รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันตก

TE022 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ATLAS Grand Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Grand Palace Hotel Hannover
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hilton Dresden Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL ALTES BRAUHAUS
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
InterContinental Berlin Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MUNICH MARRIOTT HOTEL
TE022 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)

GERMAN GRAND TOUR

ประเทศแห่งนักกวีและนักคิด
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันยาวนานและหลากหลาย
วิถีชีวิต อาหารการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE022-00319-28 ก.ค. 67Thai Airways (TG)149,000ออกเดินทางแล้ว
TE022-00409-18 ส.ค. 67Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-00513-22 ก.ย. 67Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-00611-20 ต.ค. 67Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-00718-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-01509-17 พ.ย. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-01604-13 ธ.ค. 67Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-00827 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-01028 ม.ค.-06 ก.พ. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-01111-20 ก.พ. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-01221-30 มี.ค. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-00911-20 เม.ย. 68Thai Airways (TG)149,000จองด่วน
TE022-01302-11 พ.ค. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
TE022-01423 พ.ค.-01 มิ.ย. 68Thai Airways (TG)145,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต 
21.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้ โดยสารขาออก
23.40 น.ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮันโนเวอร์
05.55 น.ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน มาร์เบิร์ก (Marburg) สองพี่น้องตระกูลกริมม์ได้ไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองนี้ มีชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอันเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึ่งไม้และอาคารสถาปัตยกรรมโกธิค
เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยุคกลาง เป็นศูนย์กลางของเส้นทางเทพนิยายกริมม์ แรงบันดาลใจของปราสาททำให้เกิดบ้านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเรื่อง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนูน้อยหมวกแดง 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางเข้าสู่เมือง ฮันโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวัลอันสวยงาม เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ แกลอรี่ ปราสาท คฤหาสน์ มีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสร้างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตั้งอยู่ริมลำน้ำของเมือง เป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพิธภัณฑ์ประจำรัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจุดนัดพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย
​18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - วังซองส์ซูซี่ - เบอร์ลิน
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.เดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม เมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทับ ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซีย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ลิตเติ้ลแวร์ซายน์” ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 
เข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน
18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักInterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4เบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวย งามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวังสวิงเกอร์, เซมเพอร์ โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จำนวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHilton Dresden Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันปีจารึกอยู่บนกำแพงเมืองโบราณ จัตุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6โรเธนบวร์ก – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เส้นทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนนี้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที่ไม่ว่าท่านจะมาในฤดูไหน ทัศนียภาพจะถูกเปลี่ยนไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป็นงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนำมาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนี

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
เดินทางเข้าสู่ เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป 
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักAMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เที่ยวชมเหมืองเกลือ - เบิร์ชเทสกาเด้น – นครมิวนิค
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำเที่ยวชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน

เข้าชมเหมืองเกลือเก่าตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่นครมิวนิค เที่ยวชมเมือง วังเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์ชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMunich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9นครมิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
14.25 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 28 กรกฎาคม 2567 ออกเดินทางแล้ว149,000 บาท
 TE022-003: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 18 สิงหาคม 2567 149,000 บาท
 TE022-004: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 - 22 กันยายน 2567 149,000 บาท
 TE022-005: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 ตุลาคม 2567 149,000 บาท
 TE022-006: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 27 ตุลาคม 2567 149,000 บาท
 TE022-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 09 - 17 พฤศจิกายน 2567 145,000 บาท
 TE022-015: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 - 13 ธันวาคม 2567 145,000 บาท
 TE022-016: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 ธันวาคม 2567 - 05 มกราคม 2568 149,000 บาท
 TE022-008: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มกราคม - 06 กุมภาพันธ์ 2568 145,000 บาท
 TE022-010: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 145,000 บาท
 TE022-011: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 - 30 มีนาคม 2568 145,000 บาท
 TE022-012: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 - 20 เมษายน 2568 149,000 บาท
 TE022-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 02 - 11 พฤษภาคม 2568 145,000 บาท
 TE022-013: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2568 145,000 บาท
 TE022-014: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 มกราคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • 10-14 ท่านใช้รถ Mini Coach 19 ที่นั่ง
 • 15 ท่านขึ้นไปใช้รถ Coach 49 ที่นั่ง
 • ค่าเข้าชมวังซองส์ซูซีส์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลือ หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรม
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น) 
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
​อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขแม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการ ชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคายสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้  
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
เอกสารในการยื่นขอ วีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทำการ ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ทุกท่านต้องแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทำการ สแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
 • หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 • หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy