รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE178 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS & KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE178 : ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS & KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน (TG)

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมใบไม้เปลี่ยนสีจากมุมสูง บนเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์ “เจแปนแอลป์”
ชมเส้นทางคามิโคจิ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น” ทิวทัศน์ที่สวยงามดุจเทพนิยาย
อย่าพลาดโอกาส มาลองทำ “กระต่ายนำโชค” ของที่ระลึกสุดพิเศษ ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ “เก็บแอปเปิ้ล” สด ๆ จากต้น ชิมรสหวาน กรอบ อิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติ
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE178-00119-24 ต.ค. 67Thai Airways (TG)95,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
21.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - บริการข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ” รองท้อง หนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์ - เดินเล่นย่านเมืองเก่าอุดะสึ - เมืองทาคายาม่า - Takayama Crafts Experience Center - สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ (การทำกระต่ายนำโชค) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
00.50 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
07.30 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

บริการท่านด้วยข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์” เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้ารองท้องยามเช้าในแบบฉบับของเมนูง่ายและสะดวก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสัมผัสอีกหนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น...
 
นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของญี่ปุ่นโบราณที่ “ย่านเมืองเก่าอุดะสึ” แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันงดงามในจังหวัดโทคุชิม่า เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1868)   บ้านเรือนในย่านนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมี "อุดะสึ" ซึ่งเป็นกำแพงป้องกันไฟสูง สร้างจากดินเหนียวผสมฟางข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ลุกลาม ถนนสายหลักของย่านเมืองเก่า ยาวประมาณ 400 เมตร สองข้างทางมีบ้านเรือนโบราณ ร้านค้า ร้านอาหาร และวัดวาอารามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเก่าคล้ายเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ “Takayama Crafts Experience Center” สถานที่ที่ท่านสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์งานฝีมือแบบดั้งเดิมของทาคายาม่า  หนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมคือ “การทำกระต่ายนำโชคหรือฟุคุอุซากิ" กระต่ายนำโชค เป็นสัญลักษณ์มงคลของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าจะนำโชคลาภและความสุขมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำกระต่ายนำโชค และสนุกกับการสร้างสรรค์กระต่ายนำโชคในแบบของคุณเอง...

นำท่านเดินเท้าสู่ “หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ” พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่นี่ท่านจะได้พบกับบ้านเรือนโบราณกว่า 30 หลัง ย้ายมาจากพื้นที่ต่างๆ ในแถบฮิดะ รวมถึงบ้านในสไตล์ “กัสโช-ซุคุริ” ซึ่งเป็นบ้านหลังคาทรงพนมมืออันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวฮิดะ ผ่านการชมบ้านเรือน   เครื่องมือเครื่องใช้ และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ภายในหมู่บ้าน.
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… บริการด้วยชุดไคเซคิ ชุดสำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” และยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
   
พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักTAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL [ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ขนาด 50 ตร.ม.]
วันที่ 3ทาคายาม่า - โทยาม่า - สถานีทาเทยาม่า (จุดเริ่มต้นเส้นทางสายโรแมนติค) - เทือกเขาเจแปนแอลป์ - สถานีโอกิซาว่า (จุดสิ้นสุดเส้นทางสายโรแมนติค) - เมืองมัตสึโมโต้
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม...

นำท่านเดินทางสู่ “สถานีทาเทยาม่า” จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคสุดโรแมนติคที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)
 
ทาเทยาม่า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสูงชันสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า เพื่อทำการเปลี่ยนรถโค้ชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน ต้องใช้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่สูงมาก

ดอยมุโรโด โดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มี มนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกโชเมียวเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจยากจะลืม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... ทดลองสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้านวัฒนธรรมการทานอาหารกลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะบนเจแปนแอลป์ นับเป็นวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน
บ่ายไดคัมโป นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา

คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้าพาโนราม่า”


เขื่อนคุโรเบะ นำท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง

โอกิซาว่า ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โอกิซาว่า”


นำท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ เมืองที่รวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง ทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามเข้าด้วยกัน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... 
 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักSHOHO HOTEL MATSUMOTO [ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น]
วันที่ 4มัตสึโมโต้ - สวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่นเส้นทางคามิโคจิ - กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลจากสวน - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าฟอเรสต์มอลล์ ฟูจิคาวากุจิโกะ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านเดินทางสู่เส้นแห่งธรรมชาติ “เส้นทางคามิโคจิ” อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่และมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คามิโคจิมีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าลงมาประทับ ซึ่งในบริเวณนี้มีธารน้ำอยู่ทั้งสองแห่ง คือ ธารน้ำไทโช และธารน้ำเมียวจิน ธารน้ำไทโชซึ่งอยู่ระหว่างทางถือเป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปบริเวณธารน้ำสีเขียวมรกตที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง คามิโคจิหรือหลายคนเรียกว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น" ถือเป็นมงกุฎอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ ที่นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงามสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,500 เมตร โดยมีความงดงามของแม่น้ำอาซึสะ ที่มีสีสะท้อนจากผืนน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างสู่ด้านบน 
 
ระหว่างทางจะมีแม่น้ำอาซึสะไหลผ่าน สองข้างทางจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้ครึ้ม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “สะพานคัปปะ” สัญลักษณ์ของคามิโคจิ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เมื่อท่านเดินข้ามสะพานท่านจะเห็นผืนน้ำสะท้อนกับเทือกเขาโฮตาเกะและยาเคะตาเกะก่อให้เกิดภาพสะท้อนงดงาม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.
บ่ายนำท่านสนุกกับกิจกรรมการเก็บผลไม้สดจากต้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำที่ใสสะอาด ดินที่มีแร่ธาตุมากมาย อากาศอันบริสุทธิ์ ทำให้ผลผลิตทางด้านการกสิกรรมและการทำไร่ผลไม้ได้ผลผลิตที่ดีและมีรสชาติอร่อย หนึ่งในผลไม้ที่พลาดไม่ได้ คือ “แอปเปิ้ล” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ลสดจากต้น อิ่มอร่อยเต็มที่กับแอปเปิ้ลลูกใหญ่ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่สีแดงสดและกรอบ อีกทั้งรสชาติหวาน หอม อร่อย...

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากุจิโกะ” ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ หนึ่งในทะเลสาบห้าแห่งที่อยู่รอบเชิงเขาไฟฟูจิ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในห้าทะเลสาบ มีความลึกสูงสุด42.1 เมตร (138 ฟุต) เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุด…
 
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษที่ “ห้างสรรพสินค้าฟอเรสต์มอลล์ ฟูจิคาวากุจิโกะ” แหล่งช้อปปิ้งครบวงจรใจกลางเมืองฟูจิคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ ที่นี่ ท่านจะได้พบกับสินค้าหลากหลายประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมมากมาย ห้างสรรพสินค้าฟอเรสต์มอลล์ ฟูจิคาวากุจิโกะ มี 3 ชั้น ดังนี้
ชั้น 1:   เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของฝาก เหมาะสำหรับการหาของกิน ของดื่ม   และของที่ระลึก
ชั้น 2:   เน้นไปที่ร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น
ชั้น 3:   มีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านหนังสือ และร้าน 100 เยน   เหมาะสำหรับการซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... 
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการ อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พัก HIGHTLAND RESORT HOTEL & HOT SPRING [MT.FUJI VIEW STANDARD 27 SQ.M.]
วันที่ 5ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - วัดไทเซคิจิ - เมืองนุมะสึ - ตลาดปลานุมะสึ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ “วัดไทเซคิจิ” วัดไทเซคิจิ ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิโนะมิยะ จังหวัดชิซุโอกะ เป็นวัดพุทธนิกายนิจิเร็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาของภูเขาฟูจิ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1290 โดย พระสังฆราชองค์ที่สอง นามว่า "นิกโก โชนิน" บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากผู้ศรัทธา วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาคารและสวนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ..

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนุมะสึ” ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองนุมะสึมีชื่อเสียงโด่งดังด้านท่าเรือ ตลาดปลา และสวนสาธารณะริมทะเล…
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม “ตลาดปลานุมะสึ” เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น รองจากตลาดปลาซึกิจิในกรุงโตเกียว มีชื่อเสียงโด่งดังด้านความสดใหม่ หลากหลาย และราคาไม่แพงของอาหารทะเล ที่นี่มีปลา อาหารทะเล และสินค้าอื่นๆ มากมายให้เลือกซื้อทั้งแบบขายส่งและขายปลีก บริเวณชั้น 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมูลปลาของบรรดาผู้ค้าส่ง ส่วนบริเวณชั้น 1 ที่แสนคึกคักเต็มไปด้วยชีวิตชีวาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ… 
   
นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยสีสัน  วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ… นำท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี

“ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ..
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสดกุ้งตัวใหญ่ หมึกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม
ที่พัก HOTEL GROOVE SHINJUKU   [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 28 ตร.ม.]
วันที่ 6โตเกียว - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG677
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” เพื่อนำท่านสู่ “ชิซุย เอ้าท์เล็ต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO และอื่น ๆ อีกมากมาย ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY และสินค้าอื่นมากมาย
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
14.00 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินมากที่สุดในญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 60 กิโลเมตร..
17.30 น.เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677
22.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ
(ตารางการบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 24 ตุลาคม 2567 95,000 บาท
 TE178-001: ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC ALPS & KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บ ค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด 
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ 
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy