รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์น่าน

TE900 : ทัวร์จังหวัดน่าน ดอยเสมอดาว [แพคเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
แสงทองรีสอร์ท
TE900 : ทัวร์จังหวัดน่าน ดอยเสมอดาว [แพคเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1น่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - วันศรีพันต้น - พระธาตุเขาน้อย
09.00 น. รับคณะ ณ สนามบิน จ.น่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชม งาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

นำท่านชม จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไปยัง วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมน้ำทอง @น่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
15.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดศรีพันต้น ชมวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยับเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพระพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก

นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง
ค่ำบริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว @น่าน
วันที่ 2ดอยเสมอดาว - วัดหนองบัว - หมู่บ้านไทลื้อ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต
05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมผาหัวสิงห์ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
เช้ารับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง อ.ปัว

นำท่านไปชม หมู่บ้านไทลื้อ ที่ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอ พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว นำท่านไปเลือกซื้อเครื่องเงินที่ผลิตจากโรงงานทำเครื่องเงินที่ อ.ปัว
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยเส้นทางแห่งทิวทัศน์ขุนเขาที่งดงามภูเขาสูงป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเต่าร้างยักษ์

ชมวิวณจุดชมวิว ลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

นำชมต้นชม พูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่นี่แห่งเดียว  ***ดอกชมพูภูคาจะบานราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม

นำท่านไป จิบกาแฟ กับบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ เป็นอีกหนึ่งร้านเก๋ไก๋ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิมเมื่อได้เห็นต้องร้องว๊าว!! น่าซื้อ เครื่องดื่มซักแก้วไปนั่งเล่นนอนเล่นรับลมเย็นมองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมถ่ายภาพ เช็คอินเก๋เก๋ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร

นำท่านเดินทางไปยัง วัดภูเก็ต เห็นชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยว่าชื่อวัดน่าจะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมากกว่าที่จะอยู่ในจังหวัดน่านซึ่งตามจริงแล้ววัดภูเก็ตตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ตแต่ด้วยวัด ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งทางเหนือเรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึงวัดบ้านเก็ตที่อยู่ บนภูหรือดอยวัดภูเก็ตถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิว ด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคาในยามเช้า

วัดภูเก็ต เป็น
จุดชม วิวพระอาทิตย์ ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งเป็นน้ำซับซึมมาจากใต้ดินไหล รินรวมกันเป็นลำธารให้ฝูงปลาและสัตว์น้ำอยู่อาศัยทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทานนักท่องเที่ยวสามารถ ให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้ อย่างชัดเจนมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์จิตรกรรมฝาผนังสามมิติเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือหลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก เชิญทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 อ.ปัว - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ตังเมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าคำฟอง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - สนามบินน่าน
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า ด้วยอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น เย็นสบาย 

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือหลวงปู่ก๋งด้านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามโดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม

นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน

นำท่านเดินทางไป นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง โฮงเจ้าฟองคำ สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายุเกือบ 200 ปี  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62  คำว่า “ โฮง ” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท 

 โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัว  ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึ้นบ้านอยู่ด้านหน้ามีหลังคาคลุม สำหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้  บริเวณหน้าบ้านมีบ่อน้ำ โดยรอบบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้นานชนิด

นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ
14.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

....สิ้นสุดการบริการ...

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

หมายเหตุ
 • ***ราคาแพคเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง หากมีข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่
ราคาดังกล่าวรวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทสก์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

**** ขอสงวนสิทธิ์ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาทัวร์จะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ

ราคาดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - น่าน - กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ 
เงื่อนไขการจอง 
 • มัดจำท่านละ 50%
  *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน
เงื่อนไขการเดินทาง
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  * การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
อัตราราคาแพคเกจทัวร์เปรียบเทียบกับจำนวนผู้เดินทาง
 • ผู้ใหญ่ เดินทาง 2-3 ท่าน พักด้วยกัน ราคาท่านละ 14,500
 • ผู้ใหญ่ เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 9,900
 • ผู้ใหญ่ เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,900
 • ผู้ใหญ่ เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 6,900

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy