รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE050 : ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน (TG)

TE050 : ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GRAND PARK OTARU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HEISEKAN KAIYOTEI HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL
TE050 : ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คืน (TG)

ชมวิวกลางเมืองฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

แช่ออนเซ็น เล่นสกี แบบเต็มอิ่ม

พักกลางใจเมืองซัปโปโร ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืนเต็ม

เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆแบบไม่อั้น !!


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.55 น.ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
วันที่สองชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ดาเตะจิไดมูระ - ออนเซ็น
08.30 น.เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร    

นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ นำท่านชม นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม(ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้น ท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปยัง ดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมายเช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 
ที่พักNOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สามโนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – โมโตะมาจิ - โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปยัง โมโตะมาจิ ถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่เหมือนใครด้วยวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก เช่นโบสถ์ต่างชาติ อาคารกงสุลเก่าแก่  นำชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse)สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดงแต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะแต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึกร้านอาหารโรงเบียร์และอื่นๆ

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า ไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ ภูเขาที่สูง 334 เมตรวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้นนับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว 

***หมายเหตุ:การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการแทน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย**
ที่พักHEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ(ชมวิวสวนรูปดาว) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – โอตารุ – เทศกาลโคมไฟหิมะโอตารุ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง หอคอยโกะเรียวคะคุ(ชมวิวสวนรูปดาว) หอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 2006สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศาชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการป้อมโกะเรียวคะคุ  พื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกตามสไตล์ตะวันกตกแห่งเดียวในญี่ปุ่นสาเหตุที่ทำรูปดาวเพื่อให้มีพื้นที่วางปืนใหญ่ได้มากกว่าปกติ จึงเรียกชื่อว่าโกะเรียวคะคุหรือป้อมห้าแฉก ป้อมโกะเรียวคะคุถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 และเป็นจุดชมซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายขอที่ระลึก ร้านอาหาร และ ลานจัดนิทรรศการ

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
***หมายเหตุ:การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ทางบริษัทจะคืนเงินค่าบริการแทน 

นำชม ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล สายพันธุ์พื้นเมืองที่พบได้เยอะบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมให้อาหารอย่างใกล้ชิด
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ "อตารุ ชมเทศกาลโคมไฟหิมะ"(OTARU YUKI AKARI NO MICHI)
เทศกาลโคมไฟหิมะที่โอตารุ ภายในเมืองจะตกแต่งไปด้วยโคมไฟหิมะ และรูปปั้นน่ารักจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจุดโคมไฟไว้หน้าบ้านและร้านค้าจำนวนมากเพื่อทำให้งานเทศกาลดูยิ่งใหญ่ขึ้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักGRAND PARK OTARU HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าโอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - คิโรโระลานสกีคิโรโระ – ซัปโปโร
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมืองชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ(ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณท่านละ 1,500 เยน)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่าน ไปยังลานสกี คิโรโระ รวมค่ากิจกรรมบนลานหิมะ 120 นาที เช่น Snow Rafting, Mini snow mobile, Banana Boat ,Sled

**สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี หรือต้องการขึ้นกระเช้ากอนโดล่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ติดต่อมัคคุเทศน์**
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!  **ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด, กุ้ง, หอยเชลล์, ปลา, ซูชิ, เท็มปุระ, เนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์
ที่พัก KEIO PLAZA  HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่หกซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) –  มิตซุย เอ้าท์เล็ต – JR ทาวเวอร์  – ซัปโปโร
เช้านำท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ ซัปโปโร อีกแห่งหนึ่งสร้างตั้งแต่ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโดก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดปัจจุบัน หอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปีค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ 

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก)เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลังโดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อนตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่สูง10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปีค.ศ.1911

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโตตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนำท่านไปยังหมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก)แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ ShiroiKoibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรักสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ง ที่ ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้นจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ ย่านทานุกิ ถนนช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองซัปโปโร ที่ครบครัน ทั้งสินค้า ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, นาฬิกา, เกมส์, กล้องถ่ายรูป, ของฝาก, ของที่ระลึก, เสื้อผ้า, สินค้าแบรนด์เนม, เครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ** อิสระอาหารค่ำ **
ที่พักKEIO PLAZA  HOTEL**** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม**ดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน15 วัน
 • การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
 • ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
 • ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด /        Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
 • กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วยตัวเอง
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า21 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา