หน้าแรก ทัวร์ต่างประเทศ   ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

Triple Enjoy ขอแนะนำทัวร์ยุโรปตะวันออก ในแบบฉบับของเรา เน้นคุณภาพสูงสุด ทัวร์ยุโรปตะวันออกของเราทุกโปรแกรม เป็นทัวร์ระดับพรีเมี่ยม เชิญท่านพิสูจน์คุณภาพของทัวร์ยุโรปตะวันออกกับเราได้นะคะ
 • ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ... คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย | ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย
  02-11 ก.ย. 59 07-16 ต.ค. 59 11-20 พ.ย. 59
  09-18 ก.ย. 59 14-23 ต.ค. 59 18-27 พ.ย. 59
  16-25 ก.ย. 59 21-30 ต.ค. 59 25 พ.ย.-04 ธ.ค. 59
  23 ก.ย.-02 ต.ค. 59 28 ต.ค.-06 พ.ย. 59 02-11 ธ.ค. 59
  30 ก.ย.-09 ต.ค. 59 04-13 พ.ย. 59 09-18 ธ.ค. 59
  เริ่มต้น 84,000.- TE058 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน (TG)
 • คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย | ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย | เข้าชมสนามฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า
  06-14 ส.ค. 59 27 ส.ค.-04 ก.ย. 59 17-25 ก.ย. 59
  13-21 ส.ค. 59 03-11 ก.ย. 59 24 ก.ย.-02 ต.ค. 59
  20-28 ส.ค. 59 10-18 ก.ย. 59
  เริ่มต้น 85,900.- TE023 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)
 • บาวาเรีย ทิโรล ... ยุโรปโรแมนติก | ปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ | หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) | เมืองซาลส์บวร์ก พระราชวังแฮเรนคิมเซ
  06-14 ส.ค. 59 17-25 ก.ย. 59 29 ต.ค.-06 พ.ย. 59
  13-21 ส.ค. 59 24 ก.ย.-02 ต.ค. 59 05-13 พ.ย. 59
  20-28 ส.ค. 59 01-09 ต.ค. 59 12-20 พ.ย. 59
  27 ส.ค.-04 ก.ย. 59 08-16 ต.ค. 59 19-27 พ.ย. 59
  03 ก.ย.-11 ธ.ค. 59 15-23 ต.ค. 59 26 พ.ย.-04 ธ.ค. 59
  10-18 ก.ย. 59 22-30 ต.ค. 59 03-11 ธ.ค. 59
  เริ่มต้น 82,000.- TE014 : ทัวร์ยุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 9 วัน 6 คืน (TG)
 • ออสเตรีย | เชค | สโลวาเกีย | ฮังการี | กรุงเวียนนา | หมู่บ้านฮัลสตัท | ซาลส์บวร์ก | ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ | ปราสาทปราก | สะพานชาร์ล | นาฬิกาดาราศาสตร์ | ชมวิวบนปราสาทบราติสลาวา | บูดาเปสต์ |ล่องเรือดานูบ | จตุรัสวีรบุรุษ | ป้อมชาวประมง | เอาท์เลตพาร์นดอฟ | พระราชวังเชิร์นบรุนน์ | Ring Road | ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
  06-13 ส.ค. 59 20-27 ต.ค. 59 02-09 ธ.ค. 59
  08-15 ต.ค. 59
  เริ่มต้น 69,900.- TE013 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (OS)
 • ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท | เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค | เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท | บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ | ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก | ฮัลล์สตัท เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก | ฟุสเซน ปราสาทเทพนิยาย นอยชวานสไตน์
  15-23 ต.ค. 59
  เริ่มต้น 77,900.- TE047 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (OS)


คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์