รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ฟินแลนด์

TE127 : โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)


Finnair (AY)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL KULTAHIPPU
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Kakslautennen Arctic Resort
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SCANDIC HOTEL KEMI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
THON HOTEL KIRKERNES
TE127 : โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)

โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ ... เมืองเฮลซิงกิ

 อิวาโล | คีร์เคอเนส (นอร์เวย์) | King Crab Safari by Snowmobile | คีร์เคอเนส | ซาริเซลก้า | Kakslauttanen | นอนบ้าน Glass Igloos Large | Reindeer Safari | ล่าแสงเหนือ | KAKSLAUTTANEN | Husky Safari | เคมิ | Icebreaker | The SnowExperience 365 | หมู่บ้านซานตาครอส | โรวาเนียมิ | บินเข้าเฮลซิงกิ | ช้อปปิ้ง


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE127-00105-12 ธ.ค. 67Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-01026 ธ.ค. 67-02 ม.ค. 68Finnair (AY)179,000จองด่วน
TE127-00218-25 ม.ค. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00929 ม.ค.-05 ก.พ. 68Finnair (AY)179,000จองด่วน
TE127-00312-19 ก.พ. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00422 ก.พ.-01 มี.ค. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00508-15 มี.ค. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00615-22 มี.ค. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00722-29 มี.ค. 68Finnair (AY)169,000จองด่วน
TE127-00810-17 เม.ย. 68Finnair (AY)179,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล (ฟินแลนด์)
06.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
15.30 น. ถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
17.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 607
19.25 น. ถึงเมืองอิวาโล รถโค้ชนำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม
20.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHOTEL KULTAHIPPU / IVALO HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2อิวาโล - คีร์เคอเนส (นอร์เวย์) – King Crab Safari by Snowmobile
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคีร์เคอเนส Kirkenes เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัว ๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์ Hurtigruten
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย Activities นำท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่รวมความสนุกและตื่นเต้นไว้ด้วยกัน King Crab Safari ควบคู่ไปกับพาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์ ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแลงค์ฟยอร์ด สู่ป่าไทก้าแห่งไซบีเรียน ไกด์ท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมพร้อมเรื่องราวในอดีตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSCANDIC / THON HOTEL KIRKERNES **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3คีร์เคอเนส - ซาริเซลก้า – Kakslauttanen – นอนบ้าน Glass Igloos Large - Reindeer Safari - ล่าแสงเหนือ
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาริเซลก้า เมืองที่เป็นที่ตั้งของกลาสอิกลูที่มีชื่อเสียง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ แคสสลอตทาเน่น (Kakslautennen Arctic Resort) รีสอร์ทสุดชิคแบบ Glass Igloo Large แห่งแรกและแห่งเดียวในเขตอาร์คติกแลปป์แลนด์ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษสุด ณ ที่แห่งนี้ยังงดงามและคงไว้ด้วยเสน่ห์ของการวาง Landscape ที่สวยงามแก่ผู้ได้มาเยือน นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน)

นำเข้าพัก Glass Igloos Large ดั้งเดิมของชาวแลปป์ ใช้น้ำแข็งสร้างเป็นอิกลู ปัจจุบันได้ผสมผสานกับโดมแก้วโปร่งใส และเรียกกันว่า Glass Igloo ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในมุมมองที่สวยงาม กระจกซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้องให้อบอุ่นตลอด และป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Activities **Aurora Hunting with Reindeer** หนึ่งกิจกรรมที่สร้างความน่ารักคือ “กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน 2 ท่าน/1 Sleigh” พาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้า ที่ใช้ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ นำท่านออกไปล่าแสงเหนือ ในบริเวณที่ปลอดแสงไฟยามราตรี
ที่พักKakslautennen Arctic Resort แบบ Glass Igloo Large 
วันที่ 4KAKSLAUTTANEN - Husky Safari – เคมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

Activities เริ่มกิจกรรมกับ ประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด ในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้ง จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Ice Restaurant
ที่พักSCANDIC HOTEL KEMI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เคมิ – Icebreaker - The SnowExperience 365
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

Activities
เดินทางสู่ท่าเรือ ICEBREAKER SAMPO CRUISE / ARKTIS CRUISE เรือตัดน้ำแข็งที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว มีการนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก ทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวันเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในทะเล Ice Floating ลงว่ายน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็นยะเยือก ท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม The SnowExperience 365 ในแต่ละปีจะมีการแกะสลักน้ำแข็งแตกต่างกันไป โดยในปีนี้ทีมงานได้ออกแบบให้เป็น Circus ประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักรวมไปถึง สไลเดอร์น้ำแข็ง ตามแนวคิดของแต่ละปี รวมถึงการสร้าง Snow Hotel อีกหนึ่งประสบการณ์ของการสร้างโรงแรมน้ำแข็งในรูปแบบธีมต่าง ๆ สร้างสีสันให้คุ้มค่ากับการท่องเที่ยวแถบขั้วโลก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSCANDIC HOTEL KEMI **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เคมิ  - หมู่บ้านซานตาครอส – โรวาเนียมิ - บินเข้าเฮลซิงกิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ เมืองหลวงแห่งแลปแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ (Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว
เข้าสู่ หมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดี เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
เทียงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.05 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 546
16.25 น. คณะเดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักRADISSON BLU HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7เฮลซิงกิ - ช้อปปิ้ง - เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ นำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย Stockmann Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World, Teddy shop 
17.30 น. รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อเตรียมเดินทางกลับ
20.50 น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่   AY 143
วันที่ 8เดินทางกลับถึงประเทศไทย
13.25 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 05 - 12 ธันวาคม 2567 169,000 บาท
 TE127-001: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 26 ธันวาคม 2567 - 02 มกราคม 2568 179,000 บาท
 TE127-010: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 25 มกราคม 2568 169,000 บาท
 TE127-002: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2568 179,000 บาท
 TE127-009: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 169,000 บาท
 TE127-003: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2568 169,000 บาท
 TE127-004: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 08 - 15 มีนาคม 2568 169,000 บาท
 TE127-005: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 15 - 22 มีนาคม 2568 169,000 บาท
 TE127-006: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 - 29 มีนาคม 2568 169,000 บาท
 TE127-007: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 - 17 เมษายน 2568 179,000 บาท
 TE127-008: โปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักบ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ [บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (AY)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • (กรุงเทพ – เฮลซิงกิ – อิวาโล / เคมิ – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ)
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่า Activities ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ Sampo Icebreaker / Husky Safari  / Reindeer Sleigh / King Crab Safari by Snowmobile
 • ค่าโรงแรมที่พัก unique blend of luxury 
  1 night at Kakslauttanen Arctic Resort ห้องพักแบบ Kelo Glass Igloos
  1 night at Arctic Treehouse Resort @ Rovaniemi
  1 nights at Seaside Glass Villa @ Kemi
  & ระดับ 4 ดาว @ Kultahippu / Thon Hotel Kirkernes / Radisson Blu Seaside Helsinki หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในสแกนดิเนเวียกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาทต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (โดยประมาณท่านละ 1,000 บาท) และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ ทางบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 30 วันก่อนการเดินทาง โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับกรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทำให้การเดินทางล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว เพราะทางบริษัท ฯ ได้มีการตกลงชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้วและหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร์  หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • ชำระเงิน มัดจำล่วงหน้า 80,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน
 • ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ 
  โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า 
  และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟินแลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15-30 วันทำการ
คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ด้วยตัวเองทุกท่าน
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาดกว้าง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตร ใบหน้าตรงมีขนาด 25-35 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน)  ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและอัพเดทต่อเนื่อง ในกรณีการเงินอัพเดทไม่ต่อเนื่องเดือนใดเดือนหนึ่งขาดหายไปต้องขอเป็นสเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน ต้องอัพเดท ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

           ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
  หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประกา

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy