รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC AUTUMN IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC AUTUMN IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS (JL)

ขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ชม “ภูเขาฮักโกดะ” เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของจังหวัดอาโอโมริ
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับด้วย “รถไฟชินคันเซ็น” ขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็ว สะดวกสบาย 
สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “บึงทสึทานุมะ” เป็นบึงน้ำจืดใสราวกระจก งดงามราวภาพวาด
สัมผัสเรื่องราวและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นอาโอโมริที่ “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน สึกะรุฮัง เนปุตะ”
ล่องเรือ “หุบเขาเกบิเคย์” ชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ “เก็บแอปเปิ้ล” สดๆ จากต้น ชิมรสหวาน กรอบ อิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติ


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE143-00117-23 ต.ค. 67Japan Airlines (JL)106,000จองด่วน
TE143-00224-30 ต.ค. 67Japan Airlines (JL)106,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 032 - ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) ต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินอาโอโมริ เที่ยวบิน JL 151
06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อน เวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
09.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 032 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
18.00 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนชูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจศุลกากรแล้ว

TRANSFER นำท่านขึ้นรถชัตเตอร์บัสสาธารณะของทางสนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ อาคาร D2 เพื่อทำการรอต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่ ภูมิภาคโทโฮขุ
ค่ำบริการอาหารค่ำด้วยเซ็ตเบนโตะ
20.05 น.เหินฟ้าสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินอาโอโมริ (จังหวัดอาโอโมริ) ตั้งอยู่เหนือสุดบนภูมิภาคโทโฮขุ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 151
21.35 น.เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศ สนามบินอาโอโมริ (จังหวัดอาโอโมริ) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
ที่พักช่วงวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2567 ที่พัก DAIWA ROYNET HOTEL AOMORI [ห้องพักแบบเตียง MODERATE TWIN ขนาด 24 ตารางเมตร]
ช่วงวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2567 ที่พัก RICHMOND HOTEL AOMORI [ห้องพักแบบเตียง MODERATE TWIN ขนาด 25.3 ตารางเมตร]
วันที่ 2อาโอโมริ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ หรือ อาโอโมริเกียวไซเซ็นเตอร์ ทดลองชิมข้าวหน้าปลาดิบ “นกเกะด้ง” - อิสระช้อปปิ้ง A Factory - เมืองฮิโรซากิ - กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลสดจากสวน - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน สึกะรุฮัง เนปุตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม…
    
นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาฟุรุคะวะ” หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า อะโอโมริเกียวไซเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตลาดขายอาหารทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองอะโอโมริ ลองชิมอาหารทะเลสดตามฤดูกาลในราคาย่อมเยา ห้ามพลาดข้าวหน้าปลาดิบ เรียกว่า นกเกะด้ง (Nokke-Don) ซึ่งเราสามารถเลือกอาหารทะเลสดได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล โดยทางตลาดจะจัดพื้นที่พร้อมวาซาบิ ขิงดอง ซุป และน้ำชาไว้คอยให้บริการอย่างครบครัน... 
   
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง "A-FACTORY (เอแฟคโตรี่)" จำหน่ายสินค้ามากมายอย่างของหวาน เครื่องดื่ม ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่นิยมมากในจังหวัดอาโอโมริ ภายในอาคารมีโรงงานไซเดอร์ซึ่งผลิตเหล้าจากแอปเปิ้ลที่ปลูกในอาโอโมริ สามารถชิมและซื้อกลับเป็นของฝากได้ เนื่องจากไซเดอร์เป็นรสผลไม้ ซ่า หวานอมเปรี้ยว จึงได้รับความนิยมมากในหมู่สาวๆ นอกจากนี้ยังมีร้านขายเจลาโต้กับร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ที่พิถีพิถันกับวัตถุดิบ โดยใช้ผลผลิตท้องถิ่นของจังหวัดอาโอโมริด้วย...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…
บ่าย นำท่านสนุกกับกิจกรรมการเก็บผลไม้สดจากต้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำที่ใสสะอาด ดินที่มีแร่ธาตุมากมาย อากาศอันบริสุทธิ์ ทำให้ผลผลิตทางด้านการกสิกรรมและการทำไร่ผลไม้ได้ผลผลิตที่ดีและมีรสชาติอร่อย หนึ่งในผลไม้ที่พลาดไม่ได้ คือ “แอปเปิ้ล” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ลสดจากต้น อิ่มอร่อยเต็มที่กับแอปเปิ้ลลูกใหญ่ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่สีแดงสดและกรอบ อีกทั้งรสชาติหวาน หอม อร่อย...
 
นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน สึกะรุฮัง เนปุตะ” จังหวัดอาโอโมริ เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนปุตะ และรวบรวมกิจกรรมและการจัดแสดงงานศิลปะทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดมารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียว เริ่มจากการชมเนปุตะ คือโคมไฟกระดาษทรงพัดขนาดใหญ่สูงกว่า 10 เมตรที่มีภาพวาดหน้าตาดุดันของนักรบซึ่งใช้ในงานเทศกาลฮิโระซะกิ เนปุตะ นอกจากการเดินเที่ยวชมแล้ว ยังสามารถลองทำงานฝีมือต่างๆ รับฟังการแสดงดนตรีชามิเซน และสัมผัสประสบการณ์การแสดงต่างๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารให้ท่านได้เลือกสรรตามต้องการวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารล้วนคัดสรรจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งสิ้น (อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)
   
พิเศษ ณ สถานที่พักแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พัก AOMORI HOTEL APPLE LAND  [ห้องพักแบบเสื่อญี่ปุ่น]

AOMORI HOTEL APPLE LAND เป็นที่ตั้งของสวนแอปเปิ้ล และมีห้องอนเซ็นที่ใส่ผลแอปเปิ้ลไว้ในอ่างน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งผลแอปเปิ้ลมีสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และลดความเมื่อยล้าและความเครียด และที่นี่ยังให้บริการอาหารที่หลากหลายโดยใช้ส่วนประกอบท้องถิ่นตามฤดูกาลอีกด้วยที่พัก
วันที่ 3ฮิรากาว่า - ภูเขาฮักโกดะ (กระเช้าไฟฟ้า) - ถ่ายรูปบึงทสึทานุมะ - ชมลำธารโออิราเสะ - อัปปิโคเก็น (จังหวัดอิวาเตะ)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม…
   
นำท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ชม “ภูเขาฮักโกดะ” เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของจังหวัดอาโอโมริ นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งทั่วทั้งภูเขาจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันของใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีทั้งส้ม เหลือง แดง งดงามราวกับสวรรค์บนดินเลยทีเดียว (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี).
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “บึงทสึทานุมะ” ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโออิราเสะ เป็นบึงน้ำใสสีคราม โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  ที่ใบไม้บนภูเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีสันสดใส สะท้อนเงาลงบนผิวน้ำ สร้างภาพทิวทัศน์ที่สวยงามจับตาตรึงใจ (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...
   
จากนั้นนำท่านชม “ลำธารโออิราเสะ” เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตซึ่งมีความระยะทางราว 14 กม. มีบรรยากาศที่สดชื่น เนื่องจากโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สองข้างทางนั้นเรียงรายไปด้วยน้ำตก หินผา และลำธารมากมาย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ปล่อยใจให้ผ่อนคลาย รับฟังเสียงน้ำไหลริน ชมความอ่อนช้อยของใบไม้ที่โบกสะบัดไปตามสายลม ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเงียบสงบ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่แท้จริง (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...

นำท่านเดินทางสู่ “อัปปิโคเก็น” ดินแดนบนที่ราบสูงในจังหวัดอิวาเตะ ไม่ได้มีดีแค่หิมะขาวโพลนในฤดูหนาว แต่ในฤดูใบไม้ร่วงที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ใคร กลายเป็นดินแดนแห่งสีสัน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…

พิเศษ ณ สถานที่พักแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พัก ANA CROWNE PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อัปปิโคเก็น - ภูเขาฮะจิมันไต - ถ่ายรูปบึงโอนุมะ - เมืองเซมโบกุ(จังหวัดอาคิตะ) - เดินเล่นบนถนนบุเคะยาชิกิ หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ - หุบเขาดาคิกาเอริ - เมืองฮานามากิอนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม…

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาฮาจิมันไต” คือพื้นที่ราบสูงภูเขาไฟขนาดใหญ่มีความสูงราวๆ 1,400-1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและครอบคลุมระหว่าง 2 จังหวัดคือจังหวัดอาคิตะ กับอิวาเตะ ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบน้อยใหญ่หลายจุด ในฤดูใบไม้ร่วงพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยสีสันของทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี ทั้งเหลือง ส้ม แดง สุดลูกหูลูกตา… 
   
นำท่านชม “บึงโอนุมะ” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันงดงาม ระหว่างถนนสายฮาจิมันไตแอสไปไลน์ (Hachimantai Aspite Line) ที่ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม  บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่ มีความงดงามของสีสันสดใสจากต้นไม้ และใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนบนผิวน้ำจนกลายเป็นเงาสวยงามราวกับกระจกและบรรยากาศอันเงียบสงบ (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ” ขึ้นชื่อเรื่องบ้านซามูไรโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เดินเล่น “ถนนสายบุเคะยาชิกิ” เป็นถนนสายหลักของหมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ เรียงรายไปด้วยบ้านซามูไร ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ท่านสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศ ถ่ายรูป และเลือกซื้อของฝากได้ (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...
   
นำท่านชม “หุบเขาดาคิกาเอริ” สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองเซมโบกุ จังหวัดอาคิตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โด่งดัง  ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้บนภูเขาในหุบเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีสันสดใส ไล่เรียงจากสีเหลืองทอง ส้มอมแดง ไปจนถึงสีแดงก่ำ สะท้อนเงาลงบนผิวน้ำใสราวกระจกของแม่น้ำทามะ สร้างภาพทิวทัศน์ที่สวยงามจับตาตรึงใจ (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฮานามากิ อนเซ็น” เป็นเมืองของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะ เมืองนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง มีบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงาม พร้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… 

พิเศษ ณ สถานที่พักแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศและเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักHANAMAKI ONSEN HOTEL KOYOKAN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ฮานามากิอนเซ็น - วัดชูซอนจิ - หุบเขาเกบิเคย์ - ล่องเรือชมความงามของผาหินติด 1 ใน 100 ของสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุด ของญี่ปุ่น - เมืองเซ็นได - สายกินห้ามพลาด!! อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูชาบูเนื้อเซ็นได พร้อมลิ้นวัวย่าง อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซ็นได
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วัดชูซอนจิ” ตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะ ในหอกลางวัดมีพลับพลาทองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก วัดชูซอนจิเป็นหนึ่งในวัดที่มีเรื่องราววัฒนธรรมเกี่ยวกับโอชูวฟูจิวาระหนึ่งบุคคลสำคัญของตระกูลฟูจิวาระ และยังมี “เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮิราอิซูมิ” อีกหนึ่งสถานที่ในมรดกโลก พลับพลาทองของวัดชูซอนจิสร้างโดยคำสั่งของโอชูวฟูจิวาระในปี 1124 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาชมหากได้มาเยือนเมืองฮิราอิซูมิ พลับพลาทองนี้ยังเป็นที่เก็บ
เถ้ากระดูกตระกูลฟูจิวาระถึงสามรุ่นด้วยกัน (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...

นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาเกบิเคย์” ผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 10 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น…
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน “ล่องเรือ หุบเขาเกบิเคย์” ไปตามลำน้ำเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงาม ตลอดสองข้างทางท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับผาหินที่มีลักษณะคล้ายจมูกของสิงโต อันเป็นที่มาของชื่อ เกบิ ซึ่งหมายถึงจมูกสิงโตนั่นเอง อีกทั้งท่านยังจะได้ลองเสี่ยงทายด้วยก้อนหินแห่งความโชคดีโดยการโยนไปยังช่องของหน้าผา หากท่านสามารถทำได้ก็หมายความว่าท่านจะโชคดี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบของต้นไม้ทั่วทั้งหุบเขา เกบิเคจะเปลี่ยนสีเป็นแดง เหลือง ส้ม ถูกแต่งแต้มสีสันสดใส เป็นทัศนียภาพที่ยิ่งใหญ่ งดงามชวนให้ตื่นตะลึง นอกจากนี้ขณะล่องเรือท่านก็จะได้ฟังเพลงพื้นบ้านของญี่ปุ่นอันไพเราะที่ขับร้องโดยนายท้ายเรืออีกด้วย (ปริมาณใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)...

นำท่านเดินทางสู่ “เซ็นได” เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรประมาณหนึ่งล้านคน และแวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาท และต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น CITY OF TREES
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูชาบูชาบูเนื้อเซ็นได ประกอบด้วยเนื้อลายหินอ่อน ข้าวหรืออุด้ง ซุปหางวัว และไอศกรีม ท่านจะได้เพลิดเพลินกับรสชาติที่อร่อย เนื้อนุ่มละลายในปาก พร้อมซอสพอนสึโฮมเมดและซอสงาที่ทางร้านทำขึ้นเพื่อดึงความอร่อยออกมามากยิ่งขึ้น และบริการท่านด้วย “กิวตัน” หรือที่คนไทยเรียกว่า “ลิ้นวัวย่าง” อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซ็นได เมนูนี้สายกินไม่ควรพลาดลิ้มลองความกรุบกรอบ นุ่ม และกลิ่นหอมกรุ่นของถ่าน อันเป็นเอกลักษณ์รสชาติของความออริจินัลจนหลายคนติดใจกันเลยทีเดียว
ที่พักช่วงวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2567 ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI [ห้องพักแบบเตียง EXECUTIVE TWIN ขนาด 27.9 ตารางเมตร]
ช่วงวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2567 ที่พัก HOTEL MONTEREY SENDAI [ห้องพักแบบเตียง STANDARD TWIN ขนาด 23 – 26 ตารางเมตร]
วันที่ 6เซ็นได - สถานีรถไฟเซ็นได - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็น สู่ สถานีโตเกียว - นั่งขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม...
   
นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินกังเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:33 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทั้งสิ้น 322 กิโลเมตร รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่     “สถานีรถไฟโตเกียว”

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟท้องถิ่น” เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟชินจูกุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง..
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า  หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)… 
วันที่ 7สนามบินนานาชาติฮาเนดะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL033
00.20 น. ออกเดินทางเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL033
05.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 - 23 ตุลาคม 2567 106,000 บาท
 TE143-001: ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC AUTUMN IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS (JL)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 - 30 ตุลาคม 2567 106,000 บาท
 TE143-002: ทัวร์ญี่ปุ่น CLASSIC AUTUMN IN TOHOKU 7 DAYS 5 NIGHTS (JL)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บ ค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด 
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ 
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy