รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์อังกฤษ

TE256 : ทัวร์ดูบอล Double Match | อาร์เซนอล vs เชลซี + อาร์เซนอล vs แมนยู | 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
DOUBLE TREE by HILTON HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton London Euston
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Novotel Cardiff Centre
TE256 : ทัวร์ดูบอล Double Match | อาร์เซนอล vs เชลซี + อาร์เซนอล vs แมนยู | 9 วัน 6 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562กรุงเทพมหานคร - สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 28 ธันวาคม 2562ลอนดอน - ถ่ายภาพหน้าสนามกีฬาเวมบลีย์ - เช้าชมสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ -  ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่าง อาร์เซนอล vs เชลซี
​00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 
​06.20 น.เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า สนามกีฬาเวมบลีย์ (Wembley Stadium) ซึ่งเป็นสนามเจ้าบ้านของฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ สามารถจุคนดูได้ 90,000 ค  น ได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งตั้งแต่ปี 2007 หลังจากที่ตัวโครงสร้างเดิมได้ถูกรื้อถอนทิ้งทั้งหมด โดยสนามใหม่ในปัจจุบันถือว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ต้องใช้เงินสร้างมากที่สุดสนามหนึ่ง ซึ่งสื่ออังกฤษประมาณตัวเลขว่าอยู่ที่แถวๆ 798 ล้านปอนด์

จากนั้นนำท่านเช้าชม สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเขตฟูแล่ม กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นสนามเหย้าของทีมเชลซี เอฟซี สนามนี้ตั้งอยู่ภายในอสังหาริมทรัพย์ มัวร์ ปาร์ค หรือที่รู้จักดันดีในชื่อ วอแฮม กรีนและเรียกสั้นๆ ว่า เดอะ บิดจ์  เดอะ บริดจ์ มีความจุ 41,798 ที่นั่งเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส์ คือ สนามฟุตบอลที่มีที่ตั้งอยู่ที่แอชเบอร์ตันโกรฟในฮอลโลเวย์ (Holloway) ลอนดอนเหนือ และเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล 

ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020  ระหว่าง ทีมปืนใหญ่ อาร์เซนอล vs เชลซี สิงโตน้ำเงินคราม

** ที่นั่งในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER   การันตี 2 ที่นั่งติดกัน **
ค่ำอิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล

หลังจากสนุกสนานกับการแข่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Hilton London Euston หรือเทียบเท่า
วันที่ 29 ธันวาคม 2562เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ นำท่านเช้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหุบเขา เอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (RomanBath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น- ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath

จากนั้น เที่ยวชมเมือง อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่อง แคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นนำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมือง อาคารโบราณเก่าแก่ สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ  
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักNovotel Cardiff Centre หรือเทียบเท่า
วันที่ 30 ธันวาคม 2562เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองอ๊อกฟอร์ด - อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท -ห้องสมุดบอดเลียน - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ 
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็ก  กะทัดรัด ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับแม่น้ำเทมส์

นำท่านชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) เป็นสถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮรี่ พ็อตเตอร์

จากนั้นนำท่าน ตามรอย Harry Potter กันต่อที่ ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library)  เป็นห้องสมุดสำหรับการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นหนึ่  งในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษและเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1602 ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่ พอตเตอร์อยู่หลายฉาก คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชั้นเรียนเต้นรำในภาค 4 และฉากห้องสมุดฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2 โซนห้องสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าแสงแฟ  ลชจะสร้างความเสียหายให้กับหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
ค่ำอิสระอาหารค่ำ ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Cash back 20 ปอนด์)
ที่พักDoubleTree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 31 ธันวาคม 2562บิชส์เตอร์ - ลอนดอน - เข้าชมเอมิเรตส์สเตเดียม 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย นำท่านเข้าชม เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกี  ฬาเอมิเรตส์ คือ สนามฟุตบอลที่มีที่ตั้งอยู่ที่แอชเบอร์ตันโกรฟในฮอลโลเวย์ (Holloway) ลอนดอนเหนือ และเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2006 สนามแห่งนี้อัฒจรรย์จะเป็นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 ที่นั่ง[2] ซึ่งนับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮม ในช่วงวางแผนและกำลังก่อสร้างอยู่นั้น เดิมสนามนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ แอชเบอร์ตันโกรฟ ก่อนที่จะมีการใช้ชื่อตามข้อตกลงของสายการบินเอมิเรตส์ ผู้สนับสนุนการก่อสร้างสนามนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2004 มูลค่าการก่อสร้างสนามอยู่ที่ 430 ล้านปอนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Hyde Park Winter Wonderland หรือ งานตลาดคริสมาสต์ ซึ่งจะถูกจัดขึ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี ภายในงานจะประดับประดาด้วย  ไฟสีสันสวยงาม ในความรู้สึกแบบหน้าหนาวยุโรปในช่วงคริสมาสต์ได้อย่างดีเลยทีเดียว นอกจากการเดินเล่นถ่ายภาพแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาธิ ลานไอซ์สเก็ต อาณาจักรเวทมนต์น้ำแข็ง ชิงช้าสวรรค์ และ การแสดงต่างๆ ภายในงาน 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักHilton London Euston หรือเทียบเท่า

อิสระให้ท่านได้เฉลิมฉลอง Count down เข้าสู่ปีใหม่ 
วันที่ 1 มกราคม 2563ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020  ระหว่าง ทีมปืนใหญ่ อาร์เซนอล vs แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปีศาจแดง
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงเช้าพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์สเตเดียม (Emirates Stadium) หรือ สนามกีฬาเอมิเรตส์ คือ สนามฟุตบอลที่มีที่ตั้งอยู่ที่แอชเบอร์ตันโกรฟในฮอลโลเวย์ (Holloway) ลอนดอนเหนือ และเป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล 

ชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2019/2020  ระหว่าง ทีมปืนใหญ่ อาร์เซนอล vs ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 

** ที่นั่งในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER   การันตี 2 ที่นั่งติดกัน **
ค่ำอิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล

หลังจากสนุกสนานกับการแข่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก Hilton London Euston หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 มกราคม 2563มหานครลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ ที่สามารถยกเปิดปิดได้ จากนั้นถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก และแดนประหาร

นำท่านเที่ยงชม เมืองลอนดอน ล่องเรือชมสองฟากฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านหอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารรัฐสภาอังกฤษ มหาวิหารเซ็นต์ปอล มีโดมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก สะพานหอคอยลอนดอน ขึ้นฝั่งที่ลอนดอนบริจด์หอนาฬิกาบิ๊กเบน อาคารหอนาฬิกา ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกๆ หนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่  มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำทุกท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าลอนดอนอาย ไฮไลท์ของเมืองลอนดอนวงล้ออันประกอบไปด้วยแคปซูลกระจก จำนวน 32 ห้อง ณ ระดับความสูงที่ 137 เมตร จุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นกรุงลอนดอน ได้อย่างไกลสุดตา ท่านแวะถ่ายรูปหอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังเวสท์มินเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ผู้ที่เข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน 
​บ่ายจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ 
​ค่ำเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย** (Cash back 20 ปอนด์)
ที่พัก Hilton London Euston หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 มกราคม 2563เมืองวินด์เซอร์ - ล่องเรือ - พระราชวังวินด์เซอร์ - สนามบิน 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มลฑลบาร์กเชอร์ เป็นหนึ่งในมณฑลรอบนครลอนดอน (Home County)ในอังกฤษที่มีฐานะเป็นมณฑลภูมิศาสตร์ และมณฑลนอกเมโทรโพลิตัน บาร์กเชอร์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ

พิเศษ นำท่าน ล่องเรือบนแม่น้ำเทมส์ ชมความสวยงามของเมืองวินด์เซอร์พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 
​บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังตั้งอยู่ที่วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ . 1070 สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวังวินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มสร้าง

ให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุดอัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจำตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปรินซ์พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของใช้ส่วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 
​17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน นำท่านมุ่งหน้าสู่ สนามบินฮีทโธร์ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
​ค่ำ อิสระอาหารค่ำ บริเวณสนามบิน
​21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG917
วันที่ 4มกราคม 2563 กรุงเทพฯ
​16.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 35 วัน
 • งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 40,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 3 วัน 
 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 35 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 
 
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 35 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของพนักงาน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 34 - 25 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน หักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

** การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 **
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy