รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรป

TE263 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ สโตนเฮนจ์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Copthorne Hotel Manchester
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Mercure Stratford-upon-Avon Shakespeare Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Novotel London West Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
The Bird Bath
TE263 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ สโตนเฮนจ์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด 8 วัน 5 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.00 น.นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2กรุงลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ
​00.15 น. เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหินฟ้าสู่ ประเทศอังกฤษ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 เวลา 00.15 – 06.20 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ) 
​06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ได้สัมภาระเรียบร้อย

พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปยัง เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) เพื่อเริ่มต้นทริปสุดมันส์ ไปชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่าง เสาหิน สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีอายุกว่า 5,000 ปีเป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถปุระสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจนทุกวันนี้ ตื่นตา ตื่นใจกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้อย่างเต็มอิ่มแล้ว 

นำคณะเดินทางตรงไปยัง เมืองบาธ (Bath) ( 57 ก.ม./1 ชม.) 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเมื่อเติมพลังเต็มที่แล้ว นำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยโรมัน ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้างโรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปีค.ศ. 1987 ให้ท่านได้ดื่มด่ำสถาปัตยกรรมความเก่าแก่อย่างเต็มอิ่ม
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Bird Bath หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3บาธ - หมู่บ้านไบบิวรี่ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากเช็คเอาท์แล้วพร้อมออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน  ไบบิวรี่ (Bibury)  The Most beautiful village in England หมู่บ้านเล็ก ๆ มีลักษณะเป็นกระท่อมเก่าแก่ เป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูร้อนบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ โดยเฉพาะดอกกุหลาบกำลังบานสะพรั่งสวยงดงามมาก 

เพิ่มความอิ่มเอมใจโดยแวะชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอ เตอร์ (Bourton on the water) เมืองชนบทที่เป็นเอกลักษณ์ในแถบภูมิภาค คอตโวลด์(Cotswold) หมู่บ้านเล็ก ๆ สุดน่ารัก น้ำใสเปรียบดั่งกระจก มีสะพานที่เป็นเอกลักษณ์ทอดตัวยาวข้ามลำธาร เดินชมบรรยากาศสวย ๆ ถ่ายรูปมุมสวย ๆ พร้อมเช็คอินเก๋ๆ นั่งทานไอศกรีมโฮมเมดสุดอร่อย
 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายหลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon)  เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เพราะเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีตแบบเต็มที่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Stratford-upon-Avon Shakespeare Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน - เยี่ยมชมเมืองแมนเชสเตอร์
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เริ่มต้นวันที่สี่ของการเดินทางที่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ  ( 120 ก.ม. / 2.30 ชม.) เมืองเก่าที่ค้นพบโดยชาวโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเยี่ยมชมตัว เมืองแมนเชสเตอร์ อันสวยงามและยิ่งใหญ่ นับได้ว่าเป็นเมืองทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์อันเป็นเอกลักษณะเฉพาะของที่นี่ซึ่งเสริมให้บรรยากาศของเมืองนี้มีเสน่ห์ และแฝงความน่ารักเอาไว้ นอกจากนั้นตึกบางแห่งยังเป็นตึกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ.1488 อีกด้วย พร้อมอิสระช้อปปิ้ง เช็คอิน ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในเมืองอย่างเต็มที่
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Copthorne Hotel Manchester หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน
​เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เอาใจคอบอลจอมเก๋าอย่างทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford) เจาะลึกทุกซอกมุม นอกจากนี้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของสโมสรแมนยู ฯ มีทั้งภาพประวัติศาสตร์และ ถ้วยรางวัลความสำเร็จของสโมสร พร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบของสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด อาทิ รูปหล่อบรอนซ์ “The Trinity”  

**หมายเหตุ:ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ในวันที่มีการแข่งขัน**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นเริ่มต้นการช้อปปิ้งกันอย่างจุใจที่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester Village) มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ 

และจากนั้นเดินทางต่อไปยัง มหานครที่โดงดังที่สุดในโลกอย่าง “ ลอนดอน ” ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย รวมไปถึงความพลุกพล่านของผู้คน เป็นเมืองหลวงแห่งประเทศอังกฤษที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี มีความเจริญสูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ สังคม เป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางมาสัมผัสด้วยตนเอง
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel London West Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เยี่ยมชมกรุงลอนดอน - ช้อปปิ้งถนนอ็อกซฟอร์ด 
บ่ายเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เริ่มต้นตะลุยกรุงลอนดอน โดยเริ่มจากการเข้าชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) พระราชวังหลวง และ ป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์
พลาดไม่ได้ที่จะและชม พระราชวังบักกิงแฮม ซึ่งเป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ และถ่ายภาพรัฐสภาและหอนาฬิกาบิ๊กเบนบนสะพานเวสมินเตอร์

ผ่านชม พระราชวังบักกิ้งแฮม, พิคาเดลลีเซอคัส ชมน้ำพุเอรอส, จตุรัสทราฟาการ์, ผ่านชม ริมแม่น้ำเทมส์ เป็นอันเสร็จสิ้นการเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเดิน ช้อปแบบปังๆที่ย่าน ถนนอ็อกซฟอร์ด ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นถนนเส้นหลักของร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่นักท่องเที่ยวกล่าวขาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ตามอัธยาศัย 
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel London West Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7กรุงลอนดอน 
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระเก็บตกเที่ยวชมกรุงลอนดอน ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับเอกลักษณ์มหานครที่ทันสมัย พร้อมถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม
​เที่ยง  / ค่ำเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการท่องเที่ยวกรุงลอนดอนอิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ
​บ่ายเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อทำการคืนภาษีจากการช้อปปิ้ง และทำการเช็คอิน
​21.35 น.  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยาน ลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ กลับสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG917 เวลา 21.35 – 16.00 น.(+1)
วันที่ 8กรุงเทพมหานคร
​16.00 น.(+1) เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ เสาหินสโตนเฮ้นจ์, สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด, หอคอยแห่งลอนดอน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3-4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร ** พักในประเทศสหราชอาณาจักร 5 คืน **
 • น้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
   
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ 
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 • ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 40 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
   

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม 
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 • ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ 
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ (ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ของประเทศสหราชอาณาจักร)   อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ + พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน 
 •  กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • สามารถใช้ copy จาก bookbank ได้หากมีการ update bookbank โดยสม่ำเสมอทุกเดือน โดยไม่กระโดดข้ามเดือน หากไม่ได้ update ทุกเดือน ต้องใช้ Bank Statement ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน  ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี
   

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy