รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์มัลดีฟ

TE084 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 5 วัน 3 คืน (UL) [ พัก PARK HYATT MALDIVES HADAHAA ]


Sri Lankan Airlines (UL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARK HYATT MALDIVES HADAHAA
TE084 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 5 วัน 3 คืน (UL) [ พัก PARK HYATT MALDIVES HADAHAA ]

MALDIVES 

พักผ่อนกับวิลล่า สุดหรูระดับ 5 ดาว PARK HYATT MALDIVES HADAHAA

เดินทางยังรีสอร์ท ด้วย Domestic Flight + Speed Boat

สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย


*** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์ *** 


*** สามารถเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559 ***


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกเดินทางจากกรุงเทพ - มัลดีฟ - ที่พัก
05.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ ชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก)
07.25 น.นำท่านเหินฟ้ามุ่งสู่ประเทศศรีลังกาโดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 405 
11.05 น.เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องไปยังมัลดีฟส์
13.45 น.ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 115
14.40 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ (Ibrahim Nasir International Airport)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โดย เครื่องบิน Domestic Flight (ใช้เวลาประมาณ 55 นาที) และต่อด้วย Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ พักผ่อนตามอิสระหรือสามารถกินลมชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่นเย็นได้ตลอดการพักผ่อน
ที่พักPARK HYATT MALDIVES HADAHAA
วันที่สองสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง** อิสระอาหารกลางวัน **

จากนั่นอิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทางรีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)
ค่ำบริการอาหารค่ำ พร้อมอาหารมากมาย ที่รอท่านให้เลือก 
ที่พักPARK HYATT MALDIVES HADAHAA
วันที่สามพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมมายมายในรีสอร์ท
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง** อิสระอาหารกลางวัน **

จากนั่นอิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทางรีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)
ค่ำบริการอาหารค่ำ พร้อมอาหารมากมาย ที่รอท่านให้เลือก 
ที่พักPARK HYATT MALDIVES HADAHAA
วันที่สี่เดินทางกลับกรุงเทพ
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

จากนั่นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยกับหาดทรายขาวรอบๆที่พักของท่านหรือท่านสามารถออกเดินชมความสวยงามของเกาะได้โดยรอบ หรือหากท่านยังสนุกไม่เต็มอิ่มกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เหลืออีกมากมาย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย
11.00 น.เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check-out
เที่ยง** อิสระอาหารกลางวัน ** หลังอาหารท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
17.30 น.นำท่านเดินทางข้ามฝากกลับสู่สนามบิน
20.45 น.อำลามัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL104 สู่สนามบินโคลัมโบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
22.40 น.เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ห้ากรุงเทพฯ
01.40 น.ออกเดินจากโคลัมโบ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบิน UL 404 มู่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
06.35 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่แสนประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พัก 5 วัน 3 คืน ( PARK POOL )
 • Transfer By Domestic Flight + Speed Boat
 • Meal Plan : Half Board ( อาหารเช้า และ เย็น ) (มื้ออาหารสามารถ Upgrade โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ )
 • ฟรี Private Beach Dinner 1 Meal (สำหรับผู้ที่อัพเกรดเป็น Premium Allinclusive)
 • ฟรี WIFI 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2 ล้านบาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือกล่าวมาข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เวลา Check In และ Check Out
 • Check In เวลา 14:00 น. หรือก่อนหน้า ในกรณีที่มีห้องว่าง
 • Check Out เวลา 12:00 น.
หมายเหตุ
 • แพ็คเกจ สำหรับ 5 วัน 3 คืน ( PARK POOL )
 • ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่านสำหรับการเข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรณีจองก่อนเดินทาง 60 วัน 

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ชำระมัดจำ  50 % ของราคาขาย 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 • กรณีจองก่อนเดินทาง 45 วัน

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • ชำระเต็มจำนวน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy