รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE183 : ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ อาโอโมริ 7 วัน 5 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE183 : ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ อาโอโมริ 7 วัน 5 คืน (JL)

ชมความอลังการของ “เทศกาล Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าว” ใน 1 ปีจะมีการจัดงานแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ทำพายแอปเปิ้ล” ผลไม้ขึ้นชื่อของอาโอโมริ
ชมหุ่นโคมไฟ “พิพิธภัณฑ์เนบุตะวะรัซเซะ” ศิลปะอันงดงามภูมิปัญญาของชาวอาโอโมริ
ล่องเรือ “หุบเขาเกบิเคย์” ชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE183-00123-29 ก.ค. 67Japan Airlines (JL)98,900จองด่วน
TE183-00219-25 ส.ค. 67Japan Airlines (JL)98,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 032 - ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) ต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินอาโอโมริ เที่ยวบิน JL 151
06.30 น.พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ  สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อน เวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
09.45 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 032 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
18.00 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนชูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจศุลกากรแล้ว

TRANSFER นำท่านขึ้นรถชัตเตอร์บัสสาธารณะของทางสนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ อาคาร D2 เพื่อทำการรอต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่ ภูมิภาคโทโฮขุ
ค่ำบริการอาหารค่ำด้วยเซ็ตเบนโตะ
20.05 น.เหินฟ้าสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินอาโอโมริ (จังหวัดอาโอโมริ) ตั้งอยู่เหนือสุดบนภูมิภาคโทโฮขุ โดย สายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 151
21.25 น.เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศ สนามบินอาโอโมริ (จังหวัดอาโอโมริ) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
ที่พักHOTEL JAL CITY AOMORI  [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 23-28 ตร.ม.]
วันที่ 2อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซะ - อิสระช้อปปิ้ง A Factory - ร่วมกิจกรรมทำพายแอปเปิ้ล - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซะ” ตั้งอยู่ในจังหวัดอาโอโมริ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ ภายในจัดแสดงวิธีการทำโคมอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นโครงร่าง แปะกระดาษ วาดลาย ลงสี และเคลือบเทียนไข เทศกาลเนบุตะจะมีการจัดงานในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี (วันที่ 2-7 สิงหาคม) และโคมไฟที่ใช้แห่จริงในแต่ละปีก็จะนำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งสามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี…
   
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง "A-FACTORY (เอแฟคโตรี่)" จำหน่ายสินค้ามากมายอย่างของหวาน เครื่องดื่ม ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่นิยมมากในจังหวัดอาโอโมริ ภายในอาคารมีโรงงานไซเดอร์ซึ่งผลิตเหล้าจากแอปเปิ้ลที่ปลูกในอาโอโมริ สามารถชิมและซื้อกลับเป็นของฝากได้ เนื่องจากไซเดอร์เป็นรสผลไม้ ซ่า หวานอมเปรี้ยว จึงได้รับความนิยมมากในหมู่สาวๆ นอกจากนี้ยังมีร้านขายเจลาโต้กับร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ที่พิถีพิถันกับวัตถุดิบ โดยใช้ผลผลิตท้องถิ่นของจังหวัดอาโอโมริด้วย...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ทำพายแอปเปิ้ล” ของหวานแสนอร่อยที่เน้นรสชาติหวานและเปรี้ยวของแอปเปิ้ล โดยใช้แอปเปิ้ลอาโอโมริ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุด... 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… เสิร์ฟท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้ ให้ท่านได้เลือกกันอย่างจุใจ (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)
   
พิเศษ ณ สถานที่พักแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักMINAMIDA ONSEN HOTEL APPLE LAND [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น]
เป็นที่ตั้งของสวนแอปเปิ้ล และมีห้องอนเซ็นที่ใส่ผลแอปเปิ้ลไว้ในอ่างน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งผลแอปเปิ้ลมีสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และลดความเมื่อยล้าและความเครียด และที่นี่ยังให้บริการอาหารที่หลากหลายโดยใช้ส่วนประกอบท้องถิ่นตามฤดูกาลอีกด้วยที่พัก
วันที่ 3ฮิรากาว่า - หมู่บ้านอินากะดาเตะ - ชมเทศกาล Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าว - เมืองโมริโอกะ (จังหวัดอิวาเตะ) - ชมฟาร์มโคอิไว - ศาลเจ้าโมริโอกะฮาจิมัง – เมืองฮานามากิ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านชม “เทศกาล Tanbo Art ศิลปะบนนาข้าว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30ชั่วโมง) คือการปลูกข้าวให้ออกมาเป็นภาพบนทุ่งนา ด้วยการใช้นาข้าวแทนกระดาษและใช้พันธุ์ข้าวหลากหลายชนิดแทนสีสันต่างๆ โดยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ “หมู่บ้านอินากะดาเตะ” ในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเกษตรกรรมที่ผลิตข้าวคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในงานเทศกาลเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใน 1 ปีจะมีการจัดงานกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและรูปภาพที่จัดแสดงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ภาพศิลปะจากงานเทศกาลได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดซับซ้อนตั้งแต่จุดการลงต้นกล้าแต่ละต้นจนถึงระยะเวลาข้าวสุก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโมริโอกะ” เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิวาเตะ ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน รวมกับแม่น้ำหลายสาย เมืองโมริโอกะเป็นเมืองที่น่าสนใจ มีศูนย์กลางการขนส่งที่สะดวกสบาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเยี่ยมชม “ฟาร์มโคอิไว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ฟาร์มเกษตรกรรมขนาดใหญ่ขนาด กว่า 1,800 ไร่ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยู่บริเวณตีนเขาอิวาเตะ มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม อาทิ เนื้อวัว เนื้อแกะ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์จากนมอย่าง เนยสด โยเกิร์ต เป็นต้น ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับลูกม้าหรือลูกแกะอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกันได้ทั้งครอบครัว ด้วยความที่ที่นี่ขึ้นชื่อในฐานะผลิตภัณฑ์จากนม การได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ของทางฟาร์ม เช่น นมสด ซอฟต์ครีม โยเกิร์ต เนยสด จึงเป็นอะไรที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด ยิ่งกว่านั้นการรับชมภูเขาอิวาเตะซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ภูเขาไฟฟูจิแห่งภาคใต้" จากฟาร์มแห่งนี้ที่รายล้อมไปด้วยท้องทุ่งหญ้าเขียวขจีโดยมีภูเขาอิวาเตะตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ 

พิเศษ!! บริการท่านด้วย “ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ” ชื่อดังที่ทำจากน้ำนมดิบสดของฟาร์ม ท่านละ 1 โคน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติที่เข้มข้นของน้ำนมดิบและละลายในปาก 
   
นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโมริโอกะฮาจิมังกู” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง)เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองโมริโอกะ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันช่วงปี ค.ศ. 1062 จุดสังเกตคือเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตรงปากทางเข้า ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลประจำปีมากมาย อีกทั้งมีพิธีสะเดาะเคราะห์เก๋ๆ คือถ้าเราอธิษฐานแล้วเป่าลมเข้าไปเข้าไปในน้ำเต้าสามครั้ง จากนั้นนำไปแขวน เชื่อว่าสิ่งไม่ดีจะถูกปิดผนึกในน้ำเต้านั่นเอง...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฮานามากิ อนเซ็น” เป็นเมืองของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะ เมืองนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง มีบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงาม พร้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… 
   
พิเศษ ณ สถานที่พักแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักHANAMAKI ONSEN HOTEL
วันที่ 4ฮานามากิอนเซ็น - หุบเขาเกบิเคย์ (ล่องเรือชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุด ของญี่ปุ่น) - วัดชูซนจิ - เมืองเซ็นได - อิสระช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ - อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูลิ้นวัวย่าง อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซนได
เช้านำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาเกบิเคย์” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) ผาหิน ติดอันดับเป็น 1 ใน100 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อ “ล่องเรือ” ชื่นชมบรรยากาศของลำธารน้ำใสที่ไหลคดเคี้ยวจากป่าลึก และชมส่วนที่เป็นผาหินธรรมชาติที่สวยงามซึ่งยังไม่ถูกทำลาย ระหว่างทางท่านจะได้ยินเสียงเจื้อยจ้อยของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะบรรยายถึงความสวยงาม ขับกล่องเสียงเพลงแสนหวานท่ามกลางสายน้ำและขุนเขาเป็นเสียงสะท้อนไพเราะอย่างยิ่ง และที่จุดครึ่งทางการล่องเรือ คุณจะได้ออกเดินทัศนาทิวทัศน์โดยรอบ ๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงก่อนที่จะกลับขึ้นฝั่ง นอกจากนี้บริเวณเกบิเคย์ยังมีชื่อเสียงเรื่อง ขนมดังโกะ ขนมที่หลายท่านเห็นครั้งแรกมักนึกว่าเป็นลูกชิ้นปิ้ง แต่ความจริงนั้นทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมเมล็ดงาดำและถั่วแดง ราดด้วยน้ำซอสรสหวานสีน้ำตาลหอมชวนน่ารับประทาน... 
 
นำท่านสู่วิหารทองคำ “วัดชูซนจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเทนโดในภูมิภาคโทโฮคุ จังหวัดอิวะเตะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 850 โดยพระจิคาคุไดชิเอ็นนิน ฟูจิวาระ คิโยฮาระ ต้นตระกูลฟูจิวาระแห่งโอชู ได้สร้างสังฆารามขึ้นเพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตลงในสงครามและเพื่อเป็นการก่อตั้งดินแดนแห่งพุทธศาสนาในต้นศตวรรษที่ 12 แต่น่าเสียดายที่วัดวาอารามต่างๆได้ถูกเผาทำลายไปในช่วงศตวรรษที่ 14 เหลือเพียงสมบัติของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญกว่า 3,000 รายการ เช่น วิหารสีทอง ที่บอกเล่าความงดงามล้ำค่าของพุทธศิลปะในสมัยเฮอึนให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ อาคารและสวนตลอดจนกลุ่มซากโบราณสถานที่แสดงถึงฮิราอิซึมิ นอกจากนี้ดินแดนแห่งพุทธศาสนาแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วย...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “เซ็นได” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรประมาณหนึ่งล้านคน และแวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาท และต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น CITY OF TREES... นำท่านช้อปปิ้งในย่าน “อิจิบังโจ” เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ สินค้าที่เอาใจนักช้อปด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน  ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเซ็ตกิวตันหรือที่คนไทยเรียกว่าลิ้นวัวย่าง อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซนได เมนูนี้สายกินไม่ควรพลาดลิ้มลองความกรุบกรอบ ความนุ่ม และกลิ่นหอมกรุ่นของถ่าน อันเป็นเอกลักษณ์รสชาติของความออริจินัลจนหลายคนติดใจกันเลยทีเดียว
ที่พักHOTEL METROPOLITAN SENDAI EAST [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 34 ตร.ม.]
วันที่ 5เซ็นได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก) - ศาลเจ้าโกะไดโด - สถานีรถไฟเซ็นได - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็น สู่ สถานีโตเกียว - นั่งขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    
นำท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพทางท้องทะเลอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (อีก 2 เมืองที่ได้รับการติดอันดับ ได้แก่ เกาะมิยาจิม่า ฮิโรชิม่า และ อามาโนะฮาชิดาเตะ เกียวโต)...

นำท่านล่องเรือ “อ่าวมัตสึชิม่า” ระหว่างการล่องเรือไปรอบๆนั้น ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ ได้แก่ การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล   ทำให้หอยนางรมมีคุณภาพดีและตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ก็มีความสดเป็นอย่างมาก…

นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” เป็นศาลเจ้าที่ยื่นไปในอ่าวมัตสึชิม่า บนเกาะเล็ก ๆ ที่นำเอา 12 นักษัตรมาเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกสร้างในปี พ.ศ. 1350 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ แต่หลังที่เห็นกันในปัจจุบัน ไดเมียว ดาเตะ มาซามุเนะ ได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทั้งสี่ด้าน การข้ามไปยังศาลเจ้านี้จะมีสะพานช่วงสั้น ๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ำด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงมือกันเพื่อข้ามสะพานนี้ เพราะเชื่อว่าจะทำให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิ่งขึ้น...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินกังเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:33 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทั้งสิ้น 322 กิโลเมตร รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่  “สถานีรถไฟโตเกียว” จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟท้องถิ่น” เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟชินจูกุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง... 

ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า  หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (ร้านแนะนำจากทีวีแชมเปี้ยน) เสิร์ฟท่านด้วยเนื้อวัว และเนื้อหมูชั้นดี ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสันใน  เนื้อหมูราดซอสมิโสะ หอยเชลล์ราดซอส กุ้งสด ปลาหมึกสด ทานพร้อมผักสดนานาชนิด กิมจิ เครื่องเคียงต่างๆ ซุปนานาชนิด และปิดท้ายด้วยไอศกรีม พร้อมเครื่องดื่ม ไม่อั้น
ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL (SOUTH)  [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 35.5 ตร.ม.]
วันที่ 6โตเกียว - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (CHECK OUT LATE) - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม) - เมืองคิซาราสึ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งคิซาราสึ มิตซุย เอาท์เล็ต - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (Check Out Late)
11.00 น.Check Out ออกจากโรงแรม... นำท่านเดินทางสู่ “ย่านสึกิจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของ ตลาดปลาสึกิจิ หนึ่งในตลาดปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ซึ่งนักเดินทางนิยมไปลิ้มลองซูชิและซาชิมิสดใหม่ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาสึกิจิ” นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตัน ต่อวัน 
ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทำให้ตลาดแห่งนี้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม…
  
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุสะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนาคามิเสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเท้า  พวงกุญแจที่ระลึก  ฯลฯ   ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก...
   
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคิซาราสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งที่ “มิตซุย เอ้าท์เล็ต” นับเป็นเอ้าท์เล็ตที่มีขนาดใหญ่ถึง 215,000 ตารางเมตร และใหม่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2012 ด้วยจำนวนร้านค้า 250 ร้านค้า และอีก 21 สินค้า แบรนด์ของญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยเจอในเอ้าท์เล็ตที่ไหนมาก่อน ทำให้เอ้าท์เล็ตแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น…
19.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ บนภูมิภาคคันโต (ภาคตะวันออก) ของญี่ปุ่น
ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (รับเงินคืนจากมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,000 เยน)
วันที่ 7สนามบินนานาชาติฮาเนดะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL033
00.10 นออกเดินทางเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL033
05.05 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 - 29 กรกฎาคม 2567 98,900 บาท
 TE183-001: ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7 วัน 5 คืน (JL)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 - 25 สิงหาคม 2567 98,900 บาท
 TE183-002: ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC TOHOKU (AOMORI – GEIBIKEI – TOKYO) 7 วัน 5 คืน (JL)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บ ค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด 
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี โดยอ้างอิงตามกฎของสายการบินเป็นหลัก
    กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 60-46 วันทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
    กรณียกเลิกการเดินทาง 45-31 วันทำการเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่ามัดจำ
    กรณียกเลิกการเดินทาง 30-16 วันทำการเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
    กรณียกเลิกการเดินทาง 15-0 วันทำการบริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
    กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 60 วันทำการ สามารถโอนเงินมัดจำทั้งหมดไปรายการอื่นแทนได้
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
  1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
  1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg ได้ (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
  1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ 
  1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
  1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว

 2. สายการบิน
  2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่า เราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
  2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT
  ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  * น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  * กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ (กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm 
  2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy