www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE009 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 3 คืน (CI)


China Airlines (CI)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Nest Hotel Naha
TE009 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 3 คืน (CI)

ตื่นตากับอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น “ ชูราอุมิ อควาเรียม”

      ชมการแสดงของ “ วาฬเพชฌฆาตและปลาโลมาแสนรู้ ”

ชมวิวพาโนราม่าที่ “ผามันซาโมะ”

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่ “โอกินาว่าเวิลด์” 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – โอกินาว่า
08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
11.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ CI 834
15.40 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 122
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินนะฮา เกาะโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่น

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โอกินาว่า เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบันเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวยน้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Nest Hotel Naha  **** หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง ชูราอูมิ อควาเรียม – โรงงานผลิตเบียร์  – ผามันซาโมะ – อเมริกัน วิลเลจ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชูราอุมิ อควาเรียม อควาเรียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับสามของโลก เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2002 ชื่ออควาเรียมนี้มาจากคำว่า ชูระ หมายถึง ความงาม และ อูมิ หมายถึง มหาสมุทร มาจากการโหวตชื่อจาก 13,000 เสียงโหวตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเลปะการังและปลาฉลามมากมายสร้างบนพื้นที่กว่า 19,000 ตรม. มีแท๊งค์น้ำมากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจำลองระบบนิเวศน์ที่เหมือนจริงทำให้ปะการังที่มีชิวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องชมปลาตัวเล็กมากมายว่ายน้ำผ่านดงปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชมงูทะเล ปลิงทะเล  หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของความอลังการเกินบรรยาย ตู้ปลาอะคลีลิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ขนาด กว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนา 60 ซ.ม. ฉากหลังเป็นพระเอกของงานคือ ปลาฉลามวาฬยักษ์ และ ปลากระเบนยักษ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเล

จากนั้นชมการแสดงปลาดลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลางแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มาความฉลาดแสนรู้ที่จะทำให้ท่านประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟรุ๊ตแลนด์ 
บ่าย นำท่านชมโรงงานผลิตเบียร์ ท้องถิ่นยี่ห้อดังของเกาะโอกินาว่า ชื่อว่า “Orion” ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนาโงะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1957 เริ่มผลิตเบียร์ออกสู่ตลาดในปี 1950 ถือเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากบนเกาะโอกินาว่า มีรสชาติที่นุ่มนวลกว่าเบียร์ยี่ห้ออื่น โรงงานผลิตเบียร์ Orion ยังมีชื่อเสียงด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นโรงงานผลิตเบียร์แล้ว ที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์อย่างใกล้ชิดด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้าง หันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่อเมริกัน วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า “ชาตัน” อยู่ตอนกลางของโอกินาว่าสร้างเลียนแบบจากแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด 
ค่ำ ** อิสระอาหารเย็น ** เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้า
ที่พัก โรงแรม Nest Hotel Naha‎  **** หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม โอกินาวาเวิลด์  –  ปราสาทชูริ – ถนนโคคุไซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โอกินาวาเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่เกาะริวกิว นำท่านสัมผัสความงดงามของระบำอิซ่าซึ่งเป็นระบำพื้นเมืองที่อยู่คู่มากับชาวพื้นเมืองเป็นเวลาหลายร้อยปีนอกจากนี้ยังภายในยังมีโรงงานเครื่องแก้วริวกิวที่มีชื่อเสียงมาก

นำท่านแวะชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมปราสาทชูริ ในอดีตเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ และได้ถูกทำลายหลายครั้ง จากผลของสงครามโอกินาวาและได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1922 มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงเป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิวโดยแท้ ภายในมีบัลลังก์ของผู้ครองแผ่นดินและมงกุฎทองซึ่งหาชมได้ยากอีกด้วย บริเวณรอบของปราสาทแห่งนี้มีสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการบันทึกให้เป็นสมบัติประจำชาติ เช่น ประตูอิชิมง และประตูคังไคมง ในในปี 2008 ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งที่ย่านถนน โคคุไซ ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้ายกับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ค ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในย่านนี้เท่านั้น อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่างๆที่แต่งแต้มสีสันได้จัดจ้านโดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึกหรือของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก โรงแรม Nest Hotel Naha‎‎  **** หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ไทเป  – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

นำท่านสู่ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ศาลเจ้าประจำเมือง สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุติลงเพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่าตั้งอยู่ใน นะฮา เมืองโอกินาว่า เป็นวัดที่อยู่ในเขตธรรมชาติที่สวยงาม

ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นะฮา ประเทศญี่ปุ่น
11.55 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นะฮา ด้วยเที่ยวบิน CI 121
12.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
13.55 น. ออกเดินทางต่อด้วย เที่ยวบินที่ CI 835
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
 • ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้อง
 • ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
เงื่อนไข
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสำรองการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่    
 • มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

  ** รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง **

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์