รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE144 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร (PINK MOSS & TULIPS) 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NEW FURANO PRINCE HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SOUNKYO TAISETSU HOTEL
TE144 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร (PINK MOSS & TULIPS) 6 วัน 4 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

21 พ.ค. 62ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
21:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ บริเวณด้านหน้าจุดนัดพบเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อมอบเอกสารก่อนเช็คอิน 
     
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:45 น. เดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 670 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
22 พ.ค. 62ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตะเซะ เมืองโทคาจิกาว่า - อาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่น - กิจกรรมอบคุ้กกี้ - สวนไม้ดอกชิจิคุ เมืองโอะบิฮิโระ 
08:30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น ภายหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
10:00 น. นำท่านเดินทางสู่ “โทคาจิกาว่าองเซ็น” เมืองแห่งสายน้ำสีทองที่เพรียบพร้อมไปด้วยน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุสำคัญในสายน้ำ นับว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่นเองที่เหล่านักท่องเที่ยวถวิลหาเมืองน้ำแร่อันบริสุทธิ์ เหมาะกับการพักผ่อนตากอากาศ
     
นำท่านสู่ “โลกแห่งอาณาจักรขนมหวานญี่ปุ่นชื่อดัง” สำหรับผู้รักและหลงใหลในความหอม หวาน อร่อย ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “การอบคุ้กกี้” ท่านจะได้รับคุ้กกี้ที่ทำเองกับมือและเป็นคุ้กกี้ที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวบนโลกใบนี้ พร้อมให้ท่านได้นำกลับมาเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากติดไม้ติดมือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอะบิฮิโระ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เมืองนี้เปรียบเสมือนเป็นเมืองศูนย์กลางในด้านการเมืองเศรษฐกิจบนภูมิภาคฮอกไกโด นับได้ว่ามีลักษณะพิเศษของเมือง คือ การออกแบบผังเมืองโดยมีการเลียนแบบการวางโครงสร้างคล้ายกับผังเมืองของกรุงวอร์ชิงตัน ดี.ซี. ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลักษณะผังเมืองเป็นการแบ่งส่วนต่าง ๆ เป็นตารางหมากรุก ดังนั้นจึงง่ายต่อการเดินเล่นรอบเมืองแม้จะเป็นเพียงครั้งแรกในการมาเที่ยวชมเมืองก็ตามนำท่านชมดอกไม้นานาพันธุ์กว่า 2,500 สายพันธุ์ชนิด ณ “สวนดอกไม้ชิจิคุ” สวนแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนื่องจากมีการจัดจำแนกไม้ดอกตามสี่ฤดูกาล ซึ่งทำให้สามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกฤดูกาลอย่างไม่เบื่อหน่าย โดยเกิดจากความคิดริเริ่มของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักในดอกไม้และปรารถนาให้เกาะฮอกไกโดแห่งนี้เป็น “เกาะแห่งมวลดอกไม้” เต็มไปด้วยไม้ดอกแสนสวยตลอดทั้งปี เวลาต่อมาทำให้สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ติดอันดับสวนสวยแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก OBIHIRO SPA IN THE FOREST HOTEL
23 พ.ค. 62โอะบิฮิโระ - ชมความงดงามทุ่งพิงค์มอสนงกี้แลนด์ (ฮิงาชิโมะโคะโตะ)  พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (เมืองอะบาชิริ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “อะบาชิริ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) มีประชากรอาศัยประมาณ 40,000 คน เมืองที่มีสภาพอากาศแห้งที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และเป็นเมืองที่ติดกับทะเล โอฮอคเป็นสถานที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพของธารน้ำแข็งในทะเลที่จะไหล มาจากทางทวีปรัสเซียลัดเลาะตามกระแสน้ำและลม ไปตามห้วงมหาสมุทรอันแสนกว้างใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฮิงาชิโมะโคะโตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านชมความงดงามของดอก MOSS PHLOX หรือ“ทุ่งพิงค์มอส นงกี้แลนด์” เทศกาลดอกไม้บานทั่วทั้งภูเขา ซึ่งจะพร้อมเพรียงกันบานสะพรั่งอวดสีสันบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนภูเขาธรรมดา ๆ ให้เป็นภูเขาสีชมพูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก รับรองว่าเมื่อไปถึงแล้วท่านจะได้พบกับความงามที่กำลังรอคอยการมาเยี่ยมชม เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในการชมทุ่งพิ้งค์มอส ในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดท่านจะได้พบกับความงามของท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยจุใจ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย
(อัตราการบานของดอกไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีและฤดูกาลเป็นสำคัญ)
     
นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง” จัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมือง ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่จะลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอะบาชิริ ซึ่งจะเริ่มมีธารน้ำแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมและจะค่อย ๆ ละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ำแข็งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมา ในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในแบบวิดีทัศน์แล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาจากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก ABASHIRI KOSO HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น 

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
24 พ.ค. 62อะบาชิริ - ชมความงดงามสีสันแห่งทุ่งทิวลิปหลากสี (เมืองคามิยุเบะทสึ) - ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ - อิสระถ่ายรูปน้ำตกริวเซอิ และน้ำตกกิงกะ (เมืองโซอุนเคียว) -”อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “คามิยุเบะทสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) แต่เดิมเป็นเพียงสวนดอกไม้เล็ก ๆ เท่านั้น ต่อมากลุ่มประชากรอาวุโสประจำท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาทุก ๆ ปี จนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มิใช่เพียงสวนดอกไม้เล็ก ๆ ดั่งในอดีต สวนนี้ได้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้น สวยงามราวกับทุ่งดอกทิวลิปที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างมาก 

นำท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งทิวลิป” ที่เกิดจากการปลูกขึ้นเพื่อความสวยงาม จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบัน จนเสมือนว่าเป็นดอกไม้ประจำเมืองนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิปทุกปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน มีดอกทิวลิปให้ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธุ์และหลากสีสันสวยงาม สีแดง สีส้ม สีชมพู สีขาว สีม่วง 

(อัตราการบานของดอกไม้แต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลเป็นสำคัญ) 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชื่นชม กับดอก MOSS PHLOX หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “ทุ่งพิ้งค์มอส” นับได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนสำคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว ทั่วทั้งสวนด้วยพื้นที่เทียบเท่ากับ 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสีชมพูทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วบริเวณ ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพความทรงจำแห่งความสดใส เมื่อนำภาพถ่ายมาดูงหวลรำลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมา
(อัตราการบานของดอกไม้แต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลเป็นสำคัญ) 
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น จัดเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้น ท่านจะพบกับหน้าผาหินที่สวยงามอย่างธรรมชาติ ความยาว 24 กิโลเมตร ความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมได้ยาก
        
นำท่านอิสระถ่ายรูปคู่ “น้ำตกริวเซอิ” และ “น้ำตกกิงกะ” น้ำตกที่อยู่เคียงคู่กันและมีความสวยงามมากคู่กับเมืองโซอุนเคียว เป็นน้ำตกที่กล่าวถึงในตำนานทางช้างเผือกของประเทศญี่ปุ่นมาช้านาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก SOUN KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
25 พ.ค. 62โซอุนเคียว - จุดชมวิวภูเขาไดเซะทสึ(กระเช้าไฟฟ้า) - จุดชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ(กระเช้าห้อยขา) - นครซัปโปโร - (ผ่านชม)สวนสาธารณะโอโดะริ - (ผ่านชม)หอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - อัพเกรดพิเศษอาหารญี่ปุ่นเทปปังยากิ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านสู่ด้านบนของ “ภูเขาไดเซะทสึ” โดยการขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ค่อยไต่ระดับความสูงชันขึ้นสู่ด้านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบ และสามารถชมวิวจากกระเช้าได้ 360 องศา 

นำท่านจุดชมวิว “คุโระดาเคะ” โดยการ “นั่งกระเช้าห้อยขา” จุดชมนี้ตั้งสูงตระหง่านซึ่งเป็นยอดหนึ่งในจำนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซ็ทสึที่มีรูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามิด ด้านบนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามและชมทุ่งหญ้าที่ปกคลุมทั่วอาณาบริเวณ อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
การให้บริการกระเช้าไฟฟ้าและกระเช้าห้อยขา ต้องดูจากกระแสลมและสภาพอากาศแต่ละวัน 

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุดของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง)  เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว ในสมัยอดีตกาลฮอกไกโดเคยถูกเรียกว่า “เอะโซะ” เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างชาวไอนุ และตั้งแต่ ปี 1603 หรือในสมัยเอะโดะ คนญี่ปุ่นก็เริ่มเข้ามาปักหลักอาศัยในเกาะแห่งนี้ จนสิ้นยุคสมัยเมย์จิ ในปี 1868 ชื่อ “เอะโซะ” ถูกประกาศเป็นรัฐอิสระและเปลี่ยนชื่อเป็น “ฮอกไกโด” ซึ่งในช่วงยุคบุกเบิกนั้น แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากนักโทษในเรือนจำอะบาชิริ จึงถือว่าคนเหล่านี้คือผู้บุกเบิกฮอกไกโดรกร้าง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านผ่านชม “สวนโอโดริ” สวนสาธารณะที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูป ช่วงหน้าร้อนจะเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ช่วงฤดูหนาวใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลักหิมะอย่างสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทุกปี 

นำท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นนาฬิการที่สามารถบอกเวลาได้เที่ยงตรงและแม่นยำมาตลอด อดีตใช้เป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด 

นำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง “ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี สมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง  และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาข้อมูลประกอบอ้างอิง ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพจากบริเวณด้านนอก ซึ่งจะเป็นมุมที่สามารถมองเห็นอาคารได้สวยงามที่สุด
     
ให้ท่านได้อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อดังญี่ปุ่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…

บริการท่านด้วยอาหารอัพเกรดคอร์สเทปปังยากิ
เนื้อเซอร์ลอยด์เกรดดี 100 กรัม เสิร์มพร้อมซีซาร์สลัด ขนมปัง ผักตามฤดูกาลย่าง ข้าวผัดกระเทียม ซุป ผักดองและของหวาน  
ที่พัก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
26 พ.ค. 62นครซัปโปโร - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตะเซะ - ประเทศไทย  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
07:30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่อับดับสองของญี่ปุ่น
10:30 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 •  บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 •  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร 

(จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)

 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy