รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE015 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย บอสเนีย ใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน 6 คืน (OS)


Austrian Airlines (OS)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE015 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย บอสเนีย ใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน 6 คืน (OS)

ประเทศโครเอเชีย เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ที่แยกตัวออกมาจากสหพันธรัฐยูโกสลาเวีย

โดยตั้งอยู่ตรงข้ามกับประเทศอิตาลี มีทะเลอาเดรียติคขั้นกลางระหว่างสองประเทศ

ปัจจุบันเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

ทำให้ประเทศโครเอเชีย เป็นอีกเป้าหมายสำคัญ ของนักเดินทางที่ต้องการเสาะแสวงหา เส้นทางใหม่ๆ

ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าติดตาม ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์

ท้องทะเลสีครามของทะเลอาเดรียติค อาหารการกินและประเพณีอันเก่าของชนชาวพื้นเมือง

ทำให้ประเทศโครเอเชีย เป็นอีกทางเลือก ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 

เดินทางด้วยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ พร้อมสะสมไมล์ 50%


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - เวียนนา
20.30 น. พบกันที่ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 5 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026  (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
วันที่ 2เวียนนา (ออสเตรีย) - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - โอพาเทีย  
05.35 น.เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย [แวะเปลี่ยนเครื่อง]
07.00 น.ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 [ใช้เวลาบิน ประมาณ 50 นาที]
07.50 น.เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19  ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicular ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป 

นำท่านนั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร 

นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบจะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าลดราคาราคา เอ้าท์เลท อาทิเช่น แบรนด์  Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, Antony Morato, United Color of  Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, Lotto, Lee, Levi’s, Michael kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo,  Reebok, Replay, Under Arrmour, Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นต้น 

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย (Opatija) [ระยะทาง 175 กิโลเมตร] เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย

นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมืองโอพาเทีย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โอพาเทีย - พูล่า - แอมฟิเธียเตอร์ - โรวินจน์ - โบสถ์อุฟเฟเมีย
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ พูล่า (Pula) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  

พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร

นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ (Rovinj) [ระยะทาง 40 กิโลเมตร] เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่ายนำท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น

นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโอพาเทีย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO) 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า)
บ่ายนำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)

นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ความสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกันโดยยากที่จะตัดสินได้ว่าฤดูกาลใดสวยงามที่สุด  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มีบริการในระดับ 3 ดาวเท่านั้น***
วันที่ 5พลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNESCO) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก..

เมื่อถึง เมืองโทรเกียร์ นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้
  
นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบเซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6สปลิท - โพซิเทล - บลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (UNESCO) 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2. ช.ม.) 

โพซิเทล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง เกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองมรดกโลก ที่ยูเนสโก้กำลังบูรณะให้เมืองแห่งนี้กลับมาเป็นดังเดิมเช่นในอดีตกาล เนื่องจากเมืองโพซิเทล (Pocitelj) เป็นเมืองที่มีตำนาน ประเพณี และเรื่องราว ยาวนานที่สุดในเขตยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมือง “บลากายจ์” (Blagaj) (ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม. 20 นาที)

ชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก

นำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชม บ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนีย และเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย

โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่า เมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยู่ริมทะเลอาเดรียติค 

โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7โมสตาร์ - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค (UNESCO) - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้า – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย

นำท่านเดินทางต่อสู่ ฟาร์มเลี้ยงหอย เมืองมาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาทูน่าครีบน้ำเงินย่าง
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991

เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ง ดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

สมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค เพื่อชมความงามของท้องทะเลอาเดรียติค โดยจะนำท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกับชมความงามของแนวกำแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ดูบรอฟนิค - ชาฟตัท - เวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                          

นำท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก ริมทะเลอาเดรียติก ซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวโรมัน 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทำการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
​14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)
​16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
​23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
วันที่ 9กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ
15.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

หมายเหตุ
 • ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 • ในกรณี ที่มีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท 
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น 
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวัน 
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
วิธีการจองทัวร์
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับค่าบริการ
 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย
 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต 
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส 
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) เท่านั้น ไม่เอาสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
โปรดทราบ!!!
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy