รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE302 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว DISNEYLAND 7 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HAKONE FUJI LAND HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NAGOYA INTERNATIONAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TOKYO PRINCE HOTEL
TE302 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว DISNEYLAND 7 วัน 5 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

11 เม.ย. 62ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
19:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินแห่งชาติการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน
     
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
22:10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640  (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
12 เม.ย. 62ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ (ชิบะ) นมัสการหลวงพ่อโตกลางแจ้งเมืองคามาคุระ (จังหวัดคานากาว่า) - เยี่ยมชมศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังงุ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
06:20 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ (จังหวัดชิบะ) บนเกาะฮอนชู เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว “นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึกลางแจ้งเมืองคามาคุระ” สร้างด้วยสำริด ความสูง 13.35 เมตร เป็นพระอมิตตาพุทธ เนียวไร เดิมทีพระองค์ใหญ่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ แต่เป็นเพราะภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ที่พัดเอาโบสถ์และสิ่งก่อสร้างบริเวณนั้นหายไปหมด เหลือแต่พระไดบุทสึอย่างที่เห็น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระไดบุทสึเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินญี่ปุ่นไว้จากการรุกรานของศัตรูด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย “ศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังงุ” เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในศาสนาชินโตที่มีชื่อเสียงสุดในเมืองคามาคุระ สิ่งก่อสร้างบางอย่างของศาลเจ้า มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี ศาลเจ้านี้ยังเป็นที่จัดงาน และพิธีสำคัญต่าง ๆ ของเมืองคามาคุระอีกด้วย นอกจากนั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของพิพิธภัณฑ์สำคัญของเมืองคามาคุระอีกด้วย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สมบัติของชาติคามาคุระ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะคามาคุระ
 
“ย่านชินจูกุ” ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้าหลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านเกมส์ ร้านจักรยาน ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู อาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีเสิร์ฟทั้งเนื้อหมู และเนื้อวัว เสิร์ฟพร้อมผักสดตามฤดูกาล ทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรญี่ปุ่น ซอสเปรี้ยว หรือน้ำจิ้มงาหอมกรุ่นสูตรเฉพาะของทางร้าน พร้อมทั้งเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ (ไม่อั้น)
ที่พัก TOKYO DOME HOTEL 5 ดาว
13 เม.ย. 62มหานครโตเกียว - ตื่นตาตื่นใจกับสวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์(เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านสู่ “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” ซึ่งเป็นดิสนีย์แห่งแรกของเอเชีย ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ที่ถูกจัดแต่งจำลองขึ้นมาบนแผ่นดิน เกิดจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว ภายในรวบรวมเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่จัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ให้ท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจในโซนของ TOMORROW LAND สำรวจดวงดาวต่าง ๆ ในอวกาศ กับ STAR TOUR หวาดเสียว ตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสุดเหวี่ยงกับ SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูง แล่นไปในอวกาศอันมืดมิด มีแต่แสงดวงดาวนับพันดวงเป็นฉากหลัง อิสระเลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนาน
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย สนุกกับเครื่องเล่นภายใน โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ตามอัธยาศัย ตื่นเต้น เร้าใจ และสนุก สุดเหวี่ยง กับ SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูงที่พาทุกท่าน แล่นไปในอวกาศอันมืดมิด มีแต่แสงของดวงดาวนับพันดวงเป็นฉากหลัง... ชมภาพยนตร์ 3 มิติภายในโรงภาพยนตร์ MICRO ADVENTURE เหมือนกับเข้าไป  ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง  และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด MONSTER INC ผจญภัยกับเหล่าวายร้าย หรือจะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS ให้ทุกท่านได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดโดยใช้ปืนเลเซอร์ BIG THUNDER MOUNTAIN ที่จะพาทุกท่านแล่นผ่านทะลุภูเขาในโลกของ  WESTERN LAND  ท่านจะพบกับหมาป่าแดนตะวันตกที่กำลังหิวโหย และแกะที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ หวาดผวาไปกับการหลอกหลอนของภูตผีต่าง ๆ ภายในบ้านผีสิง  สนุกสุดกับเครื่องเล่น  SPLASH MOUNTAIN  ที่พาทุกท่านนั่งเรือล่องชมความน่ารักของหมู่บ้านสัตว์ แต่จบด้วยล่องเรือตกลงมาจากหน้าผาของน้ำตกที่สูงชัน ชมโลกของโจรสลัดที่จำลองหมู่บ้านและฉากเรือ 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
ที่พัก TOKYO DOME HOTEL 4 ดาว

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
 
14 เม.ย. 62มหานครโตเกียว - วัดคิตะอินเมืองคาวาโกะเอะ (จังหวัดไซตามะ) - หมู่บ้านอาคารสีดำ - ถนนโบราณคิวคารุอิซาว่า (จังหวัดนากาโน่) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
“วัดคิตะอิน” นำท่านชมความงดงามและมีเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคาวาโกะเอะ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงาม เป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน

“หมู่บ้านอาคารสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย “ถนนโบราณคิวคารุอิซาว่า” อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองหลักในสมัยอดีตที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายนาคาเซ็นโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองเกียวโตกับเมืองเอะโดะ (หรือชื่อโตเกียวในปัจจุบัน) ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางของพื้นที่คารุอิซาว่ารีสอร์ท เมืองแห่งนี้มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารักในแบบฉบับของญี่ปุ่นโบราณผสมผสานกับธรรมชาติของแมกไม้ขุนเขา ถนนเส้นนี้มีบรรยากาศของกินซ่าในอดีต แต่เป็นแบบชนบทบรรยากาศแสนโรแมนติก เหมาะสำหรับเดินเล่น ซื้อของที่ระลึกและขนมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์มีชื่อของที่นี่ คือ แยมรสชาติต่าง ๆ สุดทางเดินช้อปปิ้งเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์อนุสรณ์ของชอว์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 โดยมิชชันนารี นามว่า A.C. SHAW
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พัก KARUIZAWA CLUB 1130 HOTEL หรือเทียบเท่า
15 เม.ย. 62คารุอิซาว่า - เยี่ยมชมปราสาทอีกามะทสึโมโต้ - เดินเล่นเมืองโบราณทสึมาโงะ   เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - อิ่มอร่อยเซ็ตหมูทอดแสนนุ่มละมุนลิ้นเมนูขึ้นชื่อ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
“ปราสาทอีกามะทสึโมโต้” ชมความยิ่งใหญ่วิจิตรสถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณขั้นสูง สร้างขึ้นในปี 1504 และนับเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิงไหม้ และการทำลายของศึกสงครามมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ผนังทาสีดำทำให้ปราสาทนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทอีกา”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย “เดินชมเมืองโบราณทสึมาโงะ” เมืองที่ได้ขึ้นรายชื่อให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ทสึมาโงะครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองเนื่องจากเป็นที่ทำการไปรษณีย์ของเส้นทาง NAKASENDO ROUTE ที่เชื่อมระหว่างเมืองเอะโดะในอดีต (โตเกียว) และเมืองเกียวโตในยุคสมัยเมย์จิ อย่างไรก็ตามเมืองดังกล่าวก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงเนื่องจากทางรถไฟ และถนนสายใหม่ที่สร้างขึ้นในช่วงความเจริญแบบตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ชาวทสึมาโงะได้มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้น 3 ประการสำหรับการบูรณะ คือ ห้ามขาย ห้ามให้เช่า และห้ามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของอาคารเหล่านั้น เมืองเล็ก ๆ ดังกล่าวประสบความสำเร็จในการดำรงอยู่ของบรรยากาศสมัยเอะโดะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูหมูทอดราดด้วยซอสพิเศษสูตรเฉพาะ และเป็นเมนูที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า ด้วยความพิถีพิถันในการคัดเลือกส่วนที่อร่อยที่สุดของหมูชุบแป้งและเกร็ดขนมปัง ทอดด้วยน้ำมันร้อนไฟแรงทำให้มีลักษณะเด่น “ชิ้นเนื้อกรอบนอกนุ่มใน”
ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL 4 ดาว
16 เม.ย. 62นาโกย่า - วัดเบียวโดอินมรดกโลก (จังหวัดเกียวโต) - ถนนชาเขียว (เมืองอุจิ)  นครโอซาก้า - เมนูอัพเกรดเซ็ทไคเซกิปูร้านดัง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
“วัดเบียวโดอิน” (มรดกโลก) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นวัด แต่ลูกชายได้เปลี่ยนเบียวโดอินให้เป็นวัดในปี ค.ศ. 1053 พร้อมกับสร้างห้องโถงฟินิกซ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และยังกลายเป็นสัญญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญสิบเยนด้วย อาคารของวัดเบียวโดอินนั้นถูกทำลายลง และมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมา แต่ห้องโถงฟีนิกซ์ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้กลายเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตราบวันนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดิมเล่มชมเมือง “ถนนชาเขียวเมืองอุจิ” จากวัดเบียวโดอินใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 5 นาที ท่านก็จะมาถึง “ถนนชาเขียว” ที่นี่มีร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาเขียวหลายแห่งทั้งสองฟากทาง มีหลายร้านมากจนท่านเลือกไม่ถูกกันที่เดียวว่าจะเดินเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาจากร้านไหน หรือว่าจะซื้อของฝากร้านที่ร้านไหนดี ลองแวะชิมซอฟท์ครีมชาเขียวหวานละมุนลิ้น และนั่งพักเอาแรงก่อนที่จะเดินทางสู่จุดหมายต่อไป นอกจากสินค้ายอดนิยมได้แก่ซอฟท์ครีมรสชาเขียวแล้ว ท่านยังสามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่นได้อีก เช่น ร้านอาหารส่วนใหญ่มีรายการเมนูที่นิยมได้แก่ บะหมี่ โซบะรสชาเขียว และขนมหวานรสชาเขียว ฟาร์เฟ่ต์ชาเขียว รวมไปถึงการได้ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการดื่มชาเขียวแท้ ๆ ของเมืองอุจิในแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมตามประเพณีนิยมอีกด้วย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...

บริการท่านด้วยไคเซกิร้านปูชื่อดังแห่งนครโอซาก้า เสิร์ฟท่านด้วย ขาปูดองน้ำส้ม ซาชิมิขาปู ข้าวปั้นเนื้อปู ขาปูย่าง ไข่ตุ๋นเนื้อปู เทมปุระขาปู ซุป และผลไม้
ที่พัก OSAKA VISCHIO HOTEL 4 ดาว
17 เม.ย. 62นครโอซาก้า - ตลาดสดคุโระมง - อิสระช้อปปิ้งในย่านชินไซบาชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

“ตลาดสดคุโระมง”
นำท่านเดินชมตลาดสดแต่เดิมเคยใช้ชื่อว่า “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของการปกครองในสมัยเมย์จิ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนี้มีวัดใหญ่ที่มีชื่อว่า “วัดเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดที่จำหน่ายของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารสด ร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กัน ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อของฝาก หรือศึกษาดูวิถีชีวิตยามเช้าของคนโอซาก้าตามอัธยาศัย ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ที่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพ่อครัว แม่บ้าน ภัตตาคาร ต่างก็ออกมาจับจ่ายหาซื้อวัตถุดิบจากตลาดแห่งนี้ เพราะเชื่อกันว่าจะได้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพในการปรุงอาหาร ทำให้อาหารมีรสชาติที่แสนอร่อย
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ข้าวของเครื่องใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3, WALKMAN, CD-PLAYER, COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือ ท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ และนอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าหรูมีชื่อของ ประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ “ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกอย่างได้ว่า “สนามบินลอยกลางทะเล” เป็นสนามบินที่ถูกสร้างห่างออกไปจากตัวแผ่นดินโดยมีสะพานข้ามไปยังตัวสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 1998
17:35 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขเงื่อนไขสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม กรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนดไว้ ท่านจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของทางสายการบินนั้น 
  (ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระและน้ำหนัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของทางสายการบิน)
อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Allianz Oasis Group Tour Asia ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า
 • ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • มัคคุเทศก์ไทยนำทัวร์ ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • โรงแรมที่พัก (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style))ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว  ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 •  กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จำกัด ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 • ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

 • สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
   กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
สำคัญ เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy