รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 7 วัน 5 คืน (TG)

TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 7 วัน 5 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CHUBU COMFORT HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL
TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 7 วัน 5 คืน (TG)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1กรุงเทพฯ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
วันที่ 2สนามบินเซ็นแทร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น
00.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินเซ็นแทร์ โดย สายการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และ ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995  บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น ) 
บ่ายเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต”มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เสิร์ฟท่านด้วย เซ็ทเมนูจักรพรรดิ์ ที่บรรจงจัดวางอย่างประณีต และเลือกสรรแต่วัตถุชั้นดี นำมาปรุงอาหารให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง  *พิเศษ เสิร์ฟพร้อมเนื้อฮิดะที่มีชื่อเสียงของ ญี่ปุ่น *

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **
ที่พัก HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า -  อาคารทาคายาม่า จินยะ - จังหวัดมิเอะ - มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น 

จากนั้นเข้าชม อาคารทาคายาม่า จินยะ เมื่อก่อนนั้นที่นี่ถือว่าเป็นอาคารสำคัญมากๆของเมือง และปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสื่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งเดิมเป็นห้องประชุมสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และห้องสอบสวน ข้างๆอาคารหลักเป็นที่ตั้งของโกดังข้าวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในยุคปี ค.ศ. 1600 ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง ซึ่งเดิมทีที่นี่เคยเป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแนวพิพิธภัณฑ์ที่รวมประวัติ ความรู้ สิ่งของต่างๆทางราชการที่สำคัญของภูมิภาคนี้เลยทีเดียว 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
บ่าย เดินทางสู่ จังหวัดมิเอะ ซึ่งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเลและภูเขา จึงรุ่งเรืองด้วยการเกษตรและประมง และมีของกินอร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และประเพณีโบราณแล้ว จังหวัดมิเอะยังมีธีมพาร์คและแหล่งช้อปปิ้งให้ได้เพลิดเพลินกันอีก

นำท่านเยือน มิตซุยพาร์คแจ๊สดรีมนางาชิมะเอ้าท์เล็ต ที่นี่เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของจนลืมเวลา ภายในเอาท์เลทได้รวบรวมร้านค้าแบรนด์หรูไว้มากมาย โดยร้านที่จะทำการรีโนเวทใหม่ได้แก่ Yves Saint Laurent, Maison Margiela, Balenciaga เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดัง อาทิ Eggs ‘n Things, GELATO PIQUE CAFE เป็นต้น อีกทั้งยังมีร้านค้าแฟชั่น ร้านขายของกระจุกกระจิก และอื่นๆอีกมากมายที่มาตอบสนองทุกความต้องการของทุกคนอีกกว่า 302 ร้านค้า 
คํ่ารับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมกับขาปูยักษ์ ได้อย่างเต็มที่ 

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----
ที่พักHINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 4มิเอะ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - สวนสตรอเบอร์รี่ - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า   โอซาก้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต จังหวัดหนึ่งในภูมิภาคคันไซ(Kansai) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนุถึง 1868 ร่วมๆ 1100 ปีเลย จังหวัดเกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา  (Memoirs of a Geisha) 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
บ่าย  นำท่านชม สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัยพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ วัดน้ำใส และทางยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้  ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย 

*** ตั้งแต่เดือน มกราคม 2017 จะมีการปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี 2020 *

และให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิกาชิยาม่า แหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่ห์ของย่านนี้ก็คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินที่สองข้างทางจะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ให้ความรู้สึกถึงเมืองเก่าที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง ) 

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค๊ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย
 
ที่พักHOTEL OSAKA HINODE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5โอซาก้า - ตลาดปลา คุโรมง - เมืองโกเบ - พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ - ศาลเจ้าอิคุตะ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยือน ตลาดปลาคุโรมง ตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า ที่นี่มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตสาเกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าอันเก่าแก่โรงบ่มสาเกฮาคัทซุรุจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้ความรู้แก่คนทั่วไป ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงบ่มสาเกในอดีตเมื่อกว่า 150 ที่แล้ว และใช้เป็นโรงพักสินค้าจนกระทั้งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในช่วงปี 1900) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เสิร์ฟท่านด้วย สเต็กเนื้อโกเบ พร้อมผักสดๆ และเครื่องเคียงให้ท่านได้ชมขั้นตอนการปรุงกันอย่างใกล้ชิด โดยเชฟฝีมือเยี่ยมที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
บ่ายเข้าชม ศาลเจ้าอิคุตะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น คาดกันว่า ที่นี่ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 201 หรือกว่า 1800 ปีมาแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าเทพอิคุตะนั้นเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ที่นี่จึงเป็นศาลเจ้าที่มักจะมีชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทั้งเครื่องรางของที่นี่ยังมีชื่อด้านการสมหวังด้านความรักด้วย

จากนั้นนำท่านเยือน โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดัง เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย บริเวณนี้มีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้าง Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่างๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap, ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL OSAKA HINODE หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โอซาก้า -  อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ **** เดินทางโดยรถไฟ  (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) ****
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระ ช้อปปิ้งในโอซาก้า( ไม่มีรถบัสบริการ )  หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T.  ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อม  กับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้น ไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR  ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์  ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว

จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอร์แมน หรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับธีมพาร์คThe Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจำลองสถานที่สำคัญมากมาย ที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี 4K
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7โอซาก้า -  ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) - อิออน มอลล์  - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ 

หลังจากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่ายสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.35 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
  และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา