รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE011 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทโฮคุ สกีรีสอร์ท กินซังออนเซน 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GRAND PARK OTARU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL
TE011 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทโฮคุ สกีรีสอร์ท กินซังออนเซน 6 วัน 4 คืน (TG)

ฮอกไกโด - โทโฮคุ

สัมผัสความโรแมนติก แห่งสายลมหนาว กับ 2 ภูมิภาค


สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกี

ตระการตากับเทศกาลอุโมงค์ประดับไฟ 

กินซังออนเซน หมู่บ้านสุดแสนโรแมนติกในสายลมหนาว | ชมลิงแช่ออนเซ็น | ชมเมืองฮาโกดาเตะ 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
​21.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว C เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
​23.55 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2สนามบินชิโตเซะ - โอโดริพาร์ค -  อาคารที่ทำการัฐสภาเก่า - เมืองโอตารุ - ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท - ทะเลสาบโทยะ - เทศกาลอุโมงค์ไฟประดับทะเลสาบโทยะ
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร เป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนนสำหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักทุกปีในฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านผ่านชม หอนาฬิกา เอกลักษณ์เด่นของเมืองซัปโปโร และเป็นสถานที่อ้างอิงนิยายรักและเพลงอมตะตลอดกาลของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างและออกแบบ  ให้เป็นสถาปัตยกรรมของอเมริกัน 

นำท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม ของอาคารนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ     

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลองเมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้นตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ ซึ่งตัวอาคารมี 3 ชั้น ที่นี่ท่าน จะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุ๊กตา เซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การทำกล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

ชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายลานสกีคิโรโระ สกีรีสอร์ท  เป็น 1 ในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ในหมู่บ้าน Akaigawa  แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดีเป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา ที่นี่มีกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขับรถ Snow Mobile สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปให้ทั่วรีสอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting ที่มีหน้าตาคล้ายบานานาโบ้ตของบ้านเราแต่เล่นกันบนหิมะหรือชวนเพื่อนไปเดินป่าหิมะกันก็ยังได้ และไม่ต้องห่วงว่ามาที่นี่เด็ก ๆ จะไม่สนุกเพราะทางรีสอร์ทเขามีโซนสนามเด็กเล่น และของเล่นแปลก ๆ อย่าง Snow Bubble Ball ให้เด็ก ๆ ได้เล่นกันอย่างสนุกสนาน
(หมายเหตุ.. ค่ากิจกรรมทุกชนิดที่ลานสกี  ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ) 

นำท่านสู่ เทศกาลอุโมงค์ประดับไฟ บริเวณทะเลสาบโทยะ โดยทำเป็นอุโมงค์ทางเดินประดับไฟเต็มทั้งอุโมงค์และที่พื้นทางเดินจะมีหิมะปกคลุมงดงามและโรแมนติคเป็นอย่างมาก ให้ท่านฟินกันบรรยากาศหนาวๆ ของหิมะ และ แสงไฟที่โอบล้อมทั่วบริเวณ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักโรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่ 3นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นสู่    ยอดเขาฮาโกดะเตะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน เพื่อชมความสวยงาม ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเที่ยวชม ย่านโมโตมาชิ คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ บริเวณนี้เป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึ้นสู่ด้านบน จะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของท่าเรือ ในอดีตแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายกับญี่ปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติขึ้นมา สิ่งก่อสร้างบริเวณนี้จึงมีทั้งโบสถ์ วัด สถานกงสุลเก่ารวมทั้งอาคารร้านค้าบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป จึงทำให้ย่านมักมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกันตลอด

จากนั้นให้ท่านสู่ ป้อมดาวโกะเรียวคะขุ ป้อมนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่น-รัสเซีย เป็นเวลายาวนาม 8 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 นับว่าเป็นป้อมปราการแบบยุโรปในญี่ปุ่นแห่งแรก และเป็นที่มั่นสุดท้ายของกองทัพรัฐบาลโชกุน  โทะขุงาวะ ซึ่งต่อสู้กับกองทัพของฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมจิ คำว่าโกะเรียวคะขุ หมายถึง ห้าแฉก เหมือนรูปดาว มีหอสูง 60 เมตรซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิว สามารถมองเห็นได้กระทั่งภูเขาฮาโกดะเตะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่แข่งแย่งกันเบ่งบานกันนับไม่ถ้วน 

นั่งกระเช้าชม เมืองฮาโกดาเตะ สามารถชมวิวทัศน์ในยามค่ำคืนที่ติด 1 ใน 3 วิวยามค่ำคืนที่สวยสุดยอดในโลก ในระดับความสูง 334 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมื่อมองลงมาจะพบวิวอันสวยงามของตัวเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้ำทะเลขนาบอยู่ทั้งสองด้าน เมื่อเวลาพบค่ำบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทำให้เห็นแสงระยิบระยับ ท่านสามารถชมความงามของวิวเมืองฮาโกดาเตะได้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักโรงแรม ฮาโกดาเตะ โคฮังเทย์ หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ลิงแช่ออนเซ็น - นั่งชินคันเซ็นลอดใต้ทะเล - สู่เมืองอาโอโมริ - ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มลอง

โกดังอิฐแดงเก่า เป็นอาคารอิฐแดงที่ตั้งอยู่ริมถนนที่ทอดยาวเรียบอ่าวติดทะเล บริเวณนี้มีอาคารอิฐแดงตั้งอยู่ประมาณ 5-6 หลัง เป็นอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาแทนที่โกดังสินค้าเก่าที่ถูกไฟไหม้ไป ภายในอาคารเป็นร้านค้า ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า ของเล่น กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร สถานที่นี่กลายเป็นสถานที่สุดโรแมนติกอีกแห่งของฮาโกดาเตะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ชม ลิงแช่ออนเซ็น ในช่วงฤดูหนาว คุณจะเห็นลิงแช่น้ำพุร้อนภายในรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง ของฮาโกดาเตะ นั่นคือ ยุโนะกะวะ ที่เขาลิงกลางแจ้งในสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน เกือบ 100 ตัว เมื่อถึงฤดูหนาว น้ำพุร้อนจะถูกปล่อยให้ไหลลงในสระ ซึ่งบรรดาลิงทั้งหลายก็จะมานั่งเล่นพร้อมกับอาบน้ำกันอย่างมีความสุข ให้ท่านเก็บความน่ารักของลิงฟินเวลาแช่น้ำพุร้อน
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น จาก เมืองฮาโกดาเตะ ลอดใต้ทะเลอุโมงค์เซคัง เพื่อเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทฮิโรซากิ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในเมืองฮิ  โรซากิ จ.อาโอโมริ โดยเป็นปราสาททางตอนเหนือสุดในบรรดาปราการปราสาททั้ง 12 แห่งที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นกันในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น)
ที่พักโรงแรม  ชิซุคุยอิชิ ปริ้นซ์  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดชูซอนจิ - กินซัน ออนเซ็น - เซ็นได - ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ (Hiraizumi) ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง
อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ (Konjikido) มีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)ในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะ(Kyozo Hall) ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายกินซังออนเซน เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ซึ่งเป็นอาคารไม้ 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย

ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งอิจิบังโจ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีการตั้งต้นคริสต์มาสและประดับไฟเอาไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ ส่วนในช่วงหน้าร้อนก็จะมีการประดับถนนด้วยต้นไผ่และกระดาษหลากสีสันในบรรยากาศของเซนไดเทศกาลทานาบาตะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองเซนได
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ *อิสระตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรม เซนได วอชิงตัน หรือเทียบเท่า
วันที่ 6สนามบินเซนได - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได
11.15 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
​16.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
เงื่อนไขการจอง
 • ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด นับจากวันที่จอง
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด
 • หากท่าไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 1. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน หักค่ามัดจำ 50%
  •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน   หักค่ามัดจำ 100%
  •  ยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
 2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดยาว เทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าตั๋วให้กับสายการบินเต็มจำนวนล่วงหน้า รวมถึงค่าที่พักในต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะกี่วันก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน
 4. หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
 5. ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%
เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายเหตุนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจาก ภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ” ภัยธรรมชาติ”  เช่น น้ำท่วม พายุหิมะถล่ม พายุทะเลทราย พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หรือปัญหาอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน เครื่องบินขัดข้อง แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ต่อสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่ท่านเดินทางไป
 • โรงแรม ยานพาหนะ มื้ออาหาร ทุกพีเรียดคุณภาพเหมือนกันหมด ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต์ ปีใหม่ ราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาโรงแรม ราคายานพาหนะ แพงมากกว่าช่วงปกติ กรุณาเข้าใจในบริบทนี้ก่อนวางเงินมัดจำนะคะ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่ม  พาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางการบินไทยไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางเราจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันค่ะ  โปรดทราบ!!! สายการบินไม่รับจอง LONG LEG ทุกกรณีค่ะ
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่น ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักแบบเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่มีเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลัง อาจไม่มีห้องว่างค่ะ 
 • บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ รายการอาหารตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ ข้อจำกัดทางภูมิกาศ และเวลา ณ. วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
 • ท่านที่เดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวคนญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์ค่ะ
 • โรงแรมในญี่ปุ่น ไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้ จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงชื่อกำกับเท่านั้น
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน เช่น วิวแชร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร์-อาทิตย์ของญี่ปุ่น อาจเจอสภาพจราจรติดขัดส่งผลให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่บางครั้งต้องเร่งรีบ เพื่อให้ทันท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม
 • ตามกฏหมายของญี่ปุ่นอนุญาตให้คนขับรถทำงานวันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง เช่น เริ่มงานเวลา 08.00 น. ต้องเลิกงานเวลา 20.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯอาจเจรจาเพิ่มเติมเวลาให้ตามความเหมาะสม จึงขอให้ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 • กรณีออกตั๋วแล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชำระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
 • โรงแรมในญี่ปุ่นห้องส่วนใหญ่เป็นเตียงแบบ Twin แต่ละโรงแรมมีเตียงแบบ Double Bed น้อยมาก และไม่ใช่ขนาด KING SIZE BED ท่านที่ต้องการห้องแบบ Double Bed ห้องพักอาจต้องแยกชั้นจากห้องพักแบบ Twin รวมถึงบางห้องเป็นห้องปลอดบุหรี แต่อาจมีกลิ่นบุหรีรุนแรง หากท่านต้องการเปลี่ยนห้อง กรุณาแจ้งที่ไกด์ได้เลยค่ะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันนั้นด้วย หากมีห้องว่างก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ)
 • กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักนอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ 
 • โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building  ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯจะชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็นระดับเทียบเท่า

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy