รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE309 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ชมเทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BEPPUWAN ROYAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CLIO COURT HAKATA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KUMAMOTO CASTEL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL
TE309 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เกาะคิวชู ชมเทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ 6 วัน 4 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
​22:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
     
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะคิวชู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฟุคุโอะกะ - ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ) - น้ำตกมะนะอิ - อิสระกิจกรรมพายเรือ  คุมาโมะโต้ - บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูญี่ปุ่น เนื้อหมูและเนื้อวัว
​01:00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
​08:10 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฟุคิโอะกะ บน เกาะคิวชู เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “มิยาซากิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นต้นกำเนิดตำนานญี่ปุ่นมากมาย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้ว ชาวเมืองในจังหวัดมิยาซากิก็เป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นมิตรกับผู้คน และนักท่องเที่ยว ทำให้รู้สึกอบอุ่น และรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ช่องเขาทาคาจิโฮะ” หรือชื่อที่ถูกขนานนามอีกชื่อคือ “ช่องเขาลึกลับ” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ใจกลางเทือกเขาคิวชู คั่นพรมแดนระหว่างจังหวัดโออิตะและจังหวัดคุมาโมโต้ มีแม่น้ำโกะคะเสะ ไหลจากตะวันตกสู่ตะวันออกเฉียงใต้ ผนังของช่องเขา คือ หินบะซอลต์ที่ค่อย ๆ ก่อตัวตอนที่ภูเขาไฟอะโสะระเบิด ทำให้หน้าผานี้มีสีเข้มและเป็นริ้วสวย แต่ก็ดูลี้ลับซับซ้อนอย่างน่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำกลายเป็นสีเขียวมรกตเข้มตัดกับหน้าผาหินภูเขาไฟทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สุดบรรยาย สายน้ำที่ตกจากหน้าผาสูง 17 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่มีชื่อว่า “มะนะอิ” มีความงดงามและเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวดั่งต้องมนต์สะกด สายน้ำตกที่ตกลงจากที่สูงกระทบโขดหินเกิดการฟุ้งกระจายเป็นสายฝนละเอียดคล้ายละอองปุยเมฆ มีทางเดินชมดอกซากุระ และดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงฤดูร้อน ต่อเนื่องจนถึงช่วงฤดูแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสีด้วย...

ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพมุมต่าง ๆ เป็นที่ระลึกกับบรรยากาศรื่นรมย์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกกับกิจกรรมเดินชมช่องเขานี้ได้ตามทางเดินเลาะริมแม่น้ำโดยจะมีน้ำตกเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทาง หรือใช้บริการ “เช่าเรือไม้” (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) ท่านสามารถเลือกสนุกกับการพายเรือไปตามช่องเขาชมทัศนียภาพของของทาคาจิโฮะ และเพลินกับน้ำตกมะนะอิอย่างอิสระเสรี (ค่าเช่าเรือราคาประมาณ 2,000 เยนต่อลำ และสามารถใช้พายเรือเล่นได้ประมาณ 30 นาทีเท่านั้น) 

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “คุมาโมะโต้” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อม้าที่อร่อยที่สุดและเป็นแหล่งเลี้ยงม้าที่ส่งเนื้อม้าไปจำหน่าย ขึ้นชื่อเรื่องน้ำสลัดด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู อาหารสไตล์ญี่ปุ่น มีเสิร์ฟ ท่านด้วยเนื้อหมู และเนื้อวัวอย่างดี เสิร์ฟพร้อมผักสดนานาชนิด ทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะทางร้าน พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ (ไม่อั้น)
ที่พัก KUMAMOTO ANA CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 3คุมาโมะโต้ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือชิมาบาระ (จังหวัดนางาซากิ) - ชมเมืองแห่งปลาคาร์ฟที่อาศัยตามธรรมชาติกับแหล่งชุมชน - จิบชาร้อนนั่งชมสวนสวยในบ้านเศรษฐี - หุบเขาอุนเซ็น (กระเช้าไฟฟ้า) - อิสระกับบ่อน้ำพุร้อนองเซ็นแช่เท้าโอะบามะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือคุมาโมโต้” เพื่อนำท่าน “ล่องเฟอร์รี่” ข้ามฟากสู่ “ท่าเรือชิมาบาระ” ซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดนางาซากิ โดยจะใช้ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 50 นาที ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ ท้องฟ้า และทะเลสีครามสดใส หรือเพลิดเพลินไปกับเหล่าเจ้านกนางนวลน้อยใหญ่ที่จะคอยบินตามเฟอร์รี่อย่างมุ่งมั่น เพื่อแลกกับการได้รับอาหารจากนักท่องเที่ยว (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและกระแสลมในแต่ละวัน) ให้ท่านได้อิสระกับธรรมชาติสายลม แสงแดด และนกนางนวล 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแห่งปลาคาร์ฟ” หรือที่เรียกว่า THE CITY OF SWIMMING CARP ที่ย่านนี้จะมีร่องน้ำเล็กอยู่ตามถนนเต็มไปทั้งย่าน โดยในร่องน้ำนี้มีปลาคาร์ฟสีสันสดใสหลายพันตัวว่ายอยู่ โดยจะมีบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์และเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเยี่ยมชมบ้านของเศรษฐีเก่าแก่ชาวญี่ปุ่นในอดีต ที่มีสวนสวยงามและบ่อน้ำพุร้อนแล้วปลาคาร์ฟมากมาย ระหว่างการนั่งชมเหล่าปลาคาร์ฟแหวกว่ายไปในบ่อน้ำใสในสวนสวย ท่านสามารถนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ และร่วมดื่มชาร้อนญี่ปุ่นไปด้วยได้ ภายในอาคารสไตล์ชาวญี่ปุ่นพร้อมกลิ่นเสื่อทาทามิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาอุนเซ็น” ในฐานะที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงมีโรงแรมแบบญี่ปุ่นและโรงแรมแบบสากลเปิดให้บริการมากมาย หุบเขาอุนเซ็นเป็นหุบเขาที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์สุดกว้างไกล ทั้งภูเขาและทะเล พร้อมสัมผัสลมเย็น ๆ แถมอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ ท่านสามารถชื่นชมไปกับใบไม้เปลี่ยนสี โดยมีพืชพรรณต้นไม้กว่า 150 สายพันธุ์ ทำให้ใบไม้สามารถเปลี่ยนสีสันได้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะสีเหลือง ส้ม แดง แสด เขียวของใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ มีความงดงามเป็นอย่างมาก

นำท่าน “ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า” สู่จุดชมวิวด้านบนของภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีเบื้องล่าง และชมวิวผืนฟ้าอันสดใสที่ด้านบนสุดของยอดเขาได้อีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี เริ่มปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ซึ่งไม่สามารถระบุเจาะจงได้อย่างชัดเจน)
   
นำท่านอิสระกับการแช่เท้าที่ “บ่อน้ำพุร้อนโอะบามะ” บ่อแช่เท้าที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในเมืองโอะบามะ จังหวัดนางาซากิ อุณหภูมิของน้ำแร่ในเมืองโอะบามะสูงมากถึง 105 องศาเซลเซียส เป็นที่ทราบกันว่าที่นี่มีน้ำพุร้อนที่ร้อนที่สุดและมีปริมาณน้ำพุร้อนให้ใช้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น การแช่น้ำพุร้อนเพื่อการรักษาโรคเส้นประสาท ปวดไขข้อ ทางการท่องเที่ยวเมืองโอะบามะจึงใช้เลขของอุณหภูมิที่ร้อนถึง 105°C นำมาสร้างเป็นที่แช่เท้าที่มีน้ำแร่ไหลไปตามแนวยาวไกลถึง 105 เมตร เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น น้ำที่ไหลไปตามทางแช่เท้าจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายก่อน นอกจากได้แช่เท้าเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วท่านยังสามารถมองความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิคอันไกลสุดสายตา และบริเวณด้านข้างจะมีมุมขายไข่ไก่สด ผักสด อาหารสด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการนำไปอบกับไอร้อนที่ได้จากน้ำแร่ มีความร้อนสูงขนาดทำให้ไข่สุกได้ และเชื่อกันว่าไข่ที่อบจากไอน้ำที่นี้ หากได้ทานแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย จุดที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือร้านขนมปังพื้นเมืองที่อร่อยนุ่ม ราคาไม่แพงที่ตั้งเยื้องอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก UNZEN TOYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษโรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 4อุนเซ็น - เฮ้าส์เท็นบอช - เยี่ยมชมหมู่บ้านจำลองฮอล์แลนด์แบบชาวฮอลันดา (รีสอร์ทแห่งมวลดอกไม้) - ชมเทศกาลการประดับแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง “นางาซากิ” นับเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์สงครามโลก ซึ่งเป็นเมืองทางภูมิศาสตร์ชายทะเลแห่งหนึ่งที่เคยถูกทิ้งปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เพื่อมุ่งหน้าเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช รีสอร์ทแห่งดอกไม้” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) รีสอร์ทที่มีดอกไม้มากที่สุดในโลก(พันธุ์ไม้เป็นไปตามฤดูกาล) จัดเป็นสวนและรีสอร์ทสไตล์ฮอลแลนด์ที่เดียวในเอเชียที่สามารถเปิดให้ชมพรรณไม้สวยงามนานาชนิดตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี
     
อิสระเดินชมพระราชวังฮอลแลนด์ที่สง่างาม หอนาฬิกาทรงสูงแหลมตระหง่าน โซนชมโรงภาพยนตร์สามมิติ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ร้านอาหาร และโรงแรมสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้สวยงามราวกับอยู่ในพระราชวังหรูหรา สวนสนุกสไตล์ฮอลแลนด์ของประเทศญี่ปุ่นที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมชาวฮอลแลนด์เข้ากันได้อย่างลงตัว เพลิดเพลินและสนุกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นหลากหลาย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายให้ท่านได้เลือก สนุกกับกิจกรรมภายในสวนสนุก หรือ จะเลือก ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ โรงภาพยนตร์ HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่า ที่เสมือนจริงอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินภายในรีสอร์ท “เฮ้าส์เท็นบอช” ตามอัธยาศัย โดยมีฉากหลังเป็นกังหันลมโบราณขนาดใหญ่หมายถึงสัญลักษณ์ของชาวฮอลันดา มีคลองน้ำใสสะอาดที่ดูแลโดยระบบบำบัดน้ำชั้นเยี่ยมท่านสามารถล่องเรือชมผังเมืองกี่รอบก็ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินหรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกเต็มอิ่ม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ อิสระเดินชมการแสดง “เทศกาลไฟประดับ” ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงแสงไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยแสงไฟมากถึง 13 ล้านดวงเป็นสถานที่การจัดแสงไฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายปีซ้อน (รูปแบบของการจัดตกแต่งและแสดงแสงไฟของรีสอร์ท จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี)
ที่พัก  HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เฮ้าส์เท็นบอช - ชมเทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ ครั้งที่ 40 (จังหวัดซากะ)   อิสระช้อปปิ้งย่านเท็นจิน (เมืองฟุคุโอะกะ) - บุฟเฟต์ปิ้งย่างบาร์บีคิวพร้อมซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ “แม่น้ำคาเซะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ซากะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) อยู่ระหว่างจังหวัดฟุคุโอกะและจังหวัดนางาซากิ ทางตอนเหนือของจังหวัดติดกับทะเลเก็นไค ทางตอนใต้ติดกับทะเลอะริอะเคะ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ถูกล้อมด้วยทะเลและภูเขา ทำให้ซากะเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยธรรมชาติสวยงาม อาหารทะเลสดอร่อย ความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง และมีเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอีกด้วย จังหวัดซากะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างมาก เช่น อะริตะยากิ อิมาริยากิ และคาระทสึยากิ

นอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่สำคัญและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก “เทศกาลบอลลูนนานาชาติ” ซึ่งจะถูกจัดขึ้นทุกปี ณ ทุ่งหญ้าซากะที่เปี่ยมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ในแต่ละปีจะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกขึ้น นี่ไม่ใช่แค่เพียงงานเทศกาลธรรมดา เราจะพาท่านไปชมการแข่งขันบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ไปดูบอลลูนหลากสีสันล่องลอยขึ้นฟ้า การแข่งขันที่ถูกจัดขึ้น คือ การแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่จะรวมผู้เข้าแข่งขันจากแต่ละประเทศทั่วโลก การแข่งขันบอลลูนนั้นไม่ได้เหมือนกีฬาปกติทั่วไปที่แข่งกันด้าน “ความเร็ว” เพียงอย่างเดียว แต่ยังแข่งขันกันในด้าน “ความแม่นยำ” อีกด้วย การแข่งขัน คือ การทิ้งถุงทรายลงมาให้เข้าโกลที่เรียกว่า “มาร์คเกอร์” ที่ถูกกำหนดไว้ แค่ได้มองบอลลูนที่ทยอยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปที่ละลูกเพียงแค่นี้ก็ตื่นเต้นมากพอแล้ว
(งานเทศกาลนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุคุโอะกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่น ฟุคุโอะกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เพราะตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สุด อยู่ใกล้กับเมืองปูซานของประเทศเกาหลีใต้มากกว่ามหานครโตเกียว จึงถูกเลือกเป็นจุดยกพลขึ้นบกของชาวมองโกลที่ต้องการจะมายึดประเทศญี่ปุ่น เมื่อประมาณช่วงปี ค.ศ. 1300 ด้วย ปัจจุบันตัวเมืองฟุคุโอะกะเกิดจากการรวมกันของเมืองท่าเก่าชื่อว่า “ฮาคาตะ” รวมกับเมืองรอบปราสาทฟุคุโอะกะ โดย เมือง “ฮาคาตะ” ยังคงเป็นชื่อเขตหนึ่งของฟุคุโอะกะ และยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสายหลักอีกด้วย
     
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง “ย่านเท็นจินมอลล์” เรียกว่าเป็นหัวใจของจังหวัดฟุกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลย ลักษณะเมืองที่เจริญด้วยสิ่งก่อสร้าง คมนาคม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารรวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม หนังสือ เครื่องสำอางต่าง ๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเท็นจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออกไหนก็จะมีถนนสำหรับเดินเล่นช้อปปิ้งไปได้รอบทุกทิศทาง นอกจากร้านค้าช้อปปิ้งบนพื้นดินแล้วยังมีส่วนที่เป็นทางเดินใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ที่มีการตกแต่งทั้งพื้นทางเดิน ผนังกำแพง และผ้าเพดานในแบบสไตล์ยุโรปอย่างสวยงาม เป็นระยะทางเดินที่ยาวกว่า 600 เมตร มีร้านค้านานาชนิด ร้านอาหารมากมาย สามารถเดินเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟใต้ดินเท็นจินได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...

บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างบาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่นกับเนื้อสันนอก เนื้อสันในที่คัดสรรมาอย่างดี เนื้อหมูสไลด์ ผักสด ๆ นานาชนิด ให้ท่านได้ปิ้งบนกระทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มแสนอร่อยสูตรพิเศษเฉพาะร้าน เสริฟพร้อมซอฟ์ทดริ้งค์ (ไม่อั้น)
ที่พัก FUKUOKA NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ฟุคุโอะกะ - สนามบินฟุคุโอะกะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
11.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy