รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE145 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วักกะไน ล่องทะเลสาบอะคัง กำแพงหิมะเมืองชิเรโตโกะ 7 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NEW FURANO PRINCE HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL
TE145 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด วักกะไน ล่องทะเลสาบอะคัง กำแพงหิมะเมืองชิเรโตโกะ 7 วัน 5 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
21.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
23.55 น.เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2สนามบินชิโตเซะ - เมืองโทกาจิ - สวนป่าโทคาจิ - ล่องเรือทะเลสาบอะคัง - ออนเซ็น
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ โทคาจิ ฮิลส์ (Tokachi Hills) ภายในสวนสามารถชมพันธุ์ไม้อันหลากหลายกว่า 1,000 ชนิดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าทุกวันในทุกช่วงฤดู ผืนดินอันกว้างใหญ่ น้ำใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ท้องฟ้าใสกระจ่าง พร้อมวัตถุดิบที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งสี่ฤดู สัมผัสชีวิตสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดธีมปาร์คแห่งดอกไม้ อาหาร และเกษตรกรรม ภายในมีสวนดอกไม้หลายสวน ฟาร์มที่เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสชีวิตเกษตรกร ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก รวมถึงโบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงานอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง (Akan Lake) เป็นทะเลสาบที่อยู่ในส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะคัง  มีความกว้างทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และเส้นโดยรอบ 30 กิโลเมตร  ความลึกของน้ำช่วงที่ลึกที่สุด 45 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำตื้นที่จะกลายเป็นผืนน้ำแข็งทั้งหมดในช่วงฤดูหนาว ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงาม ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตลอดทั้งปี กิจกรรมที่น่าสนใจ

**การล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลสาบอะคัง (Akan Sightseeing Boats) โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง**
มีการแวะที่ศูนย์จัดแสดงสาหร่ายมะริโมะ (Marimo Exhibition Center)  โดยสาหร่ายมะริโมะนั้นเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งจำพวกสาหร่าย ลูกกลมๆ และจะโตขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี  พิพิธภัณฑ์อะคังโคฮันอีโค่ แห่งนี้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลประจำอุทยานแห่งชาติอะคัง สามารถเข้าชมตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
ที่พัก โรงแรม AKAN ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3กำแพงหิมะเมืองชิเรโตโกะ -  เมืองอะบาชิริ - ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางชม กำแพงหิมะ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ เป็นกำแพงที่เกิดจากการตัดถนนเนื่องจากหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาวเป็นจำนวนมาก เมื่อหมดฤดูกาลที่หิมะตก ถนนสายนี้จึงเปิดใช้อีกครั้ง หิมะที่ปกคลุมจึงถูกตัดเพื่อเปิดช่องทางถนนและเกิดขึ้นเป็นกำแพงหิมะสองข้างทาง ร่วมชมกำแพงหิมะอันตระการตา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ที่พัก โรงแรม ABASHIRI ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่ 4เมืองมอมเบ็ทสึ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองวักกะไน - แหลมโซยะ - แนวกำแพง BREAKWATER DOME
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก  พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่งของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ โดย  จะพาเราลงลึกไปถึงความเป็นมาของก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ในห้องจำลองที่มีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อนพาไปชมหนังจอใหญ่เกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อาศัยในทะเลแห่งนี้ โดยเฉพาะคลิโอเนะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิตจำพวกหอยที่มีลำตัวใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมีครีบแหวกว่ายไปในน้ำงดงามราวผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีปลาหลากสีสันหน้าตาแปลกประหลาดที่หาชมได้ยาก ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองอะบะชิริ และทะเลโอคอทสก์ได้อย่างตระการตา
 
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่ายนำท่านไปยัง เมืองวักกะไน (Wakkanai) เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด และเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าข้ามไปยังเกาะซาฮาลิน(Sakhalin) (เมืองที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นของรัสเซีย) ปัจจุบันเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นในการค้าขายกับรัสเซียอีกครั้ง และมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เที่ยวชมกันอย่างสนุกสนานและพร้อมด้วยความประทับใจในตลอดวันที่เมืองวักกะไน

พาท่านชม แหลมโซยะ (Cape Soya) คือจุดเหนือสุดของญี่ปุ่น อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองวักกะไน ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตร บริเวณแหลมมีสัญลักษณ์ Northernmost Point Monument ซึ่งทำเป็นรูปสามเหลี่ยม และรูปปั้นของ Mamiya Rinzo นักสำรวจชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในปลายยุคโชกุน เป็นผู้สำรวจเกาะซาฮาลิน(Sakhalin)

นำท่านไปเที่ยวชม แนวกำแพง (Breakwater Dome) เป็นแนวกำแพงสำหรับกันคลื่นลมขนาดใหญ่ สูง 13 เมตร ยาว 427 เมตร ตั้งเลียบตามแนวชายฝั่ง สร้างขึ้นในปี 1930 เพื่อป้องกันคลื่นและลมที่พัดเข้ามาในท่าเรือ มีรูปทรงโค้ง และมีเสาแบบโรมัน ดูแปลกตา ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองวักกะไน 
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม WAKKANAI ANA HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองวักกะไน - ศาลเจ้าคมปิระ - CLARK HORSE GARDEN - อิออนช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคมปิระ (Kompira) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ศาลเจ้าโคโตฮิระ (Kotohiragu) ที่สถิตของ เทพเจ้าโอโมโนะนุชิโนะคามิ (Omononushi no Kami) เทพเจ้าแห่งท้องทะเล เทพเจ้าแห่งการเดินเรือ เทพเจ้าการเกษตร การแพทย์ ศิลปะและการดนตรี ต่อมาภายหลังได้อัญเชิญดวงวิญญาณของอดีตจักรพรรดิซุโตคุ (Shutoku-tenno) ไปสถิตย์ ณ ที่ศาลเจ้าด้วย

ศาลเจ้าโคโตฮิราตู ตั้งอยู่ในกลางของเทือกเขาโซซูซังหรือโคโตฮิระยามะ จากด้านล่างต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 785 ขั้นเพื่อขึ้นไปยังศาลเจ้าหลัก (Hondo) แถมถ้าจะเข้าไปถึงศาลเจ้าด้านในนั้นต้องเดินขึ้นไปอีกรวมแล้ว 1,278 ขั้น งานนี้ต้องอาศัยทั้งพลังกายและแรงศรัทธาจริงๆ ค่ะ แต่ระหว่างทางขึ้นไปนั้นช่วงแรกๆ นั้นจะมีร้านรวงมากมายให้ได้แวะชมเพื่อคลายความเหมื่อยล้า จนถึงประมาณขั้น 365 จะเริ่มเข้าสู่เขตศาลเจ้า เมื่อผ่านเดินผ่านประตูใหญ่ หรือไดมง (Daimon) จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันงดงาม ความสงบ และความศรัทธาของผู้คนที่ต่างพากันเดินขึ้นไปยังศาลเจ้าหลัก  
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่ายคลาร์กฮอร์สการ์เด้น สถานที่ขี่ม้าสไตล์คาวบอยตะวันตก มีบริการคอร์สต่างๆสำหรับผู้สนใจเรียนรู้การขี่ม้า ซึ่งข้างในมีร้านกาแฟและเปิดเพลงคันทรีตะวันตกบรรยากาศที่ดีๆและกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เจ้าของร้านแนะนำ พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์และอื่น ๆได้

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ใน ห้างอิออน ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ASAHIKAWA WBF HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ภูเขาโมอิวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภูเขาโมอิวะ เป็นหนึ่งในภูเขาเล็กๆ ในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ภูเขาแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการชมวิวของเมือง โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ขึ้นสู่ยอดเขาได้โดยนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปลี่ยนมานั่งมินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว ร้านอาหาร”The Jewel” ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองซัปโปโร บ้านท้องฟ้าจำลอง และโรงละคร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ย่าน ทานูกิโคจิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 7สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ

10.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทาง
 • บริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • บริการน้ำวันละ 1 ขวด 
 • บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...) 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 
เงื่อนไขการยกเลิก
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน หักค่ามัดจำ  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
 
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
 
ข้อควรทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
 
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

  ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือควาประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
  ** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
  ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy