รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์มัลดีฟ

TE077 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน [ พัก Safari Island Maldives ]


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SAFARI ISLAND MALDIVES
TE077 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน [ พัก Safari Island Maldives ]

 MALDIVES 

พักผ่อนกับรีสอร์ท Safari Island Maldives

เดินทางไปยังรีสอร์ท โดย Seaplane ประสบการณ์มุมมองที่ท่านไม่ควรพลาด

ฟรี ทริปดำน้ำตื่น และกิจกรรมอีกมากมาย

เต็มอิ่มกับอาหารครบทุกมื้อ 


*** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์ ***


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE077-00101-25 ก.ค. 67การเดินทางอิสระ36,500จองด่วน
TE077-00226-31 ก.ค. 67การเดินทางอิสระ41,600จองด่วน
TE077-00301 ส.ค.-31 ต.ค. 67การเดินทางอิสระ41,600จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 
....... น.ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง) 
....... น.ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
........น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทคอยต้อนรับท่านอยู่บริเวณทางออก

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง-สามสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                               
ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า     

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สุดท้ายเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
........น.ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ
........ น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
........น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 01 - 25 กรกฎาคม 2567 36,500 บาท
 TE077-001: ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน [ พัก Safari Island Maldives ]แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 26 - 31 กรกฎาคม 2567 41,600 บาท
 TE077-002: ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน [ พัก Safari Island Maldives ]แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 01 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2567 41,600 บาท
 TE077-003: ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน [ พัก Safari Island Maldives ]แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พัก 4 วัน 3 คืน (Water Villa )
 • Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับ (Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 16.30) 
 • แพ็กเกจอาหารแบบ All Inclusive
 • Welcome Drink
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หากจอง All Inclusive จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มดังนี้
  - อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ที่ห้องอาหารหลัก
  - เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล) 
  - ฟรี แซนด์วิชและเค้กที่ Palm Bar ในช่วงเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น.
  - ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส, Table Tennis, Volleyball, ห้องเกม (ปาลูกดอกและเทเบิลเทนนิส)
  - ฟรี กิจกรรม Snorkeling trip หรือ Half Day Local Island (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ตารางกิจกรรมที่รีสอร์ทและจำนวนขั้นต่ำที่รีสอร์ทกำหนด)
  - ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ (ยืมที่ Reception)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
 • กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
การยกเลิก
 • ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 
 • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หมายเหตุ
 • เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางน้ำได้
 • Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลักและของว่าง กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม
 • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
 • ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต่ำ
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบScubaDivingสามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท 
 • ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • หากท่านต้องขออุปกรณ์ดำน้ำตื้นสามารถข้อได้ที่ Reception
 • หากท่านชุดเปียก เสื้อผ้าเปียกไม่สามารถเข้าห้องอาหาร และบาร์ได้ส่วนบาร์สามารถนำเครื่องดื่มไปทานที่ บาร์สระน้ำและคืน แก้วที่บาร์ ถัดจากห้องอาหาร
 • หากท่านต้องการยืนอุปกรณ์ ที่ Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย
 • ในส่วนห้องอาหาร พนักงานจะจองโต๊ะให้ ไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
 • หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFI ในห้องพัก วันละ 8 USD
 • ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • กรณีจองก่อนเดินทาง 60 วัน 

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ชำระมัดจำ  50 % ของราคาขาย 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 • กรณีจองก่อนเดินทาง 45 วัน

 • ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • ชำระเต็มจำนวน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy