รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE050 : ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GRAND PARK OTARU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HEISEKAN KAIYOTEI HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL
TE050 : ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
​23:45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซ่ (นครซัปโปโร) กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาโนะโบะริเบะทสึ - ชมความน่ารักฟาร์มหมีสีน้ำตาล - อุทยานทะเลสาบโอนุมะ (เมืองฮาโคะดาเตะ) 
08.30 น.เดินทางถึง ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
       
นำท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาดั้งเดิมของชนเผ่าชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน้ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถันในบริเวณนี้ และนอกจากนี้เมืองโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้ง ถือเป็นหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์
     
นำท่าน “ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า” สู่จุดชมวิวบนยอดเขาโนะโบะริเบะทสึ โดยใช้เวลาเพียง 7 นาที ในวันที่ท้องฟ้าเปิดแดดดีท่านสามารถชมทะเลสาบคุททาระ ในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสียังสามารถชื่นชมกับสีสันของเหล่าใบไม้ ที่อวดความงดงามก่อนสลัดใบทิ้งยืนกิ่งก้านท้าทายฤดูหนาวที่จะมาเยือน นับเป็นช่วงท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอีกช่วงประจำปี ก่อนทุกอย่างจะกลายเป็นสีขาวถูกปกคลุมด้วยหิมะสูง 

นำท่านชมความน่ารักของ “หมีสีน้ำตาล” มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนย์อนุรักษ์ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จำลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้พบหมีสีน้ำตาลที่เป็นหมีอนุรักษ์พันธุ์หายากกว่า ท่านสามารถป้อนอาหารให้หมีได้ในระยะใกล้ชิด และชมวิธีการอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่เมื่อได้เห็นวิธีการอ้อนนี้ต้องยอมใจอ่อนทุกครั้ง ท่านจะได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของหมี บางช่วงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเป็ดให้ชมอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานทะเลสาบโอนุมะ” ตั้งอยู่ในในเขตเมือง “ฮาโคะดาเตะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เป็นเมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอชิมา มียอดเขาฮาโคะดาเตะสูงประมาณ 334 เมตรเป็นจุดที่สูงที่สุด ล้อมรอบด้วยทะเล หิมะตกเบาบางเนื่องจากได้รับอิทธิพลทางภูมิอากาศแบบทะเล โดยมีกระแสน้ำอุ่นทสึชิมา ทำให้เมืองนี้ไม่หนาวมากเหมือนอย่างเมืองอื่น ๆ ข้างเคียงบนเกาะเดียวกัน ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดฮอกไกโด มีธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามอย่างมาก เป็นท่าเรือนานาชาติแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติหลากหลาย คงหลงเหลืออิทธิพลในปัจจุบันตามถนนในเมืองและพื้นที่แบบยุโรป 

“อุทยานแห่งชาติโอนุมะ” เป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากฮาโคะดาเตะเพียง 30 นาทีเท่านั้น มีภูเขาโคมากะทาเคะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบ มีกิจกรรมมากมาย เช่น เดินเล่นรอบทะเลสาบอย่างสบายใจ ปั่นจักรยาน ตั้งแคมป์ และนั่งเรือออกไปยังเกาะต่าง ๆ รับรองว่าผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำกิจกรรมกลางแจ้งในฮอกไกโด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูญี่ปุ่นอัพเกรดชุดต้อนรับแขกพิเศษคนสำคัญ “ไคเซคิ” เสิร์ฟสลัดผัก เต้าหู้ปู ซาชิมิปูสด ขาปูเทมปุระ ขาปูย่าง ไข่ตุ๋น หม้อไฟเต้าหู้สด ข้าวต้มเนื้อปูเห็ดสดสาหร่าย และของหวาน
ที่พักHAKODATE KOKOSAI HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ฮาโคะดาเตะ - ชมสวนมิฮาระชิแทน - ฮาโคะดาเตะ - จุดชมวิวบนภูเขาฮาโคะดาเตะ(ติดอันดับ 1 ใน 3 สวยที่สุด) - ท่าเรือฮาโคะดาเตะ - อิสระช้อปปิ้ง - โกดังอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม “สวนโคะเซะทสึเอ็น” ซึ่งเป็นสวนญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใน “สวนมิฮาราชิ” ที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ของพ่อค้าผู้ร่ำรวยในอดีต สวนแห่งนี้มีความงามที่หลากหลายไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ใบไม้ต่างพากันเปลี่ยนสีสันเป็นเหลือง ส้ม แดง แล้วพากันร่วงหล่นสู่พื้น จนดูเหมือนพรมใบไม้แดงทั่วทั้งสวน พอตกกลางคืนมีการประดับไฟไลท์อัพให้บรรยากาศชวนฝันอีกแบบ (ขึ้นกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)
 
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “จุดชมวิวภูเขาฮาโคะดาเตะ” ชมความสวยงามของเมืองท่าทางทะเลที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น กรณีที่มีกระแสลมแรงและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกระเช้าไฟฟ้าอาจมีการหยุดให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าวิวการมองเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย“อิสระช้อปปิ้งท่าเรือฮาโคะดาเตะโกดังอิฐแดง” ย่านโกดังสินค้าเก่าของเมืองฮาโคดาเตะ ปัจจุบันนำพื้นที่มาพัฒนาเป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮาโคะดาเตะ มีสินค้าหลากหลายให้ท่านชม อาทิเช่น เครื่องแก้ว เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึก เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมบรรยากาศสบาย ๆ ชมทัศนียภาพงดงามภายในบริเวณ ซึ่งจะได้พบเห็นกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโกดังอิฐแดง เพื่อใช้เป็นโรงเก็บของที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1907 และมีความโดดเด่นให้ความรู้สึกโรแมนติคด้วยเรือที่จอดที่ท่าเรือเรียงราย คล้ายกับหลายประเทศในแถบทวีปยุโรป และโรงเก็บของแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้กลายมาเป็นร้านค้า ร้านช็อคโกแล็ต ร้านขายของที่ระลึกน่ารัก ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสวยงามและหามุมถ่ายภาพที่ระลึก 

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) สถานที่พักตากอากาศขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของประเทศ เนื่องจากมีสารอาหารปนเปื้อนน้อยจึงมีแพลงก์ตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีใสสะอาด และมีระดับออกซิเจนสูงมากบนผิวน้ำ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ  โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
ที่พักLAKE TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ทะเลสาบโทยะ - สวนธารน้ำใสฟุคิดาชิ - เก็บแอ๊ปเปิ้ลสดจากสวน - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นครซัปโปโร - อัพเกรดมื้อค่ำสุด
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “สวนธารน้ำใสฟุคิดาชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ซึ่งมีน้ำพุและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใด ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน้ำแร่ธรรมชาติดื่มได้ฟรี และบริเวณรอบยังมีร้านค้าให้จับจ่ายซื้อของ
     
นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ อีกหนึ่งในผลไม้ที่มีมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด หนึ่งในนั้น คือ “แอ๊ปเปิ้ล” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลแอ๊ปเปิ้ลสด ๆ จากต้น และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับแอ๊ปเปิ้ลลูกใหญ่ ๆ ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานและกลิ่นหอมยั่วยวนอีกด้วย รับประกันความอร่อยเต็มที่อย่างแน่นอน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองโอตารุนับเป็นเมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานาน มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม และยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้าที่สร้างเป็นอาคารอิฐสีแดง ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร มักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุไปในปัจจุบัน

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ชม ความโดดเด่นของ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (แคนาดาและญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณ จังหวะที่มีไอน้ำพุ่งออกมาพร้อมด้วยเสียงดนตรีแสนไพเราะ ท่านยังสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้าน แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในชุมชนที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงาน จนเกิดเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อเครื่องแก้ว ที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วของเจ้าหน้าที่ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง

ชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะบริการท่านด้วยไอศครีมท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและหาทานได้ยากอีกด้วย “ไอศครีม 7 ชั้น” นอกจากจะมีรสชาติที่แสนอร่อยแล้วยังนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองโอตารุ

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์กลางความเจริญที่สุดของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง)  เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว ในสมัยอดีตกาลฮอกไกโดเคยถูกเรียกว่า “เอะโซะ” เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างชาวไอนุ และตั้งแต่ ปี 1603 หรือในสมัยเอะโดะ คนญี่ปุ่นก็เริ่มเข้ามาปักหลักอาศัยในเกาะแห่งนี้ จนสิ้นยุคสมัยเมย์จิ ในปี 1868 ชื่อ “เอะโซะ” ถูกประกาศเป็นรัฐอิสระและเปลี่ยนชื่อเป็น “ฮอกไกโด” ซึ่งในช่วงยุคบุกเบิกนั้น แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากนักโทษในเรือนจำอะบาชิริ จึงถือว่าคนเหล่านี้คือผู้บุกเบิกฮอกไกโดรกร้าง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปูยักษ์ 3 ชนิด รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านสามารถนำมาย่างบนเตาย่างร้อน และอิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เท็มปุระทอด พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ (ไม่อั้น)
ที่พักSAPPORO MYSTAYS PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดสดโจวไก - สวนมารุยามะ - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโรสเตชั่น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือแต่เดิมในอดีตได้ถูกเรียกตามชื่อสถานที่ตั้งในเมือง คือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ประชาชนบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข แม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่เป็นที่สำหรับคนในท้องถิ่นได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตย์ อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในคนได้รู้สึกเกรงกลัวต่อบาป นอกจากศาลเจ้าแห่งนี้จะเป็นสถานที่รวมเทพเจ้าของเกาะฮอกไกโด ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวคับคั่งช่วงชมดอกซากุระบานและดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกซากุระซึ่งมีประมาณ 1,400 ต้น และต้นบ๊วยที่มีประมาณ 250 ต้น
     
นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดโจวไก” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักของชาวเมืองซัปโปโร เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากท้องทะเลญี่ปุ่นทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ชมบรรยากาศของตลาดสดยามเช้าของเมืองซัปโปโรที่มีขายผัก ผลไม้ และของทะเลสด อาทิ ปูยักษ์ ปูขน หอยเม่น ฯลฯ มาวางขายในตลาดสดราคาไม่แพง สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น ทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสด ๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสด ๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่ร้านขายปลาสด ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอื่น ๆ เรียงรายกว่า 60 ร้านค้า มีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้ท่านได้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาดได้ลิ้มรสอาหารตามฤดูกาล เพื่อที่จะให้ได้วัตถุดิบที่หมายตาไว้ต้องรีบมาที่ตลาดแต่เช้าตรู่ ให้ท่านอิสระสนุกสนานเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของอาหารสดที่น่าตื่นเต้นแปลกตา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตไคเซ็นดง ข้าวสวยหน้าอาหารทะเลสด 
บ่ายนำชม “สวนมารุยาม่า” สวนสาธารณะอีกแห่งในเมืองซัปโปโร สถานที่ที่อยู่ติดกับศาลเจ้าฮอกไกโด และสวนสัตว์มารุยาม่า นอกจากจะเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ยังถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)
     
ให้ท่านได้อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อดังญี่ปุ่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อัพเกรดบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น มีเสิร์ฟทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวฮอกไกโดคัดเนื้อเกรดคุณภาพ ทานพร้อมผักสดนานาชนิด ทานคู่กับน้ำจิ้มงาหอมกรุ่นสูตรเฉพาะของทางร้าน หรือจะเลือกทานคู่กับซอสเปรี้ยวก็อร่อยไม่แพ้กัน ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อน ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งก์และแอลกอฮอล์ (ไม่อั้น)
ที่พักSAPPORO MYSTAYS PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6นครซัปโปโร - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตะเซะ - ประเทศไทย  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​07:00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่อับดับสองของญี่ปุ่น
​10:30 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
​15:30 น. เดินทางถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมภาพความประทับใจ (ตารางเวลาการบินอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ขึ้นกับประกาศของสายการบินนั้น ๆ)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy