รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ยุโรปตะวันตก

TE022 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE022 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)

GERMAN GRAND TOUR

ประเทศแห่งนักกวีและนักคิด

ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันยาวนานและหลากหลาย

วิถีชีวิต อาหารการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE022-00708-17 ธ.ค. 66Thai Airways (TG)135,000จองด่วน
TE022-00929 ธ.ค. 66-07 ม.ค. 67Thai Airways (TG)139,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่งออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต 
21.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้ โดยสารขาออก
23.40 น.ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 922
วันที่ 2แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบิร์ก - คาสเซล - ฮันโนเวอร์
05.55 น.ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวสายนิยายกริมม์ แวะเยือน มาร์เบิร์ก (Marburg) สองพี่น้องตระกูลกริมม์ได้ไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองนี้ มีชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอันเก่าแก่โดดเด่นบนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบ้านเรือนโบราณกึ่งไม้และอาคารสถาปัตยกรรมโกธิค
เยี่ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยุคกลาง เป็นศูนย์กลางของเส้นทางเทพนิยายกริมม์ แรงบันดาลใจของปราสาททำให้เกิดบ้านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเรื่อง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนูน้อยหมวกแดง 
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางเข้าสู่เมือง ฮันโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวัลอันสวยงาม เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ แกลอรี่ ปราสาท คฤหาสน์ มีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์กสำคัญของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสร้างที่สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตั้งอยู่ริมลำน้ำของเมือง เป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพิธภัณฑ์ประจำรัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจุดนัดพบและเป็นแหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย
​18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGrand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - วังซองส์ซูซี่ - เบอร์ลิน
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.เดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม เมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทับ ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซีย
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ลิตเติ้ลแวร์ซายน์” ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 
เข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน
18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักInterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4เบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวย งามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวังสวิงเกอร์, เซมเพอร์ โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จำนวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHilton Dresden Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันปีจารึกอยู่บนกำแพงเมืองโบราณ จัตุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6โรเธนบวร์ก – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เส้นทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนนี้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที่ไม่ว่าท่านจะมาในฤดูไหน ทัศนียภาพจะถูกเปลี่ยนไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป็นงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนำมาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนี
เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนีเดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนีเดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื่อดังของเยอรมนี

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – บาดไรเค่นฮาล
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
เดินทางเข้าสู่ เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป 
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักAMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8เที่ยวชมเหมืองเกลือ - เบิร์ชเทสกาเด้น – นครมิวนิค
08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำเที่ยวชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน

เข้าชมเหมืองเกลือเก่าตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่นครมิวนิค เที่ยวชมเมือง วังเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์ชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMunich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9นครมิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
14.25 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 08 - 17 ธันวาคม 2566 135,000 บาท
 TE022-007: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 ธันวาคม 2566 - 07 มกราคม 2567 139,000 บาท
 TE022-009: โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมัน 10 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

 ค่าเข้าชมวังซองส์ซูซีส์ / ค่าขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / เหมืองเกลือ

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม

 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้น)

 ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

​อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี

 ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
  • เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ

2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว

3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **คืนเงินมัดจำ** (หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว)

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%**

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง **ไม่คืนเงินค่าทัวร์**

• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดำเนินการ

2. ค่ามัดจำ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน

3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
  • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
  • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy