รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE326 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เทศกาลดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Courtyard by Marriott Cologne
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Holiday Inn Amsterdam - Arena Towers
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Roermond
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa
TE326 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เทศกาลดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน (TG)

 โคโลญจ์ | หมู่บ้านกีธูร์น | จัตุรัสแดม | ย่านเรดไลท์ | อัมสเตอร์ดัม | เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม | ล่องเรือหลังคากระจก | โรงงานเจียระไนเพชร | สวนเคอเคนฮอฟ | หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน | โรมอนต์ | ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท | อันซีนเยอรมนี | ปราสาทเอ็ลทซ์ | ค็อกเคิม (Cochem) | เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle | เที่ยวลักเซมเบิร์ก | แฟรงค์เฟิร์ต


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE326-00727 เม.ย.-04 พ.ค. 67Thai Airways (TG)119,000จองด่วน
TE326-00804-11 พ.ค. 67Thai Airways (TG)119,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
21.00 น.พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
23.40 น.ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ซังต์กอร์ - โคโลญจ์
05.55 น.

ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถรอรับแล้ว

เดินทางสู่ รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ เป็นเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยเพชรเม็ดงามทางประวัติศาสตร์ เมืองนี้ขึ้นชื่อในด้านการผลิตไวน์ และมีไร่องุ่นและปราสาทกระจายอยู่ทั่วชานเมือง ตื่นตาไปกับอาคารและสวนทางประวัติศาสตร์จำนวนมากในภูมิภาคที่น่าหลงใหลนี้ เดินเล่นในเมืองเก่าเพื่อชมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่น่าสนใจแห่งศตวรรษที่ 16 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ Middle Ages Torture และ พิพิธภัณฑ์ของเล่นรูเดสไฮม์ ก็สนุกสนานและน่าสนใจเช่นกัน ชมวิวอันงดงามของเมืองเก่าที่มองเห็นแม่น้ำไรน์และภูเขาสีเขียวในระยะไกลจาก อนุสาวรีย์นีเดอร์วัลด์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของเยอรมนีทั้งหมด

11.30 น.นำท่าน ล่องเรือ ชมความโรแมนติกของแม่น้ำไรน์ เรือล่องไปยังหุบเขา Middle Rhine ที่สวยงามเป็นเวลาสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ผ่านชมปราสาท และซากปรักหักพัง Ehrenfels และปราสาท Rheinstein และหน้าผา Loreley นี่คือจุดเริ่มต้นของเนื้อเพลงของกวีชาวเยอรมันชื่อ Heinrich Heine ซึ่งเล่าถึงหญิงสาวผมบลอนด์แสนสวยชื่อ Loreley กล่าวกันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง เธอร่ายมนตร์ให้ชาวเรือหลงใหลในความงามและบทเพลงอันมหัศจรรย์ ทำให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาไม่ทันระวังทำให้เรือเกิดอุบัติเหตุชนกับหน้าผาอันตรายในแม่น้ำไรน์จนอับปาง
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่โคโลญจ์ เมืองแห่งน้ำหอม 4711 ชมไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง มหาวิหารโคโลญจน์ (Koln Dom) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีหอคอยสูง 157.38 เมตร เป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่ต้องมาเช็คอินกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ใกล้กันเป็น พิพิธภัณฑ์ Roman-Germanic ที่เก็บโบราณวัตถุโดยละเอียดจากยุคโรมันของโคโลญจน์

เดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยโบราณไปยังตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและไปยัง Historic Town Hall เดินเล่นบนถนนคนเดิน Schildergasse และเป็นถนนช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในยุโรป และถนนคนเดินที่อยู่ติดกัน Hohe Straße ร้าน Café Riese ดำเนินกิจการมานานกว่า 100 ปี แวะไปที่ร้านน้ำหอม "Eau de Cologne" ที่มีชื่อเสียง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCourtyard by Marriott Cologne **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3โคโลญจ์ - หมู่บ้านกีธูร์น - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนนผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังจะมีเรือเป็นพาหนะประจาครัวเรือนนั่นเอง 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

แล้วเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอดัม เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมืองนี้มีถนนเล็กๆตัดผ่านไปตามแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ ผู้คนขี่จักรยานลัดเลาะไปตามถนนแคบๆของตึกสถาปัตยกรรมแบบดัชต์ ในยุครุ่งเรืองสมัยศตวรรษที่ 17 และยังเป็นเมืองแบบคลาสสิค เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส Red Light District และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Amsterdam - Arena Towers **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - สวนเคอเคนฮอฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม แม้ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บรรยากาศการ ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลอง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่งท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบันสถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ที่มีใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง

สวนเคอเคนฮอฟ สถานที่จัดแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ระดับโลก ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้น นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก 

 (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 21 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2024)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHoliday Inn Amsterdam - Arena Towers **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - โรมอนต์ - ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ ซานสคันส์ ดินแดนแห่งกังหัน แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่นี่ยังคงใช้กังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม โรงหีบน้ามัน (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้พลังงานจากกังหันลมทั้งสิ้น 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ทช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 186 ร้าน แบรนด์เนมชื่อดังอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Prada , Coach / Longchamp / Adidas / Armani / Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6อันซีนเยอรมนี – ปราสาทเอ็ลทซ์ -  ค็อกเคิม (Cochem) – เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle – ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY เดินทางสู่ ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น unseen ในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990

แล้วเดินทางต่อสู่เมืองค็อกเคิม (Cochem)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำเที่ยวชมเมืองค็อกเคิม เมืองอันซีนที่การท่องเที่ยวโปรโมทเป็นอย่างมากในตอนนี้ Markplatz จัตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ Cochem City Townhall อาคารแบบเก่าและบ้านเรือนในสไตล์ half-timbered ล้อมรอบจัตุรัส เข้าสู่ถนน Bernstrabe ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง สองข้างทางมีร้านค้า ร้านอาหาร โบสถ์ St. Martin แล้ว

นำท่านไปถ่ายรูปที่ สะพาน Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง ที่มีปราสาทไรชสบวร์ก Reichsburg ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังได้อย่างสวยงาม ปราสาทสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำมอแซล ล้อมรอบด้วยเมืองเก่าบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี มีประวัติที่ยาวนาน โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 ได้รับความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกบูรณะใหม่อีกครั้งในช่วงปี ค.ศ. 1868-1877 แล้วเดินทางสู่ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรป มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก มีประชากรเพียง 635,000 คน 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เที่ยวลักเซมเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก , มหาวิหารโนตเตรอดาม , พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล, ป้อมปราการแห่งลักเซมเบิร์ก หรือที่เรียกกันว่ายิบรอลตาร์แห่งภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่าแห่งมรดกโลก, กำแพงคอร์ริช ได้รับสมญานามว่า ระเบียงที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่บริเวณป้อมปราการ Chemin de la Corniche สร้างโดยฝีมือช่างชาวสเปน และฝรั่งเศสเป็นระเบียงทอดยาวไปตามแม่น้ำอัลแซตต์ ไหลผ่านหุบเขาเพทรัส ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของสะพานหินโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หรือ สะพานอะโดฟี หนึ่งในสัญลักษณ์ของลักเซมเบิร์ก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางการพาณิชย์ การเงิน การค้า ของเยอรมนี นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม  โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่า หมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวันตก ซึ่งก็คือบ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมที่ปลูกเรียงกันเป็นแถว บ้านเหล่านี้เดิมสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลังจากตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถัดไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเป็นมหาวิหารของเมือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านแบรนด์เนมชื่อดัง 
18.00 น.ได้เวลาออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
20.55 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่ 8เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
13.45 น.

นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
( โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2567 119,000 บาท
 TE326-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เทศกาลดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 11 พฤษภาคม 2567 119,000 บาท
 TE326-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เทศกาลดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ ค่าเรือล่องแม่น้ำไรน์ / ค่าเรือล่องหมู่บ้านกีร์ธูรน์ / ค่าเรือหลังคากระจกอัมสเตอดัม / ค่าเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ / เชงเก้น (พัก 3 คืน)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวหากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
ค่าทัวร์ไม่รวม 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขแม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่สายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 01 มกราคม 2567 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 
  สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์เพื่อทำการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น หรือ อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูต)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์  
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy