รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE046 : ทัวร์ญี่ปุ่น MARBLE JAPAN IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE046 : ทัวร์ญี่ปุ่น MARBLE JAPAN IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (JL)

นั่ง “กระเช้าลอยฟ้า Dragondola” ชมทิวทัศน์ของใบไม้เปลี่ยนสีบนเขาทั้งลูกได้แบบพาโนรามา 360 องศา
ขอพร “ศาลเจ้าคันดะเมียวจิน” ศาลเจ้าแห่งการค้าขาย
สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ “อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ” อีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ที่ได้รับความนิยม
ขอพร “วัดโชรินซัง ดารุมะจิ” ต้นกำเนิดแห่งตุ๊กตาดารุมะ เครื่องรางที่ช่วยให้คำอธิษฐานเป็นจริง
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE046-00122-27 ต.ค. 67Japan Airlines (JL)98,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL034
​19.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที
​22.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) - คาวาโกเอะ - วัดคิตะอิน - หมู่บ้านโบราณสีดำ - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ - จังหวัดกุมมะ - วัดโชรินซัง ดารุมะจิ - มินาคามิ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
05.40 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
   
นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิตะอิน” นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะ ที่เคยเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโตเชียวนะคะ เนื่องมาจากการที่ในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ เมื่อเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยว่าไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือ การที่มีรูปปั้น มีจำนวนมากถึง 540 รูป โดยแต่ละรูปก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แต่งต่างกัน จึงทำให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เริ่มมาจากการถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830 แต่อาคารบางส่วนของวัดได้ถูกทำลายลงภายหลัง จะยังมีคงเหลือไว้เพียงส่วนของปราสาทเอโดะเท่านั้นเอง...
**การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี**
   
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้...

จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกุมมะ” อยู่ในภูมิภาคคันโต มีเมืองหลักคือ มาเอบาชิ ที่ขึ้นชื่อเรื่องอนเซ็นและรีสอร์ทแบบญี่ปุ่นที่สวยงามมาก กุมมะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่นและมีน้ำที่ใสสะอาด จึงผลิตเครื่องดื่มไร้สีและกาแฟได้มากที่สุดในญี่ปุ่น โด่งดังเรื่องอุตสาหกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น เลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นต้น…

นำท่านขอพร “วัดโชรินซัง ดารุมะจิ” วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1697 และกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะของญี่ปุ่น ตุ๊กตามีหนวดเครายอดนิยมนี้เป็นเครื่องรางนำโชค ตามธรรมเนียมแล้ว เมื่อท่านต้องการขอพรให้เติมดวงตาข้างหนึ่งของตุ๊กตา และเมื่อพรที่ขอไว้เป็นจริง ค่อยเติมตาอีกข้างหนึ่ง แล้วพอถึงช่วงสิ้นปี ก็ให้นำตุ๊กตากลับมาเผาที่นี่ วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะที่มีขนาดและสีสันหลากหลาย ซึ่งแต่ละที่ก็สื่อถึงความหมายแตกต่างกัน สีแดงเป็นสีที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสีสำหรับนำโชคลาภ... 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมินาคามิองเซ็น” จังหวัด “กุมมะ” ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะประเทศญี่ปุ่น รูปร่างขอบเขตจังหวัดเหมือน "นกกระเรียนกางปีกกว้าง กำลังตีปีกขึ้นบิน" มีองเซ็นมากกว่า 200 แห่ง รวมถึงแหล่งองเซ็นขึ้นชื่อสี่แห่ง ได้แก่ คุสะทสึ อิคาโฮะ มินาคามิ และชิมะ จนได้รับฉายาว่า "เมืองแห่งองเซ็น" องเซ็นที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับองเซ็น 100 แห่งในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสามองเซ็นผิวงามอีกด้วย... 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…   
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พัก MINAKAMI JURAKU HOTEL [ห้องพักแบบเตียงขนาด 29 ตร.ม.]
วันที่ 3มินาคามิ ออนเซ็น - นาเอบะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น - อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ หรือ Tunnel of Light - มินาคามิ อนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านนั่ง “ดรากอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น” ด้วยความยาวร่วม 5.5 กิโลเมตร (1 กระเช้านั่งได้ 8 ท่าน) ให้ทุกท่านได้ชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มวลหมู่ต้นไม้นานาพันธุ์ พร้อมใจกันเปลี่ยนสี เป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม สีแสด สีแดง สลับกันไปมาดุจดั่งภาพวาดในนิยาย (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี) ตลอดระยะเวลา 25 นาทีที่ท่านนั่งอยู่ในกระเช้า จะมีบางช่วงที่กระเช้าจะลดระดับให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนทำให้ทุกท่านลืมทุกอย่างไปชั่วขณะต้องมนต์สะกด ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศรอบทิศทาง อาทิเช่น วิวภูเขา ต้นไม้ น้ำตก สายธาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “อุโมงค์แห่งแสงหุบเขาคิโยสึ หรือ Kiyotsu Gorge Tunnel” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่นี่เป็นอุโมงค์ที่สามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและหุบเขาคิโยสึซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดหุบเขาในญี่ปุ่น และในปี ค.ศ. 2018 อุโมงค์แห่งนี้ได้รับการรีโนเวทใหม่เป็นชิ้นงานศิลปะภายใต้ชื่อ “Tunnel of Light” โดยสถาปนิคชาวจีนชื่อว่า Ma Yansong สังกัด MAD Architects ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก อุโมงค์นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่นากาซาโตะ (Nakasato) มีความยาว 750 เมตร โดยภายในแบ่งทั้งหมดเป็น 4 แพลตฟอร์มที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในคอนเซ็ปต์ “Expression of Color” ใช้ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ดิน น้ำ ไฟ ไม้และโลหะ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นงานศิลปะในอุโมงค์ดังกล่าว โดยแต่ละโซนก็จะใช้สีสันจากหลอดไฟที่แตกต่างกันออกไป ให้ความรู้สึกลึกลับชวนน่าค้นหา และไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือบริเวณปลายอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปคอนเซ็ปต์น้ำ โดยด้านบนของอุโมงค์ทำจากสเตนเลสสะท้อนให้เห็นผืนน้ำบริเวณด้านล่าง นอกจากนี้แล้วบริเวณด้านหน้าทางเข้าอุโมงค์ยังมีคาเฟ่เล็ก ๆ และจุดขายของที่ระลึกให้ได้แวะพักผ่อนกันอีกด้วย...
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…   
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พัก MINAKAMI JURAKU HOTEL [ห้องพักแบบเตียงขนาด 29 ตร.ม.]
วันที่ 4มินาคามิ ออนเซ็น - เมืองคารุอิซาว่า - สวนหินโอนิโอชิดาชิ - อิสระช้อปปิ้งคารุอิซาว่า ปริ้นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า - สถานีรถไฟคารุอิซาว่า - นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ประมาณ 1:12 ชม.) - สถานีรถไฟโตเกียว - ขึ้นรถไฟท้องถิ่นเข้าสู่ย่านชินจูกุ - อัพเกรดเมนูปิ้งย่าง แนะนำจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม...
   
นำท่านเดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” เป็นเมืองพักตากอากาศที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ ของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว เพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงาม…

นำท่านเดินทางสู่ “สวนหินโอนิโอชิดาชิ” เป็นสวนหินที่เกิดจากศิลปะของลาวาจาก   ภูเขาไฟอาซามะที่ยังตื่นอยู่ ที่นี่มีวัดทางพุทธศาสนาสำหรับสักการะเทพแห่งความเมตตา หากใคร ได้ไปเยือนที่นี่จะต้องตระการตากับความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาและเนินกว้าง อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “คารุอิซาว่าปริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า” แหล่งช้อปปิ้งใหม่เอ้าท์เล็ตล่าสุดของเมืองคารุอิซาว่า เป็นหนึ่งใน Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและชั้นนำของญีปุ่นเอาไว้มากมายกว่า 240 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปปิ้งกัน (และหลายร้าน Tax Free!) ใจกลาง Outlet ถูกออกแบบเป็นบึงขนาดกะทัดรัดสวยงาม มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งอยู่รอบบริเวณ เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา Outlet นี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวมันเอง เราสามารถมาเดินเล่นเรื่อยเปื่อยชมทัศนยีภาพโดยไม่ต้องช็อปปิ้งก็ยังได้
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับเงินคืนจากมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน)...
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟคารุอิซาว่า” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินคันเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “1:12 ชั่วโมง” รถไฟชินคันเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน มุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟโตเกียว”

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟท้องถิ่น” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟชินจูกุ”
 
นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก… 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม และซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
ที่พักHOTEL GROOVE SHINJUKU (Deluxe Room 25 - 28 ตรม.)
วันที่ 5โตเกียว - โทโยสุ - อิสระช้อปปิ้งเซ็นเกียคุ บันไร - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ “เซ็นเกียคุ บันไร” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงโตเกียว แหล่งรวมความบันเทิง จุดช้อปปิ้ง และร้านค้าต่างๆ เยอะมาก จุดเด่นสำคัญคือการดีไซน์ให้ออกแนวย้อนยุคไปในสมัยเอโดะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณได้อย่างมีความสุข แถมยังมีโรงแรม บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ บ่อแช่เท้าเปิดโล่งบนชั้นดาดฟ้าอีกด้วย และมีคาเฟ่ให้บริการกาแฟ ชา และอาหารว่าง...
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..
บ่ายนำท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า  หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… 
ที่พักHOTEL GROOVE SHINJUKU (Deluxe Room 27 - 28 ตรม.)

HOTEL GROOVE SHINJUKU ตั้งอยู่ในใจกลางย่านชินจูกุ (Shinjuku) และสะดวกต่อการเดินทางไปยังทุกส่วนของโตเกียว โดยเป็นหนึ่งในโรงแรมชินจูกุที่ทันสมัยที่สุดที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ มีย่านดื่มที่สําคัญสองแห่งในชินจูกุอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม คุณจะพบ "Golden Gai" และ "Omoide Yokocho" ซึ่งมีบาร์เล็กๆ ที่น่าสนใจมากมาย ภายในโรงแรมตกแต่งและออกแบบมาอย่างดี ภายในห้องพักท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวเมืองได้อย่างเต็มที่
วันที่ 6โตเกียว - ศาลเจ้าคันดะเมียวจิน (ศาลเจ้าแห่งการค้าขาย) - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านขอพร “ศาลเจ้าคันดะเมียวจิน” มีประวัติความเป็นมายาวนานในกรุงโตเกียวซึ่งมีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 730 เป็นสถานที่สำหรับการอธิษฐานเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย จึงนำพาผู้คนนับเป็นพันมาร่วมงานประจำปี งานเทศกาลคันดะมัตสึริ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปี ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 3 องค์ ได้แก่ เอบิสุ, ไดโคคุเท็น และ ไทระ โนะ มาซาคาโดะ เทพเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คุ้มครองในย่านที่อยู่อาศัยทั้ง 108 แห่งของโตเกียว และเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการแต่งงาน ธุรกิจและอื่นๆ...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (รับเงินคืนจากมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน)...
บ่ายนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา  เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดีๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนั้นยังมีโซนจัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
15.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งได้แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อ การเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก...
18.20 น.เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
23.00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 - 27 ตุลาคม 2567 98,000 บาท
 TE046-001: ทัวร์ญี่ปุ่น MARBLE JAPAN IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน (JL)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
 • บริษัทฯ เรียกเก็บ ค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด 
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ 
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy