รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์มัลดีฟ

TE076 : ทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน (UL) [ พัก Meeru Island Resort Maldives ]


Sri Lankan Airlines (UL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MEERU ISLAND RESORT MALDIVES
TE076 : ทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน (UL) [ พัก Meeru Island Resort Maldives ]

 
 นำท่านเดินทางสู่ดินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสความเงียบสงบ และสูดอากาศบริสุทธิ์   

   Meeru Island Resort & Spa ที่เหมาะสำหรับทุกคู่รัก และครอบครัว


สุดคุ้มกับแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ให้ท่านอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม
   ที่มีให้บริการ ตลอด 24 ชม.  (ไม่จำกัด) 

ฟรี  กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู

ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง วันละ 2 รอบ เช้าบ่าย

   ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย)


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ (  -  / - / เย็น  )
06.30 น.เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้ โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ “W”สายการบิน Srilankan Airlines
09.10 น.เดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403
11.00 น. ถึงสนามบินโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา แวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
13.35 น.เดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115 
14.30 น.ถึงสนามบิน มาเล่ ประเทศมัลดีฟส์  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่     Meeru Island Resort & Spa โดย Speedboat ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากนั้นพาท่านเช็คอินเพื่อเข้าสู่ห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัยในบริเวณรีสอร์ท
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
วันที่สอง มัลดีฟส์ – ดำน้ำดูปะการัง - Sunset Cruise (เช้า / เที่ยง / เย็น)
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
9.30 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้เพื่อเตรียมตัวไปทำกิจกรรมดำน้ำตื้น
10.00 น.นั่งเรือเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำตื้น Snorkeling บริเวณนอกรีสอร์ท
13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

จากนั้นอิสระพักผ่อนชมความสวยงามของรีสอร์ท หรือทำกิจกรรมต่างๆ ของรีสอร์ท อาทิ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, และเรือแคนู
16.30 น.พร้อมกันที่ล็อบบี้เพื่อเตรียมตัวไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
17.00 น.ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกพร้อมๆ กับการชมฝูงปลาโลมาที่อยู่ตามธรรมชาติ
ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สามมัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ – กรุงเทพฯ (เช้า / เที่ยง  / - )
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
12.00 น.เช็คเอ้าท์ออกจากห้องพัก รับประทานอาหารเที่ยงณ ห้องอาหารรีสอร์ท
ท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรีสอร์ทได้ตามปกติตามอัธยาศัย รวมถึงบริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
17.00 น.เดินทางออกจากรีสอร์ทโดย speedboat ไปยังสนามบินมาเล่ย์
21.05 น.เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ UL104
23.00 น.ถึงสนามบินโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา แวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
วันที่สี่ กรุงเทพฯ 
01.40 น.เดินทางต่อไปยังกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ UL 402 
06.35 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • Welcome Drink
 • การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
 • บาร์ให้บริการเครื่องดื่ม, น้ำแร่, น้ำอัดลม, และเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-ค็อกเทล) 24 ชม. ไม่จำกัด
 • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, และของว่าง คลับแซนวิช , แซนวิชแฮมชีส , สปริงโรล , นักเก็ทไก่ , บัตเตอร์เค้ก , 
  ซาโมซ่า และอื่น 24 ชม    
 • มินิบาร์ในห้องพักฟรี ตามแพคเกจ All inclusive Plus (เติมทุกวัน)
 • ฟรี  กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรือแคนู
 • ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือดำน้ำดูปะการัง 1 ครั้ง
 • ฟรี  กิจกรรม นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 ครั้ง
 • ฟรี Wifi
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก 
 • กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
หมายเหตุ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลัก กทม โคลอมโบ มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ โคลอมโบ กทม
 • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท 
  ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ 
  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-35 วัน  ก่อนเดินทาง
  การชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด
 • งวดแรก ภายใน 2 วัน หลังจากการจอง  ชำระเงินมัดจำท่านละ  20,000 บาท ในส่วนของการจองห้องจะดำเนินการหลังจากที่ได้รับแจ้งโอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว
 • งวดที่สอง ชำระเงิน ภายใน 35 วันก่อนเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน ชำระค่าบริการเต็มจำนวน
หลักฐานการจอง
 • หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
 • อีเมลล์ 
 • เบอร์โทรศัพท์
เงื่อนไขการยกเลิก
 • 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 20,000 บาท ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วันก่อนเดินทาง: หักค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy