รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ยุโรป  Arrow ทัวร์โรมาเนีย  Arrow TE056 : ทัวร์เจาะลึกโรมาเนีย 7 วัน 4 คืน (OS)

TE056 : ทัวร์เจาะลึกโรมาเนีย 7 วัน 4 คืน (OS)

Austrian Airlines (OS)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE056 : ทัวร์เจาะลึกโรมาเนีย 7 วัน 4 คืน (OS)

เจาะลึก โรมาเนีย 7 วัน 4 คืน
“Unseen Program”
เยือนปราสาทแดร็กคิวล่าแห่งอาณาจักรทรานซิลวาเนีย
สลานิก – ซินายา – อาซูก้า – ปราสาทเปเรส – บราน 
ปราสาทบราน ตำนานแดร๊กคิวล่า – บราชอฟ – โครุนด์ – ชิกิสโอร่า 
 หมู่บ้านซีเบียล – ซิบิว – กรุงบูคาเรสต์


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก เช็คอินและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
23.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026  (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)
วันที่สองสนามบินเวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง) – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) – ชมเหมืองเกลือสลานิก – อาซูกา – ซินายา
05.35 น.เดินทางถึงสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.05 น.ออกเดินทางสู่ “กรุงบูคาเรสต์” (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย เที่ยวบินที่ OS-789
09.40 น.เดินทางถึง สนามบินโอโตเพนนี กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย (Romania) 

ประเทศโรมาเนีย ประเทศที่ตั้งอยู่ ณ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่มีแม่น้ำดานูบสายสำคัญของยุโรปไหลผ่าน และมีทางออกสู่ “ทะเลดำ” (Black Sea) ในด้านตะวันออกของประเทศ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และเต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนื่องจากที่ตั้งของประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ทางเหนือติดกับจักรวรรดิรัสเซีย ทางตะวันตกติดกับจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และทางใต้ติดกับจักรวรรดิออตโตมัน และในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศโรมาเนียอยู่ภายใต้ม่านเหล็กของคอมมิวนิสต์โซเวียต ทำให้ผุ้คนยังไม่รู้จักประเทศแห่งนี้ดีนัก น้อยคนที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน แต่ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวของประเทศโรมาเนียได้พัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับมาตรฐานของการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป จึงเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางที่แสวงหาเส้นทางที่แปลกใหม่ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงธรรมชาติที่งดงาม  

หลังเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับกระเป่าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองสลานิก  (ระยะทาง 108 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 1 ใน 14 เมืองในจังหวัด ปราโฮว่า (Prohova) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่อุดมไปด้วยแร่เกลือ จึงมีการขุดเจาะภูเขาเพื่อทำเหมืองเกลือมานานนับ 300 ปี ต่อมาได้มีการค้นคว้าศึกษาในการใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อการรักษาโรคปอด เหมืองเกลือบางส่วนที่ความลึก 210 เมตร ได้ถูกดัดแปลงเป็นสถานรักษาพยาบาล หรือโรงพยาบาลรักษาโรคปอดด้วยอากาศเค็ม และน้ำแร่ร้อนที่มีสารประกอบของแคลเซี่ยม, คลอรีน และโซเดียมกำมะถัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของธรรมชาติ ณ “เหมืองเกลือเก่า” แห่งเมืองสลานิก (Salina Veche) เขตพราโฮว่า ที่มีขนาดใหญ่ถึง 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่ขนาด 78,000 ตารางเมตร ประกอบถ้วยห้องโถงขนาดแตกต่าง 14 ห้อง และไม่ว่าสภาพภายนอกเหมืองเกลือจะมีสภาวะหิมะตกแดดออกอย่างไร ภายในเหมืองเกลือจะมีอุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งปีที่ 12 องศาเซลเซียส โดยเหมืองแห่งนี้เริ่มทำการขุดเจาะเป็นเหมืองเกลือตั้งแต่สมัย ค.ศ.1938 ทำธุรกิจเหมืองเกลือประมาณ 30  ปี แล้วยุติธุรกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นเหมืองเกลือเก่าให้นักท่องเที่ยวได้เริ่มเข้าเยี่ยมชมในปี ค.ศ.1970 ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ซินายา” (ระยะทาง 80 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองแห่งรีสอร์ท เปรียบดั่งอัญมณีแห่งโรมาเนียที่ตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาในเขตพราโฮว่า โดยชื่อเมืองนั้นได้ตั้งมาจากอารามซินาย เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นสวยงามทางด้านธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของการเดินป่า และกีฬาฤดูหนาว  นำท่านชมพระอารามซินายา (Sinaia Monastery) วิหารขนาดใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยเจ้าชาย Mihail Contacuzino  พระอารามประกอบด้วยสนามหญ้าที่ล้อมรอบด้วยอาคารด้านล่าง บริเวณลานมีโบสถ์คริสตจักรที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ไบเซนไทน์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “อาซูก้า” (ระยะทาง 17 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Baiu ในเขตพราโฮว่าเช่นเดียวกับเมืองซินายา ในฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเล่นสกีซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้เมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังอื่น ๆ ในยุโรป อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเครื่องดื่มทั้งเบียร์และไวน์ท้องถิ่น พิเศษสุด!!! นำพาท่านเยี่ยมชมโรงไวน์พร้อม “Wine Tasting” ลิ้มชิมรสชาติของไวน์สดท้องถิ่นขึ้นชื่อ รับรองรสชาติไวน์สดของเมืองอาซูก้าแห่งนี้ไม่เป็นสองรองใคร หากท่านติดใจสามารถซื้อเป็นของฝากท้องถิ่นติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้

จากนั้นอิสระท่านถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยก่อนเดินทางกลับสู่เมืองซินายา (ระยะทาง 17 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สามซินายา – ปราสาทเปเรส – บราน – ปราสาทบราน – บราชอฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” (Peles Castle) ปราสาทของกษัตริย์คาร์ล ที่ 1 ของโรมาเนีย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – เรเนอซองส์ ผสมผสานกับศิลปะแบบโกธิคอย่างลงตัว และหากสังเกตุให้ดี ปราสาทแห่งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับปราสาทนอยชวานชไตน์ของประเทศเยอรมนีเนื่องจากศิลปินผู้สร้างได้แรงบันดาลใจมาประประกอบการออกแบบก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์กสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองซินายาและมีชื่อเสียงที่สุดทำให้ได้รับการขนานนามให้เป็น “ไข่มุกแห่งคาร์เปเธี่ยน” (Pearl of the Carpathians) ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดในยุโรป ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ด้วยรูปแบบของการก่อสร้างและการใช้สอย ที่มีขนาดพื้นที่ถึง 3,200 ตารางเมตร และมีห้องต่าง ๆ มากมายถึง 170 ห้อง ปราสาทแห่งนี้จึงถูกใช้งานเป็นพระราชวัง (Palace) แต่โดยปกติแล้วจะเรียกสถานที่แห่งนี้เป็น “ปราสาทเปเลส” (Peles Castle) 

นำท่านเดินทางสู่เมือง “บราน”  (ระยะทาง 52 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เขตบราชอฟ เพื่อเยี่ยมชมหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศโรมาเนีย “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่ถูกเรียกและรู้จักกันไปทั่วโลกในนาม “ปราสาทแดร๊กคิวล่า” ในอดีตกาลปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 13 เป็นปราสาทไม้โดยพวกอัศวินแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักสิทธิ์ แต่ก็ได้ถูกทำลายลงจากพวกมองโกล ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 
มีบันทึกเอกสารเป็นหลักฐาน กษัตริย์หลุยส์ที่ 1 แห่งฮังการี ได้บัญชาให้ปรับปรุงปราสาทไม้แห่งเป็นปราสาทป้อมปราการหินที่แข็งแกร่งและปราสาทแห่งนี้ได้มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางศตวรรษที่ 15 ที่ใช้ป้องกันกองกำลังจากกองทัพออตโตมัน หลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 20ได้ถูกใช้เป็นที่อยู่ประทับของพระนางมารีแห่งโรมาเนีย ก่อนจะถูกยึดครองโดยคอมมิวนิสต์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังจากคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มสลาย ปราสาทบรานจึงกลับเป็นของรัฐบาลอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งคืนให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงปัจจุบันผู้ที่เป็นเจ้าของปราสาทบรานแห่งนี้คือ อาร์คดยุคโดมินิค แห่งฮับส์เบิร์ก ปัจจุบันปราสาทได้รับการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศโรมาเนีย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “บราซอฟ” (ระยะทาง 27 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 29 นาที)  ไข่มุกเม็ดงามของโรมาเนีย เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของประเทศตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงบูคาเรสต์ทางระยะทาง 166 กิโลเมตร เนื่องด้วยความสวยงามของบราชอฟที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แวดล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามและตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงบูคาเรสต์ ทำให้เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างยิ่ง บราชอฟมีประวัติการก่อตั้งตั้งแต่ในสมัยยุคศตวรรษที่ 13 โดยชนเผ่าเยอรมันอพยพมาอยู่ที่ดินแดนแถบนี้ภายใต้ชื่อเมืองว่า “โคโรน่า” ภาษาลาตินแปลว่า “มงกุฎ” ต่อมาในยุคคอมมิวนิสต์ เมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สตาลิน” ที่มาจากชื่อของผู้นำคอมมิวนิสต์โซเวียตนั่นเองเมืองบราชอฟมีสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและนักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดเข้าชมอย่างยิ่งคือ “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรันที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ด้วยตัวอาคารที่มีขนาดความกว้างยาวสูงยิ่งใหญ่ถึง 89 x 38 x 65 เมตร ทำให้โบสถ์ดำแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วย โบสถ์แห่งนี้ถูกก่อสร้างโดยพวกชนเผ่าเยอรมันที่มาตั้งรกราก ณบริเวณแห่งนี้เช่นเดียวกับเมืองบราชอฟในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ในยุคสมัยแรกโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาธอลิกมีชื่อว่า โบสถ์เซนต์แมรี่ และได้กลายมาเป็นโบสถ์ลูเธอรันในศตวรรษที่ 15 จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากความสวยงามของตัวอาคารโบสถ์แล้ว สิ่งที่ห้ามพลาดในการเยี่ยมชมก็คือ ระฆังยักษ์ที่มีน้ำหนักถึง 6 ตัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย และไพพ์ออแกนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ อิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวโบสถ์ดำที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายในตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเยี่ยมชม “Walking Street” ย่านการค้าท้องถิ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นมากมาย ณ ย่านการค้าแห่งนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่บราชอฟ – โครุนด์ – ซิกิสโอร่า – หมู่บ้านซีเบียล – ซีบิว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโครุนด์” (ระยะทาง 131 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดฮาร์ชิตา (Harghita) เยี่ยมชมชุมชนหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชนพื้นเมืองเป็นชาวแม็กย่าฮังกาเรียนมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ มีความโดดเด่นในด้านหัตถกรรมงานช่างเครื่องปั้นดิน เผาเซรามิกซ์ท้องถิ่น มีเวลาให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้องานหัตกรรมท้องถิ่นตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ซีกิสโอร่า” (ระยะทาง 58 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นป้อมปราการขนาดเล็กในยุคกลาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทาร์นาว่า แหล่งชุมชนรวมช่างฝีมือและพ่อค้าชาวเยอรมันที่ได้รับการเชื่อเชิญมาตังหลักปักฐานแห่งนี้โดยกษัตริย์ฮังการีในช่วงต้นของศตวรรษที่ 12 จนชุนชนแห่งนี้ได้เป็นป้อมปราการที่สำคัญในยุคกลาง แนวกำแพงป้อมปราการแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีจนได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และเมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของเจ้าชาย วลาด หรือ “Vlad the Impaler” เจ้าชายนักรบแห่งเมืองบรานที่นำทัพต่อต้านออตโตมันและเป็นต้นกำเนิดของตำนานนิยายแดร็กคูล่าที่โด่งดังรู้จักกันทั่วโลก นำท่านถ่ายรูปกับจุดท่องเที่ยวสำคัญ หอนาฬิกา , พระราชวังโบราณ ในเขตป้อมปราการแห่งนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “ซิบิว” (ระยะทาง 93 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงเก่าในยุคสมัยที่ยังเป็นประเทศทรานซิลวาเนียแวดล้อมด้วยแม่น้ำและแนวเทือกเขาคาร์ปาเธียน ด้วยความสวยงามและการอนุรักษ์เมืองเก่าซีบิวไว้เป็นอย่างดี ทำให้เมืองแห่งนี้ได้ถูกเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ในปี ค.ศ.2004 และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2007 เป็นการยืนยันความเพรียบพร้อมทั้งด้านวัฒนธรรมและความสวยงาม ที่ท่านจะต้องไม่พลาดเยี่ยมเยียนเมืองแห่งนี้
ค่ำรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารอาหารโรมาเนี่ยนท้องถิ่น ประสบการณ์พิเศษที่จัดให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศพื้นเมืองและลิ้มรสชาติอาหารท้องถิ่นเคล้ากับ “บรั่นดีโรมาเนี่ยน” พิเศษเฉพาะลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณเท่านั้น
ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าซิบิว – กรุงบูคาเรสต์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

นำท่านชมเมืองเก่า “ซิบิว” ที่มีพื้นที่แบ่งเป็นลักษณะเมืองตอนบนและตอนล่าง (Upper and Lower) เยี่ยมชมจตุรัสเก่า (Grand Square) ที่เป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 15 , จตุรัสฮูเอท (Huet Square) จตุรัสจุดนัดหมายของชาวพื่นเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร ซิบิว ลูเธอรัน หรือรู้จักกันในนาม “มหาวิหารอีวานเจลิคัล” (Evangelical Lutheran Cathedral) ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยู่โดดเด่น ณ จตุรัสฮูเอทแห่งนี้ นำท่านเข้าเยี่ยมชมจิตกรรมฝาผนังภายในและชมความสวยงามภายนอกของมหาวิหารแห่งนี้ ซึ่งเป็นยอดแหลมปฎิมากรรมสไตล์โกธิก  และห้ามพลาดกับจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองซิบิวแห่งนี้ คือ จุดถ่ายรูป ณ “ สะพานโกหก” (The Bridge of Lies) โดยถ่ายให้ติดฉากหลังเป็นมหาวิหารซิบิว ลูเธอรัน ณ สะพานแห่งนี้ในอดีตสะพานโกหกเป็นสะพานไม้ แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงโดยใช้เหล็กหล่อ หรือ Cast-Iron สร้างสะพาน และถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเหล็กหล่อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโรมาเนีย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางทางสู่กรุง “บูคาเรสต์” (ระยะทาง 277 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) บนเส้นทางระหว่างการเดินทาง แวะเยี่ยมชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “พระอารามโคเซีย” (Cozia Monastery) ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโอล์ท สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 14 อิสระท่านชมภายในวิหารที่ตกแต่งด้วยภาพวาดพระเยซูและนักบุญองค์ต่าง ๆ

นำท่านเดินทางต่อสู่กรุงบูคาเรสต์ ระหว่างทางจะผ่านเส้นทาง unseen เป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร รถจะวิ่งเลาะหุบเขาผ่านแม่น้ำโอล์ทท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์สวยงาม สำหรับกรุงบูคาเรสต์นั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโรมาเนีย เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิตา เมืองบูคาเรสต์มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฎขึ้นมาครั้งแรกในยุคช่วงกลางของศตวรรษที่15 จากนั้นเมืองนี้ก็หายไปบ้างเนื่องจากบริเวณแถบนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองบ่อยครั้ง จนมารุ่งเรื่องที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่มากลายเป็นเมืองหลวงแห่งโรมาเนีย ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน จนถูกขนานนามว่า “ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก” ( Little Paris)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  **** หรือเทียบเท่า
วันที่หกบูคาเรสต์ – เยี่ยมชมเมืองเก่าบูคาเรสต์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่ากรุงบูคาเรสต์  “ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก” เยี่ยมชมสถานที่สำคัญมากมาย เริ่มจาก “Revolution Square”  จัตุรัสที่มีรูปปั้นตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่น เป็นอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คาโรลที่ 1 ( King Karol I) จากนั้นนำท่านชม “พิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติโรมาเนีย” (National History Mueseum) มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์โรมาเนียในสมัยก่อนมากมาย อาทิเช่น มงกุฎเพชร , อัญมณีล้ำค่ารวมถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์ต่างๆในแต่ละยุคสมัย

นำท่านเยี่ยมชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูชัยแห่งบูคาเรสต์ (The Arch of Triumph) โดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากประตูชัยแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

นำท่านเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดี (Paliament Palace) แห่งกรุงบูคาเรสต์ ด้วยขนาดใหญ่อลังการของอาหารแห่งนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มีขนาดของรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองแค่อาคารเพ็นตากอนที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นำท่านชมห้องแกรนด์บอลลูนที่ภายในมีการตกแต่งหรูหราโอ่อ่า วิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโคมระย้าประดับด้วยคริสตัลโบฮีเมียขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักถึง 5 ตัน และยังมีการปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่มหึมาอีกด้วย และอีกหนึ่งห้องที่ไม่ควรพลาดเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งคือห้องรับรองที่สร้างด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ที่มีความงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก  สำหรับอาหารรัฐสภาแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 โดย Nicolae Ceausescu สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนียนทั้งโครงสร้างการตกแต่งภายนอกภายใน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่า ของกรุงบูคาเรสต์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย มีทั้งพรีเมียมแบรนด์แนมและสินค้าท้องถิ่นมากมาย โดยสินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกของโรมาเนียที่แนะนำคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงชลอความชรา Gerovital สูตรต้นตำรับของ Dr.Ana Aslan ที่มีชื่อเสียงในแวดวงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง และยังมีสินค้าประทินผิวความงามครบถ้วนทุกชนิด

จากนั้นอิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย แวะชิมดื่มน้ำชากาแฟในยามบ่าย ณ คาเฟ่ต่าง ๆ มากมายในเขตเมืองเก่าแห่งนี้ ก่อนเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
17.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โอโตเพนนี บูคาเรสต์ บูคาเรสต์ (ระยะทาง 11 ก.ม.) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 
ค่ำ** อิสระอาหารเย็น ณ สนามบิน**
20.55 น.ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง) โดยเที่ยวบิน OS 788 
21.40 น.เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติเวียนนา 

หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
23.20 น.ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 025
วันที่เจ็ดสนามบินสุวรรณภูมิ
14.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้ 
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ 
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ 
 • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) 
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโรมาเนีย ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋วโดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงิน ทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีใดๆในกรณีที่ยื่นวีซ่าเพียงสถานทูตใดสถานทูตหนึ่งเพียงสถานทูตเดียว เพราะทางบริษัทคิดราคารวมอยู่ในแพกเกจโปรแกรมทัวร์แล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่มีผู้เดินทางจำนวน 15 -19 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาติเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท / ท่านหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโรมาเนีย 
 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต 
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส 
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือสำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา