รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ดูบอล

TE100 : ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก (แมนซิตี้ - แมนยู) 8 วัน 5 คืน (TG) [ ฤดูกาล 2018/2019 ]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MERCURE BRANDON HALL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MIDLAND MANCHESTER
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
RADISON BLU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
THE CUMBERLAND MARBIE ARCH
TE100 : ทัวร์ดูบอลอังกฤษ พรีเมียร์ลีก (แมนซิตี้ - แมนยู) 8 วัน 5 คืน (TG) [ ฤดูกาล 2018/2019 ]

ชมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2018/2019 แมนเชสเตอร์ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด+พิพิธภัณฑ์ – ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ชมสนามกีฬาอัลติฮัด – แมนเชสเตอร์ซิตี
* ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge * 
* ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน  Roman Bath Museum *
* ชมวิวมุมสูงของลอนดอน ด้วยการขึ้น ลอนดอนอาย *
* ลิ้มรส Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน *
*ตามรอย Harry Portter ที่ เมืองอ๊อกฟอร์ด *
* ชิมเป็ดย่างที่โฟร์ซีซั่นเมนูสุดฮิต * 
* ช้อปปิ้งที่ ถนนอ๊อกฟอร์ด *


 
รายละเอียดการเดินทาง

8 พ.ย. 61กรุงเทพมหานคร 
21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 
9 พ.ย. 61ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่เมืองบาธ - เมืองบริสตอล
00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 (Air bus A380)
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน เมืองหลวง ประเทศอังกฤษ และ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง) คณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath จากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย

จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Bristol Grand hotel **** หรือเทียบเท่า
10 พ.ย. 61เมืองไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามกีฬาอัลติฮัด
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Village) หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ลักษณะของหมู่บ้านเป็น กระท่อมเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลานาน เรียกว่าเป็นแบบฉบับบ้านเมืองของอังกฤษของแท้ยุคศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดีมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อว่า Coln ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านยิ่งในฤดูร้อนบ้านแต่ละหลังจะตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษ

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton on the Water) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางต่อยัง เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียมเช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส / เวนิสวานิช ฯลฯ

เมืองสแตรทฟอร์ด เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford Upon Avon ให้วลาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ บ้านเกิดของเชคสเปียร์ (Shakespear’s Birthplace) จินตกวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต (ในกรณีที่มีการเปิดให้เข้าชม) ให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆ ในสไตล์บ้านในเทพนิยาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีสโมสรโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกคือ “แมนยู” หรือ “ปีศาจแดง” และมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ได้การยอมรับจาก หลายฝ่ายว่า เป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางสิ่งทอ ศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติในเมืองแมนเชสเตอร์ มีโรงละคร ศูนย์แสดงงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามกีฬาอัลติฮัด สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นสนามกีฬาใหญ่เป็นอันดับ 5 ของทีมพรีเมียร์ลีก และใหญ่เป็นอันดับ 12 ในสหราชอาณาจักร มีจำนวนที่นั่ง 47,805 ที่นั่ง อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมการแข่งขันในวันถัดไป
 
ค่ำรับประทานทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Novotel Manchester Hotel **** หรือเทียบเท่า
11 พ.ย. 61ชมพิพิธภัณฑ์และสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด -  MEGA STORE -  แมสเชสเตอร์ ซิตี้ทัวร์ - ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) และพิพิธภัณฑ์ (Museum) ของสโมสรแมนยูฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านช มเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่

นำท่านเข้าชมความสวยงามของ Manchester Cathedral & Manchester Town Hall อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ

นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล "City of Manchester Stadium" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "สนามกีฬาเอทิฮัด (Etihad Stadium)" 

  เพื่อชม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2018/2019   ระหว่าง ทีมเรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs  ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

*** ที่นั่งในสนามฟุตบอล LONG SIDE LOWER   การันตี 2 ที่นั่งติดกัน ***
 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริเวณสนามฟุตบอลได้เต็มที่ ก่อนเข้าชมการแข่งขัน ** (Cash back ท่านละ 20 ปอนด์)
ที่พัก Novotel Manchester Hotel **** หรือเทียบเท่า 
12 พ.ย. 61บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - เมืองอ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ที่มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ณ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท **

บ่ายจากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมืองอ๊อกซฟอร์ด เป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กกะทัดรัด ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ใกล้กับแม่น้ำเทมส์ 

นำท่านชม อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท (Christchurch College) เป็นสถานที่ถ่ายทำหนึ่งในฉากห้องอาหารของภาพยนตร์ แฮรี่ พ็อตเตอร์

จากนั้นนำท่าน ตามรอย Harry Potter กันต่อที่ ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library) เป็นห้องสมุดสำหรับการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษและเก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1602 ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หลายฉาก คือ ฉากห้องพยาบาลในภาค 1 ฉากชั้นเรียนเต้นรำในภาค 4 และฉากห้องสมุดฮอกวอตส์ในภาค 1 และ 2 โซนห้องสมุดบางส่วนไม่สามารถถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงว่าแสงแฟลชจะสร้างความเสียหายให้กับหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุด

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โฟร์ซีซั่น ลิ้มรสเป็ดย่างขึ้นชื่อ
ที่พักHilton London - Kensington **** หรือเทียบเท่า
13 พ.ย. 61ลอนดอน ซิตี้ทัวร์ - ขึ้นลอนดอนอาย - ช๊อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

จากนั้นเดินทางสู่ ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เพื่อเข้าสู่ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง

ชม มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

จากนั้นรถโค้ชนำท่านผ่านไปชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่าน เดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนอ็อกฟอร์ด (Oxford Street) แหล่งชอปปิ้งอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนน ประกอบไปด้วยร้านค้านานาชนิด มีห้างเซลฟริดเสจ (Selfridges) ซึ่งถือว่าใหญ่โตมโหฬารที่สุดในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมี พลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท (Plaza Oxford Street), ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์ (John Lewis), ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ (House of Frazer) ฯลฯ 
ค่ำ เพื่อให้ทานได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักHilton London - Kensington **** หรือเทียบเท่า
14 พ.ย. 61พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช๊อปปิ้งย่านไนท์บริดจ์ - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเช้าชม พระราชวังบัคกิ้งแฮม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยต้นทศวรรษที่ 18 เพื่อเป็นตำหนักของดยุกแห่งบัคกิ้งแฮม พระราชวังบั้คกิ้งแฮม  ผู้ที่เข้าพำนักอย่างเป็นทางการคือเจ้าหญิงวิคตอเรีย ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นราชินีในปี ค.ศ. 1837 และตั้งแต่นั้นพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Burger & Lobster ลอนดอน
บ่าย นำท่านสู่ ย่านไนท์บริดจ์ (Knightsbridge London) ที่ตั้งของห้างดัง อาทิเช่น ห้างแฮรอดส์ เป็นต้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ เพื่อให้ทานได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
18.00 น. จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917
15 พ.ย. 61 กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (บริเวณ Long Side Lower และการันตี 2 ที่นั่งติดกัน)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 15 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูตเท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ ท้องถิ่น
 • บริการน้ำดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าด่วน (กรณีลูกค้าจองทัวร์น้อยกว่ากำหนดวันยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ /คน /วัน) 
การชำระเงิน
 • กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • งวดที่ 1 : ชำระมัดจำ 30,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง
  • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 2 วัน 

 • กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน 

  หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอทำการคืนเงินที่ชำระมาแล้ว หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท สำหรับการประสานงานของพนักงาน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ

** การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 **
 • หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)
 • หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง เป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตรและถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ ปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
 • กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
 • เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy