หน้าแรก ทัวร์ต่างประเทศ   ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

Triple Enjoy ขอแนะนำทัวร์ยุโรปตะวันออก ในแบบฉบับของเรา เน้นคุณภาพสูงสุด ทัวร์ยุโรปตะวันออกของเราทุกโปรแกรม เป็นทัวร์ระดับพรีเมี่ยม เชิญท่านพิสูจน์คุณภาพของทัวร์ยุโรปตะวันออกกับเราได้นะคะ
 • ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ... คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย | ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย
  06-15 ม.ค. 60 03-12 ก.พ. 60 03-12 มี.ค. 60
  13-22 ม.ค. 60 10-19 ก.พ. 60 10-19 มี.ค. 60
  20-29 ม.ค. 60 17-26 ก.พ. 60 17-26 มี.ค. 60
  27 ม.ค.-05 ก.พ. 60 24 ก.พ.-05 มี.ค. 60
  เริ่มต้น 97,000.- TE058 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG)
 • บาวาเรีย ทิโรล ... ยุโรปโรแมนติก | ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ | หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) | เมืองซาลส์บวร์ก พระราชวังแฮเรนคิมเซ
  21-29 ม.ค. 60 18-26 ก.พ. 60 25 มี.ค.-02 เม.ย. 60
  28 ม.ค.-05 ก.พ. 60 25 ก.พ.-05 มี.ค. 60 09-17 เม.ย. 60
  04-12 ก.พ. 60 04-12 มี.ค. 60 22-30 เม.ย. 60
  11-19 ก.พ. 60 11-19 มี.ค. 60 29 เม.ย.-07 พ.ค. 60
  18-26 ก.พ. 60 18-26 มี.ค. 60
  เริ่มต้น 86,000.- TE014 : ทัวร์ยุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 9 วัน 6 คืน (TG)
 • คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย | ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย | เข้าชมสนามฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า
  07-15 ม.ค. 60 04-12 ก.พ. 60 04-12 มี.ค. 60
  14-22 ม.ค. 60 11-19 ก.พ. 60 11-19 มี.ค. 60
  21-29 ม.ค. 60 18-26 ก.พ. 60 18-26 มี.ค. 60
  28 ม.ค.-05 ก.พ. 60 25 ก.พ.-05 มี.ค. 60 25 มี.ค.-02 เม.ย. 60
  เริ่มต้น 85,900.- TE023 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)
 • ออสเตรีย | เชค | สโลวาเกีย | ฮังการี | กรุงเวียนนา | หมู่บ้านฮัลสตัท | ซาลส์บวร์ก | ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ | ปราสาทปราก | สะพานชาร์ล | นาฬิกาดาราศาสตร์ | ชมวิวบนปราสาทบราติสลาวา | บูดาเปสต์ |ล่องเรือดานูบ | จตุรัสวีรบุรุษ | ป้อมชาวประมง | เอาท์เลตพาร์นดอฟ | พระราชวังเชิร์นบรุนน์ | Ring Road | ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
  เริ่มต้น 72,900.- TE013 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (OS)
 • ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | ฮัลล์สตัท เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก | ฟุสเซน ปราสาทเทพนิยาย นอยชวานสไตน์
  เริ่มต้น 77,900.- TE047 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (OS)


คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์