หน้าแรก Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์สวิส

ทัวร์สวิส

[ ทั้งหมด 10 รายการ ]

ทัวร์สวิส พรีเมี่ยม Triple Enjoy ขอนำเสนอโปรแกรม ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิส เน้นคุณภาพสูงสุด ในแบบฉบับของเรา เมื่อเทียบกับราคาที่ท่านจ่าย นำท่านไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลก ธรรมชาติอันงดงาม มีวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วย หุบเขาแสนสุดสวย สู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่า ชมความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นำเที่ยวโดยทีมงานบริษัททัวร์มืออาชีพ ทัวร์สวิส ของเราทุกโปรแกรม เป็นทัวร์ระดับพรีเมี่ยม เชิญท่านพิสูจน์คุณภาพกับเราได้นะคะ

โปรแกรมทัวร์สวิส เที่ยวสวิส คุณภาพพรีเมี่ยม

 • ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของอิตาลี ... สนามกีฬาโคลอสเซียม และ หอเอนปิซ่า | ลงเรือข้ามสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค | ขึ้นรถไฟ (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) | ถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) | ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซาย ณ กรุงปารีส
  11-20 ม.ค. 61 18-27 ม.ค. 61 25 ม.ค.-03 ก.พ. 61 01-10 ก.พ. 61 08-17 ก.พ. 61 15-24 ก.พ. 61 22 ก.พ.-03 มี.ค. 61 01-10 มี.ค. 61 22-31 มี.ค. 61 08-17 เม.ย. 61 19-28 เม.ย. 61 26 เม.ย.-05 พ.ค. 61 03-12 พ.ค. 61 10-19 พ.ค. 61 17-26 พ.ค. 61 24 พ.ค.-02 มิ.ย. 61
  เริ่มต้น 103,500.- TE018 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)
 • ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา ... นั่งเรือโบราณ ล่องทะเลสาบเมืองลูเซิร์น | นั่งรถไฟไต่เขา Rigi | ชมวิวแบบพาโนรามาของ ทะเลสาบ Luzern และ Zug | นั่งรถไฟท่องเที่ยวผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ | สัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | พิชิตยอดเขายูงเฟรา
  13-21 ม.ค. 61 20-28 ม.ค. 61 27 ม.ค.-04 ก.พ. 61 03-11 ก.พ. 61 10-18 ก.พ. 61 17-25 ก.พ. 61 24 ก.พ.-04 มี.ค. 61 03-11 มี.ค. 61 10-18 มี.ค. 61 17-25 มี.ค. 61 24 มี.ค.-01 เม.ย. 61 31 มี.ค.-08 เม.ย. 61 08-16 เม.ย. 61 21-29 เม.ย. 61 27 เม.ย.-05 พ.ค. 61 02 พ.ค.-10 มิ.ย. 61 05-13 พ.ค. 61 09 พ.ค.-17 มิ.ย. 61 12-20 พ.ค. 61 16 พ.ค.-24 มิ.ย. 61 19-27 พ.ค. 61 23 พ.ค.-01 ก.ค. 61 26 พ.ค.-03 มิ.ย. 61 30 มิ.ย.-08 ก.ค. 61 07-15 ก.ค. 61 14-22 ก.ค. 61 21-29 ก.ค. 61 28 ก.ค.-05 ส.ค. 61 04-12 ส.ค. 61 11-19 ส.ค. 61 18-26 ส.ค. 61 25 ส.ค.-02 ก.ย. 61 01-09 ก.ย. 61 08-16 ก.ย. 61 15-23 ก.ย. 61 22-30 ก.ย. 61
  เริ่มต้น 115,000.- TE130 : ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา 9 วัน 6 คืน (TG)
 • ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) ฝรั่งเศส ... ชม สนามกีฬาโคลอสเซียม และ หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | เที่ยวนครฟลอเร้นซ์ |เที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกของนครเวนิส | เที่ยวเมืองลูเซิรน์ | ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส | นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา | เที่ยวชมมหานครปารีส | ตื่นตาไปกับหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์
  28 ธ.ค. 60-07 ม.ค. 61 06-16 ม.ค. 61 13-23 ม.ค. 61 20-30 ม.ค. 61 27 ม.ค.-06 ก.พ. 61 03-13 ก.พ. 61 10-20 ก.พ. 61 17-27 ก.พ. 61 24 ก.พ.-06 มี.ค. 61 03-13 มี.ค. 61 10-20 มี.ค. 61 17-27 มี.ค. 61 17-27 มี.ค. 61 24 มี.ค.-03 เม.ย. 61 07-17 เม.ย. 61 14-24 เม.ย. 61 14-24 เม.ย. 61 21 เม.ย.-01 พ.ค. 61 28 เม.ย.-08 พ.ค. 61 04-15 พ.ค. 61 12-22 พ.ค. 61 19-29 พ.ค. 61 02-12 มิ.ย. 61 09-19 มิ.ย. 61 16-26 มิ.ย. 61 23 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 30 มิ.ย.-10 ก.ค. 61 07-17 ก.ค. 61 14-24 ก.ค. 61 21-31 ก.ค. 61 28 ก.ค.-07 ส.ค. 61 04-14 ส.ค. 61 11-21 ส.ค. 61 18-28 ส.ค. 61 25 ส.ค.-04 ก.ย. 61 01-11 ก.ย. 61 08-18 ก.ย. 61 15-25 ก.ย. 61
  เริ่มต้น 111,000.- TE106 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน (TG)
 • ทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์...สู่นครซูริคนครหลวงอันงามสง่าของประเทศ | นั่งรถไฟชมเทือกเขาแอลป์ | สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | ตากอากาศที่ริมทะเลสาบเจนีวา | พิชิตเขา Glacier 3000 | พิชิตยอดเขายูงเฟรา | ตากอากาศ เมืองลูกาโน่ | ช้อปปิ้งที่ Fox Town Factory Stores | ผ่านชมทะเลสาบโคโม่ | ล่องทะเลสาบที่เมืองลูเซิรน์ | นั่งรถไฟไต่เขา Rigi
  25 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 12-21 ม.ค. 61 19-28 ม.ค. 61 26 ม.ค.-04 ก.พ. 61 02-11 ก.พ. 61 09-18 ก.พ. 61 16-25 ก.พ. 61 23 ก.พ.-04 มี.ค. 61 02-11 มี.ค. 61 09-18 มี.ค. 61 17-26 มี.ค. 61 23 มี.ค.-01 เม.ย. 61 08-17 เม.ย. 61 11-20 เม.ย. 61 28 เม.ย.-07 พ.ค. 61 04-13 พ.ค. 61 11-20 พ.ค. 61 18-27 พ.ค. 61 25 พ.ค.-03 มิ.ย. 61 01-10 มิ.ย. 61 08-17 มิ.ย. 61 15-24 มิ.ย. 61 22 มิ.ย.-01 ก.ค. 61 06-15 ก.ค. 61 13-22 ก.ค. 61 20-29 ก.ค. 61 27 ก.ค.-05 ส.ค. 61 03-12 ส.ค. 61 10-19 ส.ค. 61 17-26 ส.ค. 61 24 ส.ค.-02 ก.ย. 61 31 ส.ค.-09 ก.ย. 61 07-16 ก.ย. 61 14-23 ก.ย. 61
  เริ่มต้น 120,000.- TE111 : ทัวร์ยุโรป โรแมนติค สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
 • ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์...เที่ยวเมืองซูริค | ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ | สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ | ล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น | เยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคสู่ ยอดเขาจุงเฟรา | สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง | นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น | สัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือในทะเลสาบโคโม | เที่ยวเวนิสราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
  05-15 เม.ย. 61
  เริ่มต้น 118,900.- TE114 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน (TK)
 • ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา....เที่ยวกรุงเบิร์นเมืองมรดกโลก | ชมเมืองโลซานน์ เมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษา | พักผ่อนตากอากาศที่เมืองมงต์เทรอซ์ | พักผ่อนที่เมืองแซร์มัท | สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | นั่งรถไฟผ่านชมเทือกเขาแอลป์ | ผ่านเมืองลูกาโน่ | เที่ยวชมเมืองซังต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน้ำใส | พิชิตยอดเขายูงเฟรา | เยี่ยมชมเมืองซูริค
  13-20 ม.ค. 61 20-27 ม.ค. 61 27 ม.ค.-03 ก.พ. 61 03-10 ก.พ. 61 10-17 ก.พ. 61 17-24 ก.พ. 61 24 ก.พ.-03 มี.ค. 61 03-10 มี.ค. 61 10-17 มี.ค. 61 17-24 มี.ค. 61 24-31 มี.ค. 61 13-20 เม.ย. 61 28 เม.ย.-05 พ.ค. 61 05-12 พ.ค. 61 12-19 พ.ค. 61 19-26 พ.ค. 61 26 พ.ค.-02 มิ.ย. 61 02-09 มิ.ย. 61 16-23 มิ.ย. 61 23-30 มิ.ย. 61 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 61 07-14 ก.ค. 61 14-21 ก.ค. 61 21-28 ก.ค. 61 28 ก.ค.-04 ส.ค. 61 04-11 ส.ค. 61 11-18 ส.ค. 61 18-25 ส.ค. 61 25 ส.ค.-01 ก.ย. 61 01-08 ก.ย. 61 08-15 ก.ย. 61 15-22 ก.ย. 61 22-29 ก.ย. 61
  เริ่มต้น 99,000.- TE110 : ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา 8 วัน 5 คืน (TG)
 • ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา ล่องทะเลสาบชมสถาปัตยกรรมแบบชาเล่ต์สไตล์ | นั่งรถไฟไต่เขา Rigi | พิชิตยอดเขายูงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติ | ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส | พิชิตเขา Glacier 3000 | เล่นสโนว์สเลด | ตากอากาศที่เมืองมงต์เทรอซ์ | เยือนเมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษที่ดีของโลก | สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ | เที่ยวชมเมืองซูริค
  29 ธ.ค. 60-05 ม.ค. 61
  เริ่มต้น 109,000.- TE109 : ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 8 วัน 5 คืน (TG)
 • กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก | นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา | นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี | นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  เริ่มต้น - TE021 : ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
 • ชมพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก VATICAN MUSEUM | ตื่นตากับความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซียม | ล่องเรือกอนโดล่าชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ (Rotair) สู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) | ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซาย ณ กรุงปารีส
  เริ่มต้น - TE019 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)
 • ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของอิตาลี ... สนามกีฬาโคลอสเซียม และ หอเอนปิซ่า | ลงเรือข้ามสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค | ขึ้นรถไฟ (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว (Jungfraujoch) | ชมพระอาทิตย์อัสดง ฮาร์ดเดอร์ คูม | ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower) | ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ซาย ณ กรุงปารีส
  เริ่มต้น - TE068 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG) [New Year]

เที่ยวสวิส แกรนด์สวิส ด้วยโปรแกรมทัวร์ระดับพรีเมี่ยม การบินไทย

วางแผนเที่ยวสวิส แบบพรีเมี่ยมกับ Triple Enjoy ทัวร์สวิส ที่เน้นคุณภาพบริการ ในแบบฉบับของเรา บินหรูด้วยสายการบินไทยและสายการบินชั้นนำ สู่ความเหนือชั้นของการท่องเที่ยว นำพาท่านไปบินสู่ดินแดนสวิสเซอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ เช่น
กรุงเบิร์น เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันและนครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองเบิร์น ถูกก่อสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน
รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ได้ชื่อว่า รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองเซอร์แมท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ทำให้เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป ที่สูงถึง 4,478 เมตร ชมวิวด้วยกระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา แล้วเปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จุได้กว่า 80 คน เพือที่ได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี
รถไฟท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อว่า สาย BERNINA EXPRESS เป็นเวลากว่า 1 ศตวรรษมาแล้วที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา อีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก โดยวิ่งผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง ลำธาร  และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ท่าเรือเมืองลูเซิรน์  ล่องเรือชมทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ทำให้เกิดตำนานวีรบุรุษ วิลเลียมเทลกับแอปเปิ้ล แห่งอิสรภาพ ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของชาวสวิสได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวในสวิส Triple Enjoy ได้คัดสรรโปรแกรม ทัวร์สวิส พรีเมี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโปรแกรมจากเราได้เลยคะ


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

สอบถามทาง Line