รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ตุรกี

TE028 : โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)


Turkish Airlines (TK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Kolin Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Le Blue Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PAM THERMAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Ramada hotel cappadocia
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ROYAL STAY PALACE HOTEL
TE028 : โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)

โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี ... นครใต้ดิน | เมืองเนฟเชฮีร์ | นครใต้ดิน เคย์มาคลี | พิพิธภัณฑ์ เกอโรเม่ | คัปปาโดเชีย | บอลลูนทัวร์ คัปปาโดเกีย | คอนย่า | คาราวานซาราย | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณฮีเอราโปลิส | คูซาดาซึ | เบอร์กามา | อะโครโปลิส | ทรอย | ชานัคคาเล่ | | อิสตันบูล | วิหารฮาเกีย โซเฟีย | บลูมอสก์ | พระราชวังทอปคาปึ | วิหารฮาเกีย โซเฟีย | บลูมอสก์ | พระราชวังโดลมาบาเช่


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE028-00418-25 มิ.ย. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
TE028-00523-30 ก.ค. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
TE028-00620-27 ส.ค. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
TE028-00717-24 ก.ย. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
TE028-00813-20 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
TE028-00920-27 ต.ค. 67Turkish Airlines (TK)69,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางสู่อิสตันบูล – ต่อเครื่องสู่เมืองเนฟเชฮีร์
21.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ Turkish Airline
23.05 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 69 (Airbus-330)
วันที่ 2อิสตันบูล - อิชเมียร์ - บ้านของพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
05.20 น.ถึงสนามบินอาตาเติร์ก อิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
06.45 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 2006 สู่ เมืองเนฟเชีฮีร์
08.00 น.

ถึงท่าอากาศยานเนฟเชฮีร์ Nevşehir ตุรกี

รถรอรับท่านแล้วเดินทางไปชม นครใต้ดิน เคย์มาคลี เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบตั้งแต่ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องเก็บอาหาร ห้องครัว โบสถ์ ประตูเข้า-ออกรักษาความปลอดภัย แม้จะขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ทว่าอากาศกลับถ่ายเทได้เป็นอย่างดี อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำ 18-20 องศาเซลเซียส

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอโรเม่ อันทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของโลก ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรก ใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหาร ก่อนที่คริสต์ศาสนาจะได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ  โบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่นั้น ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเชีย (Cappadocia) แผ่นดินที่มีพื้นขรุขระเหมือนพระจันทร์และนครใต้ดิน และยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมในอดีต แวะชมโรงงานทอพรม, และโรงงานเซรามิค สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวคัปปาโดเชีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม การแสดงระบำหน้าท้อง ศิลปะการแสดงอันเก่าแก่ต้อนรับอาคันตุกะจากแดนไกล

ที่พักRAMADA CAPPADOCIA HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3บอลลูนทัวร์ คัปปาโดเกีย - คอนย่า - คาราวานซาราย - ปามุคคาเล่
กิจกรรมที่ทุกท่านไม่ควรพลาดคือ การขึ้นบอลลูนเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า ในแต่ละวันบอลลูนกว่า 200 ลำทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าคัปปาโดเกีย กับวิวทิวทัศน์อันน่าอัศจรรย์บนผืนโลก (การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองคอนยา 237 ก.ม. (Konya) อดีตเมืองหลวงโบราณของชาวเติร์ก นับเป็นเมืองอารยธรรมโลกที่สำคัญ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำชมสถานที่สำคัญของเมือง คือพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ก่อตั้งขึ้นในปี 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม เขาถือกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมาตามคำเชิญของสุลต่าน เพื่อเขียนบทกวีเป็นภาษาเปอร์เซีย เมฟลานา ยังสอนเรื่องความอดทน การให้อภัย และแสงสว่างแห่งปัญญาสำหรับชาวมุสลิม ที่นี่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ชาวตุรกีกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนมาคารวะทุกปี

จากนั้นแวะชมคาราวานซาราย (Caravansaray) เป็นจุดพักของคาราวานสมัยโบราณ โดยแต่ละแห่งจะตั้งห่างกันประมาณ 30 ก.ม. ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นภัตตาคารและมักเป็นสถานที่ดูการแสดง Sema หรือ Whirling Dervish อันเป็นการแสดงที่น่าชมรองมาจากระบำหน้าท้อง (การแสดงจะมีขึ้นในทุกๆเย็นโดยจัดพร้อมอาหารมื้อค่ำ)

เดินทางต่อสู่เมืองปามุคคาเล่

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักPAM THERMAL HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณฮีเอราโปลิส – คูซาดาซึ - เอฟิซัส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ปามุกกาเล (Pamukkale) หรือแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) อยู่ในเมืองชื่อเดียวกัน มหัศจรรย์ความงามธรรมชาติ ดินแดนมรดกโลกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาหินปูนสีขาว ลดหลั่นกันประหนึ่งเดินอยู่บนชั้นเมฆ ในบริเวณแต่ละชั้นเป็นแอ่งน้ำแร่ชั้นดีเรียกว่า “ทราเวอไทน์” (Travertine Hot Spring) ที่ถูกใช้เป็นสปาธรรมชาติมาตั้งแต่อดีตกาล หน้าผมนี้มีความยาว 2.7 ก.ม. สูง 160 เมตร ใกล้กันยังเป็นเมืองโบราณฮีเอราโปลิส (Hierapolis) ตั้งแต่สมัยโรมัน มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฐานวิหารอพอลโล โรงอาบน้ำโรมันโบราณ โรงละครกลางแจ้ง และซากโบสถ์เก่าสมัยไบเซนไทน์ (กิจกรรมในเมืองนี้ที่น่าสนใจคือ พาราไกลดิ้ง กิจกรรมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความน่าตื่นเต้น เตรียมกล้องของท่านให้พร้อม และร่วมตื่นตาตื่นใจกับวิวอันสวยงามน่าประทับใจ ที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลกสำหรับการเล่นพาราไกลดิ้ง)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำชมเมืองกรีกโบราณ เอฟิซัส (Ephesus) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลีย เอฟิซัสเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองของสหพันธ์ไอโอเนีย (Ionian League) ในสมัยกรีกคลาสสิค ในสมัยโรมันเอฟิซัสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของจักรวรรดิโรมัน รองจากโรมที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน มีประชากรกว่า 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเท่ากับทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในยุคนั้นด้วย เมืองโบราณแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นไม่ต่ำกว่า 500 ปีก่อนคริสตกาล

สถานที่สำคัญยังคงเด่นตระหง่านให้นักท่องเที่ยวได้ชม คือมหาวิหารอาทิมิส (Archaic Temple of Artemis) วิหารฮาเดรียน (Temple of Hadrian) โรงละครโบราณ กลุ่มบ้านโรมันโบราณ (Terrace Houses) และอ่างอาบน้ำโบราณ

ได้เวลาเดินทางสู่เมืองคูซาดาซึ เมืองชายฝั่งทะเล และท่าจอดเรือสำราญขนาดใหญ่

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LE BLEU HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5คูซาดาซึ – เบอร์กามา– อะโครโปลิส – ทรอย – ชานัคคาเล่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กามา (Bergama) หรือเมือง เพอกามุม เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งอาณาจักรเฮเล   นิสติสอันยิ่งใหญ่ แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

นำคณะขึ้นสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) หมายถึงส่วนของเมืองด้านบน ซึ่งจะเป็นพื้นที่วิหารบูชาเทพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ พระราชวัง รวมถึงพื้นที่ใช้งานสำหรับกษัตริย์และชนชั้นสูงเท่านั้น วิหารเทพเจ้าซุส ในยุคกรีกรุ่งเรือง เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาขนาดใหญ่ (The Great Altar) ปัจจุบันเหลือแต่ส่วนฐาน ส่วนแท่นบูชาถูกยกไปที่พิพิธภัณฑ์เพอร์กามุมที่กรุงเบอร์ลิน วิหารทราจัน (The Temple of Trajan) สร้างในยุคของกษัตริย์ทราจัน แต่สร้างเสร็จในยุคของกษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian) ปี 125 – 138 หลังคริสต์กาล โรงละครเพอร์กามุม เป็นโรงละครในยุคโบราณ สร้างปีที่ 3 ก่อนคริสต์กาล จุคนได้ถึง 10,000 คน

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ อดีตกรุงทรอย (Troy) และม้าโทรจัน มิได้เป็นเพียงแค่ตำนานจากอารยธรรมคลาสิคอีกต่อไป เมื่อไฮน์ริช ชไลมานน์ นักโบราณคดีชาวเยอรมัน ได้ขุดค้นซากเมืองทรอยที่หลงเหลืออยู่ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ทรอยเป็นเมืองที่เคยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์

นำคณะชมอนุสรณ์สถานม้าไม้แห่งเมืองทรอย (Trojan Horse) และซากปรักหักพังของกรุงทรอย (The Remains of Troy) แหล่งประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักKOLIN HOTEL & SPA ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วันที่ 6ชานัคคัลเล – อิสตันบูล –วิหารฮาเกีย โซเฟีย – บลูมอสก์ – พระราชวังทอปคาปึ - วิหารฮาเกีย โซเฟีย - บลูมอสก์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมื่องที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีพื้นที่อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ถูกคั่นโดยช่องแคบบอสฟอรัส นครอิสตันบูลกลายเป็นจุดศูนย์กลางในด้านศิลปะวิทยาการของโลกมุสลิม

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านไปชมพระราชวังทอปคาปี (Topkapi Palace) ในอดีตเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายพระองค์ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปี กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1924 รอบๆพระราชวังจะมีสวนขนาดใหญ่ ชมวิวทะเลสาบจากมุมสูง

เข้าสู่ย่านเมืองเก่า ณ จัตุรัสสุลต่านอะห์เม็ต อันเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ

เข้าชมวิหารฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia Church and Museum) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย ถือว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค มัสยิดสีฟ้า หรือ บลูมอสก์ (Sultanahmet) มัสยิดสุลต่านอาห์เม็ด เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล ประชันความงามกันอยู่คนละฟากฝั่งของจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต ที่ซึ่งในฤดูร้อนจะมีงานแสดงแสงสีที่งดงามยามค่ำคืน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai
ที่พักROYAL STAY PALACE HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7พระราชวังโดลมาบาเช่ – กลับกรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahçe Palace) เป็นพระราชวังสไตล์ยุโรปที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ยิ่งใหญ่หรูหราริมฝั่งช่องแคบบอสฟอรัส มีห้องกว่า 285 ห้อง เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้าง ที่สะท้อนถึงความคลั่งไคล้ยุโรปของสุลต่านอับดุลเมจิต การตั้งหอนาฬิกาสไตล์บารอก, ประตูพระราชวังชั้นนอกประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรงดงาม พระราชวังแห่งนี้สิ้นเปลืองงบประมาณจนเป็นส่วนหนึ่งการล่มสลายของจักรวรรดิ

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
12.30 น.เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาตาร์กเติร์ก เพื่อเดินทางกลับ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
15.20 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 58 (Airbus-330)
วันที่ 8เดินทางกลับถึงประเทศไทย
04.45 น.คณะเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 - 25 มิถุนายน 2567 69,900 บาท
 TE028-004: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 - 30 กรกฎาคม 2567 69,900 บาท
 TE028-005: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 27 สิงหาคม 2567 69,900 บาท
 TE028-006: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 - 24 กันยายน 2567 69,900 บาท
 TE028-007: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 - 20 ตุลาคม 2567 69,900 บาท
 TE028-008: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 - 27 ตุลาคม 2567 69,900 บาท
 TE028-009: โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ตุรกี [บินตรง+บินภายใน] 8 วัน 5 คืน (TK)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อิสตันบูล-เนฟเชฮีร์ /// อิสตันบูล-กรุงเทพ สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
 • โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวของประเทศตุรกี ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน
 • อาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ ตามที่ระบุในรายการ
 • English Speaking Guide ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
 • รถปรับอากาศนำเที่ยว 15-19 ท่านใช้รถขนาด 27 ที่นั่ง / 20-40 ท่านใช้รถขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท      จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • ค่าน้ำดื่ม 0.5L บริการวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ 5 US$ ต่อท่าน / ต่อวัน (คิดเป็นท่านละ 30 US$)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) + ค่าประกันแบบพิเศษ
 • ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่ามินิบาร์ในโรงแรม และอื่นๆที่นอกเหนือจากการให้บริการทัวร์
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On สำหรับขึ้นเครื่อง ต้องทำการจองล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.90 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน 
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง หรือภายใน 90-45 วัน ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน 
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
​ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
​โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
​กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
​สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • ค่าขนกระเป๋าส่งไปยังห้องพักทุกโรงแรมโดยส่วนใหญ่ทางโรงแรมจะเรียกใช้บริการ Outsource หากมีการเสียหาย, กระเป๋าแตก, ล้อหลุด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23/30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ ท่านควรสอบถามน้ำหนักก่อนจัดกระเป๋า
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน (ทางสายการบินจะพิจารณาค่าชดเชยตามความจำเป็น)
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สอบถามการเป็นสมาชิก Emirates Skywards และการสะสมไมล์จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ, เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy