รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์บัลแกเรีย

TE056 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 10 วัน 7 คืน (TK)


Turkish Airlines (TK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Aro Palace
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Continental Frum Sibiu
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hissar Spa Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Continental
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotl Anel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Park Hotel Asenevci
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARK IMPERIAL HOTEL , PLOVDIV
TE056 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 10 วัน 7 คืน (TK)

โปรแกรมทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย

กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย | ทะเลสาบทั้ง 7 แห่งเทือกเขา Rila | โซเฟีย | โคปริฟชทิทซา | สตาโรเซล | ฮิซาริญ่า | สตารอ เจเลซาเร | คาร์โลโว่ | พลอฟดิฟ | คาซานลัค | โบเยนไซ | เวลีคอ เทอร์โนโว | เวลีคอ เทอร์โนโว | บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) | ซีบิว | เบียร์ตัน | เซียไวรา | บราซอฟ | บราน | ซินาญา | บูคาเรส


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – อิสตันบูล
​21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านหน้าเตาน์เตอร์เช็คอินแถว U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) ใกล้ประตูทางเข้า 9 บนชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก
23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ของประเทศตุรกีโดยเที่ยวบินที่ TK 069
วันที่ 2อิสตันบูล - กรุงโซเฟีย (บัลแกเรีย) - ทะเลสาปทั้ง 7 แห่งเทือกเขา Rila 
​05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอะตาเติร์กของประเทศตุรกี
​07.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงโซเฟีย เมืองหลวงของประเทศบัลกาเรียโดยเที่ยวบินที่ TK1027 โดย ใช้เวลาบินประมาณ 1.55 ชั่วโมง
​08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโซเฟีย ประเทศบัลกาเรีย เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลากรเรียบร้อยแล้วเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
​10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะลสาปทั้ง 7 แห่งเทือกเขาลิรา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นที่สุดบนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในฝันที่ไม่ควรพลาด

ทำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสามารถเห็นความงามสุดอลังการของเมือกเขาริลา มีทะเลสาปทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ Salzata, Ribnoto, Okoto, Dolnoto, Babreka, Trilistnika, Bliznaka สาเหตุที่เรียกยอดเขา Rila แท้จริงแล้วมีหลายยอดเขา แต่มีเพียงยอดเข้า Rila เท่านั้นที่สูงที่สุดจึงเรียกว่า ทะเลสาปทั้ง 7 แห่งเทือกเขาลิรา

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซเฟีย
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotl Anel***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3โซเฟีย - โคปริฟชทิทซา - สตาโรเซล - ฮิซาริญ่า
​เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านท่องเที่ยวอาสนวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นวิหารในนิกายออโธร์ด็อกซ์ ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ในศิลปะแบบนีโอ-ไบเซนไทน์ (Neo‐Byzantine) โดยสถาปนิก Alexander Pomerantsev มีโดมประธานสูง 45 เมตร และหอระฆังสูงถึง 53 เมตร จึงดูสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้, โบสถ์เซนต์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย ท่องเที่ยวอาคารรัฐสภาเก่าที่ยังเปิดทำการอยู่ และอาคารรัฐสภาใหม่ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน

นำคณะเดินทางสู่เมืองโคบริฟชทิทซา(107กม.) เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองแห่งบัลแกเรียที่สำคัญในการฟื้นฟูเผ่าพันธุ์บัลแกเรียในปฏิวัติยุคที่ 19 เมืองแห่งนี้ยังคงรวบรวมสมบัติทางชาติพันธุ์วิทยา ได้แก่ อาวุธเก่า งานศิลปะการฟื้นฟูระดับชาติ งานฉลุวิจิตร ผ้าทอและการเย็บปักถักร้อยในครัวเรือน เครื่องแต่งกายประจำชาติ และเครื่องประดับบัลแกเรียทั่วไปก็ได้รับการเก็บรักษาไว้เช่นกัน
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านในสตาโรเซล (45.5 กม.) ที่สร้างขึ้นท่ามกลางไร่องุ่นที่สวยงาม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในบัลแกเรีย เพลิดเพลินไปกับการชิมไวน์และดื่มด่ำกับบรรยากาศของห้องโถงไต้ดินอันตระการตาที่สร้างให้คล้ายกับวิหารธราเซียน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิซาริญ่า (21 กม.) มีชื่อเสียงในด้านน้ำแร่เพื่อการบำบัด ได้แก่ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ 16 แห่ง และบ่อน้ำแร่ที่เจาะแล้ว 6 แห่ง เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์บำบัดบัลนีโอโลจีและสปาที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในบัลแกเรีย มี สุสาน Hisarya เป็นสุสานของครอบครัวโรมันตอนปลายที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 4 
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักHissar Spa Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ฮิซาริญ่า  - สตารอ เจเลซาเร - คาร์โลโว่ - พลอฟดิฟ
​เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ สตารอ เจเลซาเร (13 กม.) มีแกลลาลี่พิพิธภัณฑ์รูปภาพกลางแจ้งศิลปะบนผนังอันสวยงาม สื่อถึงชีวิตและเหตุการ์จริง ซึ่งเป็นจินตาการที่ไม่มีวันสมิ้นสุด เป็นผลงานของ Ventsislav Piryankov เรื่องที่น่าแปลกคือมีภาพวาดหอระฆังอยู่บนกำแพงซึ่งปรััจุบันคือหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อยู่ในเมืองลอนดอน หมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนจะพูดภาษาบัลแกเรียดั้งเดิม

นำคณะเดินทางสู่ คาร์โลโว่ (40 กม.) เมืองเล็กๆที่มีเหน่ห์แห่งเมืองหนึ่ง เมืองนี้มีร้านเหล้าเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา ทางคณะจะไดรับการต้อนรับด้วยอาหารพิเศษในท้องถิ่น "บานิสา" และกาแฟที่ปรุงด้วยทรายร้อน
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองประวัติศาสต์โบราณ เมืองพลอฟดิ๊ฟ  (61 กม.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศบัลกาเรียและเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร Remilia ในอดีตซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบัลกาเรียปัจจุบันเมืองนี้จึงเก่าแก่มีอายุถึง 2,600 ปีทีเดียว และมีชื่อเรียกในอดีตว่าเมือง Philippolis เมื่อครั้ง ที่ยังอยู่ใต้อำนาจของกรีกและโรมัน จึงมีโบราณสถานทั้ง แบบกรีกและโรมันอยู่หลายแห่ง ปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรประมาณ 350,000 คน
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักImperial Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5พลอฟดิฟ - คาซานลัค - โบเยนไซ - เวลีคอ เทอร์โนโว
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านแวะเยือนสถานที่ของเมืองพล้อฟดิ๊ฟสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ มีโรงละครโบราณ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ การท่องเที่ยวในพลอฟดิฟจะแสดงให้เห็นถึง เหตุผลที่เมืองนี้เคยถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปในปี 2019

นำคณะเดินทางสู่ เมือง คาซานลัก (140 กม.) อยู่ใจกลางหุบเขาแห่งดอกกุหลาบ เยี่ยมชม แบบจำลองสุสานธราเซียนอายุก่อนคริสตศักราช ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งยูเนสโก ท่านยังจะได้เยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมันดอกกุหลาบเก่าที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่จนทุกวันนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมและชมการผลิตดอกกุหลาบและลาเวนเดอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่านสามารถสัมผัสวิธีการกลั่นแบบดั้งเดิมเมื่อหลายร้อยปีก่อน วิธีการผลิต และยังสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และร้านขายของที่ระลึกแบบดั้งเดิมของแท้ได้
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายออกเดินทางสู่หมู่บ้านโบเยนไซ(Bojentsi) (61.1 กม.) หมู่บ้านสวยในพื้นที่ Gabrovo เป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในบัลแกเรีย ประทับใจกับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยการฟื้นฟูบัลแกเรีย

อำลาเมือง โบเยนไซ สู่เมืองทางตอนเหนือของบัลแกเรีย เมืองที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของบัลแกเรีย เวลีคอ เทอร์โนโว (Veliko Tarenovo) (46 กม.)  
​ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักPark Hotel Asenevci **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6เวลีคอ เทอร์โนโว - บูคาเรสต์ (โรมาเนีย) 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง เวลีคอ เทอร์โนโว อดีตเมืองหลวงของบัลกาเรียและเป็นเมืองเก่าแก่ในยุคแรกๆซึ่งมีอายุป้อมปราการซาเรเวทส์ ลักษณะเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้น บนเทือกเขา Veliko Tarnovo เมื่อปี ค.ศ.1185 ในสมัยที่เมืองนี้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรบัลกาเรีย ยุคที่ 2 ระหว่างปี 1185-1393 เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งแน่นหนาที่สุดในอาณาจักร แต่สุดท้ายก็ถูกยึดครองโดยพวกออตโตมันในปี 1393 และถูกเผาทำลายจนย่อยยับ และนั่นคืออวสานของอาณาจักรบัลกาเรียยุคที่ 2 ป้อมแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี 1878 เมื่อชมป้อมซาร์เรวิทเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินชมและดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองเก่าแห่งนี้ที่ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska)
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย ออกเดินทางจากสู่เมืองบูคาเรสต์ (180 กม.)  เป็นเมืองที่สวยเมืองหนึ่งของยุโรปจนได้ฉายาว่า “Little Paris” โดยเริ่มสร้างบ้านแปงเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ปี 1862 และกลายเป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆด้านของโรมาเนีย ท่องเที่ยวพระราชวังหลวง, ห้องสมุด, มหาวิทยาลัยบูคาเรส, ศาลาว่าการของเมือง 
​ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Continental*** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7บูคาเรสต์ - ซีบิว
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา (The Paliament Museum) นี่คือตึกรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้ Guinness World Records ด้วยพื้นที่ใช้สอยมากถึง 356,000 ตารางเมตร มีความสูง 84 เมตร (ตึก 12 ชั้น) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง 3,000 ล้านยูโร ระดมมันสมองของสถาปนิกมากถึง 700 คนภายใต้การควบคุมของสถาปนิกใหญ่ Anca Petrescu และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1997 จึงเป็นตึกที่มีทัง้ ความสำคัญระดับชาติ มีความยิ่งใหญ่ในรูปแบบสถาปัตยกรรม และสวยงามในศิลปะการตกแต่ง จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อ สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญ
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ผ่านชมหุบเขาคาร์เพเทียน (Carpathian Mountains) ผ่านหุบเขาโอลตุลุย Oltului เป็นหุบเขาริมแม่น้ำที่งดงามที่สุดในโรมาเนีย  แวะชมอารามโคเซีย (Cozia Monastry) ที่อยู่ใกล้กับเมืองเล็กๆ ชื่อคาลิมาเนสติ (Calimanesti ) ที่สร้างขึ้นโดย มีร์ชา เดอะ เอลเดอร์ ที่จัดการกับทาสที่มอบบ้านชาวยิปซี 300 หลังและให้อารามโคเชีย ในปี 1388 และที่นี่ยังเป็นที่ฝังศพของเขา ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งและมีสถาปัตยกรรมยุคกลางระดับชาติแห่งโรมาเนีย 

นำท่านเดินทางสู่เมืองซีบิว(Cibiu)เมืองหลวงแห่งอารยธรรมยุโรปในปี 2007 และ Gastronomy ปี 2019 เพื่อสำรวจคความลับของความงดงามแห่งยุคกลางในเมืองนี้ อาทิ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St.Mary Evangelical Church) โบสถ์โรมันสไตล์โกธิคเก่าที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 12, The Liar’s Bridge สะพานโกหก , จตุรัสเล็กๆในเมือง ที่เรียกว่า “ดวงตาแห่งเมือง”  และจตุรัสใหญ่
​ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักContinental Frum Sibiu**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8ซีบิว - เบียร์ตัน - เซียไวรา - บราซอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เยี่ยมชมโบสถ์ที่มีป้อมปราการเบียร์ตัน (Bierton Fortified Church) ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้เผยแพร่ศาสนานิกายลูเธอรันบิชอปในทรานซิลเวเนียระหว่างปี 1572 ถึง 1867 และมีประชากรชาวแซ็กซอนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค

หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ซิกิโซอารา (Sighisoara) ท่องเที่ยวชมเมืองยุคกลางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโรมาเนียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกพร้อมป้อมปราการสิ่งปลูกสร้างชาวแซ็กซอนจากศตวรรษที่ 12  อนุสาวรีย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนของยูเนสโก เที่ยวชมหอนาฬิกา, บันไดมีหลังคา, บ้านเกิดของแดร็กคูล่า, โบสถ์บนเนินเขา
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองบราซอฟ เมืองมรดกโลกยุคกลางแห่งศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองเก่า, โบสถ์ดำ Black Church หรือโบสถ์เซนต์แมรี่ ซึ่งเป็นโบสถ์นิกายคาธอร์ลิค (St.Mary’s Cathorlic Church) และกลายมาเป็นโบสถ์ในนิกายลูเธอร์ลันด์ในภายหลัง และผู้คนทั่วไปกลับเรียกโบสถ์แห่งนีว่า Black Church นั่นก็เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในปี ค.ศ.1689 จนทรากโบสถ์ที่เหลืออยู่กลายเป็นสีดำ แม้จะมีการซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่จากรูปแบบเดิมที่เป็นศิลปะกอร์ธิคกลายมาเป็นศิลปะแบบบาร็อคแล้วแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังนิยมเรียกโบสถ์ดำมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่คือโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Aro Palace**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9บราซอฟ - บราน - ซินาญา – บูคาเรส – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ - อิสตันบลู
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำคณะท่องเที่ยว หมู่บ้าน Bran มีหนึ่งสถานที่ที่รู้จักกันทั่วโลก นั่นก็คือ ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือรู้จักกันในชื่อ “ปราสาทแดร๊กคูร่า” ก่อตั้งขึ้นปี 1377 ในยุคจักรวรรดิฮังกาเรียน เป็นชื่อตามนวนิยายขายดีเรื่องแดรกคูลา ของนักเขียนชาวไอริช คือ “Bram Stoker” ที่พิมพ์จำหน่ายในปี 1897 ก็ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงตามไปด้วยในฐานะปราสาทของท่านเคาท์แดรกคูลา ซึ่งเค้าเรื่องดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงในยุควิคตอเรียนซึ่งมีคนตายเป็นจำนวนมาก แต่สาเหตุจริงๆ นั้นตายเพราะโรคระบาดไม่ใช่ตายเพราะถูกผีดิบดูดเลือดเหมือนเนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ ที่นี่มีการซ่อมแซมขยายเพิ่มหลายครั้งจนกลายเป็นที่อยู่ของราชวงค์ควีนแมรี่ แห่ง โรมาเนีย ซึ่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากแห่งโรมาเนีย 
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะสู่เมือง ซินาญา (Sinaia) ประตูสู่ธรรมชาติมีรีสอร์ทบนภูเขา ว่ากันว่า เป็นไข่มุกแห่งคาร์พาเทียน เข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งเป็นปราสาทในยุคนีโอ-เรอเนสซองซ์ ที่สร้างระหว่างปี ค.ศ.1873-1914 ในรัชกาลของกษัตริย์คาร์โรลที่ 1 (King Carol I) โดยสถาปนิกถึง 3 คน ได้แก่ Johannes Schultz, Carol Benesch และ KavelLiman งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง 120 ล้านเหรียญสหรัฐและนี่คือปราสาทที่มีไฟฟ้าใช้เป็นแห่งแรกในภูมิภาคยุโรป 

รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฮนรี่ (OTP) (20 กม.)
21.40 น.ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเฮนรี่ (OTP) เที่ยวบินที่ TK 1046
23.10 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล (IST) ใช้เวลาต่อเครื่อง 2.25 ชั่วโมง
วันที่ 10อิสตันบลู – กรุงเทพฯ
01.35 น.ออกเดินทางจากถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล (IST) เที่ยวบินที่ TK068
15.25 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
15.25 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​ค่าทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรปท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าที่พักโรงแรม 
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 3 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโรมาเนีย
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
​ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (โดยประมาณท่านละ 1,000 บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่องสายการบินในประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.90 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 04 เมษายน 2567 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หรือภายใน 90-45 วัน ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

เงื่อนไข

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่


การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการสะสมไมล์จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน


สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

ค่าขนกระเป๋าส่งไปยังห้องพักทุกโรงแรมโดยส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะเรียกใช้บริการ Outsource หากมีการเสียหาย, กระเป๋าแตก, ล้อหลุด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23/30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ ท่านควรสอบถามน้ำหนักก่อนจัดกระเป๋า
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน (ทางสายการบินจะพิจารณาค่าชดเชยตามความจำเป็น)

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม


การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม 
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
  หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศ โรมาเนีย (15- 30 วันทำการ)
*** คณะผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศโรมาเนียด้วยตัวเองทุกท่าน***
 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง จำนวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) ติดในใบสมัคร
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) (พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด) มีอายุเหลือหลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำและมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
 3. สำหรับเด็กให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบใบสมัคร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มมาด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปีพร้อมกับสัญญาการจ้างงาน, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 4. หลักฐานการทำงานฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน หลักฐานการชําระภาษีเงินได้ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งหลักฐานการชําระภาษี(สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
 6. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
 7. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทางระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนําไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 8. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง

***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

 หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy