รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE347 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
INNSiDE by Meliá Luxembourg
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NH Köln Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Park Inn by Radisson Amsterdam City West
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Wyndham Garden Lahnstein Koblenz
TE347 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)

NETHERLANDS

ล่องเรือหลังคากระจก เช้าชมโรงงานเจียระไนเพชร อัมสเตอดัม

หมู่บ้านกีรัฐรน์ สัมผัสวิถีแบบสโลว์ใลพิ

ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

Shopping DESIGNER OUTLET ROERMOND by McArthurGlen

LUXEMBOURG ราชรัฐที่ได้รับการยกย่องร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

GERMANY ซมไร่องุ่น ชิมไวน์ที่เมืองรูเดสไฮม์

ล่องเรือโรแมนติกแม่น้ำไรน์

Unseen Eltz Castle

Unseen Cochem Castle


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE347-00113-21 ก.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00210-17 ส.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00321-28 ก.ย. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00412-19 ต.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00519-26 ต.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00616-23 พ.ย. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00723-30 พ.ย. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00804-11 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-00914-21 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)109,000จองด่วน
TE347-01028 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)119,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
20.30 น.พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน H/J  Thai Airways เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น.ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG 920 

หมายเหตุ
1 โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
2. ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ซังต์กอร์ - โคโลญจ์ 
06.15 น.ถึง ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถรอรับแล้วเดินทางสู่ รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ เป็นเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยเพชรเม็ดงามทางประวัติศาสตร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อในด้านการผลิตไวน์ และมีไร่องุ่นและปราสาทกระจายอยู่ทั่วชานเมือง ตื่นตาไปกับอาคารและสวนทางประวัติศาสตร์จำนวนมากในภูมิภาคที่น่าหลงใหลนี้ เดินเล่นในเมืองเก่าเพื่อชมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่น่าสนใจแห่งศตวรรษที่ 16 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ Middle Ages Torture และ พิพิธภัณฑ์ของเล่นรูเดสไฮม์ ก็สนุกสนานและน่าสนใจเช่นกัน ชมวิวอันงดงามของเมืองเก่าที่มองเห็นแม่น้ำไรน์และภูเขาสีเขียวในระยะไกลจาก อนุสาวรีย์นีเดอร์วัลด์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของเยอรมนีทั้งหมด
11.30 น.นำท่าน ล่องเรือชมความโรแมนติกของแม่น้ำไรน์ เรือล่องไปยังหุบเขา Middle Rhine ที่สวยงามเป็นเวลาสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ผ่านชมปราสาท และซากปรักหักพัง Ehrenfels และปราสาท Rheinstein และหน้าผา Loreley นี่คือจุดเริ่มต้นของเนื้อเพลงของกวีชาวเยอรมันชื่อ Heinrich Heine ซึ่งเล่าถึงหญิงสาวผมบลอนด์แสนสวยชื่อLoreley กล่าวกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง เธอร่ายมนตร์ให้ชาวเรือหลงใหลในความงามและบทเพลงอันมหัศจรรย์ ทำให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาไม่ทันระวังทำให้เรือเกิดอุบัติเหตุชนกับหน้าผาอันตรายในแม่น้ำไรน์จนอับปาง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่โคโลญจ์ เมืองแห่งน้ำหอม 4711 ชมไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองมหาวิหารโคโลญจน์ (Koln Dom) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีหอคอยสูง 157.38 เมตร เป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่ต้องมาเช็คอินกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ใกล้กันเป็น พิพิธภัณฑ์ Roman-Germanic ที่เก็บโบราณวัตถุโดยละเอียดจากยุคโรมันของโคโลญจน์ เดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยโบราณไปยังตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและไปยัง Historic Town Hall เดินเล่นบนถนนคนเดิน Schildergasse และเป็นถนนช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในยุโรป และถนนคนเดินที่อยู่ติดกัน Hohe Straße ร้าน Café Riese ดำเนินกิจการมานานกว่า 100 ปี แวะไปที่ร้านน้ำหอม "Eau de Cologne" ที่มีชื่อเสียง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNH Köln Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3โคโลญจ์ - หมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม   
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนนผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังจะมีเรือเป็นพาหนะประจาครัวเรือนนั่นเอง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ แล้วเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมืองนี้มีถนนเล็กๆตัดผ่านไปตามแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ ผู้คนขี่จักรยานลัดเลาะไปตามถนนแคบๆของตึกสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ในยุครุ่งเรืองสมัยศตวรรษที่ 17 และยังเป็นเมืองแบบคลาสสิค

เดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พร้อมหาซื้อของที่ระลึก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักPark Inn by Radisson Amsterdam City West **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4หมู่บ้านซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - จตุรัสแดม
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ ซานสคันส์ ดินแดนแห่งกังหัน แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่นี่ยังคงใช้กังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม โรงหีบน้ามัน (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้พลังงานจากกังหันลมทั้งสิ้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชม กรุงอัมสเตอร์ดัม แม้ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลอง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่งท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันสถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ที่มีใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส Red Light District และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักPark Inn by Radisson Amsterdam City West **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5อัมสเตอดัม - โรมอนต์ – ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท - โคเบลนซ์ เมืองบนฝั่งแม่น้ำไรน์
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ท ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 186 ร้าน แบรนด์เนมชื่อดังอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Prada , Coach / Longchamp / Adidas / Armani / Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana

***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านจึงไม่มีบริการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร***
บ่ายเดินทางสู่เมือง โคเบลนซ์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า German Corner (Deutsches Eck) เป็นเมืองที่แม่น้ำไรน์และแม่น้ำ Moselle มาบรรจบกัน นับได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง สัมผัสกับเมืองน่ารักๆ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองนี้จึงงดงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน สังเกตได้จากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบที่เห็นได้ทั่วเมืองอาคารโบราณและประวัติศาสตร์อันยาวนานหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรม อาหาร และเครื่องดื่ม ในย่านเมืองเก่า Altstadt เต็มไปด้วยถนนแคบๆ และซอยเล็กซอยน้อยมากมาย จึงเหมาะสำหรับการมาอิ่มอร่อยกับอาหารในคาเฟ่กลางแจ้ง พร้อมชมบรรยากาศที่งดงาม รับรองได้ว่าผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์จะต้องเพลิดเพลินกับไวน์บาร์ในที่มีให้เลือกมากมายในเมืองอย่างแน่นอน ส่วนนักช้อปน่าจะชอบเดินเล่นในย่าน Löhrstraße ซึ่งมีร้านค้ามากมายอยู่ติดกับเมืองเก่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Wyndham Garden Lahnstein Koblenz **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6อันซีนเยอรมนี – ปราสาทเอ็ลทซ์ - ค็อกเคิม (Cochem) – เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำMoselle – ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น unseen ในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990

แล้วเดินทางต่อสู่เมืองค็อกเคิม (Cochem)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำเที่ยวชมเมืองค็อกเคิม เมืองอันซีนที่การท่องเที่ยวโปรโมทเป็นอย่างมากในตอนนี้ Markplatz จัตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ Cochem City Townhall อาคารแบบเก่าและบ้านเรือนในสไตล์ half-timbered ล้อมรอบจัตุรัส เข้าสู่ถนน Bernstrabe ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง สองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร โบสถ์ St. Martin 
แล้วนำท่านไปถ่ายรูปที่สะพาน Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง ที่มีปราสาทไรชสบวร์ก Reichsburg ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังได้อย่างสวยงาม ปราสาทสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำมอแซล ล้อมรอบด้วยเมืองเก่าบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี มีประวัติที่ยาวนาน โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 ได้รับความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกบูรณะใหม่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1868-1877

แล้วเดินทางสู่ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรป มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก มีประชากรเพียง 635,000 คน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักINNSiDE by Meliá Luxembourg ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เที่ยวชมย่านเมืองเก่า - นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก , มหาวิหารโนตเตรอดาม , พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล, ป้อมปราการแห่งลักเซมเบิร์ก หรือที่เรียกกันว่ายิบรอลตาร์แห่งภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่าแห่งมรดกโลก, กำแพงคอร์ริช ได้รับสมญานามว่า ระเบียงที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่บริเวณป้อมปราการ Chemin de la Corniche สร้างโดยฝีมือช่างชาวสเปน และฝรั่งเศสเป็นระเบียงทอดยาวไปตามแม่น้ำอัลแซตต์ ไหลผ่านหุบเขาเพทรัส ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของสะพานหินโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หรือ สะพานอะโดฟี หนึ่งในสัญลักษณ์ของลักเซมเบิร์ก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางการพาณิชย์ การเงิน การค้า ของเยอรมนี

นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่า หมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวันตก ซึ่งก็คือบ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมที่ปลูกเรียงกันเป็นแถว บ้านเหล่านี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลังจากตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถัดไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเป็นมหาวิหารของเมือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านแบรนด์เนมชื่อดัง

ได้เวลาออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
20.55 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่ 8เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
13.45 น.สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 - 21 กรกฎาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-001: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 - 17 สิงหาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-002: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 - 28 กันยายน 2567 109,000 บาท
 TE347-003: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 19 ตุลาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-004: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 26 ตุลาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-005: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 16 - 23 พฤศจิกายน 2567 109,000 บาท
 TE347-006: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 - 30 พฤศจิกายน 2567 109,000 บาท
 TE347-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 11 ธันวาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 - 21 ธันวาคม 2567 109,000 บาท
 TE347-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 119,000 บาท
 TE347-010: โปรแกรมทัวร์ยุโรป อันซีน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรปท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
  **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ“โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าบริการยกกระเป๋า ( Porterage ) บางโรงแรมอาจไม่มีบริการเสริมในส่วนนี้
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน(เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ 
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (โดยประมาณท่านละ 1,000 บาท)
 • ค่าทิปคนขับรถท่านละ 16 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 40.15 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2024 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หรือภายใน 90-45 วัน ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการสะสมไมล์จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าขนกระเป๋าส่งไปยังห้องพักทุกโรงแรมโดยส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะเรียกใช้บริการ Outsource หากมีการเสียหาย, กระเป๋าแตก, ล้อหลุด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23/30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ ท่านควรสอบถามน้ำหนักก่อนจัดกระเป๋า
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน (ทางสายการบินจะพิจารณาค่าชดเชยตามความจำเป็น)
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเยอรมัน (15- 30 วันทำการ)
*** คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศโรมาเนียด้วยตัวเองทุกท่าน***
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง จำนวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) ติดในใบสมัคร
 • หนังสือเดินทาง (Passport) (พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด) มีอายุเหลือหลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำและมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
 • สำหรับเด็กให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบใบสมัคร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มมาด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปีพร้อมกับสัญญาการจ้างงาน, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • หลักฐานการทำงานฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน หลักฐานการชําระภาษีเงินได้ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งหลักฐานการชําระภาษี(สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
 • วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
 • ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทางระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนําไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 • เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
  ***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy