รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันตก

TE236 : ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก ยอดเขาจุงเฟรา 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Mirabeau
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Seiler au Lac
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Romantik grand hotel della posta sondrio
TE236 : ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก ยอดเขาจุงเฟรา 8 วัน 5 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
​21.30 น.  นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
​วันที่ 2กรุงเทพฯ - ซูริค - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - เซอร์แมท 
​01.20 น.  เดินทางออกจาก ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ สู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วย สายการบินไทย TG970 
​07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซูริค เมื่อผ่านพิธีการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นรถโค้ชนำท่านวิ่งยาวเข้าสู่ เมืองเบิร์น (125 กม./1 ชม.40 นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้นจากการนำท่านชม สวนกุหลาบ (Rose Garten) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นกรุงเบิร์นได้แบบเต็มตา ชื่นชมเต็มอิ่มแล้วเดินทางต่อไปเพื่อพบกับความอลังการของ หอนาฬิกา Zeitglockenturm อีกหนึ่งจุดที่จะต้องแวะมาหยุดยืนชมและถ่ายภาพ เดิมใช้เป็นประตูเมือง

จากนั้นได้เวลาที่นักช้อปมือโปรทั้งหลาย ต้องชอบช้อปปิ้งบนพื้นที่อาเขตที่มีหลังคาปกคลุม ยาวที่สุดในทวีปยุโรป ภายใต้ความขลังของตึกประวัติศาสตร์หินทรายสไตล์บาโรก ทางเดินเล่นนี้เต็มไปด้วยร้านค้าเป็นร้อย ๆ ร้าน ทั้งแบรนด์ไปจนถึงงานฝีมือ ใกล้กันนั้นมีแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์รวมความบันเทิงที่ทันสมัย
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey)  (85 กม./1 ชม.)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด  “ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน ตั้งบริเวณด้านหน้า Food Museum โดยที่มีส้อมขนาดยักษ์ (The Fork) ตั้งอยู่ในทะเลสาบ ทำให้มีการกล่าวติดตลกว่าเป็นรูปปั้นชาลี แชปลินกำลังหิว

เดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เพื่อแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทชิลยง (Château de Chillon) เป็นปราสาทเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ดื่มด่ำเต็มที่แล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (140 กม./ 2 ชม.) ประตูสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) 
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เซอร์แมท - ยอดเขาโรธอน - อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มในเซอร์แมท
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษอย่างสิ้นเชิง เพราะไม่อนุญาตให้รถยนต์หรือ ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่ง จะใช้การคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิสฯ 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโรธอน (Rothorn) ที่ระดับความสูง 2,346 เมตร โดย Funicular และต่อด้วย เคเบิ้ลคาร์ ทุกท่านสามารถเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดลูกหูลูกตา และยังได้ไปถ่ายรูป โพสถ่ายสวยๆกับ วิวทะเลสาบ Stellisee สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เป็นฉากหลังกับพื้นผิวน้ำสะท้อนเงาเป็นภาพกระจกของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สวยงาม น่าทึ่ง จนวิวนี้นำไปทำเป็นภาพโปสการ์ดเผยแพร่ไปทั่วโลก
เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
​บ่ายเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการพักผ่อนและถ่ายภาพของท่าน อิสระให้ท่านเพื่อเลือกใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ถ่ายภาพ เช็คอิน โพสเฟซบุ๊คหรือไลฟ์สดประหนึ่งเป็นผู้นำเทรนด์แนะนำการท่องเที่ยว หรือจะช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง ไปฝากคนทางบ้าน ให้ทุกท่านได้อิสระดื่มด่ำกับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารเย็น
ที่พัก Hotel Mirabeau หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เซอร์แมท - ลูกาโน่ - ซอนดริโอ
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาอำลา เมืองเซอร์แมท แล้วออกเดินทางระยะไกลสู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) (190 กม./ 3 ชม.40 นาที) อิตาลีในดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากอยู่ติดชายแดนอิตาลีโดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน (Lugano Lake) ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี ลูกาโนได้ชื่อว่าเมืองหลวงแห่งพันธรัฐทิซิโน (Ticino) มีบรรยากาศแบบสวิส - อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริเวียร่า” ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิสฯ  
 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายหลังจากเติมพลังแบบเต็มอิ่ม อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบนถนนคนเดินของ เมืองลูกาโน่

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ถัดไปคือ เมืองซอนดริโอ (Sondrio) (97 กม./ 1 ชม.50 นาที)เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างขุนเขาที่รายล้อมดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Romantik grand hotel della posta sondrio หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ซอนดริโอ - ทิราโน่ - แซงต์ มอริทซ์ - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเค่น
​เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano) (26 กม./ 50 นาที) จุดเริ่มต้นของรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว

นำท่าน ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก

สู่จุดหมายปลายทางที่ เมืองแซงต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เพื่อมาแวะทานข้าวกับบรรยากาศดีๆ เมืองฟ้าครามน้ำใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง, บ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ และโอลิมปิกมาแล้ว
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเดินทางกันต่อนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucern) (220 กม./ 3 ชม.) ลูเซิร์นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวพากันมาเยือนเมืองนี้ ด้วยความเป็นเมืองที่มีความสวยงามของเทือกเขาที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองของสวิตฯ ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) ให้ทุกท่านได้อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองและเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจในย่านเมืองเก่า

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กของเมือง ได้แก่ สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยซ์และมีอายุยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปภายในตกแต่งด้วยภาพวาดเก่าแก่ล้ำค่ามากมาย 

สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) (73 กม./1 ชม. 35 นาที) เพื่อพักผ่อน
​ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อินเทอร์ลาเคน - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา
​เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เพื่อไปที่สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ Jungfraubahhn ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE 
​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขาจุงเฟรา
​บ่ายนำทุกท่าน เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะ ในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและ เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา

จากนั้นนำท่านไปที่ “Alpine Sensation” ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีและเสียงเพลง จุดนี้จะแสดงให้เห็นภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับการบุกเบิกเพื่อท่องเที่ยวบนเขาจุงเฟรา ยังไม่พอสำหรับกิจกรรม Ice Palace ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1930  เป็นถ้ำน้ำแข็งอันสวยงาม มีการแกะสลักน้ำแข็ง สวยใสราวคริสตัล ทุกท่านจะตะลึงถึงความสวยงาม ถ่ายรูปกับตุ๊กตาสลักน้ำแข็งน่ารักๆ มากมาย และให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน

และไม่ควรพลาดกับการส่ง โปสการ์ด ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป และมาเสิร์ฟกันต่อด้วยความหวานของร้าน Lindt Swiss Chocolate Heaven มีห้องจัดแสดงการทำช็อคโกแลตของลินด์ท ในห้องนี้ได้จำลองครัวขนาดย่อมๆ ที่โชว์การทำช็อคโกแลต แถมยังมีภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพ่อครัวมาทำช็อคโกแลตให้ท่านชมอยู่ตรงหน้า 

จากนั้นกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เพื่อ อิสระช้อปปิ้งและเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง
​ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Seiler au Lac หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ซูริค - กรุงเทพมหานคร
​เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานซูริค เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง 
 
​13.30 น.  เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานซูริค กลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 เวลา 13.30 – 05.30 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
วันที่ 8กรุงเทพมหานคร
​05.30 (+1) น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม ยอดเขาโรธอน, รถไฟสาย Bernina Express, ยอดเขาจุงเฟรา
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) ** พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 คืน **
 • น้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์ 
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 • ***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
  ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 40 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
   

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :

 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ star Alliance  ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม 
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ 
 • ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ 
 • ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทำการ (ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ศูนย์ VFS อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ + พาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม x 4 ซม.จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูปไม่สวมแว่นตา ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะและด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของภาพและต้องเห็นหูและคิ้วอย่างชัดเจน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน ( ภาษาอังกฤษ ) โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 
  ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

  หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy