเดิมในอาคารศูนย์อวกาศจอห์นสัน อาคาร 2 พิพิธภัณฑ์นี้มีพื้นที่ 250,000 ตารางฟุต และจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในอวกาศมากกว่า 400 ชิ้น รวมถึงแคปซูลอวกาศ Mercury 9, Gemini 5 และ Apollo 17 ในส่วนที่เข้าชมได้นั้นจะได้ชมชิ้นส่วนหลายอย่างจากจรวดและยานอวกาศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรถรางพาชมศูนย์ควบคุมภารกิจ มีโรงภาพยนตร์ฉายหนังเกี่ยวกับอวกาศและมีการแสดงการใช้ชีวิตในอวกาศให้ชมอีกด้วย นำท่านเข้าชมส่วนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงส่วนต่างๆของจรวดและกระสวยอวกาศ ตลอดจนชุดนักบินอวกาศ และ หินดวงจันทร์ ที่ท่านสามารถสัมผัสได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมความมหัศจรรย์และความก้าวหน้าทางด้านอวกาศขององค์การนาซ่าในแต่ละยุคสมัย

นำท่านเดินทางสู่ Tanger Outlets Houstan (ระยะทาง 19 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ซึ่งเป็น เอาท์เลตขนาดใหญ่มีร้านค้า กว่า 100 ร้านค้า อาทิ เช่น COACH, GUESS, POLO, SAMSONITE, NIKE, CK, GAP, POLO, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคารจีน
ที่พักHilton Houston Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 3ฮิวสตัน – เท็กซัส – ดิ แอละโม - แม่น้ำแซนแอนโทนิโอ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแซนแอนโทนิโอ (San Antonio) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) คือเมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐและมีเปอเซ็นต์การเจริญเติบโตเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ เปรียบเสมือนประตูสู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ชื่อเมืองมาจากชื่อของเซนต์แอนโทนีแห่งปาดัว ชาวโปรตุเกส 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางชมคณะเผยแพร่ศาสนาแอละโมในซานอันโตนิโอ(Alamo Mission in San Antonio) The Alamo เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกคณะเผยแพร่ศาสนาแซนแอนโทนีโอในซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสของสหรัฐ ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นคณะเผยแพร่ศาสนาโรมันคาทอลิกและป้อมปราการ (fortress compound) เป็นสมรภูมิของยุทธการที่ดิแอละโมใน ค.ศ. 1836 วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ดิแอละโมร่วมกับคณะเผยแพร่ศาสนาอีกสี่คณะในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติคณะเผยแพร่ศาสนาซานอันโตนิโอที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย ปัจจุบันแอละโมเป็นพิพิธภัณฑ์ในเขตประวัติศาสตร์จัตุรัสแอละโม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ริมแม่น้ำแซนแอนโทนิโอ(The San Antonio River Walk) เป็นสวนสาธารณะในเมืองและถนนคนเดินกรณีพิเศษในแซนแอนโทนิโอรัฐเท็กซัส ซึ่งอยู่ต่ำกว่าถนนรถยนต์หนึ่งระดับ River Walk คดเคี้ยวและวนอยู่ใต้สะพานเป็นทางเท้าคู่ขนานสองทางที่เรียงรายไปด้วยร้านอาหารและร้านค้า ซึ่งเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ร้านค้าที่ Rivercenter, โรงละคร Arneson River, เกาะ Marriage, La Villita, สวนสาธารณะ HemisFair, อาคาร Tower Life, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแซนแอนโทนิโอไข่มุก และภารกิจอาณานิคมสเปนทั้งห้าของเมืองซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมรดกโลกซึ่งรวมถึงอลาโมด้วย ในช่วงเทศกาล Fiesta San Antonio ประจำปีในฤดูใบไม้ผลิ ขบวนพาเหรดแม่น้ำจะมีขบวนแห่ดอกไม้ที่ลอยไปตามแม่น้ำ พื้นที่ภายในเส้นรอบวงของ River Walk เป็นหัวใจของด่านหน้า Villa de Bejar ดั้งเดิมในช่วงทศวรรษ 1700 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเมืองซานอันโตนิโอในที่สุด อิสระให้ท่านเดินเล่น และเก็บภาพความประทับใจริมสองฝั่งแม่น้ำ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Hilton Palacio del Rio **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4แซนแอนโทนิโอ– ออสติน - ศาลาว่าการรัฐเท็กซัส - สะพานคองเกรสอเวนิวแอน ดับเบิลยู ริชาร์ดส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางชมศาลาว่าการรัฐเท็กซัส (Texas State Capitol) (ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เป็นศาลากลางและที่นั่งของรัฐบาลของรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างนี้ตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นที่ตั้งของสำนักงานและห้องประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท็กซัสและผู้ว่าการรัฐเท็กซัส ออกแบบในปี 1881 โดยสถาปนิก Elijah E. Myers สร้างขึ้นระหว่างปี 1882 ถึง 1888 ภายใต้การดูแลของวิศวกรโยธา Reuben Lindsay Walker ส่วนต่อขยายใต้ดินมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 อาคารหลังนี้ได้รับการเพิ่มเข้าในทะเบียนสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2513 และได้รับการยอมรับให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2529

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่สะพานคองเกรสอเวนิวแอน ดับเบิลยู. ริชาร์ดส์ (Ann W. Richards Congress Avenue) เป็นสะพานใจกลางออสตินที่ใช้ข้ามแม่น้ำโคโลราโด สะพานนี้เป็นที่รู้จักในนามสะพานคองเกรสอเวนิว และได้เปลี่ยนชื่อสะพานปัจจุบันเพื่อเป็นเกียรติแก่ แอน ดับเบิลยู. ริชาร์ดส์ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสคนที่ 45 เป็นสะพานโค้งคอนกรีต มีช่องทางเดินรถและทางเท้าสำหรับเดินรถไปทางใต้ 3 ช่อง และทางเท้าสำหรับเดินรถไปทางเหนือ 3 ช่อง ทั้งสองด้านของสะพาน ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของอาณานิคมค้างคาวในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในช่วงต้นเดือนตุลาคมประมาณพระอาทิตย์เริ่มตกดิน สะพานคองเกรสแห่งนี้จะมีค้างคาวจำนวนมากบินออกมาให้เราได้ชม ซึ่งค้างคาวเหล่านี้ทำรังอยู่ใต้สะพาน ซึ่งเราสามารถยืนบนสะพานเพื่อชมฝูงค้างคาวเหล่านี้ ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากจากใจกลางเมือง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Austin ***** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูลล็อคเท็กซัส -  นิวออร์ลีนส์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูลล็อคเท็กซัส (Bullock Texas State History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในออสติน รัฐเท็กซัส พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามรองผู้ว่าการรัฐเท็กซัสคนที่ 38 Bob Bullock ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และนิทรรศการประวัติศาสตร์เท็กซัส และตั้งอยู่ห่างจากศาลาว่าการรัฐเท็กซัสไปทางเหนือเพียงไม่กี่ช่วงตึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีความ เรื่องราวของเท็กซัส ที่เปิดเผยอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ชมในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านประสบการณ์การศึกษาที่มีความหมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสติน-เบิร์กสตรอม (AUS) 
15.26 น.ออกเดินทางสู่สนามบินหลุยส์ อาร์มสตรอง นิวออร์ลีนส์ (MSY) โดยสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ AA3690 (ใช้เวลาประมาณ 1.24 ชม.) 
16.50 น.เดินทางถึงสนามบินหลุยส์ อาร์มสตรอง นิวออร์ลีนส์ (MSY) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักNew Orleans Marriott ***** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6อาสนวิหารเซนต์หลุยส์ – จตุรัสแจ็คสัน– พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมมาร์ดิกราส์ - ล่องเรือกลไฟนัตเชซ์  
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่นิวออร์ลีนส์ เป็นนครและแพริชที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐลุยเซียนา มีประชากรราว 390,144 คนจากการประมาณในปี 2019 ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐลุยเซียนา และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยท่าเรือสำคัญในภูมิภาคริมอ่าวของสหรัฐอเมริกา

นำท่านเดินทางเข้าชมอาสนวิหารเซนต์หลุยส์ (St. Louis Cathedral) เป็นที่ตั้งของอัครมุขมณฑลนิวออร์ลีนส์และเป็นอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐที่ยังใช้งานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาสนวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญหลุยส์ (หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส) โบสถ์หลังแรกสร้างขึ้นในปี 1718 และหลังที่สามสร้างขึ้นในสมัยภายใต้การปกครองของสเปนในปี 1789 และได้ยกสถานะขึ้นเป็นอาสนวิหารในปี 1793 อาสนวิหารหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในเพลิงไหม้ใหญ่เมื่อปี 1788 จากนั้นได้มีการขยาย ต่อเติม และปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ในทศวรรษ 1850 และยังคงมีโครงสร้างบางส่วนจากปี 1789 หลงเหลืออยู่ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ตั้งอยู่ในเฟรนช์ควอร์เตอร์ นิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา และตั้งอยู่ติดกับจัตุรัสแจ็คสัน หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำมิสซิสซิปปีในย่านใจกลางประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์

จากนั้นนำท่านเดินทางชมจตุรัสแจ็คสัน (Jackson Square) เป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ในย่านเฟรนช์ควอร์เทอร์ เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี 1960 ในฐานะสถานที่สำคัญใจกลางเมืองมาตลอดประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์ และในฐานะสถานที่ที่ซึ่งในปี 1803 ลุยเซียนาได้ถูกซื้อโดยสหรัฐเข้าเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา รูปปั้นตรงกลางจัตุรัสคือรูปปั้นของแอนดรูว์ แจ็คสันบนหลังม้า ผลงานออกแบบโดยคลาร์ก มิลส์

นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมมาร์ดิกราส์ (Mardi Gras Museum of Costumes & Culture) จัดแสดงคอลเลกชั่นส่วนตัวของ Carl Mack นักแสดงชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อ The Xylophone Man ผู้ให้ความบันเทิง ลูกค้า และเจ้าของ Carl Mack Presents สถานที่แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของมาร์ดิกราส์และคาร์นิวัลผ่านการจัดแสดงเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงาม พิพิธภัณฑ์มาร์ดิกราส์เป็นการเฉลิมฉลองร่วมสมัยโดยจับชีพจรของประเพณีระดับรากหญ้าที่หลากหลายของผู้ชื่นชอบมาร์ดิกราส์ ชมรมคนเดิน ชาวอินเดียนแดงมาร์ดิกราส์ เคจันมาร์ดิกราส์ นักแสดงบัสเกอร์และนักแสดงข้างถนน ราชาและราชินี และงานเต้นรำสวมหน้ากาก รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ยอดเยี่ยม ท่านสามารถถ่ายเซลฟี่ได้ไม่จำกัดในตู้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย พร้อมเครื่องแต่งกายของแท้ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.นำท่านเดินทาง ล่องเรือกลไฟนัตเชซ์ (The Steamboat Natchez) สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำมิสซิสซิปปี้สองชั่วโมงจากใจกลางเมือง French Quarter ซึ่งจะแสดงให้ท่านเห็นว่าเหตุใดเมืองนี้จึงก่อตั้งขึ้นบนเสี้ยวที่สวยงามของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ตอนล่าง ท่านจะได้เห็นว่านิวออร์ลีนส์เป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดในโลกจากมุมมองที่ดีที่สุดในเมืองบนเรือกลไฟ Natchez
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พักNew Orleans Marriott **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อุโมงค์ต้นโอ๊ค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (The National WWII Museum) เดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ดีเดย์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์ กลางธุรกิจของเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา บนถนน Andrew Higgins Drive ระหว่าง Camp Street และ Magazine Street พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาต่อชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2543 และต่อมารัฐสภาคองเกรสแห่ง  สหรัฐอเมริกา กำหนดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการของอเมริกาในปี พ.ศ. 2547 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือสถาบันสมิธโซเนียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันสมิธโซเนียน พันธกิจของพิพิธภัณฑ์เน้นย้ำถึงประสบการณ์ของชาวอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่สอง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางชมอุโมงค์ต้นโอ๊ค (Oak Alley Plantation) (ระยะทาง 86 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นสวนต้นโอ๊ค ตั้งอยู่ที่ชุมชน Vacherie รัฐลุยเซียนา บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ ได้รับการตั้งชื่อตามรูปลักษณ์ที่โดดเด่น หรือทางเดินที่มีหลังคาไม้ สร้างขึ้นโดยต้นโอ๊คทางใต้ที่มีชีวิตอยู่สองแถวยาวประมาณ 240 เมตร ซึ่งปลูกในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 นานก่อนที่จะสร้างบ้านในปัจจุบัน ถนน allée หรือต้นไม้ทอดยาวระหว่างบ้านกับแม่น้ำ สถานที่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ และสำหรับนวัตกรรมทางการเกษตรโดยการต่อกิ่งพีแคน ซึ่งดำเนินการที่นั่นในปี พ.ศ. 2389–47 โดยคนสวน อุโมงค์ต้นโอ๊คแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในฉากที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดฉากหนึ่งในหนังดังที่เป็นอมตะอย่างเรื่อง Forrest Gump และยังได้รับการคุ้มครองให้เป็น National Historic Landmark ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก New Orleans Marriott **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8นิวออร์ลีนส์ - แอตแลนตา - สวนโอลิมปิกร้อยปี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหลุยส์ อาร์มสตรอง นิวออร์ลีนส์ (MSY)

11.35 น.ออกเดินทางสู่สนามบินฮาร์ทสฟิลด์–แจ็คสัน แอตแลนตา (ATL) โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ DL2400 
เที่ยงอิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.05 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาร์ทสฟิลด์–แจ็คสัน แอตแลนตา (ATL)

นำท่านเดินทางสู่แอตแลนตา (Atlanta) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอปพาเลเชียนที่ระดับความสูงเพียง 300 ม. เหนือระดับน้ำทะเล แอตแลนตามีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรวมถึงเนินเขาสลับเขียวขจี และต้นไม้ในเมืองที่ปกคลุมหนาแน่นที่สุดของเมืองใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา

นำท่านเดินทางชมสวนโอลิมปิกร้อยปี (Centennial Olympic Park) เป็นตัวแทนที่สวยงามของมรดกโอลิมปิกของแอตแลนตาและย่านความบันเทิงชั้นนำ สวนสาธารณะแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1996 ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ ทำงาน และเล่นที่มีชีวิตชีวา รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย โลกของโคคา-โคลา และสนาม กีฬาเมอร์เซเดส เบนซ์ มีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งในและรอบๆ สวนสาธารณะ คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัวร์เดินชมด้วยเสียงฟรีที่เน้นการเติบโตของแอตแลนตาก่อนและหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เทศกาลอัน เป็นเอกลักษณ์ เช่น Sweetwater 420 และ Shaky Knees ดึงดูดศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทุกปี สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ SkyView, CNN Studio Tours และ Fountain of Rings Splashpad จะทำให้ทุกคนไม่ว่าง Centennial Olympic Park เป็นสถานที่พบปะอันคึกคักของเมือง โดยนำชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือนมารวมตัวกันภายใต้เงาเส้นขอบฟ้าของตัวเมือง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Atlanta ***** หรือเทียบเท่า
วันที่ 9ตลาดเกษตรกรเดคาลบ์ - ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์จิมมี คาร์เตอร์ – สวนพฤกษศาสตร์แอตแลนตา 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชมตลาดเกษตรกรเดคาลบ์ (Your Dekalb Farmers Market) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมี Robert Blazer เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มต้นในปี 1977 เนื่องจากมีผลผลิตเล็กๆ น้อยๆ ในดีเคเตอร์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อปี เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคที่สดใหม่และหายากในพื้นที่แอตแลนตาที่ดีที่สุด เปิดตลอดทั้งปีทุกวัน ยกเว้นวันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาส ตลาดเกษตรกร Dekalb เป็นแหล่งรวมผักผลไม้สดใหม่ พาสต้าทำสดใหม่ ขนมปัง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และสิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องการสำหรับห้องครัวของคุณ อย่าแปลกใจหากคุณบังเอิญเจอเชฟจากร้านอาหารชั้นนำของแอตแลนตาที่ไปจับจ่ายในตลาดเพื่อเลือกวัตถุดิบระดับไฮเอนด์ ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยผลิตผลสดหลายไมล์ในราคาที่ต่อรองได้ เดินเข้าและออกจากแผงขายของแห้งเพื่อเลือกซอสที่น่าสนใจ และอย่าพลาดส่วนเครื่องเทศที่คุณจะพบเครื่องปรุงรสทุกชนิดในถังขนาดใหญ่ในราคาที่ถูกสุดๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางเข้าชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์จิมมี คาร์เตอร์ (Jimmy Carter Library and Museum) เป็นที่เก็บรักษาเอกสารของประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคาร์เตอร์และชีวิตครอบครัวคาร์เตอร์ ห้องสมุดยังจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ เช่น รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของคาร์เตอร์ และห้องทำงานรูปไข่จำลองขนาดเต็มเหมือนที่เคยเป็นในสมัยการปกครองของคาร์เตอร์ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางชมสวนพฤกษศาสตร์แอตแลนตา (Atlanta Botanical Garden) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาด 30 เอเคอร์ ตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะพีดมอนต์ในมิดทาวน์แอตแลนตา พันธกิจของสวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 คือการ พัฒนาและบำรุงรักษาพันธุ์พืชเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดง การศึกษา การอนุรักษ์ การวิจัย และความเพลิดเพลิน นอกจากนี้สวนพฤกษศาสตร์แอตแลนตา ยังเป็นที่ตั้งของเคนเดดะ วอล์ค (Kendeda Canopy Walk) ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้ายาว 600 ฟุต (180 ม.) ที่ให้ผู้มาเยือนได้เที่ยวชมป่าในเมืองแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเมืองจากความสูงประมาณ 40 ฟุตในอากาศผ่านยอดไม้ของ Storza ป่า. ทางเดินลอยฟ้าทอดยาวจากหน้าผาในสวนไปสู่กิ่งก้านของต้นโอ๊ก พันธุ์ไม้ และป็อปลาร์โครงสร้างนี้ยังให้มุมมองทางอากาศของสวนป่าด้านล่างอีกด้วย ความเป็นเอกลักษณ์ของ Canopy Walk ผู้นำเมืองจึงเชื่อว่า นี่จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของแอตแลนตา
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Atlanta **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 10แอตแลนตา – ชิคาโก – มิลเลนเนียมพาร์ค – น้ำพุหน้าคน – คลาวด์เกต – น้ำพุบักกิงแฮม - ฟิลด์ มิวเซียม

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาร์ทสฟิลด์–แจ็คสัน แอตแลนตา (ATL)

11.03 น.ออกเดินทางสู่สนามบินชิคาโกโอแฮร์ (ORD) โดยสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ UA626 
12.13 น.เดินทางถึงสนามบินชิคาโกโอแฮร์ (ORD) 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่มิลเลนเนียมพาร์ค (Millennium Park)  สวนสาธารณะที่เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้มาเยี่ยมชมงานศิลปะของศิลปินระดับโลก ได้รวบรวมอยู่ทสวนแห่งนี้ และ หนึ่งงานประติมากรรมซึ่งเป็นที่น่าสนใจให้แก่ผู้พบเห็นคือ น้ำพุหน้าคน (Crown Fountain) ประติมากรรมลานน้ำพุศิลปะแบบผสมผสานและทันสมัย ได้รับการออกแบบโดย Jaume Plensa ,Krueck และ Sexton Architects แล้วเสร็จในปี 2004 น้ำพุแห่งนี้ใส่ความรู้สึกโต้ตอบระหว่างศิลปะแก่ผู้คน และแสดงถึงความหลากหลายของประชากรในชิคาโก โดยน้ำพุมีลักษณะเป็นแท่นอิฐสี่เหลี่ยมสูงยาวกว่า 50 ฟุต ฝั่งหนึ่งเป็นหน้าจอ LED ที่จะสะท้อนภาพใบหน้าผู้คนหลากหลายอิริยาบถกว่า 1,000 ใบหน้า ซึ่งทั้งหมดก็เป็นใบหน้าของประชากรชิคาโกนั้นเอง โดยยังมีลูกเล่นเก๋ๆในการทำให้น้ำพุพ่นออกมาจากใบหน้าบริเวณปาก เสมือนคนกำลังพ่นน้ำออกมา สร้างความหรรษาให้กับผู้คนที่ไปพักผ่อนและเล่นน้ำพุได้เป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปกับคลาวด์เกต (Cloud Gate or The Bean) ประติมากรรม “ถั่วสแตนเลส” อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งเมืองชิคาโก

จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับน้ำพุบักกิงแฮม (Buckingham Fountain) น้ำพุขนาดใหญ่ อลังการตั้งอยู่ในใจกลางแกรนท์ปาร์ก เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในชิคาโก มีความโดดเด่นตั้งแต่ไกลด้วยชั้นน้ำพุขนาดใหญ่และอ่างน้ำกว้างขวาง โดยน้ำพุแห่งนี้เป็นศิลปะสไตล์โบซาร์หรือ ศิลปะวิจิตรศิลป์ มีลักษณะโครงสร้างรูปแบบโรโคโคเค้กแต่งงานขนาด 3 ชั้น ได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก “น้ำพุลาโตนา” แห่งพระราชวังแวร์ซาย ซึ่งน้ำพุแห่งนี้ได้รับทุนในการสร้างจาก Kate Sturges Buckingham ตระกูลร่ำรวยผู้อุปถัมภ์ศิลปะสู่เมืองชิคาโก

นำท่านเข้าชมฟิลด์ มิวเซียม (Field Museum) ในสวนของ Jurassic World นอกเหนือจากจะได้ เห็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ ท่านจะได้สัมผัสกับแบบจำลองไดโนเสาร์ที่ทำให้ท่านได้รู้สึกเสมือนเดินเล่นในจูราสสิค ปาร์ค

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Hilton Chicago **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 11มิลวอกี - พิพิธภัณฑ์ฮาร์เลย์ เดวิดสัน - เรือนกระจกพืชสวน Mitchell Park
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลวอกี (Milwaukee) (ระยะทาง 148 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน รัฐวิสคอนซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของรถมอเตอร์ไซด์ ฮาร์เลย์ เดวิดสัน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาร์เลย์ เดวิดสัน (Harley Davidson Museum) ซึ่งได้จัดแสดงต้นกำเนิดรถ ตลอดจนจัดแสดงรถมอเตอร์ไซด์กวา 450 คน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ ความสวยงามของรถมอเตอร์ไซด์ รุ่นต่อรุ่น และมนต์ขลังแห่งรถมอเตอร์ไซด์ไซส์ยักษ์ ที่มาพร้อมเสียงคำราม น่าเกรงขาม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเที่ยวชมและแวะถ่ายภาพกับสถานที่สำคัญแห่งเมืองมิลวอกี อาทิเช่น ศาลาว่าการเมือง City hall นำท่านเข้าชมโบสถ์ St. Josaphat Cathedral และ St. John of Arc Chapel นำท่านถ่ายรูปกับเรือนกระจกพืชสวน Mitchell Park (Mitchell Park Horticultural Conservatory หรือ Mitchell Park Domes ) ลักษณะเป็นโดมขนาดใหญ่ 3 โดม ที่ภายในมีการปรับอากาศให้ปลูกต้นไม้ในเขตร้อนได้ แม้สภาพภายนอก หิมะจะปกคลุมหลายเดือนในหนึ่งปีก็ตาม อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองมิลวอกี 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักHilton Chicago **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 12ชิคาโก - ลินคอล์น ปาร์ค - ตึกจอห์น แฮนค็อก – ผลงานของปิกัสโซ – ตึกวิลลิสทาวเวอร์ (Sky Deck)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางชม ลินคอล์น ปาร์ค (Lincoln park) สวนแห่งนี้ตั้งชื่อตามอับราฮัม ลินคอล์น ดั้งเดิมที่นี่เคยเป็นที่ฝังศพ และปัจจุบันยังคงมีป้ายหน้าหลุมศพและสุสานขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่ ท่านจะพบเห็นรูปปั้นทางประวัติศาสตร์อยู่รอบๆสวน รวมถึงรูปปั้นลินคอล์นอันโด่งดัง ซึ่งเป็นผลงานของประติมากร Augustus SaintGaudens อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ และเดินเล่นพักผ่อนตสมอัธยาศัย

นำท่านเดินทางขึ้นตึกจอห์น แฮนค็อก (John Hancock Center) เพื่อชมวิวแบบ 360 องศา บนหอสังเกตการณ์ตึกจอห์น แฮนค็อก เป็นตึกระฟ้าในอเมริกา สูงเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีความสูง 344 เมตร และมีทั้งหมด 100 ชั้น มีพื้นที่กว่า 2 แสน 6 หมื่นตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัย ภัตตาคารและสำนักงาน โดยจุดชมวิวนี้จะตั้งอยู่บนชั้นที่ 95 ของตึกนี้ จุดเด่นของการมาชมวิวที่ตึกนี้ คือการค่อยๆ เอนตัวลงไปชมวิวเมืองชิคาโกในเบื้องล่าง อยากชมวิวสวยๆ ของเมืองชิคาโกอิสระให้ท่านได้เก็บภาพวิวเมืองชิคาโกแบบ 360 องศา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับผลงานของปิกัสโซ (The Chicago Picasso) ซึ่งปิกัสโซเป็นศิลปินเอกของโลกได้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นและได้มอบให้กับตึกดาเลย์ พลาซ่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1967 ซึ่งประติมากรรมชิ้นนี้มีความสูงประมาณ 15.2 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 147 ตัน

นำท่านเดินทางขึ้นตึกวิลลิสทาวเวอร์ (Willis Tower) เดิมชื่อ เซียส์ทาวเวอร์ (Sears Tower) เป็นตึกระฟ้า 110 ชั้น สูง 442.3 ม. ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอย ออกแบบโดยสถาปนิกบรูซ เกรแฮม (Bruce Graham) และวิศวกรฟาซลูร์ เราะห์มาน ข่าน (Fazlur Rahman Khan) จากสกิดมอร์, โอวิงส์ และเมอร์ริล (Skidmore, Owings & Merrill) วิลลิสทาวเวอร์เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2516 ทำให้กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแทนที่ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (World Trade Center) เป็นระยะเวลา 25 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2541 ก่อนที่จะถูกโค่นสถิติโดยเปโตรนาสทาวเวอร์ (Petronas Tower) ของประเทศมาเลเซีย วิลลิสทาวเวอร์เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ในสหรัฐอเมริกา และสูงเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ในแต่ละปี ผู้คนมากกว่า 1.7 ล้านคนมาเยี่ยมชมหอสังเกตการณ์สกายเด็ค (Skydeck) ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของชิคาโก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก Hilton Chicago **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 13สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก – ท่าเรือกองทัพเรือ –ชิคาโกพรีเมี่ยมเอาท์เลท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก (The Art Institute of Chicago) เป็นพิพิธภัณฑ์มีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานสะสมที่ดีที่สุดในโลก เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ นอกจากนั้นยังมีงานชิ้นสำคัญๆของศิลปินชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นจำนวนมาก, ศิลปะอเมริกัน, ศิลปะตกแต่งของ ทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา, ศิลปะเอเชีย, ศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย สถาบันศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของ โรงเรียนสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ที่มีเนื้อที่หนึ่งล้านตารางฟุต และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ สหรัฐอเมริกา รองจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือกองทัพเรือ (Navy Pier) ท่าเรือเก่าของกองทัพอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งตอนนี้สร้างใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณสถานที่คล้ายๆกับท่าเรือซึ่งยื่นออกไปทางทะเลสาบมิชิแกน เป็นดั่งสวนสาธารณะครบวงจรสำหรับครอบครัว เพราะมีทั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ร้านค้า ของที่ระลึก ร้านอาหารมากมาย บาร์สำหรับดื่ม โรงภาพยนตร์สามมิติ และยังเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับจัดนิทรรศการอีกด้วย ท่าเรือแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1916 ซึ่งมีอายุครบ 100 ปี เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา และได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของท่าเรือเก่าตามอัธยาศัย 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ชิคาโกพรีเมี่ยมเอาท์เลท (Chicago Premium Outlet) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ช้อปปิ้งจุใจกับร้านค้าแบรนด์เนม ชั้นนำกว่า 150 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น CK, DKNY, GAP, GUESS, TIMBERLAND, ADIDAS, NIKE, COACH, SAMSONITE, RAYBAN และอื่นๆอีก มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
21.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินโอแฮร์ (ORD) 
วันที่ 14ชิคาโก - ไต้หวัน - กรุงเทพมหานคร
00.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินไต้หวันเถาหยวน (TPE) โดยเที่ยวบิน BR55 (บินประมาณ 15.30 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน

******** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ********
วันที่ 15กรุงเทพมหานคร
05.00 น.เดินทางถึงสนามบินไต้หวันเถาหยวน (TPE) แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.40 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบิน BR75 (บินประมาณ 3.45 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน
10.25 น.เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 28 กันยายน 2567 299,900 บาท
 TE336-001: โปรแกรมทัวร์อเมริกา แกรนด์ทัวร์ 15 วัน 12 คืนแสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 25 ตุลาคม 2567 299,900 บาท
 TE336-002: โปรแกรมทัวร์อเมริกา แกรนด์ทัวร์ 15 วัน 12 คืนแสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air
 • น้ำหนักกระเป๋าเที่ยวบินภายในได้ 20 กก. เท่านั้น 
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกค้าจะต้องแสดงตนเพื่อยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเท่านั้น)
   สำหรับการยื่นวีซ่าอเมริกา ลูกค้าสามารถดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทำการสมัครได้ทาง เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ข้อมูลของทางบริษัท รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัทดำเนินการในส่วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพิ่มท่านละ 9,000 บาท (ในกรณีนี้ทางบริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทำการสัมภาษณ์อีกที)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy