www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE048 : ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด) 7 วัน 4 คืน (EK)


Emirates (EK)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

HOLIDAY INN MADRID HOTEL

NOVOTEL CITY CENTER HOTEL
TE048 : ทัวร์ดูบอลสเปน ลาลีกา (บาร์เซโลน่า - รีล มาดริด) 7 วัน 4 คืน (EK)

เยี่ยมชมกรุงแมดริด ประเทศสเปน เมืองแห่งตำนาน มนต์เสน่ห์แห่งสถานที่โบราณ

ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตร หรือประมาณ 2,000 ฟุต

ตั้งอยู่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองหลวงอื่นๆ ในย่านยุโรปด้วยกัน สเปน

(ESPANA) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเคยได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน”

ชมสนามซานติอาโก้ เบอร์นาบิว ของสโมสรฟุตบอลชื่อดัง “รีล แมดริด”

ชมเมืองบาร์เซโลน่า ชมสนามคัมป์นูของสโมสรฟุตบอลชื่อดัง “บาร์เซโลน่า”

พร้อมชมฟุตบอล ลาลีกาสเปน คู่ซุปเปอร์บิ๊กแมทซ์ “เอล คลาซิโก้”

ระหว่าง

เจ้าบุญทุ่ม - บาร์เซโลน่า  VS  ราชันชุดขาว -  รีล มาดริด 
รายละเอียดการเดินทาง

30 พ.ย.59 กรุงเทพฯ - ดูไบ
23.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 แถว T เคาท์เตอร์สายการบิน Emirates Airline พบเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
1 ธ.ค.59 ดูไบ - กรุงแมดริด - ทัวร์สนามซานติอาโก้ เบอร์นาบิว
01.55 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 371
05.45 น.  ถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 141
12.40 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงแมดริด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.30 น. นำท่านชม สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว (Santiago Bernabeu)

สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน กรุงมาดริด ประเทศสเปน มีความจุ 85,454 ที่นั่ง เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใช้สนาม เมื่อวันที่27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่า เอสตาดีโอชามาร์ติน (Estadio  Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947

อิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสรตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก WEARE  CHAMARTIN  หรือเทียบเท่า
2 ธ.ค.59 กรุงแมดริด - เที่ยวชมเมือง - นั่งรถไฟ AVE - บาร์เซโลน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่   น้ำพุไซเบเลส (Cibeles fountain) อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส ตั้งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส ซึ่งจุดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด มีอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส อยู่ตรงกลางจตุรัสซิเบเลส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ที่คอยปกป้องมวลมนุษย์ นกและสัตว์ต่างๆ ในทะเลไซบีเรีย อันมีประวัติยาวนาน ที่นี่ ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และรอบๆ บริเวณนี้ มีอาคารสวยงามที่สำคัญๆ ประจำอยู่ทั้ง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทำการไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา

นำท่านชม  ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid Puerta de Alcala) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของประเทศสเปน สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ / สวนสาธารณะและถนนสายสำคัญ เช่น Paseo de la Castellana และ Gran Via มีขนาดใหญ่กลางโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม ล้อมรอบด้วย 2 ส่วนโค้งที่คล้ายกัน มี 6 รูปปั้นที่ประดับด้านบนของประตู เป็นผลงานของศิลปินประติมากรรม Francisco Gutierrez และโรมิเชล รวมถึงมีสวนหย่อมที่สวยงาม

นำท่านชม พลาซา เดอ เอส ปันญา (Plaza de Espanga) เขตปูเอต้าเดลซอล (ประตูพระอาทิตย์) เป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย อีกทั้งยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จุดนี้จะให้ท่านได้อิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางต่อยัง ปัวร์ต้า เดล โซล ( Puerta de Sol ) ย่านธุรกิจใจกลางของเมือง จัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนทุกสาย หรือหมายความว่ามี กม. 0 อยู่ตรงนี้ ซึ่งตั้งอยู่หน้าตึกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน “El puerta del sol” อันเป็นที่เดียวกันกับย่านที่ขายสินค้ามากมายเป็นสถานที่ที่ไม่เคยหลับใหลมี ผู้คนมากมายที่วนเวียนเดินเล่นกันอยู่ที่นี่ สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางของการจัดงานสำคัญๆประจำปีต่างๆอย่างงาน คริสต์มาสและงานปีใหม่ ของชาวสเปนและชาวเมืองมาดริด
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า (Barcelona) โดย รถไฟด่วน AVE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงถึงจะมีรถโค้ชท้องถิ่นมารับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก TRYP CONDAL MAR  หรือเทียบเท่า
3 ธ.ค.59 บาร์เซโลน่า - ซากราดา ฟามีเลีย - สวนสาธารณะเกล (City of Gaudi) - เขามอนต์จูอิก - ถนนราลัมบรา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย (La Sagrada Familia) หรือ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งมีความสูงถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา สร้างตั้งแต่ปี คศ.1882 โดย สถาปนิก “อันโตนิโอ เกาดี้” ใช้เวลาทำงานอยู่นานถึง 43 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตในปี1926 ปัจจุบันยังคงดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 วิหารนี้มีความพิเศษ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของ มองต์เซร์ราตที่สวยงามแปลกตา

จากนั้นนำท่านชม City of Gaudi ผลงานของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซโลน่าภาคภูมิใจ ตั้งอยู่บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า กาซ่า บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบให้กับเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลน่า โดยออกแบบใหม่ทั้งหมดเพิ่มไป 1 ชั้น แล้วทำหลังคาให้สวยงามสะดุดตา ระเบียงของเกาดี้เป็น รูปกะโหลกที่สวยงามไร้ที่ติ อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี้ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมั่งคั่งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นแฟชั่นในยุคนั้น

จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเกล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง ออกแบบตั้งแต่ปี 1900–1914 มีตลาดในร่ม จัตุรัสกลางมีทางเดินข้ามหุบเขา บ้านที่สร้างเสร็จเพียงสองหลัง และกำแพงรอบอุทยานเป็นกระเบื้องหลากสี ล้วนตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกทั้งสิ้น สถานที่สุดท้ายของเกาดี้ คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ที่ยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขามอนต์จูอิก (Montjuic) เป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองบาร์เซโลนาแบบพาโนรามา

นำท่านชม ชายหาดบาร์เซโลนา ที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เต็มไปด้วยผู้คนที่นิยมมาเดินเล่น พักผ่อน ท่านจะได้เห็นถนนเลียบชายหาดที่มีร้านค้า บาร์เล็กๆ น่ารักๆ ชมสิ่งก่อสร้างรูปทรงแปลกตา Homenatge a la Barcelona (Homege to Barcelona) ลักษณะเป็นกล่องต่อกัน 4 ชิ้นเอียงเล็กน้อย ผ่านชมหมู่บ้านโอลิมปิค ที่ดูโดดเด่นริมชายหาด รูปทรงเหมือนปลา ชื่อว่า Piex หรือ Fish Building ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง และสถานคาสิโนยอดนิยม

จากนั่น นำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดบน ถนนราลัมบรา    (La Ramblas Street) ถนนสายธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองบาร์เซโลน่า ณ จุดนี้จะให้เวลาท่านได้อิสระเดินเล่น หรือช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย ซึ่งในแต่ละตรอกซอกซอย มีร้านรวงให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้า ของฝาก ท่ามกลางตึกสวยๆ สมัยโรมัน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TRYP CONDAL MAR  หรือเทียบเท่า
4 ธ.ค.59 ย่านโกธิก - ช้อปปิ้ง LA ROCA VILLAGE - ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน “El Clasico”
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET  หมู่บ้านที่มีร้านช้อปปิ้งบาร์เซโลน่า มากกว่า 100 ร้าน พบกับเสื้อผ้าของนักออกแบบสเปนและต่างประเทศ มากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ ย่านบาร์รีโกติก หรือ ย่านโกธิก (Gothic Quarter) ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้า, ร้านกาแฟ, โรงแรมขนาดเล็กตั้งเรียงรายอย่างสวยงาม สถาปัตยกรรมในย่านนี้เสร็จสมบูรณ์ในยุคทองของโกธิค คือระหว่างศตวรรษที่ 13-15 อีกทั้งยังมีร่องรอยของพวกโรมันที่ยังเหลืออยู่ จะเห็นได้จากกำแพงเมืองโบราณ มีศาลากลางและที่ว่าการรัฐบาล และมหาวิหารบาร์เซโลนา (Barcelona 4 Cathedral) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ของ สโมสรบาร์เซโลน่า
21.00 น. พาท่าน ชม ฟุตบอลลาลีกาสเปน 2015/2016 คู่ซุปเปอร์บิ๊กแมทซ์ (El Clascio) ระหว่าง เจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลน่า ปะทะ ราชันชุดขาว รีลแมดริด

** อิสระอาหารค่ำบริเวณสนามฟุตบอล **
23.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก TRYP CONDAL MAR  หรือเทียบเท่า
5 ธ.ค.59 บาร์เซโลน่า - ทัวร์สนามคัมป์นู - สนามบิน - ดูไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ของ สโมสรบาร์เซโลน่า สำหรับ “คัมป์นู” หรือจะเรียกว่า “นู คัมป์” เป็นภาษาคาตาลัน แปลว่า “สนามแห่งใหม่” โดยมีชื่อสนามเต็มๆว่า เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi Camp Nou) ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1954 และแล้วเสร็จในปี 1957 ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง 98,787 คน (ถ้าเป็นในเกมส์แชมเปี้ยนลีกจะลดลงเหลือ 96,636 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย) สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปน  ปัจจุบันเป็นสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสเปน ในแง่ของจำนวนถ้วยรางวัลภายในประเทศและทุกถ้วย นอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากในยุโรป จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสร
11.00 น. ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า (Barcelona)

 ** อิสระอาหารกลางวันในสนามบิน **
14.50 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 186
6 ธ.ค.59 ดูไบ - กรุงเทพฯ
00.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.05 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 384
12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ** หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ **ดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล (ที่นั่งจะแจ้งก่อนการแข่งขัน 1-2 วัน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
   
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
  • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
  • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
  • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน  หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW  หัก 75%  ของค่าทัวร์
 • ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND  หัก 90% ของค่าทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิก หลังจากที่ปิดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว   คิดค่าเสียหายตามจริง
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND   
  • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์