รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE009 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 6 วัน 3 คืน (MM)


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL
TE009 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 6 วัน 3 คืน (MM)

ตื่นตากับอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น “ ชูราอุมิ อควาเรียม”

      ชมการแสดงของ “ วาฬเพชฌฆาตและปลาโลมาแสนรู้ ”

ชมวิวพาโนราม่าที่ “ผามันซาโมะ”

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่ “โอกินาว่าเวิลด์”


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - สนามบินเมืองนาฮา
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินพีช เอวิเอชั่น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สองสนามบินเมืองนาฮา - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ปราสาทชูริ (ด้านใน) - อิออนมอลล์ โอกินาว่าไรคอม - นาฮา 
01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาฮา ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 990
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองนาฮา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาฮาเมืองหลวง ของจังหวัดโอกินาว่าซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ กว่า 12 เกาะ โอกินาว่านี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะคิวชูกับเกาะไต้หวัน ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศ และเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์  ทำให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักร้อนในฝันของนักท่องเที่ยว

นำท่านแวะนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่าเพื่อเป็นสิริมงคล ชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะทำให้การเดินทางทางน้ำได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริ (เข้าชมด้านใน) ที่นี่เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนาฮา ในอดีตคือหัวใจของราชวงศ์ริวกิว ที่ได้แยกตัวออกมาจากเกาะหลักประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เคยเป็นประเทศอิสระที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ซึ่งปราสาทแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดโอกินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO WORLD HERITAGE และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮาที่งดงามอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ โอกินาว่าไรคอม โครงการช้อปปิ้งคอมแพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวโอกินาว่า แหล่งชุมนุมร้านค้ากว่า 220ร้านค้า ซึ่งเติมเต็มร้านค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่ไม่เคยมีในโอกินาว่าหรือคิวชูมาก่อน ร้านค้ายอดนิยม เช่น DAISO, UNIQLO, GAP, AMERICAN EAGLE, GIORDANO, OKINAWA 100 SERIES SHOP, OAKLEY, BILL  ABON, CROC,  SKECHERS, TIME STATION, DHC, TOY R US 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก KARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามนาฮา - นาโก - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - อุทยานแห่งชาติทางทะเล บูเซน่ามารีนปาร์ค (นั่งเรือท้องกระจก ) - ผาหินงวงช้างมันซะ - หมู่บ้านอเมริกัน - นาฮา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองนาโก

เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002 ตั้งอยู่ใน OCEAN EXPO PARK ที่เคยจัดแสดงงานนานาชาติเอ็กซ์โปในปี 1975 ไฮไลท์ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) ซึ่งเป็น 1 ในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู นักท่องเที่ยวจะพบกับบ่อน้ำที่อนุญาตให้ทดลองสัมผัสปลาดาว และหอยชนิดต่างๆได้ ถัดไปเป็นแท็งก์น้ำที่จัดแสดงโลกของสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง เมื่อเดินผ่านตู้ปลามาแล้วจะเป็นแท็งก์คุโรชิโอะ โดยการให้อาหารสัตว์น้ำจะมีวันละ 2 ครั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาชม ณ จุดนี้นานที่สุด ด้านข้างแท็งก์เป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายวีดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลของโอกินาว่า แท็งก์ถัดมาเป็นที่อยู่อาศัยของฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ต่อจากนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในน่านน้ำที่อาศัยลึกลงไปอีก รวมถึงปลาที่เรืองแสงได้ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบูเซน่า เต็มอิ่มกับการ นั่งเรือท้องกระจก ชมสิ่งชีวิตใต้นํ้าในทุกอิริยาบถของเหล่าสัตว์นํ้ามากมาย รวมถึงปะการังที่สวยงามแห่งท้องทะเลสีครามแห่งนี้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเยือน ผาหินงวงช้างมันซะ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของโอกินาว่า จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นคลื่นใหญ่โตที่ถาโถมเข้ามาที่ชายฝั่งและวิวทิวทัศน์ทะเลที่งดงามสุดไกลลับตา และยังเป็นแหล่งปะการังทะเลที่สวยงาม ท่านจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมความงามของผืนน้ำทะเลสีฟ้าใสที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ 

จากนั้นนำท่านเยือน หมู่บ้านอเมริกัน   เป็นแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาว่า ภายในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักKARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่นาฮา - อิสระชมเมืองโอกินาว่า หรือ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ( ไม่รวมค่าเดินทาง )
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ ) หรือ อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ถนนสายหลักที่ทอดยาว 2 กิโลเมตรผ่านใจกลางเมืองนาฮา โดยเริ่มจากสถานีขนส่งนาฮา และหอประจำจังหวัด สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปยังถนนเฮวาโดริ มุตสึมิโดริ และอิจิบะโดริ ซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนนโคคุไซโดริ ตัดกับถนนโอคิเอโดริ 
เที่ยง/เย็นรับประทานอาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย
ที่พักKARIYUSHI URBAN NAHA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้านาฮา - สวนชิเนนมิซากิ - โอกินาว่าเวิลด์ (ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด+หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ) - หมู่บ้านเครื่องแก้วริวกิว - อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สวน ชิเนนมิซากิ สวนสาธารณะที่อยู่ทางใต้ของเกาะโอกินาว่า ที่เราจะได้เห็นท้องทะเลกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่จะมอง  เห็นไปถึงเกาะโคมากะ เกาะคุดากะ และคาบสมุทรคัตสึเร็น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่แนะนำในฐานะสุดยอดจุดชมวิว และจุดถ่ายรูปสวยที่สวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านเยือน โอกินาว่าเวิลด์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนันโจ เป็น Theme Park ที่รวบรวมเรื่องราวและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของโอกินาว่าเข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมการแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance ซึ่งเป็นระบำตีกลองสไตล์พื้นเมืองของชาวโอกินาว่า และภายในโอกินาว่าเวิลด์นั้น มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนำให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างรูปร่างแตกต่างกัน และมีบ่อน้ำสีเขียวมรกตอยุ่ภายใน ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ โอกินาว่าถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้่นตามธรรมชาติ เมื่อ300,000ปีมาแล้ว แต่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อ ค.ศ. 1967 มีเนื้อที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมส่วนหนึ่ง ที่เหลือทำเป็นเขตค้นคว้าวิจัยทางธรนีวิทยา และยังมี หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ซึ่งจำลองหมู่บ้านสมัยก่อนของโอกินาว่าให้ชม ในนั้นยังมีสตูดิโอเปิดให้ทดลองทำหัตถกรรมพื้นเมืองของโอกินาว่าอย่างเช่น แก้วริวกิว ย้อมผ้า ผ้าพิมพ์ลายบิงกาตะ และเครื่องปั้นดินเผา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าชมแหล่งผลิตเครื่องแก้วของโอกินาว่า หมู่บ้านเครื่องแก้วริวกิว หรือ ริวกิว กลาส วิลเลจ ซึ่งที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตแก้วขนาดใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ท่านสามารถรับชมขั้นตอนการผลิดถ้วยและปลาทองในเวลาเดียวกัน อีกทั้งจัดจำหน่ายงานฝีมือดั้งเดิมของโอกินาว่า เช่น แก้วและเครื่องปั้นดินเผาแบบริวกิว พร้อมกับงานฝีมือพื้นบ้านหลากหลาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่สุดของเมืองโอกินาว่า และแหล่งรวมสินค้าดังยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งที่จำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่น และยังมีศูนย์อาหารและภัตตาคารมากมายที่ตกแต่งแบบเมืองชายทะเล อีกด้วย 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา
21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินพีช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MM 989 
วันที่หกกรุงเทพฯ
00.20  น.  เดินทางถึงท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัส วันละ 1 ขวด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 ก.ก. 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้ เพราะทางสายการบินเก็บเต็มจำนวน ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินพีชแอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 50 ซม. X 40 ซม.)  สายการบินเข้มงวดมาก
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy