รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์มัลดีฟ

TE082 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 5 วัน 4 คืน (PG) [ พัก Centara Grand Island Resort Maldives ]


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Centara Grand Island Resort Maldives
TE082 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 5 วัน 4 คืน (PG) [ พัก Centara Grand Island Resort Maldives ]

 MALDIVES 

พักผ่อนกับรีสอร์ทสุดหรู ระดับ 5 ดาว CENTARA GRAND ISLAND RESORT MALDIVES


สัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยการนั่ง Seaplane 

ฟรี !! ล่องเรือชมฉลามวาฬ ทัวร์ดำน้ำตื่น ตกปลายามค่ำคืน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก


เต็มอิ่มกับอาหารครบทุกมื้อ 


*** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์ *** 


*** สามารถเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2560 ***


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกเดินทางจากกรุงเทพ - มัลดีฟ - ที่พัก
07.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินบางกอกแอร์เวย์  ชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก)
09.25 น.เหินฟ้ามุ่งสู่ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 711 
11.45 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ (Ibrahim Nasir International Airport) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
12.30 น.นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โดย Seaplane  (ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที)
บ่ายนำท่านเดินทางถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน   และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ พักผ่อนตามอิสระหรือสามารถกินลมชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่นเย็นได้ตลอดการพักผ่อน
ที่พักCENTARA GRAND ISLAND RESORT MALDIVES
วันที่สองสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย 
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงบริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ต่างๆ 

อิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง รีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)
ค่ำบริการอาหารค่ำ พร้อมอาหารมากมายที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟดริ้งต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนในการบริการ (ช่วงเวลาบริการ ตั้งแต่ 10.00-24.00 น.)
ที่พักCENTARA GRAND ISLAND RESORT MALDIVES
วันที่สามพักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงบริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ต่างๆ 

อิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง รีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)
ค่ำบริการอาหารค่ำ พร้อมอาหารมากมายที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟดริ้งต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนในการบริการ (ช่วงเวลาบริการ ตั้งแต่ 10.00-24.00 น.)
ที่พักCENTARA GRAND ISLAND RESORT MALDIVES
วันที่สี่พักผ่อนและสนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยงบริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ในห้องอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ต่างๆ 

อิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง รีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)
ค่ำบริการอาหารค่ำ พร้อมอาหารมากมายที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถเลือกเครื่องดื่ม ไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟดริ้งต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนในการบริการ (ช่วงเวลาบริการ ตั้งแต่ 10.00-24.00 น.)
ที่พักCENTARA GRAND ISLAND RESORT MALDIVES
วันที่ห้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check-out เตรียมตัวไปสนามบิน
10.00 น.นำท่านเดินทางข้ามฝากกลับสู่สนามบิน
12.40 น.อำลามัลดีฟส์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 712
19.00 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่แสนประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พัก 5 วัน 4 คืน (Beach Suite)
 • Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • การบริการอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
 • บาร์ 2 แห่งให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-เหล้า-ค็อกเทล), น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, และน้ำผลไม้ ในช่วงเวลา 10:00 - 24:00 น.
 • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, ของว่างยามบ่าย, และเค้าน์เตอร์ไอศครีมสำหรับเด็ก เคล้าคลอด้วยเสียงเพลง
 • Sundowner Party ก่อนเวลาอาหารค่ำ ให้บริการค็อกเทลและทาปาส
 • มินิบาร์ เติมใหม่ทุกวัน
 • ฟรี กิจกรรมพิเศษ 5 อย่าง อันได้แก่ ล่องเรือชมฉลามวาฬ, ทัวร์ดำน้ำตื่น, ตกปลายามค่ำคืน, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก, และเข้าชมเกาะชุมชน
 • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส และคอร์ตเทนนิส
 • ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ และ ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, เรือแคนู, และบานาน่าโบ้ท
 • ฟรี สปาเครดิต 100 USD ต่อท่าน ต่อวัน
 • ฟรี กิจกรรมและสันทนาการในโซนสำหรับเด็ก
 • ฟรี Wifi
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือกล่าวมาข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เวลา Check In และ Check Out
 • Check In เวลา 14:00 น. หรือก่อนหน้า ในกรณีที่มีห้องว่าง
 • Check Out เวลา 12:00 น.
หมายเหตุ
 • แพ็คเกจ สำหรับ 5 วัน 4 คืน ( Beach Villa )
 • ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่านสำหรับการเข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • Christmas Eve supplement (24 Dec) 5,600 บาท/ท่าน     เด็ก(อายุต่ำกว่า 12 ปี) 2,800 บาท/ท่าน
 • New Year Eve supplement (31 Dec) 7,300 บาท/ท่าน      เด็ก(อายุต่ำกว่า 12 ปี) 3,600 บาท/ท่าน
 • Period on 25 Dec - 8 Jan Minimum stay 3 Nights ไม่ check-out วันที่ 30 และ 31 ธันวาคม
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรณีจองก่อนเดินทาง 60 วัน 

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ชำระมัดจำ  50 % ของราคาขาย 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 • กรณีจองก่อนเดินทาง 45 วัน

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • ชำระเต็มจำนวน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy