รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE175 : ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางคามิโคจิ สวิสแลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE175 : ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางคามิโคจิ สวิสแลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น 7 วัน 5 คืน (JL)

ชมเส้นทางคามิโคจิ “สวิสแลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น” ทิวทัศน์ที่สวยงามดุจเทพนิยาย
สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ “เก็บลูกพีช” สด ๆ จากต้น ชิมรสหวานฉ่ำ อิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติ
เปิดประสบการณ์การแช่อนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น 3 คืน
ชม “สวนเค็นโรคุเอ็น” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน “สวนสามสวนที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น”
พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE175-00116-22 ก.ค. 67Japan Airlines (JL)98,000จองด่วน
TE175-00223-29 ก.ค. 67Japan Airlines (JL)98,000จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
21.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก อย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - บริการข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ” รองท้อง หนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์ - กระเช้าลอยฟ้าหุบเขาบิวาโกะ - บิวาโกะ เทอเรส - เมืองทาคาชิมะ (จังหวัดชิงะ) - ศาลเจ้าชิราฮิเกะ - อาวาระ อนเซ็น (จังหวัดฟุคุอิ) - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
00.25 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
08.00 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย..

บริการท่านด้วย ข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ พร้อมชาเขียวสตาร์บัคส์” เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารเช้ารองท้องยามเช้าในแบบฉบับของเมนูง่ายและสะดวก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสัมผัสอีกหนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น...
  
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ชื่อว่า “บิวาโกะวัลเลย์” จากจุดชมวิวแห่งนี้ นอกจากจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบบิวาโกะที่สวยงามจากมุมสูงแล้ว ยังเป็นจุดที่สามารถสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน ใบไม้จะเป็นสีเขียวขจี สดใส  ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ก็สามารถมองเห็นต้นไม้บนภูเขารอบด้านเปลี่ยนสีสัน นอกจากนี้ให้ท่านนั่งพักผ่อนบน “บิวาโกะ เทอเรส” พร้อมชมวิวมุมกว้างของทะเลสาบบิวะ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และมีคาเฟ่บริการเครื่องดื่มและอาหารด้วย...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคาชิมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ อยู่ทางทิศวันตกของทะเลสาบ รอบเมืองทาคาชิมะนั้นมีธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นที่มาของน้ำถึง 1 ใน 3 ในทะเลสาบบิวะ…

นำท่านชม “ศาลเจ้าชิราฮิเกะ”เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,900 ปี ทว่าสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่คือประตูโทริอิที่ตั้งอยู่เหนือพื้นทะเลสาบบิวะ ซึ่งมีความโดดเด่นสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์…

นำท่านเดินทางสู่ “อาวาระ อนเซ็น” ตั้งอยู่ในทางเหนือของจังหวัดฟุคุอิ น้ำร้อนของอาวาระอนเซ็นนั้นถูกคัดเลือกมาอย่างดีถึงกว่า 100 ชนิด ได้รับเสียงร่ำลือว่าช่วยเรื่องสุขภาพและความงาม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พักMIMATSU HOTEL AWARA ONSEN  [ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น]
วันที่ 3อาวาระ อนเซ็น - หน้าผาโทจินโบ - เมืองคานาซาว่า (จังหวัดอิชิคาว่า) - กิจกรรมการทำแผ่นทองคำเปลว - เยี่ยมชมย่านโรงน้ำชาเก่าฮิงาชิ ชายะ - เสิร์ฟท่านด้วยไอศกรีมที่ห่อด้วยทองคำเปลว - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งก์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านเดินทางสู่ “หน้าผาโทจินโบ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:15 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ถือเป็นตัวแทนของจังหวัดฟุคุอิ หน้าผาหินแห่งนี้ถูกคลื่นจากทะเลญี่ปุ่นที่แสนรุนแรงกัดเซาะจนเกิดเป็นหน้าผาทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรที่มีรูปร่างไม่เหมือนใครและจากรูปร่างของมันนั้นเกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติอันมีค่าของญี่ปุ่น…

นำท่านเดินทางสู่ เมือง “คานาซาว่า” เมืองที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ในอดีต และมีงานศิลปะที่ยังคงสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมาของคานาซาว่า โชคดีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลกระทบจากสงคราม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16…
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่โดยการร่วม “กิจกรรมทำแผ่นทองคำเปลว” เรียนรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ และท่านจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำทองคําเปลวของคานาซาว่าด้วย... 

นำท่านเดินทางสู่ “ย่านโรงน้ำชาเก่าฮิงาชิ ชายะ” เป็นถนนโรงน้ำชาและย่านเกอิชาชื่อดังของเมืองคานาซาว่า มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 หรือในยุคสมัยเอโดะ ที่นี่เป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือน ได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนี้ จะมีบ้านลักษณะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ มีอายุมากกว่า 200 ปี ตั้งเรียงติดกันเป็นทางยาวซึ่งบ้านเรือนแต่ละหลังของย่านนี้ล้วนเป็นผลพวงของสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคเอโดะ… พิเศษ!! เสิร์ฟท่านด้วยไอศกรีมที่ห่อด้วยทองคำเปลว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคานาซาว่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู และเนื้อวัว พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อน
ที่พัก KANAZAWA TOKYU HOTEL  [ห้องพัก Superior Twin ขนาด 27 ตร.ม.]
วันที่ 4คานาซาว่า - ตลาดโอมิโจ - ชมสวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ - บริการฟรีทดลองชิมเนื้อวัวฮิดะย่าง  - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านแวะชิมอาหารทะเลสดๆ “ตลาดปลาโอมิโจ” เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 200 ปี เริ่มมีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1721 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า รวบรวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 180 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหาร หากใครมาที่นี่ต้องไม่พลาดมาลองชิมความสดอร่อยของอาหารทะเล อาทิ ปู Kano ได้ชื่อว่าเป็นปูหิมะที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงมากจากจังหวัดอิชิงะวะ หรือจะเป็นกุ้ง GASU ที่สามารถหาทานได้แถบเมืองคานาซาว่าเท่านั้น นอกจากนั้นยังมี โอเด้งคานาซาว่า ปลาไหลย่าง โคร็อกเกะหลากหลายไส้และร้านข้าวหน้าปลาดิบ…
   
นำท่านเยี่ยมชมสวนญี่ปุ่นที่จัดได้สวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนเค็นโรคุเอ็น” ในช่วงฤดูร้อน ท่านจะได้ชมความเขียวจขีของต้นไม้ใบหญ้า ทำให้บรรยากาศดูร่มรื่น เหมาะแก่การมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ จุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ คือ โคมไฟหินโคโตจิ ที่มีขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งสั้น ยึดโขดหิน อีกอย่างหนึ่งทอดยาวลงไปในบ่อน้ำ สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี...
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ในจังหวัด “กิฟุ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ  ที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว... ให้ท่านได้เดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
     
พิเศษบริการฟรี “เนื้อวัวฮิดะย่างชั้นเยี่ยม” เนื้อนุ่ม รสเลิศ ละลายในปาก ให้ท่านได้ทดลองชิมและลิ้มรสกับเนื้อวัวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฮิดะ และติดอันดับ 1 ใน 5 เนื้อวัวที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เนื้อวัวโกเบ เนื้อวัวมะทสึซากะ เนื้อวัวฮิดะ เนื้อวัวโอมิ และเนื้อวัวมิยาซากิ (ไม่ได้เรียงลำดับ)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล
   
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พักTAKAYAMA GREEN HOTEL [ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น ขนาด 36 ตร.ม.]
วันที่ 5ทาคายาม่า - สวิสแลนด์แห่งญี่ปุ่นเส้นทางคามิโคจิ - ร่วมสนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมลูกพีชสดๆ จากต้น - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านเดินทางสู่เส้นแห่งธรรมชาติ “เส้นทางคามิโคจิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่และมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คามิโคจิมีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าลงมาประทับ ซึ่งในบริเวณนี้มีบึงน้ำอยู่ทั้งสองแห่ง คือ บึงไทโช และบึงเมียวจิน บึงไทโชซึ่งอยู่ระหว่างทางถือเป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปบริเวณบึงสีเขียวมรกตที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง คามิโคจิหรือหลายคนเรียกว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น" ถือเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ ที่นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงามสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,500 เมตร โดยมีความงดงามของแม่น้ำอาซึสะ ที่มีสีสะท้อนจากผืนน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างสู่ด้านบน 
 
ระหว่างทางจะมีแม่น้ำอาซึสะไหลผ่าน สองข้างทางจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้ร่มรื่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “สะพานคัปปะ” สัญลักษณ์ของคามิโคจิ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เมื่อท่านเดินข้ามสะพานท่านจะเห็นผืนน้ำสะท้อนกับเทือกเขาโฮตาเคะและยาเคะตาเคะก่อให้เกิดภาพสะท้อนงดงาม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษด้วยการเก็บ “ลูกพีช” สดๆ จากต้น ชิมรสหวานฉ่ำ อิ่มอร่อยท่ามกลางธรรมชาติ ท่านจะได้รับทั้งความสนุกสนาน  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร  และได้ชิมผลไม้สดๆ ใหม่ๆ จากต้นด้วย...

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากุจิโกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  รายล้อมไปด้วยภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เป็นหนึ่งในทะเลสาบห้าแห่งรอบภูเขาไฟฟูจิ  และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด โด่งดังไปทั่วโลกในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม…
ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม... เสิร์ฟท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด ให้ท่านเลือกสรรกันได้อย่างจุใจทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
ที่พักLAVISTA FUJI KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - ชมสวนฮานะโนะมิยาโกะ (ดอกบานชื่น) - สวนสนุก “ฟูจิคิวไฮแลนด์” - จุดชมวิวฟูจิยาม่า ทาวเวอร์ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   
นำท่านชม “ดอกบานชื่น” สีสันสดใส ภายใน “สวนฮานะโนะมิยาโกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:30 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน พืชพรรณนานาพันธุ์ บานสะพรั่งตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับฤดูกาล นอกจากท่านจะได้ชมดอกไม้สวยๆแล้ว ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิด้วย...

นำท่านเดินทางสู่ “ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:20 ชั่วโมง) ภายใต้ชื่อ Fujiyama – King of Coasters Tower จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนโดยจุดประสงค์หลักก็คือการชมวิวภูเขาไฟฟูจิอันงดงามที่ตั้งตระหง่านตาอยู่เบื้องหน้า โดยไม่ต้องเสียวซ่านกับการนั่งรถไฟเหาะตีลังกา เพียงแค่ขึ้นลิฟท์ไป “FUJIYAMA SKY DECK” หอชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากความสูง 55 เมตร ท่านก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้แบบเต็มๆตา... 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยสีสัน  วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจ… นำท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้า หลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ร้านเกมส์  ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่นๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสดกุ้งตัวใหญ่ หมึกสด หอยเชลล์พิเศษ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศกรีม
ที่พักHOTEL GROOVE SHINJUKU   [ห้องพักแบบเตียง ขนาด 28 ตร.ม.]
วันที่ 7โตเกียว - เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” เพื่อนำท่านสู่ “ชิซุย เอ้าท์เล็ต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO และอื่น ๆ อีกมากมาย ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY และสินค้าอื่นมากมาย
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
14.30 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินมากที่สุดในญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากใจกลางเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 60 กิโลเมตร.
18.25 น.เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
23.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 16 - 22 กรกฎาคม 2567 98,000 บาท
 TE175-001: ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ DELUXE KAMIKOCHI & PEACH PICKING (ONSEN LOVER) 7 วัน 5 คืน (JL)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 - 29 กรกฎาคม 2567 98,000 บาท
 TE175-002: ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ DELUXE KAMIKOCHI & PEACH PICKING (ONSEN LOVER) 7 วัน 5 คืน (JL)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) 
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ)
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดี่ยวใน 1 ห้อง Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพักต่างชนิดต้องแจ้งคำขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพักเมื่ออยู่หน้างาน) หากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพื้นที่อันจำกัดของห้องพัก และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพักที่เสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดี่ยว ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลังจากการทำการจอง 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศให้โควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทาง สืบเนื่องจากติดโควิดก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอยึดเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นั่ง Long Leg ต้องจองตั๋วเดี่ยวเท่านั้น)
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ 
1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)  
1.7 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวัติครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ  23 กิโลกรัม 2 ใบ = 46 กิโลกรัมต่อท่าน (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
(กว้าง x ยาว x สูง) 25cm x 55cm x 40cm รวมกันไม่เกิน 115cm
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy