รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE301 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ANA CROWNE PLAZA HOTEL WAKKANAI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SOUNKYO KAKU GRAND HOTEL
TE301 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

16 ก.ค. 62ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
​21:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
​23:55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
17 ก.ค. 62ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซ่ (นครซัปโปโร) บริการข้าวห่อสาหร่ายโอะนิงิริรองท้อง - กิจกรรมเก็บเชอร์รี่สด (อะชิเบะทสึ)  อาคารน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิลเลี่ยน -41°C (คามิคาวะ) - อิสระถ่ายรูปน้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ (โซอุนเคียว) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
​08:20 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
       
บริการท่านด้วยอาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น ด้วยเมนูง่าย ๆ กับ ข้าวห่อสาหร่าย “โอะนิงิริ” เพื่อให้ท่านได้รับประทานรองท้องหลังจากเครื่องลงจอดยามเช้า ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น เมนูที่ง่ายและสะดวก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “อะชิเบะทสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีท้องฟ้าสดใส ถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเป็นแหล่งที่ตั้งของสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ด้านการพัฒนาสายพันธุ์เชอร์รี่ที่คุณภาพและมีรสชาติอร่อยที่สุด

ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมและอิ่มอร่อยกับ การเก็บผลไม้สดจากสวน “เชอร์รี่” สนุกสนานกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ท่านสามารถเก็บจากต้นเชอร์รี่สด ๆ รับประทานได้ไม่อั้น ด้วยเชอร์รี่กว่า 30 สายพันธุ์ และมีมากกว่า 1,500 ต้น ท่านจะได้สัมผัสกับรสชาติของเชอร์รี่ญี่ปุ่นที่แสนอร่อยราคาแพง 

(อัตราของผลผลิตของผลไม้ในแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับอิทธิผลของสภาพอากาศและฤดูกาลเป็นสำคัญ) 

 
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “คามิคาวะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ในจังหวัด ฮอกไกโดจะมีเมืองที่ใช้ชื่อว่า คามิคาว่า ซ้ำกันถึง 3 เมืองเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางต้นทางของแม่น้ำ เมืองคามิคาว่าแห่งนี้เป็นทางผ่านของแม่น้ำอิชิคาริ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเกาะฮอกไกโด ด้วยความยาวที่มีถึง 268 กิโลเมตร และมีความยาวติดอันดับเป็นที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่น 

นำท่านสู่ “อาคารน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน” ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านสัมผัสความหนาวติดลบ และมีมุมให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นถึง -41°C  (ทางสถานที่ที่เยี่ยมชมมีการจัดบริการให้ยืมเสื้อกันหนาวแก่นักท่องเที่ยว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง) ตลอดสองข้างทางท่านจะสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น จัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา ท่านจะได้พบกับหน้าผาหินที่มีความสวยงาม ซึ่งมีความยาวถึง 24 กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะขาวสะอาด

นำท่านชมและอิสระถ่ายรูป “น้ำตกริวเซ” และ “น้ำตกกิงกะ” น้ำตกที่อยู่เคียงคู่กันและมีความสวยงามมากคู่เมืองโซอุนเคียว เป็นน้ำตกที่กล่าวถึงตำนานทางช้างเผือกของประเทศญี่ปุ่นมาช้านาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
ที่พัก SOUN KAKU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม 
18 ก.ค. 62โซอุนเคียว - จุดชมวิวเมืองบิเอทุ่งข้าวบาร์เลย์ - กระเช้าห้อยขาภูเขาโชะเอ (เมืองฟุราโน่) - ทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - ชมและเลือกซื้อเค้กชื่อดังฟุราโน่  อิ่มร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และเมล่อนยูบาริ (เมืองยูบาริ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางผ่านเมือง “บิเอ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง)  ซึ่งท่านจะสามารถ “ชมความงามแห่งทุ่งข้าวบาร์เล่ย์” นอกจากมีแปลงดอกไม้แล้วก็ยังปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด มันผรั่ง ข้าวบาร์เล่ย์ทำให้เกิดภาพวิวทิวทัศน์ (ตามฤดูกาล) แบบพาโนราม่าวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สลับกับไร่ข้าวโพด และมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นถนนที่ทำให้ระลึกถึงชนบทของยุโรป กับบรรยากาศที่บริสุทธิ์และลมพัดเอื่อย ๆ 

นำท่านสู่ “จุดชมวิวโฮะคุเซะอิโนะโอกะ” ลักษณะของอาคารถูกสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดบนเนินสูง ในการชมวิวสามารถทำให้มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่มีสีสันสวยงาม โดยปกติสถานที่แห่งนี้ใช้ในการถ่ายทำรายการทางโทรทัศย์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการชมพระอาทิตย์ตกดิน ท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเนินเขาที่กว้างใหญ่ 

นำท่านผ่านชม สถานที่ถ่ายทำโฆษณารถยนต์ ที่มีชื่อเสียงในปี 1972 ในนามต้นไม้ KEN AND MARRY TREES นอกจากนี้ยังมีสถานที่ถ่ายทำโฆษณาบุหรี่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น SEVEN STARS ซึ่งสามารถชมได้เฉพาะในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมเท่านั้น และจะถูกปิดเมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่หน้าหนาว 

นำท่านเดินทางสู่ เมือง “ฟุราโน่” เมืองเล็ก ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูดอกไม้ และฤดูหิมะขาว ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทที่งดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และฤดูหนาวเป็นที่นิยมสำหรับการทำกิจกรรมหน้าหนาว 
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านชมความงดงามแห่ง “ดอกลาเวนเดอร์ฟาร์มโชะเอ” โดยการนำท่าน “นั่งกระเช้าห้อยขา”(ขึ้นกับสภาพอากาศ) เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุดภิรมย์จากด้านบนของเนินเขาสูง ซึ่งท่านจะสามารถรับชมวิวโดยกว้างของเมืองฟุราโน่ พร้อมอิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพแห่งความประทับใจ 
     
นำท่านเดินทางสู่ “ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโนะที่ริเริ่มการปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฟุราโน่ที่ต้องไปเยือน ท่านจะได้สัมผัสกับความหอมและความงดงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นเต็มฟาร์มบนเนินเขา กลิ่นหอมจะฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ทุ่ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน นับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์หลากสีสันหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ฯลฯ 

(อัตราการบานของดอกไม้แต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลเป็นสำคัญ) 
 
หมายเหตุ หากคณะพอมีเวลา นำท่านเดินทางสู่ “ร้านขนมเค้กขึ้นชื่อเมืองฟุราโน่” (ปฏิทินเวลาทำการของร้านเค้กอาจเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งเป็นร้านขนมเค้กเล็ก ๆ แต่ตกแต่งอย่างน่ารักอยู่ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้โอบล้อมอย่างร่มรื่น ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อขนมเค้กหรือเครื่องดื่ม เพื่อลิ้มลองถึงรสชาติความหอมหวานและความอร่อยที่ถูกการันตีโดยสื่อต่าง ๆ และการท่องเที่ยวของเมืองฟุราโน่ ซึ่งยากจะหาที่อื่นมาเปรียบเทียบ  
      
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ยูบาริ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) กำเนิดเมล่อนสีเหลืองทองที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ด้วยลักษณะพิเศษคือสีเนื้อด้านในที่เป็นสีเหลืองทอง และกลิ่นที่หอมยั่วยวนเป็นพิเศษ รสชาติความหวานกำลังพอดี ทำให้เมล่อนเมืองยูบาริเป็นที่ต้องการ
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม 

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด และที่พลาดไม่ได้ คือ การทานบุฟเฟ่ต์เมล่อน ด้วยรสชาติที่หวานอย่างธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะตัวพิเศษกลิ่นหอมหวลอย่างยิ่งจนแทบจะไม่ต้องทานอาหารคาวเลย
ที่พัก YUBARI MT.RACEY RESORT หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม 
19 ก.ค. 62ยูบาริ - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (เมืองคิตะฮิโระชิม่า) - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า(เมืองซัปโปโร) - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “คิตะฮิโระชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง)

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอ้าท์เล็ต” แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้อยร้านค้า แบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่าง
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
​บ่าย นำท่านเยี่ยมชม “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาโอบล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อย ๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้น ถูกปลูกบนเนินเขาที่โอบล้อม เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสุสาน MAKOMANAI TAKINO CEMETARY อีกทั้งยังสามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีดูรื่นรมย์ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมด้วยสีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะ ช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุด บางมุมสามารถเห็นเศียรพระพุทธรูปโผล่พ้นเพียงเล็กน้อยท่ามกลางลาเวนเดอร์นับแสนต้น

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์กลางความเจริญที่สุดของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง)  เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว ในสมัยอดีตกาลฮอกไกโดเคยถูกเรียกว่า “เอะโซะ” เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างชาวไอนุ และตั้งแต่ ปี 1603 หรือในสมัยเอะโดะ คนญี่ปุ่นก็เริ่มเข้ามาปักหลักอาศัยในเกาะแห่งนี้ จนสิ้นยุคสมัยเมย์จิ ในปี 1868 ชื่อ “เอะโซะ” ถูกประกาศเป็นรัฐอิสระและเปลี่ยนชื่อเป็น “ฮอกไกโด” ซึ่งในช่วงยุคบุกเบิกนั้น แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากนักโทษในเรือนจำอะบาชิริ จึงถือว่าคนเหล่านี้คือผู้บุกเบิกฮอกไกโดรกร้าง
อิสระช้อปปิ้งบริเวณเจอาร์ซัปโปโรสเตชั่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
20 ก.ค. 62ซัปโปโร - คลองโอตารุ (เมืองโอตารุ) - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อาคารบริหารงานรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึคิโนะ - อัพเกรดมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล พร้อมบริการท่านด้วยปูยักษ์ 3 ชนิด และซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น) 
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) เมืองโอตารุนับเป็นเมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานาน มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม และยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้าที่สร้างเป็นอาคารอิฐสีแดง ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร มักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุไปในปัจจุบัน 

นำท่านชมความโดดเด่นของ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (แคนาดาและญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณ จังหวะที่มีไอน้ำพุ่งออกมาพร้อมด้วยเสียงดนตรีแสนไพเราะ ท่านยังสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้าน แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในชุมชนที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงาน จนเกิดเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อเครื่องแก้ว ที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วของเจ้าหน้าที่ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุดของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง)  เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศ

นำท่านผ่านชม “สวนโอโดริ” สวนสาธารณะที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูป ช่วงหน้าร้อนจะเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ช่วงฤดูหนาวใช้เป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลักหิมะอย่างสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทุกปี 

นำท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นนาฬิการที่สามารถบอกเวลาได้เที่ยงตรงและแม่นยำมาตลอด อดีตใช้เป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด 

นำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง “ที่ทำการบริหารเมืองเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี สมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง  และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาข้อมูลประกอบอ้างอิง ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพจากบริเวณด้านนอก ซึ่งจะเป็นมุมที่สามารถมองเห็นอาคารได้สวยงามที่สุด
     
นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน “ทานุกิโคจิ” ย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเกาะฮอกไกโด แห่งนครซัปโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ จะถูกเปิดไฟสลับสีแข่งขันคล้ายประชันสินค้ากัน รอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืนราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ซึ่งตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่
 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด (ปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว) รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เท็มปุระทอด (ไม่อั้น)
ที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
21 ก.ค. 62ซัปโปโร - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​07:15 น. นำท่านสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น
​10:00 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15:30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจครั้งใหม่ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 •  Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 •  บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 •  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 •  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 •  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด (ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
   
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy