รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์น่าน

TE905 : ทัวร์จังหวัดน่าน Deluxe ดอยเสมอดาว วัดหนองแดง ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
คุ้มเมืองมินทร์ บูติค โฮเทล
TE905 : ทัวร์จังหวัดน่าน Deluxe ดอยเสมอดาว วัดหนองแดง ดอยภูคา บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน

เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี 
ที่ยังคงเอกลักษณ์งดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน เต็มอิ่มกับโปรแกรม 4 วัน 2 คืน
น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดหนองแดง - ดอยภูคา - บ่อเกลือ


พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ... ดอยเสมอดาว
โบราณสถานวิหารไทลื้อ ... วัดหนองแดง
ดอกชมพูภูคาและป่าดึกดำบรรพ์ ... ดอยภูคา
โรงต้มเกลือสินเธาว์ โบราณ ... บ่อเกลือ
พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ... วัดพระธาตุแช่แห้ง


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - น่าน
19.30 น.คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7  โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ 

ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20.00 นล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สองอช.ศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - จ๊างน่าน Milk Club - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง (ศาลพระหลักเมืองน่าน) -นั่งรถรางชมเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง
05.30 น.ถึง อ.นาน้อย จ.น่าน แวะให้ท่านล้างหน้าล้างตาที่ปั๊ม

จากนั้นบริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
08.00 น.นำท่านเดินทางไปชม เสาดินนาน้อย ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตาครับ ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง
09.00 น.ออกเดินทางสู่ อ.เวียงสา จ.น่าน แวะดื่มนมสดและขนมให้หายเหนื่อย ที่ จ๊างน่าน Milk Club *ฟรีเครื่องดื่มท่านละ 1 อย่าง บรรยากาศร้านนี้เก๋ไก๋ น่ารัก สามารถถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียวเชียว

จากนั้นมุ่งสู่ อ.เมือง จ.น่าน นำท่านขึ้นไปชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่

วัดพระธาตุเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

จากนั้นนำท่านไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน
บ่ายนำท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ตามด้วยชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน

จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา
18.00 น.บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำน่าน
ที่พักคุ้มเมืองมินทร์  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สามอ.เชียงกลาง - วัดหนองแดง - โบราณสถานวิหารไทลื้อ - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
เช้าบริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ. เชียงกลาง จ.น่าน  นำท่านไป วัดหนองแดง ชม โบราณสถานวิหารไทลื้อ

โบราณสถานวิหารไทลื้อ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน ภายในวัดมีลานกว้างร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า "นาคบัลลังก์" จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพุทธศาสนา

จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง รับรองความประทับใจ

วัดภูเก็ต ได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนื่องด้วยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน นักท่่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค. - มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล

ออกเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปีแล้ว
ค่ำบริการอาหารเย็น หลังอาหารให้ท่าน อิสระในการท่องราตรี เดินเล่นถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) Shopping ของที่ระลึกกันอย่างเต็มที่
21.00 น.กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พักคุ้มเมืองมินทร์  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่วิหารวัดหนองบัว - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหาร Check out 

นำท่านมุ่งหน้าสู่ อ. ท่าวังผา จ.น่าน แวะชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชม จิตรกรรมฝาผนังไทลื้อ อันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หอศิลป์ริมน่าน ชมผลงานศิลปะ ของศิลปินท้องถิ่นของน่าน มีทั้งภาพวาด และงานศิลปะอื่นๆมากมาย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน
บ่ายนำท่านชม  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งมี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

ก่อนอำลาเมืองน่าน นำทุกท่านปิดท้ายด้วยขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม  *ฟรีขนมหวานหรือเครื่องดื่มท่านละ 1 อย่าง

จากนั้นเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับ
เย็นบริการอาหารเย็น หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินตี 1 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ราคาดังกล่าวรวม
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ราคาดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระมัดจำงวดแรก จำนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วัน หลังจากยืนยันการเดินทาง
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าผ้าใบ หรือรัดส้น ก็ได้ สำหรับเดินขึ้นผาชู้
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
 • กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการเดินทาง
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

*การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy