รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE157 : ทัวร์ญี่ปุ่น NO.1 OISHII RICE @NIIGATA 6 วัน 4 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE157 : ทัวร์ญี่ปุ่น NO.1 OISHII RICE @NIIGATA 6 วัน 4 คืน (JL)

พิเศษ มอบ “ข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริ” เป็นของที่ระลึก สายพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ “พิพิธภัณฑ์นีงาตะ เซมเบ้ โอโคะคุ” ทดลองทำเซมเบ้ด้วยตัวท่านเอง 
สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ “อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ” อีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ที่ได้รับความนิยม
ขอพร “วัดโชรินซัง ดารุมะจิ” ต้นกำเนิดแห่งตุ๊กตาดารุมะ เครื่องรางที่ช่วยให้คำอธิษฐานเป็นจริง
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE157-00122-27 ส.ค. 67Japan Airlines (JL)109,000จองด่วน
TE157-00227 ก.ย.-02 ต.ค. 67Japan Airlines (JL)109,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
19.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที
22.05 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) บริการข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ” รองท้อง หนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์ - คาวาโกเอะ - วัดคิตะอิน -หมู่บ้านโบราณสีดำ (คุระซึคุริ) - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ “(ยาคิยะโยะโคะโจ)” -  จังหวัดกุมมะ - วัดโชรินซัง ดารุมะจิ – มินาคามิ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
05.40 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
   
นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิตะอิน” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะ ที่เคยเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโตเชียวนะคะ เนื่องมาจากการที่ในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ เมื่อเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยว่าไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือ การที่มีรูปปั้น มีจำนวนมากถึง 540 รูป โดยแต่ละรูปก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แต่งต่างกัน จึงทำให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เริ่มมาจากการถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830 แต่อาคารบางส่วนของวัดได้ถูกทำลายลงภายหลัง จะยังมีคงเหลือไว้เพียงส่วนของปราสาทเอโดะเท่านั้นเอง...
   
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้... จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกุมมะ” อยู่ในภูมิภาคคันโต มีเมืองหลักคือ มาเอบาชิ ที่ขึ้นชื่อเรื่องอนเซ็นและรีสอร์ทแบบญี่ปุ่นที่สวยงามมาก กุมมะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่นและมีน้ำที่ใสสะอาด จึงผลิตเครื่องดื่มไร้สีและกาแฟได้มากที่สุดในญี่ปุ่น โด่งดังเรื่องอุตสาหกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น เลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นต้น…

นำท่านขอพร “วัดโชรินซัง ดารุมะจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:45 ชั่วโมง) วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1697 และกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะของญี่ปุ่น ตุ๊กตามีหนวดเครายอดนิยมนี้เป็นเครื่องรางนำโชค ตามธรรมเนียมแล้ว เมื่อท่านต้องการขอพรให้เติมดวงตาข้างหนึ่งของตุ๊กตา และเมื่อพรที่ขอไว้เป็นจริง ค่อยเติมตาอีกข้างหนึ่ง แล้วพอถึงช่วงสิ้นปี ก็ให้นำตุ๊กตากลับมาเผาที่นี่ วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะที่มีขนาดและสีสันหลากหลาย ซึ่งแต่ละที่ก็สื่อถึงความหมายแตกต่างกัน สีแดงเป็นสีที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสีสำหรับนำโชคลาภ...

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมินาคามิ อนเซ็น” จังหวัด “กุมมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะประเทศญี่ปุ่น รูปร่างขอบเขตจังหวัดเหมือน "นกกระเรียนกางปีกกว้าง กำลังตีปีกขึ้นบิน" มีองเซ็นมากกว่า 200 แห่ง รวมถึงแหล่งองเซ็นขึ้นชื่อสี่แห่ง ได้แก่ คุสะทสึ อิคาโฮะ มินาคามิ และชิมะ จนได้รับฉายาว่า "เมืองแห่งอนเซ็น" อนเซ็นที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับองเซ็น 100 แห่งในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสามองเซ็นผิวงามอีกด้วย... 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…   

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักMINAKAMI JURAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3มินาคามิ อนเซ็น - อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ หรือ Tunnel of Light - ตลาดปลาเทระโดมาริ - ภูเขายาฮิโกะ - ชมสวนยาฮิโกะ - ศาลเจ้ายาฮิโกะ - สึกิโอกะ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   
นำท่านชม “อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ หรือ Kiyotsu Gorge Tunnel” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่สามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและหุบเขาคิโยสึซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดหุบเขาในญี่ปุ่น และในปี ค.ศ. 2018 อุโมงค์แห่งนี้ได้รับการรีโนเวทใหม่เป็นชิ้นงานศิลปะภายใต้ชื่อ “Tunnel of Light” มีความยาว 750 เมตร โดยภายในแบ่งทั้งหมดเป็น 4 แพลตฟอร์มที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในคอนเซ็ปต์ “Expression of Color” ใช้ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ดิน น้ำ ไฟ ไม้และโลหะ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นงานศิลปะในอุโมงค์ดังกล่าว โดยแต่ละโซนก็จะใช้สีสันจากหลอดไฟที่แตกต่างกันออกไป ให้ความรู้สึกลึกลับชวนน่าค้นหา และไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือบริเวณปลายอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปคอนเซ็ปต์น้ำ โดยด้านบนของอุโมงค์ทำจากสเตนเลสสะท้อนให้เห็นผืนน้ำบริเวณด้านล่าง... 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาเทระโดมาริ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) 
เป็นถนนที่เต็มไปด้วยสินค้าและอาหารทะเล ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 หันหน้าไปทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น ตลาดแห่งนี้มีร้านค้าทั้งร้านขายปลาสดและร้านของที่ระลึกรวม 11 แห่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของปลาสดราคาถูก ที่นี่ไม่เพียงแต่ปลาสดจากท่าเรือเทระโดมาริและท่าเรืออิซุโมซากิในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังจำหน่ายปลาแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอิ่มอร่อยไปกับเมนูหอยโฮตาเตะ ปลาหมึก หรือปลาฮายามากิย่างตามฤดูกาลอันเลื่องชื่อได้ที่ร้านอาหารบนชั้นสองท่ามกลางสายลมจากริมทะเลอีกด้วยเช่นกัน…
       
นำท่านชม “สวนยาฮิโกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) สวนสาธารณะที่ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นด้วยน้ำตก ลำธารบนภูเขา และอุโมงค์ มีพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้หลากสีสัน น้ำตก ลำธาร เหมาะสำหรับการเดินเล่น ปิกนิก ชมวิว...
   
นำท่านขอพร “ศาลเจ้ายาฮิโกะ” ได้รับความศรัทธามาตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวกันว่ามีประวัติมานานกว่า 2,400 ปี และเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมจนมีผู้สักการะมาเยือนในวันปีใหม่กว่า 2 แสนคนเป็นประจำทุกปี โดยที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องดวงเรื่องความรัก ภายในศาลเจ้านั้นมีหินไฟทรงกลม (หรือเรียกว่าหินโอโมคารุ) ว่ากันว่าเป็นหินที่สามารถทำนายได้ว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหินที่อุ้ม... 

นำท่านเดินทางสู่ “สึกิโอกะ อนเซ็น” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมิยูกะ จังหวัดนีงาตะ เป็นหมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่ เต็มไปด้วยเสน่ห์ดั้งเดิม บรรยากาศธรรมชาติ และน้ำพุร้อนที่มีคุณภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มาแช่น้ำผ่อนคลาย สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น และพักผ่อนหย่อนใจ…
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการด้วยชุดไคเซคิ เป็นชุดสำหรับรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พักSHIRATAMA NO YU KAHOU HOTEL [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น Standard Room 58 ตารางเมตร]
วันที่ 4ชิบาตะ - ปราสาทชิบาตะ - สวนชิมิสึเอ็น - ชมพระราชวังโซชุนคาคุ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (พิเศษ มอบของระลึก: ข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริ 1,000 กรัม)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม...
   
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทชิบาตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ปราสาทอายาเมะ" (Ayame Castle) เป็นหนึ่งในปราสาท 100 อันดับแรกของญี่ปุ่น และได้รับการกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ว่ากันว่าป้อมปราการสามชั้นของที่นี่มีชาจิโฮโกะ 3 ตัว (การตกแต่งหลังคาปราสาทชนิดหนึ่งโดยมีหัวเป็นเสือ และลำตัวมีรูปร่างเหมือนปลา) วางอยู่บนหลังคารูปตัว T เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น…
   
นำท่านชม “สวนชิมิสึเอ็น” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:10 ชั่วโมง) เป็นสวนญี่ปุ่นที่สวยงาม ตั้งอยู่ในชิบาตะ จังหวัดนีงะตะ เคยเป็นสวนญี่ปุ่นสำหรับไดเมียวแห่งชิบาตะ และทิวทัศน์ที่สวยงามของสวนแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามระดับชาติ สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เป็นบ่อน้ำทั่วไปที่ล้อมรอบสวน โรงน้ำชาหลายแห่งรายล้อมสระน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันภายใน พระราชวังโซชุนคาคุ
บ่ายนำท่านชม “พระราชวังโซชุนคาคุ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:10 ชั่วโมง) สร้างในปี 1907 ริมแม่น้ำสุมิดะของโตเกียว จากนั้นย้ายไปที่เมืองชิบาตะในปี 2025 ตัวอาคารมีลักษณะเฉพาะด้วยโครงสร้างไม้ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและตะวันตกที่มีรูปลักษณ์ภายนอกสไตล์ญี่ปุ่น และภายในสไตล์ตะวันตกพร้อมเก้าอี้และโคมไฟระย้า เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระราชวังเมจิ (ปัจจุบันคือพระราชวังอิมพีเรียล) ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น และให้ความรู้สึกย้อนยุคอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากอาคารสไตล์ตะวันตก และบรรยากาศคลาสสิกอันงดงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการด้วยชุดไคเซคิ เป็นชุดสำหรับรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
   
พิเศษ : ข้าวโคชิฮิคาริ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ถูกปลูกบนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ น้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นกล้ามีความบริสุทธิ์สูง และเป็นการปลูกแบบออร์แกนิค เป็นที่ยอมรับแล้วว่าข้าวโคชิฮิคาริเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีรสชาติหวานธรรมชาติ มีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น หลังหุงแล้วเม็ดข้าวจะขึ้นเงาวาวสวย มอบข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริ ท่านละ 1,000 กรัม เป็นของที่ระลึก
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พักSHIRATAMA NO YU KAHOU HOTEL [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น Standard Room 58 ตารางเมตร]
วันที่ 5ชิบาตะ - พิพิธภัณฑ์นีงาตะ เซมเบ้ โอโคะคุ - ทดลองทำเซมเบ้ด้วยตัวท่านเอง - ตลาดท่าเรือ Pier Bandai - สถานีรถไฟนีงาตะ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น [GREEN CAR] (ประมาณ 1:43 ชม.) - สถานีรถไฟโตเกียว - ขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ ย่านชินจูกุ (ประมาณ 0:30 ชม.) - อัพเกรดเมนูปิ้งย่าง แนะนำจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมขาปูยักษ์ และเครื่องดื่ม (ไม่อั้น)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม...
   
นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ “พิพิธภัณฑ์นีงาตะ เซมเบ้ โอโคะคุ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง) ดินแดนแห่ง "เซมเบ้" ขนมกรุบกรอบที่โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกรรมวิธีการผลิตเซมเบ้แบบดั้งเดิม สนุกสนานกับกิจกรรมทดลองทำเซมเบ้ด้วยตัวเอง ตกแต่งลวดลายตามใจชอบ และย่างจนกรอบอร่อย ลิ้มลองรสชาติเซมเบ้หลากหลายชนิด...
   
นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดท่าเรือ Pier Bandai” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) เป็นคอมเพล็กซ์ที่ครบครันทั้งด้านการค้าและท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ

นีงาตะ แบ่งออกเป็นหลายโซน ซึ่งมีร้านค้ามากมายที่จำหน่ายทั้งอาหารและของสุดพิเศษให้ได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นปลาที่จับสดๆ จากทะเลญี่ปุ่นไปจนถึงผักสดจากฟาร์ม ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อสัตว์แสนอร่อย ข้าว สาเกชื่อดังที่สามารถลองชิมได้ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึกอีกมากมาย...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟนีงาตะ” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินคันเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” [GREEN CAR] ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “1:43 ชั่วโมง” รถไฟชินคันเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟโตเกียว”

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟท้องถิ่น” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟชินจูกุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยสีสัน วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ขาปูยักษ์ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป ไอศกรีม และเครื่องดื่ม (ไม่อั้น)
ที่พักHOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โตเกียว - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย…
10.30 น.Check Out ออกจากโรงแรม...

นำท่านเดินทางสู่ เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น... 
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับเงินคืนจากมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน)...
บ่ายนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา  เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
15.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งได้แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก...
18.20 น.เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
23.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 - 27 สิงหาคม 2567 109,000 บาท
 TE157-001: ทัวร์ญี่ปุ่น NO.1 OISHII RICE @NIIGATA 6 วัน 4 คืน (JL)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 27 กันยายน - 02 ตุลาคม 2567 109,000 บาท
 TE157-002: ทัวร์ญี่ปุ่น NO.1 OISHII RICE @NIIGATA 6 วัน 4 คืน (JL)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บ ค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด 
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ 
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy